İstanbul Avukat

İstanbul Avukat

İstanbul avukat faaliyetleri çerçevesinde Mıhcı Hukuk Bürosu, deneyimli ve gayretli ekibi ile birlikte yılların tecrübesine dayanarak müvekkillerine avukatlık hizmeti vermektedir.

Aşağıda İstanbul avukat faaliyetlere, iletişim bilgilerine ve İstanbul avukat ücretlerine yer verdik. Dikkatli incelemenizi öneririz.

Mıhcı Hukuk İstanbul Avukat Faaliyetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, İstanbul’da bulunan adliyelerde ve tahkim merkezlerinde yer alan her türlü hukuki uyuşmazlıkta müvekkillerine dava, icra takibi ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

2015 yılında Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulan Mıhcı Hukuk Bürosu, Şişli ilçesinin Mecidiyeköy bölgesinde yer almaktadır.

Mıhcı Hukuk İstanbul avukatlarının genel olarak çalıştığı alanlar şu şekildedir;

 • Ceza soruşturma ve dava aşamalarında temsil,
 • Boşanma ve buna bağlı diğer davalar,
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri,
 • Sözleşme hazırlama, düzenleme, takip ve icra işlemleri,
 • İcra takipleri, alacak tahsili ve icra davaları,
 • İş davaları ve arabuluculuk süreçleri,
 • Şirketlere hukuki danışmanlık ve ticari davaların takibi,
 • Yabancılara oturma, çalışma izni, vatandaşlık alma vb. idari süreçler ile deport iptali gibi davalar,
 • Tüketici hukukundan doğan davalar,
 • Bilişim hukuku alanından doğan davalar,
 • KVKK uyum işlemleri ve danışmanlık,
 • Miras davaları, tapu ve noter işlemleri,
 • Sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıklar,
 • Fikri mülkiyet davaları, marka ve patent süreçleri,
 • Nüfus davaları,
 • İdari yargıda iptal ve tam yargı davaları,
 • Trafik kazaları, tazminat dava ve tahkim süreçleri

ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere hukukun çeşitli alanlarında Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul Avukat İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14 Kat: 4 Daire: 7 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul

İstanbul Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Avukat Ücreti

İstanbul avukat ücreti, müvekkil ile İstanbul avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir. 

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayımlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

İstanbul avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin belirtiğini ücretlerin civarında bir ücrette anlaşılabilir.

Mıhcı Hukuk İstanbul Avukatı Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk İstanbul ofisi, kurumsal yapısı içerisinde belirli prensiplere bağlı kalarak çalışır. Genel olarak İstanbul avukatı çalışma prensiplerimizi şu şekilde izah edebiliriz;

 • Müvekkillerin menfaati önde tutulur,
 • Müvekkil görüşmeleri gizlilik içinde ve titizlikle sürdürülür,
 • Müvekkile süreç içerisinde gelişmeler gecikmeden bildirilir, 
 • Hem müvekkil açısından hem de avukat açısından şeffaflık önce gelmelidir,
 • Sürecin etkin ve hızlı şekilde sürdürülmesi esastır.

Ayrıca Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatlarının çalışma sistematiği şu şekildedir:

 • Müvekkil adayı İstanbul ofisi ile iletişime geçtikten sonra yüz yüze veya gerekli ise online görüşme için randevu oluşturulur.
 • Genel durum değerlendirmesi yapılır. Aciliyet gerektiren işler için hızlıca gerekli önlemler alınır. Müvekkille anlaşılması halinde avukatlık sözleşmesi imzalanır ve noterden vekaletname çıkarılır.
 • Gerekli bilgi ve evraklar müvekkilden alınır ve süreç için hukuki ön hazırlık yapılır.
 • Hukuki işin niteliğine bağlı olarak dilekçeler ve ekleri hazırlanarak süreç başlatılır. 
 • Mahkemelerin ve tahkim merkezlerinin yoğun çalışıyor olmasından ötürü bir ihmal doğmaması adına dosya sürekli takip edilir, tebligatların zamanında ve doğru şekilde yapılması sağlanır.
 • Nihayetinde süreç, sonuçlanana kadar etkin bir şekilde takip edilir. Müvekkiller her aşamada bilgilendirilir.
 • Hükümden sonra hükmün icrası için gerekli işlemler yapılır.

