Sultanbeyli avukat ve hukuk büroları

Sultanbeyli Avukat ve Hukuk Büroları

Sultanbeyli avukat ve hukuk bürosu olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, Sultanbeyli ve civarında görülen dava ve işlere bakar.

Yazımızda hukuk büromuzun çalışma faaliyetlerinden ve avukatlık hizmetlerimizden bahsettik. Sultanbeyli avukat ücreti ne kadar sorusunu yanıtladık. Yazımızı dikkat ve özen içinde okumanızı tavsiye ederiz.

Mıhcı Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulmuştur. Mıhcı Hukuk Bürosu, alanında uzman avukat kadrosu ile birlikte, hukukun tüm alanlarındaki uyuşmazlıklara ve davalara yönelik olarak yabancı ve yerli müvekkillerine hizmet sunar. Mıhcı Hukuk Bürosu genel olarak şu dava ve işlere bakar:

 • Suçlara ilişkin olarak açılmış davalarda savunma yapma,
 • Ceza davalarında mağdur avukatlığı,
 • İşçiden kaynaklı iş hukuku uyuşmazlıkları,
 • İşverenden kaynaklı iş hukuk uyuşmazlıkları,
 • Sendikalardan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • İdare hukuku uyuşmazlıkları,
 • Boşanma davaları,
 • Bilişim hukuku uyuşmazlıkları,
 • E-ticaret hukuku alanında doğan uyuşmazlıklar,
 • Miras davaları,
 • Yabancılar arasında doğan uyuşmazlıklar,
 • Fikri ve sınai mülkiyetten kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Gayrimenkulden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • İcra ve İflas hukukundan doğan davalar,
 • Nüfusa ilişkin davalar,
 • Şirketler hukukundan doğan davalar ve şirket danışmanlığı,
 • Tüketici uyuşmazlıkları,
 • Ticaret hukuku alanından doğan davalar.

Sultanbeyli Avukatı İletişim Bilgileri

Sultanbeyli Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosunun vazgeçilmez nitelikte ilkleleri bulunmaktadır. Çalışma ve hizmetlerinde bu ilkelere uyar. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları:

 • Müvekkilin hak ve menfaatinin üstünlüğünün bilincinde hareket eder.
 • Müvekkilin kendileri ile paylaştığı bilgileri gizli tutar.
 • Dava sürecinde müvekkile karşı şeffaf davranır. Gelişmeleri eksiksiz ve doğru bir biçimde müvekkile aktarır.
 • İşlerini, dikkat ve özen içinde yerine getirir.

Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma prensiplerinin yanında çalışma yöntemleri de bulunur. Bu çalışma yöntemleri müvekkilin durumuna ve koşullara göre farklılık gösterebilmekle birlikte genel olarak şöyledir:

 • Müvekkil adayları telefon, mail vb. iletişim yolları ile büroya ulaşır. Telefonda yapılan görüşmenin ardından müvekkil adayının, büroya gelebilme imkanı var ise kendisi davet edilir. Eğer aday, büroya gelebilecek durumda değilse süreç iletişim araçları ile yürütülür.
 • Gecikmesi halinde hak kaybının yaşanacağı bir durum söz konusu ise adayın da onayı ile süreç derhal başlatılır.
 • Büroya gelecek müvekkil adaylarından uyuşmazlığa konu olan olaya ilişkin ellerinde bulunan bilgi ve belgeleri getirmeleri ; eğer aday büroya gelmeyecekse bahse konu belgelerin iletişim kanalları ile gönderilmesi istenir.
 • Belgeler incelendikten sonra yürütülecek süreç hakkında adaya bilgi verilir. Müvekkil adayı ile anlaşmanın sağlanması halinde kendisinden vekaletname alınır.
 • Dava açılması gereken hallerde dava süreci, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının uygulanmasının gerektiği hallerde buna ilişkin süreç derhal başlatılır. 
 • Dava ve diğer tüm hukuki işlemlerin her aşamasında müvekkile gerekli bilgilendirmeler yapılır. 
 • Davanın sonuçlanmasının ardından icra vb. gibi hukuki işlemler gerçekleştirilir.

Sultanbeyli Avukat Ücreti

İstanbul Barosunun yayınladığı asgari ücret tarifesi bulunur. Görülecek işin niteliğine, davanın türüne, işin sayısına, davanın ne kadar zamanda sonuçlanacağı  gibi etkenlere bağlı kalınarak ve bu tarife dikkate alınarak bir tutar belirlenir.

Yukarıda sayılan kriterlere göre ücret, avukat ve müvekkil arasında serbestçe kararlaştırılır. İstanbul Barosu asgari ücret tarifesinin altında veya üstünde fiyat belirlenmesi mümkündür.

İstanbul Sultanbeyli Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul’un tüm ilçelerinde olduğu gibi Sultanbeyli’de de faaliyetlerini sürdürmektedir. Sultanbeyli avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere şu alanlarda hizmet sunarlar:

Sultanbeyli İdare Hukuku Avukatı

Sultanbeyli idare avukatı; Sultanbeyli ve çevresinde devlet ile bireyler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara bakmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu ve alanında uzman ekibi, Sultanbeyli avukatı olarak tabloda yer alanlarla sınırlı olmamak üzere şu iş ve işlemleri yürütürler:

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi. 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Sultanbeyli Ceza Avukatı

Sultanbeyli ceza avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlar, sözü geçen bölgede karşılaşılan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde faaliyet göstermektedir. Avukatlar, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu faaliyetleri yapar:

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Sultanbeyli Gayrimenkul Avukatı

Mıhcı hukuk bürosu ekibine dahil avukatlar, Sultanbeyli gayrimenkul avukatı olarak da faaliyet göstermektedir.Kira da dahil olmak üzere gayrimenkul hukuku alanında pek çok iş ve işlemleri sürdürür. Bir tablo ile ifade edecek olursak:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları.
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması,
Kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması,
Tapuda işlenmesi.

