İstanbul Trafik Kazası Avukatı

İstanbul Trafik Kazası Avukatı

İstanbul trafik kazası avukatı, İstanbul ve civarında vuku bulan trafik kazalarına yönelik avukatlık ve danışmanlık hizmeti verir. 

Yazımızda İstanbul trafik kazası avukatının yaptığı işler ile İstanbul trafik kazası avukatına ait iletişim ve ücret bilgilerine yer verdik. Yazımızı dikkatle okumanızı öneririz.

İstanbul Trafik Kazası Avukatı Çalışmaları

İstanbul trafik kazası avukatı, İstanbul’un trafik yoğunluğu ve artan araç sayısı göz önüne alındığında oldukça önemli bir konuma gelmiştir. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, bu alanda söz konusu olabilecek her çeşit dava ve işlerle ilgilenmektedir.

Trafik kazasının meydana gelmesinin ardından, hukukun çeşitli alanlarının konu edindiği problemler doğmaktadır. Ceza hukuku, trafik kazasının meydana gelmesi ile birlikte, ilk sorunun doğduğu hukuk dalıdır. Aynı zamanda maddi ve manevi zarara ilişkin olarak tazminat hukuku da gündeme gelir. Sigorta şirketi ve kazaya karışan diğer kişiler arasında da hukuki meseleler görülür.

İstanbul trafik kazası avukatları, aşağıda yer alan işleri yürütmektedir.

 • Ölümle sonuçlanan trafik kazası hallerinde, ölen şahsın yakınlarına verilmesi gereken tazminatlara ilişkin davalarda davacı yahut davalı avukatlığı yapar.
 • Sigorta şirketi ile kazaya karışan araç sahibi arasında vuku bulan uyuşmazlıkları mahkemeye intikal ettirir.
 • Trafik kazalarına yönelik soruşturmalar esnasında gerekli takip işlerini yapar.
 • Trafik kazası nedeniyle gerçekleştirilen ceza yargılamalarında sanık müdafiliği yapar.
 • Trafik kazası nedeniyle gerçekleştirilen ceza yargılamalarında katılan vekilliği yapar.
 • Araç işleten ile araç sahibi arasında doğan hukuki ihtilafların çözümünde rol alır.
 • Kazaya karışan aracın idari bir araç olması halinde gündeme gelen hukuki meselelerin çözüme kavuşturulmasına yönelik hizmet sunar.
 • İdare ile trafik kazasına karışan idari personel arasındaki rücu davalarında avukatlık hizmeti verir.
 • Yargılama neticesinde verilen mahkeme kararlarına yönelik olarak, gerektiği hallerde itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurur.
 • Trafik kazasında zarar gören ile fail arasındaki ihtilaflara yönelik alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına gidilmesinin mümkün olması durumunda bu süreci yönetir.

İstanbul trafik kazası avukatları yalnızca bu işleri yapmaz. Uygulamada karşılaşılan her türlü hukuki ihtilafın çözümünde etkin rol alır.

İstanbul Trafik Kazası Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Trafik Kazası Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: info@mihci.av.tr

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Trafik Kazası Avukatı Ücretleri

İstanbul trafik kazası avukatının yaptığı işler tek bir hukuk dalı kapsamında olmadığından dolayı, ücretler de davanın türüne göre farklılık göstermektedir.

Avukatlık ücretlerinin hangi dava için ne kadar alınması gerektiği, ayrıntılı bir biçimde İstanbul Barosu asgari ücret tarifesinde düzenlenmiştir. Bahse konu tarife bağlayıcı nitelikte değildir. Yani avukat ve müvekkil; iş yoğunluğu, davanın ağırlığı, yaklaşık dava süresi, davanın hangi hukuk dalı içerisinde yer aldığı ve muhtemel avukat masraflarına göre tarifenin altında yahut üstünde bir tutar üzerinden anlaşabilir.

