Kategori: Ceza Hukuku

ceza hukukuCeza hukuku ile ilgili tüm yazılarımıza hemen aşağıda bu kategoriden ulaşabilirsiniz. Ancak onun öncesinde ceza hukuku hakkında kısa bir bilgi isterseniz bu yazıyı okuyunuz.

Ceza hukuku, ortaya çıkabilecek sonuçlar itibarıyla oldukça hassas bir hukuk dalıdır. Ceza davalarının sonucunda hapis cezası gibi ağır bir sonuç ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle ceza davaları, mutlaka bir ceza avukatı aracılığıyla yürütülmelidir.

Ceza hukuku her ne kadar toplumda korkutucu bir etkiye sahip olsa da amacı toplumun huzur ve güvenini sağlamaktır. Toplum yaşamının karmaşıklaşması, farklı suç tiplerinin ortaya çıkması ile birlikte herkes bir suçun mağduru ya da suçun şüphelisi olabilmektedir. Böyle bir durumda başvurulacak hukuki yollar mevcuttur. Dava yoluyla suçun mağduru olanlar haklarını talep edip suçlunun cezalandırılmasını isteyebilirken, suçun şüphelileri de kendilerini savunarak hapis cezası ya da adli para cezası gibi olumsuz sonuçlardan kurtulabilmektedir. Ağır sonuçları ortaya çıkarabilmesi sebebi ile ceza davalarında iddia ve savunmaların doğru ve eksiksiz şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca ceza davalarındaki teknik detaylar dava sonucunu etkileyebilmektedir. Bireylerin iddia ve savunmalarını hukuk bürolarıyla birlikte hazırlaması olumsuz sonuçların ortaya çıkmaması açısından önemlidir.

Ceza hukuku çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Hayatın her alanında çeşitli suçlar ortaya çıkabileceği için ceza hukuku da hayatın her alanını ilgilendiren konularda düzenlemeler yapmıştır. Adam öldürme, adam yaralama, cinsel suçlar, şantaj, tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, özel hayatın gizliliğini ihlal ve belgede sahtecilik ceza hukukunun konusu kapsamında olan ve hayatın akışı içerisinde sıkça karşılaşılan suçlardan birkaçıdır. Beklenmedik bir anda bu suçların mağduru olunabilir ya da bu suçları işlediği iddiasıyla kişiler hakkında ceza davası açılabilir. Bu noktada hukuk, ceza davası yoluyla adaleti sağlamayı hedefler. Adaletli bir sonucun ortaya çıkması için de hem suçun mağdurunun iddialarında hem de suçun şüphelisinin savunmalarında özenli davranması gerekir. Bunun için de ceza hukukunda bilgi sahibi olmak ve teknik detayları bilmek gerekir. Hukuk alanında çalışmayan kişilerin bu derece ceza hukuku bilgisine sahip olması beklenemeyeceğinden ceza avukatları insanlara daha doğru iddia ve savunma hazırlamaları için yardım edebilir.

Ceza Hukuku Yazılarımız

Genel olarak ceza hukuku konuları bunlardır ancak ayrıntıya girmek gerektiği için bu konuda yazdığımız makaleleri bu sayfada topladık.