Ancak belirtmek gerekir ki Sultanbeyli avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının faaliyetleri tabloda yer alanlarla sınırlı değildir. Hukuki her türlü işler, avukatlar tarafından gerçekleştirilir.

Sultanbeyli Boşanma Avukatı

Sultanbeyli boşanma avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu ekibine dahil avukatlar, aile hukuku alanından doğan tüm dava ve işlere bakar. Örnek olarak:

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık, delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması.
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları. 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının gerçekleştirdiği işler bunlarla sınırlı değildir. Boşanma ve aile hukuku alanındaki her türlü hukuki dava ve işlere bakarlar.

Sultanbeyli İş Hukuku Avukatı

Sultanbeyli iş avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu ekibinde yer alan avukatlar, tabloda yer alanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu dava ve işlere bakar:

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Sultanbeyli Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku, günümüzde internetin yaygınlaşması ile birlikte oldukça fazla rastlanan uyuşmazlık alanlarından biri haline gelmiştir. Aynı zamanda yaygınlaşan siber suçlar, bu alandaki avukat ihtiyacını artırmıştır. Sultanbeyli bilişim avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bilişim hukukundan doğan her türlü dava ve işleri yapar. Özellikle şu faaliyetleri yürütür:

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, 
VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, 
Erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Sultanbeyli Yabancılar Avukatı

Yabancılar hukuku, hukuki meselelerin sıkça rastlandığı bir diğer daldır. Sultanbeyli yabancılar avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, yabancılar hukuku alanından doğan tüm dava ve işleri yürütür. Örnek olarak şu işleri yapar:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri

Sultanbeyli Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Marka, patent ve fikri mülkiyet hukuku; bir eserin, buluşun veya sanatın ortaya konulması ve bunlarla alakalı sözleşmelerin hazırlanması, tecavüz vb. gibi hukuki meselelerle ilgilenir. Sultanbeyli; marka, patent ve fikri mülkiyet avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, fikri ve sınai haklar hukuku alanından doğan tüm dava ve işlere bakar. Özellikle:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları.  
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler,vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Sultanbeyli Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Ticaret ve şirketler hukuku günümüzde yaygınlaşan şirket ve ticari işletmeler nedeni ile büyük öneme sahip hukuk dallarından biridir. Sultanbeyli’de de özellikle ticaret hukuku alanında dava ve uyuşmazlıklar görülür. Sultanbeyli avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, söz konusu alandan doğan tüm dava ve işlere bakar. Özellikle:

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti.
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Sultanbeyli İcra Avukatı

Sultanbeyli icra avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, icra ve iflas hukuku alanından kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde ve sürecin yürütülmesinde etkin rol oynar. Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere şu faaliyetleri gerçekleştirir:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, 
Takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli  alacağın tahsili işlemleri.
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, 
İtirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, 
Haczin kaldırılması, 
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Sultanbeyli Hukuk Büroları İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Mıhcı Hukuk Bürosuna ait çalışma faaliyetlerinden ve prensiplerden bahsettik. Bu bölümde sıkça sorulan soruları yanıtladık.

Sultanbeyli Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Sultanbeyli avukat ücreti, İstanbul Barosu tarafından yayımlanan asgari ücret tarifesi ile işin niteliğine göre avukat ve müvekkil arasında serbestçe belirlenir.

Sultanbeyli Uyuşmazlıkları Hangi Mahkemede Görülür?

Sultanbeyli’de ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve bunlara yönelik açılacak davalar; Kartal Adliyesi olarak da bilinen, İstanbul’un Kartal ilçesi, Esentepe Mahallesinde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayında görülür. Söz konusu Adliye, E-5 karayoluna yakın bir konumdadır.

Sultanbeyli Uyuşmazlıklarına Yalnızca Sultanbeyli Avukatı Mı Bakar?

Sultanbeyli’de ortaya çıkan uyuşmazlıklara, İstanbulun tüm avukatlarının bakma yetkisi bulunmaktadır. Sultanbeyli’deki uyuşmazlıklara bakan avukatlara Sultanbeyli avukatı denir. Mıhcı Hukuk Bürosu, Sultanbeyli avukatı olarak o bölgedeki dava ve işlere bakar.

Sultanbeyli’de Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Sultanbeyli’de tapu işlemleri ve nüfus işlemleri; Abdurrahmangazi Mahallesi, Emir Caddesinde bulunan Sultanbeyli Tapu Müdürlüğünde görülür. 

Sultanbeyli Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Sultanbeyli ve çevresinde uyuşmazlık çıkması ve bu uyuşmazlık hakkında hukuki süreç başlatılması durumunda veya başlatılmadan önce, avukattan hukuki danışmanlık  veya avukatlık hizmeti alınması büyük öneme sahiptir. Sultanbeyli  avukatına sorulmadan hareket edilmesi halinde çok ciddi hak kayıpları ortaya çıkabilir. Ayrıca sürecin hızlı işlemesi açısından avukata sorulması gerekir.

Bu kapsamda Sultanbeyli’de ikamet ediyorsanız avukat İstanbul veya hukuk bürosu İstanbul arayışında bulunmanız önemlidir.