Adalar Avukat ve Hukuk Büroları

Adalar Avukat ve Hukuk Büroları

Adalar avukatı, İstanbul Adalar ilçesinde farklı alanlarda gerçekleşen uyuşmazlıklar kapsamında gündeme gelebilmektedir. Bu noktada, faaliyet alanları bakımından birçok sahada hukuki süreçleri yürüten Mıhcı Hukuk Bürosu, Adalar’da yerli ve yabancı müvekkillerine dava, icra takibi, sözleşme süreci gibi alanlarda avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

İstanbul bünyesinde bilhassa Adalar ilçesinde, Adalar avukatı olarak müvekkillerine hizmet sağlayan Mıhcı Hukuk Bürosunun çeşitli faaliyet alanlarını, çalışma ilke ve prensipleri ile konu hakkında sık sorulan soruları belirtmekte fayda vardır. 

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Adalar avukatı Mıhcı Hukuk Bürosunun hukuki çalışma alanlarına değinmekte fayda vardır. Bunun yanında ifade etmek gerekir ki çalışma alanları aşağıda belirtilenlerle sınırlı değildir. İfade edilenler dışında farklı alanlarda da Mıhcı Hukuk Bürosunun hukuki faaliyet gösterdiğini belirtmek gerekir.

 • Miras hukuku bakımından mirasçılık hak ve istemleri, vasiyetname ve miras sözleşmesi hazırlanması gibi temel hukuki hususlar,
 • Ceza hukuku alanında soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına yürütülen hususlar,
 • İcra hukuku bakımından söz konusu olabilecek ödeme ve icra emri gönderilmesi, icra daire ve mahkemelerine itiraz yahut şikayette bulunulması gibi hususlar,
 • Aile ve boşanma hukuku alanında nafaka, soybağı, evlatlık ilişkisi gibi alanlarda söz konusu olabilecek davalar,
 • Ticaret hukuku bünyesinde ticari işletme devirleri, çek, bono, poliçe gibi kıymetli evraklar, şirketler hukuku bakımından şirket yapısı, idari işleyişi, borçları gibi konulara ilişkin davalar,
 • İş hukuku bakımından işçi-işveren ilişkileri kapsamında tazminat ve ücret alacakları, fesih bildirimleri, işe iade gibi iş hukuku alanına dair temel hususlar,
 • Kira ve Gayrimenkul alanında özellikle konut ve işyeri kira hukuku, tahliye davaları, ihtarda bulunulması gibi hususlar,
 • Kişisel veriler alanında farklı kurumlara ve özel şirketlere ilişkin gerek ceza hukuku gerekse özel hukuk bağlamında üzerinde durulması gereken hususlara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti.

Adalar Avukatı İletişim Bilgileri

Adalar Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Adalar avukatı Mıhcı Hukuk Bürosu, belirli çalışma ilke ve prensipleri çerçevesinde avukatlık hizmetlerini sürdürmektedir. Hukuki süreçleri yürütürken sıkı sıkıya bağlı olunan bu prensiplere temel birtakım örnekler olarak aşağıda sıralananlar belirtilebilir.

 • Hukuki işlemler ve süreçler, avukatlarca dikkat ve özen yükümlülüğü gözetilerek yürütülür.
 • Hukuki sürecin işleyişi sırasında müvekkil ile şeffaf bir iletişim sağlanır.
 • Müvekkilin üstün hak ve menfaatleri hukuken korunur ve bu yönde gerekli hukuki adımlar atılır.
 • Süreç içerisinde müvekkile dair edinilmiş olan bilgiler gizli kalır.

Mıhcı Hukuk Bürosu temel çalışma prensipleri ve ilkelerinden bazıları yukarıda belirtilmiştir. Bunun ardından, bahsedilen prensipler gözetilmek suretiyle yürütülen hukuki süreçlerde izlenen yöntem ile usulü kronolojik ve sistematik olarak ifade etmekte fayda vardır.