	Hakkımda Hakaret Davası Açılmış Ne Yapmalıyım? 
	Hakaret Davası Nasıl Açılır? 
	Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası 
	Hakaret Sayılan ve Sayılmayan Kelimeler 
	İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası 
	Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu ve Cezası 
	Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu ve Cezası 
	Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu ve Cezası 
	Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası 
	Nüfuz Ticareti Suçu ve Cezası 
	Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu ve Cezası 
	Uyuşturucu Kullanma Suçu ve Cezası 
	Hileli İflas Suçu ve Cezası 
	İrtikap Suçu ve Cezası 
	Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu ve Cezası 
	Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu ve Cezası 
	Hakaret Savunma Dilekçesi Örneği 
	Hırsızlık Suçu Savunma Dilekçesi Örneği 
	Suçu ve Suçluyu Övme Suçu ve Cezası 
	Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu ve Cezası 
	Cebir Suçu ve Cezası 
	Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği 
	Tehdit Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği 
	Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği 
	İhmal Suretiyle Kasten Öldürme Suçu ve Cezası 
	Cezaevine Yasak Eşya Sokmak Suçu ve Cezası 
	Nefret ve Ayrımcılık Suçu ve Cezası 
	İşkence Suçu ve Cezası 
	Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu ve Cezası 
	Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu ve Cezası 
	Resmî Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme Suçu ve Cezası 
	Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu ve Cezası 
	Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği 
	Savcılığa Suç Duyurusu Şikayet Dilekçesi Örneği 
	Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu ve Cezası 
	Güveni Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi Örneği 
	Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği 
	İftira Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği 
	Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği 
	Dolandırıcılık Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği 
	Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi Örneği 
	Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği 
	Basit Yaralama Savunma Dilekçesi Örneği 
	Savunma Dilekçesi Örneği 
	Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği 
	Süre Tutum Dilekçesi Örneği 
	Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu ve Cezası 
	Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu ve Cezası 
	Eziyet Suçu ve Cezası 
	Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu ve Cezası 
	Memnu Hakların İadesi Dilekçesi Örneği 
	Mazeret Dilekçesi Örneği 
	Haksız Tutuklama Tazminat Dilekçesi Örneği 
	Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi Dilekçesi Örneği 
	Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği 
	HAGB İtiraz Dilekçesi Örneği 
	Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu ve Cezası 
	İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Cezası 
	Ceza Hukukunda Haksız Tahrik (TCK 29) 
	Ceza Hukukunda İlgilinin Rızası (TCK 26) 
	İntihara Yönlendirme Suçu (TCK 84) 
	Suç Eşyasının Satın Alınması Veya Kabul Edilmesi Suçu 
	Ankara Askeri Ceza Avukatı 
	İstanbul Askeri Ceza Avukatı 
	Ankara Ceza Avukatı 
	Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçu (TCK 264) 
	Israrlı Takip Suçu ve Cezası (TCK 123/A) 
	Suçluyu Kayırma Suçu (TCK 283) 
	Tutukluluk Süresi En Çok Ne Kadar Olabilir? 
	Mühür Bozma Suçu ve Cezası (TCK 203) 
	Şikayet Hakkı ve Şikayetten Vazgeçme 
	Estetik Ameliyatlarda Tazminat Davası 
	İfadeye Çağrılmak ve Dikkat Edilmesi Gerekenler 
	Kırmızı Bülten ve İnterpol Araması Kaldırma 
	Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezası (TCK 202) 
	Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu ve Cezası 
	Kişisel Verileri Ele Geçirme veya Yayma Suçu ve Cezası 
	Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ve Cezası 
	Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası 
	İnsan Ticareti Suçu (TCK 80) 
	Ceza Davası Nedir? 
	Uyuşturucuyla Araba Kullanma Cezası 
	Müsadere Nedir? (TCK 54-55) 
	Ceza Hukukunda Mahsup (TCK  63) 
	Suçta Tekerrür (TCK 58) 
	Yardım ve Yataklık (Suça Yardım Etme) 
	Gerekçeli Karar Nedir? Gerekçeli Karar Yazıldı Ne Demek? 
	Kamu Davası Nedir? 
	Yalan Tanıklık Suçu ve Cezası 
	Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası 
	Suç Uydurma Suçu (TCK 271) 
	Meşru Müdafaa Nedir? (TCK 25) 
	Sulh Ceza Hakimliği 
	Ağır Ceza Mahkemesi 
	Yasak Cihaz veya Programlar Suçu ve Cezası 
	Suç Üstlenme Suçu ve Cezası 
	Memnu Hakların İadesi 
	Hayasızca Hareketler Suçu ve Cezası 
	Asliye Ceza Mahkemesi 
	İddianame Nedir? 
	Darp Raporu Nedir? Nasıl Alınır? 
	6136 Sayılı Kanuna Muhalefet  
	Adli Kontrol 
	Suça Azmettirme 
	Özel Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası 
	Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu ve Cezası 
	Katalog Suçlar 
	Fuhuş Suçu ve Cezası 
	Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu ve Cezası 
	Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası 
	Etkin Pişmanlık 
	Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 
	İyi Hal İndirimi (TCK 62) 
	Takipsizlik Kararı (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar) 
	Soruşturma Nedir? 
	Zimmet Suçu ve Cezası 
	Hapis Cezasının Ertelenmesi TCK 51 
	Yeni Af Yasası ve Denetimli Serbestlik 
	Haksız Tutuklama Tazminatı 
	Bilişim Sistemine Girme Suçu ve Cezası 
	Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası 
	Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası 
	Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası 
	Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası 
	Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası 
	Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası 
	Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası 
	Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası 
	Cinsel Taciz Suçu ve Cezası 
	Kasten Yaralama Suçu ve Cezası 
	Taksirle Öldürme Suçu ve Cezası 
	Ceza Hukukunda Uzlaşma ve Uzlaştırma 
	Ehliyete El Konulmasına İtiraz 
	Avrupa İnsan Hakları Hakları Mahkemesi’ne (AİHM Başvuru) 
	Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu ve Cezası 
	Sosyal Medyadan Hakaret Suçu 
	İftira Suçu ve Cezası 
	Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası 
	Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) 
	Kasten Öldürme Suçu ve Cezası 
	Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası 
	Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Cezası 
	Tutuklama ve Tutukluluğa İtiraz 
	Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Suçu ve Cezası 
	Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru 
	Müstehcenlik Suçu ve Cezası 
	TCK 53 Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
	Tefecilik Suçu 
	Hakaret Suçu ve Cezası 
	Tehdit Suçu ve Cezası 
	Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu ve Cezası 
	Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası 
	Hırsızlık Suçu ve Cezası 
	Dolandırıcılık Suçu ve Cezası 
	Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası 
	Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası 
	Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu ve Cezası 
	Rüşvet Suçu ve Cezası 
	Yasadışı Bahis Suçu ve Cezası 
	Arşiv Kaydının Silinmesi 
	Adli Sicil Kaydı Sildirme (Sabıka ve Arşiv Kaydı) 
	Yurt Dışına Çıkış Yasağı Nasıl Kaldırılır? 
	Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu ve Cezası 
	Skype Şantaj ve İnternetten Şantaj Suçu 
	Yağma Suçu ve Cezası 
	Şantaj Suçu ve Cezası 
	Alkollü Araç Kullanma Cezası 
	İstanbul Ceza Avukatı