Mıhcı Hukuk Bürosu’nun İstanbul’da Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu ekibi bünyesinde İstanbul avukat çalışmaları, yukarıda da açıkladığımız üzere, çok çeşitlidir. Bunları genel olarak izah etmek gerekirse:

İSTANBUL CEZA AVUKATI: Aşağıda yer verdiğimiz üzere İstanbul’un çeşitli adliyelerinde; asliye ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri, sulh ceza hakimlikleri ve Cumhuriyet başsavcılıkları bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul’da aşağıda izah ettiğimiz üzere bir çok cezaevi bulunmaktadır. 

İstanbul avukat faaliyetleri kapsamında yukarıda sayılan mercilerde;

 • Soruşturma aşamasında müşteki vekilliği ve şüpheli müdafiliği,
 • Suç duyurularının ve şikayetlerin yapılması, savunma dilekçelerinin hazırlanıp sunulması,
 • Tutuklu ve hükümlü müvekkiller için cezaevi ziyaretleri ve buradaki haklarının korunması,
 • Sulh cezalarda, tutuklama ve adli kontrol duruşmalarına katılma, tutukluluk inceleme duruşmalarına katılma, bu kararlara itiraz ve kanun yolu süreçleri,
 • Asliye ceza ve ağır ceza davalarında duruşmalara katılma, dosyanın aktif takibi ve gerekli savunmaların yapılması, delil sunulması

vb. süreçlerde Mıhcı Hukuk İstanbul avukatları çalışmalarını sürdürür.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI: İstanbul boşanma avukatı çalışmaları kapsamında, Mıhcı Hukuk İstanbul avukatları, boşanma davalarının yanında boşanmaya bağlı diğer hukuki davalara da bakmaktadır. Bunlar İstanbul adliyelerinin aile mahkemelerinde görülen dava ve işlerdir.

İstanbul boşanma avukatı faaliyetleri içerisinde şu iş ve işlemler Mıhcı Hukuk İstanbul avukatları tarafından gerçekleşmektedir:

 • Anlaşmalı boşanmada tarafların uzlaşma görüşmelerinin yapılması, anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçelerin hazırlanması, davanın açılması, karar sonrası hükmün icrasının sağlanması,
 • Çekişmeli boşanma davaları için hukuki ön hazırlık, kusur tespiti, delil toplanması ve dilekçelerin hazırlanması,
 • Dava açıldıktan sonra dava süresince; nafaka, velayet, kişisel ilişki, ortak konutun kim tarafından kullanılacağı vb. konularda çeşitli tedbirlerin alınması ve icrası,
 • Dilekçeler teatisinin takibi, gerekli hallerde karşı davanın açılması,
 • Duruşmaların etkin takibi, tanık dinletimi, delil değerlendirmesi ve bunların tartışılması, sürecin etkin şekilde takibi,
 • Boşanmada mal kaçırmayı önlemek için, mal paylaşımı davasının açılarak mallara tedbir konduktan sonra davanın bekletici mesele yapılması,
 • Boşanmadan sonra mal paylaşımı davasının sürdürülmesi, sonuçlanması ve icrası,
 • Mehir ve ziynet alacaklarının dava edilmesi ve icrası,
 • Velayet ve kişisel ilişki davalarının açılması,
 • Ödenmeyen nafakanın icrası, 
 • Gerekli hallerde uzaklaştırma kararının alınması

vb. boşanma alanında Mıhcı Hukuku İstanbul boşanma avukatı çalışmalarını sürdürür.

İSTANBUL İCRA AVUKATI: Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatı faaliyetleri arasında icra takibi ve alacak tahsil işlemleri önemli bir yere sahiptir. İstanbul’da yer alan her adliyede çok sayıda icra dairesi bulunmaktadır. O kadar ki; çoğu İstanbul adliyelerinde icra daireleri için ayrı binalar mevcuttur. 

İstanbul İcra avukatı çalışmaları;

 • İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin açılması, takibin kesinleşitirilerek haciz işlemlerinin yapılması,
 • İcra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarının açılması ve takibi,
 • Çek-senet icra takiplerinin başlatılarak sürdürülmesi ve alacak tahsili,
 • Karşılıksız çek suçu, senette tahrifat vb. hallerde cezai süreçlerin takibi,
 • Banka ve maaş haczi, gayrimenkul haczi ve satışı, taşınır ve araç haczi ve satışı gibi alacak tahsiline yönelik işlemler

vb. icra işler Mıhcı Hukuk bünyesinde İstanbul avukat faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilir.

İSTANBUL GAYRİMENKUL AVUKATI: İstanbul adliyelerindeki dava ve hukuki işlerin önemli bir kısmı gayrimenkul alanındadır. İstanbul avukat çalışmaları da bu nedenle gayrimenkul hukuku alanında yoğunlaşmaktadır.