 • İstanbul Adalar bölgesinde hukuki bir uyuşmazlık yaşayan veya danışma hizmeti almak isteyen müvekkil adayı ile kurulan iletişim çerçevesinde kendisinin uygun  olduğu bir zaman dilimi için randevu oluşturulur.
 • Müvekkil adayının görüşmeye ilgili uyuşmazlığı delillendiren ve önem arz eden her türlü bilgi ve belge ile gelmesi beklenir ve ilgili uyuşmazlık üzerine kendisiyle konuşulur, somut olayın mahiyeti belirlenir.
 • Müvekkil adayı ile anlaşma sağlanması halinde sözleşme imzalanır ve kendisinden Mıhcı Hukuk Bürosu avukatına noter aracılığıyla vekalet vermesi istenir. 
 • Vekaletin alınmasının ardından müvekkilin anlatımları çerçevesinde somut uyuşmazlığın sınırları ve hukuki mahiyeti belirlenir. Bu noktada etkin bir hukuki strateji belirlenir ve süreç başlatılmış olur.
 • Şayet müvekkilin hukuki problemi aciliyet arz eden bir nitelikte ise süreç hızlandırılır ve gerekli hukuki adımlar da vakit kaybetmeksizin atılır.
 • Dava yahu takip süreci ilerledikçe yapılacak hukuki hamleler planlanır ve müvekkil, sürecin gidişatına ilişkin her gelişmeden haberdar edilir.
 • Hukuki sürecin müvekkilin üstün hukuki menfaati çerçevesinde sonuçlanması adına gereken dikkat ve özen gösterilir. Sürecin sona ermesinin ardından yapılacak herhangi bir hukuki işlem varsa bunlar da vakit kaybetmeksizin gerçekleştirilir.

Adalar Avukat ve Hukuk Bürosu Ücreti

Adalar avukat ücreti, müvekkil ile İstanbul avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Adalar avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

Mıhcı Hukuk Bürosu Adalar Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu Adalar avukatları, çeşitli birçok hukuki alanda yerli ve yabancı müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Bu alanlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır fakat ifade etmek gerekir ki, büronun hizmet alanları sayılanlarla sınırlı değildir.

Adalar Aile ve Boşanma Avukatı

Aile ve boşanma hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar gündeme gelebilmektedir. İstanbul Adalar bölgesinde de faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, aile ve boşanma hukuku alanında çeşitli noktalarda avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Aşağıda bunların temel birtakım örnekleri sıralanmıştır. Fakat ifade etmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanları, aşağıda sayılanlarla sınırlı değildir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Adalar İş Hukuku Avukatı

İş hukuku alanında İstanbul Adalar bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu, çeşitli hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunların temel bazı örnekleri aşağıda belirtilmiş olmakla beraber, farklı birçok noktada daha hukuki faaliyetlerin sağlandığını belirtmekte fayda vardır. 

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Adalar Ceza Avukatı

Ceza hukuku, kişinin temel hak ve hürriyetlerinin zedelenme ihtimalinin olduğu ve bu nedenle hukuki süreçlerin mutlaka hassasiyetle yürütülmesi gereken bir hukuki alandır. Dolayısıyla, bu noktada etkin hukuki enstrümanların kullanılması önem arz eder. Aşağıda bu alanda yürütülen temel avukatlık hizmetlerine bazı örnekler verilmiş olmakla birlikte Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanlarının sayılanlarla sınırlı olmadığını ifade etmekte fayda vardır. 

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, 
İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Adalar Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku, son dönemlerde revaçta olan ve hızla yayılan bir hukuki alandır. Bu noktada İstanbul Adalar bölgesinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, bilişim hukuku alanında da müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Aşağıda bunlara temel bazı örnekler verilmiştir. Fakat ifade etmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun bilişim hukuku alanındaki faaliyetleri, sayılanlardan ibaret değildir. 

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Adalar Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Adalar bölgesinde gayrimenkul hukuku alanında farklı uyuşmazlıklar gündem olabilmektedir. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu, bölgede çeşitli alanlarda olduğu gibi gayrimenkul hukuku alanında da hukuki çalışmalarını sürdürmektedir. Aşağıda bunlardan bazıları belirtilmiştir. Fakat ifade etmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun gayrimenkul hukuku alanındaki faaliyet çeşitliliği, sayılanlardan ibaret değildir. 

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, 
Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Adalar Yabancılar Avukatı

Yabancılar hukuku, İstanbul Adalar bölgesinde sıklıkla gündem olabilmektedir. Vatandaşlık ve birtakım izinlere yönelik başvurular, bunların reddi karşısında başvurulacak hukuki yollar ve daha çeşitli pek çok hukuki alanda Mıhcı Hukuk Bürosu faaliyet göstermektedir. Temel hizmet alanlarından bazıları aşağıda sayılmış olmakla birlikte daha farklı alanlarda da hukuki faaliyet göstermektedir.

