Kağıthane Avukat ve Hukuk Büroları

Kağıthane Avukat ve Hukuk Büroları

Kağıthane avukat ve hukuk büroları, Kağıthane’de görülen hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması gayesi ile hareket eder. Kağıthane bölgesinde, hukuki uyuşmazlıklar sıklıkla görülür. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, söz konusu uyuşmazlıkların giderilmesi için aktif faaliyet gösterir.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulmuş olup, hukukun çeşitli dallarında yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları özellikle şu faaliyetleri sürdürür:

 • Ceza yargılamalarında sanık ve mağdur avukatlığı yapmak,
 • İş hukuku yargılamalarına ilişkin davaları açmak ve idame ettirmek,
 • Dava dışı uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde müvekkile hukuki destek vermek,
 • Devlet ile kişiler arasındaki problemleri konu edinen idare hukukundan doğan davaları açmak ve sürdürmek,
 • Aile hukukuna ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bilişim hukukundan doğan dava ve işlerle ilgilenmek,
 • Uzaktan satıştan doğan hukuki problemlerde mahkemeye başvurmak,
 • Miras hukuku temelli davaları yargı merciine taşımak,
 • Yabancılar hukukundan doğan davaları açmak ve nihayetleninceye kadar takip etmek,
 • Fikri ve sınai hakların konu olduğu davaları açmak,
 • Konusu taşınmaz olan hukuki meselelerin çözümü için gerekli işlemleri yapmak,
 • İcra ve iflas hukukuna ilişkin gereken işlemleri yapmak,
 • Nüfus davalarını açmak, takibini yapmak ve sürdürmek,
 • Ticaret hukuku davalarını açmak; sözleşmeleri hazırlamak; şirketlere danışmanlık hizmeti sunmak; devir, birleşme, bölünme, tür değiştirme gibi hallerde hukuki prosedürleri işletmek,
 • Tüketici uyuşmazlıklarını hakim önüne taşımak, Tüketici Hakem Heyetine başvurmak,
 • Ticaret hukuku uyuşmazlıkları ile ilgilenmek.

Listede yer almayan ancak uygulamada karşılaşılan bazı problemler için de Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları tarafından avukatlık hizmeti verilir.

Kağıthane Avukatı İletişim Bilgileri

Kağıthane Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlar, işlerini yerine getirirken sahip oldukları prensiplere riayet eder. Bu prensipler genel olarak şöyle sıralanır:

 • Müvekkilin hak ve menfaatini üstün tutar.
 • Tüm hukuki süreç boyunca müvekkile karşı şeffaf hareket ederek, müvekkili gelişmelerden haberdar eder.
 • Müvekkil tarafından paylaşılan bilgi ve belgeler saklı tutulur. 3. kişiler ile paylaşılmaz.
 • İşlerini titizlik ve özen içerisinde yerine getirir.

Mıhcı Hukuk Bürosu ekibine dahil avukatlar, süreci düzenli ve titizlikle yerine getirir. Bunun için de takip edilen çalışma yöntemi ve sistematiği bulunur. Müvekkilin şartlarına göre değişmekle birlikte bu süreç genel olarak şu şekilde ifade edilebilir:

 • Müvekkilin; telefon veya mail yolu ile Mıhcı Hukuk Bürosuna ulaşmasının ardından kendisi için randevu oluşturularak ofise davet edilir. 
 • Ofise gelme olanağı bulunmayan müvekkiller için süreç iletişim araçları ile uzaktan yürütülür. 
 • Uzaktan yürütülecek olan dava ve işlere ilişkin belgeler posta yolu ile büroya ulaştırılır.
 • Müvekkilin ofise gelmesinin ardından kendisi dikkatle dinlenerek avukatlar tarafından gereken notlar alınır.
 • Müvekkilerin, gelirken yanlarında olaya delil olabilecek tüm bilgi ve belgeleri getirmeleri gerekir. 
 • Müvekkile sürecin nasıl yürütüleceği ve hangi işlemlerin yapılacağı hakkında bilgi verilir. 
 • Anlaşma sağlanması halinde müvekkil bürodaki avukatlara vekalet verir. 
 • Vekaletin verilmesini takiben tüm işler hızlıca başlatılır. 
 • Hukuki süreç sona erinceye dek her aşamada müvekkile gereken bilgiler verilir. 
 • Sürecin sonlanmasını takiben icra, tahliye vb. gibi işlerde avukatlar tarafından hizmet sağlanır.

Kağıthane Avukat Ücreti

Kağıthane avukat ücreti, her yıl İstanbul Barosu tarafından yayınlanan asgari ücret tarifesinde, her iş ve işlem için detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. 

Bunlarla birlikte davanın ne kadar süreceği, yapılacak işlerin sayısı ve niteliği gibi pek çok husus ücret belirlenmesinde  etki etmektedir. Yani İstanbul Barosu tarafından yayınlanan ücretin altında veya üstünde bir tutar, avukat ve müvekkil arasında serbestçe belirlenebilir.

İstanbul Kağıthane Avukat Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu ekibinde bulunan avukatlar Kağıthane avukatı olarak hukukun tüm dallarında hizmet vermektedir. Kağıthane’de görülen uyuşmazlıkların ait olduğu başlıca hukuk dalları şunlardır:

Kağıthane İş Hukuku Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu iş avukatları; Kağıthane avukatı sıfatı ile, iş hukuku uyuşmazlıklarının çözülmesi için faaliyet yürütür. İş hukuku konularından başlıcaları tabloda gösterilmiştir. Avukatların hizmet verdiği alanlar sadece tablodakilerden ibaret değildir. Somut olayda yer alan farklı hukuki meselelerle de ilgilenirler.