Mıhcı Hukuk bünyesinde İstanbul avukatları;

 • Taşınmaz alım – satım işlemleri, sözleşmelerin yapılması, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, alım, önalım, intifa vb. haklarla ilgili sözleşmeler ve diğer hukuki işlerin yapılması,
 • Ortaklığın giderilmesi, önalım, inançlı temlik davası vb. davaların açılması ve takibi,
 • Kiracı tahliyesi, kira artırım davası, kiracılık ilişkisinin ve kiranın tespiti davası vb. davaların sürdürülmesi,
 • Taşınmaza tedbir konması, ecrimisil, istihkak, elatmanın önlenmesi, taşkın yapı davaları ve hisseli tapudan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların takibi

vb. gayrimenkul hukuku alanında İstanbul avukatları çalışmalarını sürdürür.

İSTANBUL İŞ AVUKATI: İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinden kaynaklanan davalar oldukça önemlidir. Mıhcı Hukuk İstanbul avukatları iş hukuku alanında gerek işçi gerekse işveren vekilliği faaliyetlerini yoğun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

İstanbul avukatı iş hukuku alanında;

 • Kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık izin vb. işçilik alacaklarının hesaplanması ve arabuluculuk aşamasının gerçekleştirilmesi işlemleri,
 • Arabuluculuk aşamasında anlaşılmaması halinde dava açma işlemleri,
 • İşe iade, kötüniyet tazminatı, sendikal tazminat vb. diğer iş hukuku davalarının açılması,
 • İstifa ve işten çıkarma süreçlerinin yönetimi, gerekli ihtarların hukuki zeminde yapılması,
 • Dava sonucunda hükmün icrasının sağlanması

vb. süreçlerde Mıhcı Hukuk İstanbul avukat çalışmalarını sürdürür.

İSTANBUL BİLİŞİM AVUKATI: Bilişim hukuku, bünyesinde çok çeşitli hukuki dava ve işi barındırdığından geniş yelpazede avukatlık hizmeti gerektirir. Mıhcı Hukuk Bürosunun önemli uzmanlık alanlarından biri de bilişim hukukudur. 

Mıhcı Hukuk bünyesinde İstanbul bilişim avukatları;

 • Erişim engelleme ve internetten içerik kaldırma,
 • Youtube’dan ve Google’dan video kaldırma,
 • Haber sitelerinden haber kaldırma ve şikayet sitelerinden şikayet kaldırma,
 • Online itibar yönetimi,
 • Bilişim suçları ile ilgili cezai süreçlerin takibi,
 • Ticari elektronik ileti ve KVKK işlemlerinin yapılması

vb. süreçlerde Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul bilişim avukatları çalışmalarını sürdürür.

İSTANBUL YABANCILAR AVUKATI:Yabancıların Türkiye’de en yoğun bulunduğu il İstanbul’dur. Bu kapsamda İstanbul’da yabancılar avukatı ihtiyacı önem taşır.

Mıhcı Hukuk İstanbul yabancılar avukatı;

 • Oturma ve çalışma izinleri için hukuki ön hazırlık ve başvuruların yapılması,
 • Vatandaşlık için hukuki ön hazırlık ve başvuruların yapılması,
 • Yabancıları için İstanbul’da şirket kurma, Yabancı şirketlerin İstanbul’da şube ve temsilcilik açması,
 • Yabancıların İstanbul’da banka hesabı açması, alacak tahsili yapması,
 • Deport iptali ve idari gözetim kararının iptali davaları,
 • Yabancıların İstanbul’daki ceza soruşturma ve davalarının takibi

vb. süreçlerde İstanbul yabancılar avukatı çalışmalarını sürdürür.

İSTANBUL MARKA PATENT VE FİKRİ MÜLKİYET AVUKATI: Marka patent ve fikri mülkiyet işlemleri İstanbul’da oldukça yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir. 

Bu kapsamda İstanbul marka patent ve fikri mülkiyet avukatları;

 • Marka, patent, coğrafi işaret vb. başvurular öncesi hukuki ön hazırlık yapılması,
 • Başvurunun yapılması ve başvuru sürecinin takibi,
 • Haksız rekabete dayalı davaların takibi, 
 • Patent ve marka hakkının ihlaline bağlı açılacak olan davalar,
 • Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
 • Lisans, eser kullanım hakkı vb. sözleşmeler ile diğer fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası 

vb. hukuki iş ve işlemleri Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde İstanbul avukatları gerçekleştirir.