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Adalar İcra Avukatı

İcra hukuku, İstanbul Adalar bölgesinde sıklıkla gündem olan uyuşmazlık alanlarının başında gelmektedir. Dolayısıyla Mıhcı Hukuk Bürosunun bu bölgede gösterdiği faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. Fakat ifade etmek gerekir ki faaliyet alanları, sayılanlarla sınırlı değildir.

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Adalar Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul Adalar bölgesinde ticaret ve şirketler hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu, çeşitlilik arz eden faaliyetler göstermektedir. Bunlara temel örnek olarak ifade edilebilecek bazı unsurlar aşağıda ifade edilmiş olsa da belirtilmeyen farklı noktalarda da hukuki hizmetler sağlandığını ifade etmekte fayda vardır.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Adalar İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku kapsamında Mıhcı Hukuk Bürosu Adalar avukatları çeşitli alanlarda hukuki faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölgedeki hukuki uyuşmazlık yoğunluğu düşünüldüğünde, idari davaların da öneminin son derece büyük olduğunu belirtmekte fayda vardır. Aşağıda, Mıhcı Hukuk Bürosunun idare hukuku alanında yürüttüğü temel birtakım faaliyetlere değinilmiştir fakat ifade etmek gerekir ki, sağlanan hukuki hizmet alanları sayılanlardan ibaret değildir.

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Adalar Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

İstanbul Adalar bölgesinde, marka patent ve fikri mülkiyet hukuku kapsamında Mıhcı Hukuk Bürosu Adalar avukatları etkin biçimde hukuki faaliyet göstermektedir. Aşağıda, temel faaliyet alanlarından bazıları belirtilmiştir. Fakat ifade etmek gerekir ki büronun avukatlık hizmetleri gösterdiği alanlar, sayılanlarla sınırlı değildir.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Adalar Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Adalar avukatları, uygulamada sıklıkla sorulan ve merak edilen bazı temel hususları cevaplandırmıştır. Aşağıda, ilgili sorular ve cevapları yer almaktadır.

Adalar Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu bünyesinde çıkarılan ve tavsiye niteliğinde olan asgari tarife mevcuttur. Uygulamada söz konusu tarife, somut durumun şartları ve sürecin mahiyeti, ücretin belirlenmesi bakımından belirleyici olacaktır.

Adalar İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Adalar ilçesinde Büyükada’da adliye bulunmaktadır. Fakat bu adliye, Kartal’da İstanbul Anadolu Adalet Sarayının mülhakat adliyesidir. Dolayısıyla dava çeşitliliği bakımından Adalar bölgesindeki uyuşmazlıklara ilişkin davalardan kimileri Adalar Adliyesinde kimileri de İstanbul Anadolu Adliyesinde görülecektir. Bu noktada profesyonel avukatlık hizmeti almak önem arz eder.

Adalar’daki Davalara Mutlaka Adalar Avukatı mı Bakar?

Adalar bölgesinde görülen uyuşmazlıklara Adalar avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Adalar bölgesinde de hukuki faaliyet yürütmekte ve Adalar avukatları bu çerçevede söz konusu olabilecek davalarla ilgilenmektedir.

Adalar’da Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

İstanbul Adalar’da, Tüketici Hakem Heyetinin yer aldığı Adalar Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü gibi temel idari ve hukuki hizmet birimleri, Büyükada Nizam Mahallesinde konumlanmaktadır.

Adalar Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık 

Hukuki uyuşmazlıklar ve problemler, etkin hukuki stratejilerle hata ve ihmale yer olmaksızın yürütülecek süreçler neticesinde çözümlenebilecektir. Aksi takdirde, çeşitli hak kayıpları ve sürelerin uzaması gibi mağduriyet arz eden durumlar söz konusu olmaktadır.

Bu noktada İstanbul Adalar bölgesinde faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesindeki Adalar avukatları, müvekkillerinin üstün hak ve menfaatlerini gözetmek suretiyle süreci doğru hukuki zeminde ilerletmektedir. Süreçten etkin netice alınabilmesi bakımından bu durum son derece önem arz eder. Bu nedenle Adalar’da ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve İstanbul hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.