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi,
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması,
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması,
Fesih bildirimi yapılması, davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Kağıthane Ceza Avukatı

Ceza hukuku kapsamında mağdur avukatı veya müdafi sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bahse konu alanda görülen tüm hukuki problemlerle ilgilenir. Özellikle tabloda yer alan işlemleri gerçekleştirir. Belirtmek gerekir ki tabloda yazanlar örnek olarak verilmiştir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının faaliyet alanları bunlarla sınırlı değildir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması,
Tutuklama ve adli kontrole itiraz,
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi,
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi,
Denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci,
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Kağıthane Boşanma Avukatı

Aile hukukunun en önemli davalarından biri olan boşanma davaları çeşitli nedenlere dayanmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Kağıthane avukatı sıfatı ile bu nedenleri tespit ederek davayı açar. Ayrıca boşanma davası ile birlikte aile hukuku temelli velayet, nafaka vb. tüm dava ve işlerle de ilgilenir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, ön hazırlık, delillerin toplanması, gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, Duruşmaların takibi, nafaka icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması,
Mal paylaşımının sağlanması.

Kağıthane Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku, hukukun basit gibi görünen ancak çeşitli zorlukları bünyesinde barındıran dallarından biridir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Kağıthane avukatı sıfatı ile özellikle şu faaliyetleri sürdürür:

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi,
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma,
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Mıhcı Hukuk Bürosu tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemler tabloda yer alanlarla sınırlı değildir. Somut olayda karşılaşılan meseleye göre hangi hukuki çözüm yönteminin uygulanacağı belirlenir. 

Kağıthane Yabancılar Avukatı

Kağıthane’de, yabancılar hukuku avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları aktif rol alır. Avukatlar, yabancılar hukuku alanında özellikle şu işleri yapar:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci,
İdari gözetim kararının kaldırılması, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Kağıthane Gayrimenkul Avukatı

Taşınmaz alım ve satımı, kiralanması, paylı mülkiyette ortaklığın giderilmesi, elbirliği mülkiyetine ait uyuşmazlıklar vb. gibi konularda Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, gayrimenkul avukatı olarak Kağıthane’de aktif rol alır. Belirtilenlerle sınırlı kalmamak üzere özellikle şu faaliyetleri gerçekleştirir:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
Miras paylaşımı, kadastro işlemleri, kira ve ecrimisil davaları vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, iptotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Kağıthane İcra Avukatı

İcra hukuku; Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının, Kağıthane’de faaliyet gösterdiği alanlardan biridir. Avukatlar, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu işleri yapar:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması,
Senetle icra takibi süreci, tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali,
İtirazın kaldırılması,
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması, memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Kağıthane Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları şirketlere danışmanlık yapmak; ticari işletme ve şirketlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları mahkemeye taşımak; kıymetli evrak hukukunu ilgilendiren davaları açmak, ticari taşımalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesini sağlamak gibi iş ve işlemleri yürütür. Bazı örnekler bir tablo ile gösterilebilir:

DANIŞMANLIK,Şiketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Kağıthane İdare Avukatı

İdare hukuku, bünyesinde 2 çeşit davayı barındırır. Bunlar, iptal ve tam yargı davalarıdır. Ancak dava dışı idari yollar da mevcuttur. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları; idare ile kişiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarının çözüm sürecini idare hukuku esaslarına göre yürütür. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu işleri yapar:

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi ve sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Kağıthane Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri ve sınai haklar hukuku; marka, patent, fikri mülkiyet gibi önemli hakları içerisinde barındırır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bu haklarla ilgili uyuşmazlıkların giderilmesine hizmet eder. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu işleri yaparlar:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar,
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar,
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları.
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri,
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Kağıthane Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Kağıthane avukat ücretinden ve Mıhcı Hukuk Bürosuna ait temel prensiplerden vb. bahsettik. Bu bölümde sık sorulan soruları yanıtladık.

Kağıthane Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Kağıthane avukat ücreti, İstanbul Barosu tarafından, her yıl ayrı ayrı yayınlanan asgari ücret tarifesine ve görülecek işe göre belirlenecek bir miktardadır.

Kağıthane Hangi Adliyeye Bağlı?

İstanbul’un Kağıthane ilçesi; Çağlayan Adliyesi olarak da bilinen, Şişli Merkez Mahallesi, Çağlayan Meydanında bulunan İstanbul Adalet Sarayına bağlıdır.

Kağıthane’deki Uyuşmazlıklara Yalnızca Kağıthane Avukatı Mı Bakar?

Kağıthane’deki uyuşmazlıklara İstanbul’da baroya kayıtlı tüm avukatlar bakabilir. Kağıthane’deki uyuşmazlıklara bakan avukatlara Kağıthane avukatı denir. 

Kağıthane’de Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Kağıthane’de hukuki işlem yapan pek çok birim vardır. Bunları tek tek burada sıralamak mümkün değildir. Tapu işlemlerinin gerçekleştirildiği Kağıthane Tapu Müdürlüğü; Kağıthane, Merkez Mahallesinde bulunur. Kağıthane Emniyet Müdürlüğü de aynı mahallede bulunur.

Kağıthane Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Kağıthane avukatına sorulmadan hareket edilmesi halinde bazı geri dönüşü olmayan sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu nedenle Kağıthane’de ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve İstanbul hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.