İSTANBUL İDARE HUKUKU AVUKATI: İstanbul, idari faaliyetlerin de aktif olarak gerçekleştiği bir ildir. Burada idare ile vatandaş arasında yahut idare ile memurlar arasında çeşitli hukuki uyuşmazlıklar çıkmaktadır.

Bu kapsamda İstanbul idare hukuku avukatları;

 • Çeşitli idari işlemlere bağlı iptal davalarının açılması, davadan önce gerekli görülmesi halinde itiraz edilmesi ve davanın buna bağlı açılması,
 • İdari işlemden ötürü zarar doğması halinde bu zararın karşılanması için tam yargı davalarının açılması

vb. süreçlerde Mıhcı Hukuk bünyesinde İstanbul avukatları çalışmalarını sürdürür.

İSTANBUL TİCARET VE ŞİRKETLER AVUKATI: İstanbul, ticari anlamda şirketler ve ticari işletmeler için en yüksek potansiyele sahip ildir. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukat faaliyetleri içerisinde şirketler hukuku önemli bir yer kaplamaktadır.

Bu kapsamda İstanbul ticaret ve şirketler avukatları;

 • Şirketlere ve ticari işletmelere hukuki danışmanlık,
 • Şirket sözleşmesinin hazırlanması, şirket kuruluşu,
 • Şirket birleşme ve devralmaları,
 • Şirketlerin zorunlu ve ihtiyari organlarının kurulması, toplanmasının sağlanması,
 • Şirketlerin hukuki dava ve işlerinin takibi,
 • Şirketlerin tasfiye süreçlerinin takibi

vb. süreçlerde Mıhcı Hukuk bünyesinde İstanbul avukat çalışmaları yapılmaktadır.

İstanbul Avukatı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yukarıda İstanbul avukat telefon numarası, ücreti ve çalışma sistematiği ile faaliyet alanlarına değindik. Ayrıca bu konuda sık sorulan bazı soruları yanıtlamakta da yarar vardır.

İstanbul Avukat Ücreti Ne Kadardır?

İstanbul avukat ücreti, müvekkil ile avukat arasında İstanbul Barosu tarifesi etrafında belirlenir. Bu miktara; işin kapsamı, çeşitliliği, ne kadar süreceği vb. hususlar artırıcı veya azaltıcı olarak etki eder.

İstanbul Avukatın Faaliyet Bölgesi Neresidir?

İstanbul avukatları genel olarak İstanbul içerisinde görülen hukuki uyuşmazlıklarda avukatlık hizmeti sunar. Ancan İstanbul ile ilişiği olması hallerde diğer illerde de avukatlık hizmeti vermektedir.

İstanbul’daki Adliyelerde Görülen İşlere Sadece İstanbul Avukatları mı Bakar?

Avukatlar arasında resmi olarak il ve alan ayrımı olmasa, İstanbul’da görülen hukuki uyuşmazlıklara düzenli olarak bakan avukatlara İstanbul avukatı denir. 

İstanbul’da Hangi Adliyeler Vardır?

İstanbul’da; İstanbul (Çağlayan), Bakırköy, Anadolu (Kartal), Küçükçekmece, Büyükçekmece, Silivri, Çatalca, Şile, Beykoz, Adalar, Gaziosmanpaşa, Bölge İdare, Bölge Adliye Mahkemeleri mevcuttur.

İstanbul’da Hangi Cezaevleri Vardır?

İstanbulda; Maltepe, Kartal, Ümraniye, Paşakapısı, Metris, Silivri, Bakırköy, 3. Kolordu Özel Tip Askeri Cezaevi adları ile cezaevleri bulunmaktadır.

İstanbul’da Hangi Tahkim ve Hakem Heyetleri Vardır?

İstanbul’da Sigorta Tahkim Komisyonu, İstanbul Tahkim Merkezi, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri bulunmaktadır.

İstanbul’da Hangi Geri Gönderme Merkezleri Vardır?

İstanbul’da; Binkılıç, Tuzla, Silivri ve Kumkapı geri gönderme merkezleri mevcuttur.

Sonuç

Yukarıda İstanbul avukat faaliyetleri ile ilgili genel bilgilendirme yaptık ve ücretler ile iletişim bilgilerine yer verdik. Hukuki süreçlerde avukatlık hizmeti almak çok önemlidir. 

Özellikle İstanbul’da görülen dava ve hukuki işlerin kompleks yapısı, İstanbul avukatı ihtiyacını artırmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu bu bilinç ile çalışmalarını sürdürmektedir. Sürecin en başından İstanbul hukuk bürosuna sormak önem taşır.