İstanbul Barosuna ait tarifede yer alan bazı ücretlendirmeler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TRAFİK KAZASI UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 TRAFİK KAZASI AVUKATLIK ÜCRETİ,
Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası,13.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Trafik Kazası Sigorta Alacağına İlişkin Dava,13.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Trafik Kazası Asliye Ceza Mahkemesinde Sanık Müdafiliği,19.000 TL,
Trafik Kazası Asliye Ceza Mahkemesinde Katılan Vekilliği,13.500 TL,
Trafik Kazası Ağır Ceza Mahkemesinde Katılan Vekilliği,19.000 TL,
Trafik Kazası Ağır Ceza Mahkemesinde Sanık Müdafiliği,27.000 TL,
Ceza Soruşturmasında Takip Edilen İşler,8.000 TL,
İstinaf Mahkemelerinde Duruşmaya Katılma,9.000 TL,
Yargıtay’da Duruşmalara Katılma,12.500 TL.

İstanbul Trafik Kazası Avukatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde İstanbul trafik kazası avukatı ile ilgili sıkça sorulan sorulan sorular yanıtlanmıştır.

İstanbul’da Trafik Kazası Davalarında Ne Kadar Masraf Çıkar?

Trafik kazasının gerçekleşmesi ile birlikte başta ceza hukuku olmak üzere özellikle tazminat ve sigorta hukuku davaları gündeme gelecektir. Ceza hukukunda dava açılması için avukatlık ücreti dışında bir masraf gerekmemektedir. Ancak tazminat ve sigorta davaları için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Örnek olarak aşağıda asliye hukuk mahkemesinde açılacak tazminat davası masraflarına yer verilmiştir.

Başvuru Harcı: 80,70 TL
Dosya Gideri: 0,60 TL
Peşin Harç: Dava değerine göre farklılık göstermektedir.
Tebligat Gideri: 260 TL
Vekalet Suret Harcı: 11.5 TL
Bilirkişi Ücreti: 480 TL
Keşif Gideri: 721,90 TL
Diğer İş Ve İşlemler: 150 TL

İstanbul Trafik Kazası Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul trafik kazası avukat ücretleri çoğunlukla vekaletnamenin alınmasını takiben ödenir. Yani davanın neticelenmesi beklenmeden işin başında ücret alınır. Ancak bazı hallerde, ücretin belli bir kısmı davanın başında alınırken kalan kısmı davanın sonuçlanması aşamasına bırakılabilmektedir. Yahut kalan kısmın taksitlendirilmesi mümkündür.

İstanbul’da Trafik Kazası Hukuku İşlemleri Ne Kadar Sürer?

İstanbul trafik kazası uyuşmazlıklarına yönelik iş ve işlemler ile açılacak davaların ne kadarlık bir zaman dilimine yayılacağı hususunda net bir şey söylenemez. Özellikle davalarda, önemli olan mahkemelerin iş yükü olmaktadır. İşlerin yoğun olduğu mahkemelerde celseler arasındaki süre uzun olurken, iş yükünün daha az olduğu mahkemelerde davalar daha kısa zamanda sonuçlanabilmektedir.

İstanbul’da En İyi Trafik Kazası Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerine yönelik övgü sözleri ile reklam yapmaları Avukatlık Mesleği Etik İlkelerine ve özellikle reklam yasağına aykırılık teşkil eder. Bu sebeplerden dolayı avukatlar kendilerini ‘en iyi’ şeklinde tanıtmamalıdır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, trafik kazası avukatı sıfatı ile etkin ve aktif faaliyet yürütür.

İstanbul Trafik Kazası Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu tarafından yayımlanan Asgari Ücret Tarifesi göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu tarifeye uyulması zorunlu değildir. Davanın ağırlığına, avukatın yapacağı işlere, davanın yaklaşık ne kadar süreceğine vb. etkenlere göre tarifenin altında veya üstünde bir ücret avukat ve müvekkil arasında serbestçe kararlaştırılabilir.

İstanbul Trafik Kazası Avukatı Ne İş Yapar?

İstanbul trafik kazası avukatı tarafından, trafik kazasının meydana gelmesinden sonra çeşitli iş ve işlemler yerine getirilmektedir. Bu iş ve işlemler genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Trafik kazasının meydana gelmesinden sonra kazaya karışan kişilerin sorguları sırasında hizmet sunar. Savcılıkta yürütülen soruşturmanın takibini yapar.
 • Soruşturma sonucuna göre kamu davasının açıldığı durumlarda sanık müdafii sıfatı ile duruşmalara katılır ve etkili savunma yapar. Kamu davasında mahkeme tarafından verilen karara karşı itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuruları yapar.
 • Trafik kazasında zarar gören tarafa katılan vekilliği hizmeti sunar.
 • Trafik kazası sırasında yahut sonrasında ölüm gerçekleşmişse, ölen şahsın yakınları için söz konusu olan destekten yoksun kalma tazminatı, manevi tazminat ve maddi hasarların varlığı halinde maddi tazminat davasında davalı veya davacı tarafa avukatlık hizmeti vererek kendilerini mahkemede temsil eder.
 • Trafik kazasının gerçekleşmesinin sonucu olarak ölümle birlikte yaralanan kişiler de varsa veya ölüm gerçekleşmeyip yalnızca yaralanma hali mevcutsa, yaralanan kişi veya kişilerin hastane giderlerinin karşılanması amacı ile açılan tazminat talepli davalarda avukatlık yapar.
 • Maddi kayıpların meydana geldiği trafik kazalarında maddi tazminat davası açılacaktır. İstanbul trafik kazası avukatı bu davaları açar yahut açılmış maddi tazminat davasında davalı vekilliği yapar.
 • Maddi kayıpların söz konusu olduğu trafik kazaları sonucunda zararı karşılayan taraf ile sigorta şirketi arasında gündeme gelen rücu davasında avukatlık hizmeti verir.
 • Trafik kazasına karışan aracın idari bir araç olması halinde, idare ile idari personel arasında görülen rücu davalarında davalı veya davacı avukatı olarak aktif ve etkin faaliyet gösterir.

İstanbul’da Trafik Kazası Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da gerçekleşen trafik kazalarının ardından dava açılacak mahkemenin, yani görevli mahkemenin doğru tespit edilebilmesi için somut olaya bakılması gerekir. Somut olayda meydana gelen zararlara göre davanın açılacağı mahkeme farklılık gösterebilmektedir. Davanın tarafları da görevli mahkemeye etki eden bir diğer husustur.

Örneğin, davanın taraflarından birinin sigorta şirketi olması durumundaki görevli mahkeme ile davanın her iki tarafının da gerçek kişi olması halindeki görevli mahkeme farklılık gösterir.

Görevli mahkemenin doğru tespit edilememesi halinde dava usulden reddedilecek ve uyuşmazlığın çözüm süreci uzayacaktır. Bu nedenle trafik kazası avukatından destek alınmalıdır. 

Tabloda, trafik kazalarındaki olası davalar ile bu davaya bakmakla görevli olan mahkemelere yer verilmiştir.

İSTANBUL TRAFİK KAZASI DAVALARI,MAHKEME,
Birden Fazla Ölümün Olduğu Trafik Kazaları,Ağır Ceza Mahkemesi,
Ölüm Neticesi Olmayan Trafik Kazaları,Asliye Ceza Mahkemesi,
Bir Ölüm ve Bir veya Birden Fazla Yaralanmaların Bulunduğu Trafik Kazaları,Ağır Ceza Mahkemesi,
İdari Bir Aracın Karıştığı Trafik Kazalarında Tazminat Davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi.
Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi.
Trafik Kazası Sonrası Sigorta Davaları,Asliye Ticaret Mahkemesi.
Trafik Kazası Davalarında İstinaf Mercii,Bölge Adliye Mahkemesi.
Trafik Kazası Davalarında Temyiz Mercii,Yargıtay.

İstanbul Trafik Kazası Avukatı Önemi

Yazımızda; İstanbul trafik kazası avukatı tarafından yürütülen iş ve işlemlerden, İstanbul trafik kazası avukatının aldığı ücretten ve avukata nasıl ulaşılabileceğinden bahsettik. Sıkça sorulan soruların yanıtlarına yer verdik.

Bir trafik kazasının gerçekleşmesinin ardından, farklı hukuk dallarına yönelik uygulamalar gündeme gelerek çeşitli mahkemelerde farklı davaların açılması söz konusu olmaktadır. Karmaşık bir yapıya sahip olan ceza, sigorta ve tazminat hukukundan kaynaklanan davalar görülmektedir.

Bu karmaşıklık nedeni ile hak kaybına uğranmaması ve telafisi güç yahut imkansız zararların doğmaması adına avukattan destek alınması gerekir. İstanbul hukuk bürosu trafik kazası avukatları, söz konusu alanda etkin faaliyet yürütür.

Ankara ve çevresinde meydana gelen trafik kazaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti için ‘Ankara Trafik Kazası Avukatı’ yazımızı okuyabilirsiniz.