Kategori: Ceza Hukuku

ceza hukukuCeza hukuku ile ilgili tüm yazılarımıza hemen aşağıda bu kategoriden ulaşabilirsiniz. Ancak onun öncesinde ceza hukuku hakkında kısa bir bilgi isterseniz bu yazıyı okuyunuz.

Ceza hukuku, ortaya çıkabilecek sonuçlar itibarıyla oldukça hassas bir hukuk dalıdır. Ceza davalarının sonucunda hapis cezası gibi ağır bir sonuç ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle ceza davaları, mutlaka bir ceza avukatı aracılığıyla yürütülmelidir.

Ceza hukuku her ne kadar toplumda korkutucu bir etkiye sahip olsa da amacı toplumun huzur ve güvenini sağlamaktır. Toplum yaşamının karmaşıklaşması, farklı suç tiplerinin ortaya çıkması ile birlikte herkes bir suçun mağduru ya da suçun şüphelisi olabilmektedir. Böyle bir durumda başvurulacak hukuki yollar mevcuttur. Dava yoluyla suçun mağduru olanlar haklarını talep edip suçlunun cezalandırılmasını isteyebilirken, suçun şüphelileri de kendilerini savunarak hapis cezası ya da adli para cezası gibi olumsuz sonuçlardan kurtulabilmektedir. Ağır sonuçları ortaya çıkarabilmesi sebebi ile ceza davalarında iddia ve savunmaların doğru ve eksiksiz şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca ceza davalarındaki teknik detaylar dava sonucunu etkileyebilmektedir. Bireylerin iddia ve savunmalarını hukuk bürolarıyla birlikte hazırlaması olumsuz sonuçların ortaya çıkmaması açısından önemlidir.

Ceza hukuku çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Hayatın her alanında çeşitli suçlar ortaya çıkabileceği için ceza hukuku da hayatın her alanını ilgilendiren konularda düzenlemeler yapmıştır. Adam öldürme, adam yaralama, cinsel suçlar, şantaj, tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, özel hayatın gizliliğini ihlal ve belgede sahtecilik ceza hukukunun konusu kapsamında olan ve hayatın akışı içerisinde sıkça karşılaşılan suçlardan birkaçıdır. Beklenmedik bir anda bu suçların mağduru olunabilir ya da bu suçları işlediği iddiasıyla kişiler hakkında ceza davası açılabilir. Bu noktada hukuk, ceza davası yoluyla adaleti sağlamayı hedefler. Adaletli bir sonucun ortaya çıkması için de hem suçun mağdurunun iddialarında hem de suçun şüphelisinin savunmalarında özenli davranması gerekir. Bunun için de ceza hukukunda bilgi sahibi olmak ve teknik detayları bilmek gerekir. Hukuk alanında çalışmayan kişilerin bu derece ceza hukuku bilgisine sahip olması beklenemeyeceğinden ceza avukatları insanlara daha doğru iddia ve savunma hazırlamaları için yardım edebilir.

Ceza Hukuku Yazılarımız

Genel olarak ceza hukuku konuları bunlardır ancak ayrıntıya girmek gerektiği için bu konuda yazdığımız makaleleri bu sayfada topladık.

	Ceza Hukukunda Haksız Tahrik (TCK 29) 
	Ceza Hukukunda İlgilinin Rızası (TCK 26) 
	İntihara Yönlendirme Suçu (TCK 84) 
	Suç Eşyasının Satın Alınması Veya Kabul Edilmesi Suçu (TCK 165) 
	Ankara Askeri Ceza Avukatı 
	İstanbul Askeri Ceza Avukatı 
	Ankara Ceza Avukatı 
	Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçu (TCK 264) 
	Israrlı Takip Suçu ve Cezası (TCK 123/A) 
	Suçluyu Kayırma Suçu (TCK 283) 
	Tutukluluk Süresi En Çok Ne Kadar Olabilir? 
	Mühür Bozma Suçu ve Cezası (TCK 203) 
	Şikayet Hakkı ve Şikayetten Vazgeçme 
	Estetik Ameliyatlarda Tazminat Davası 
	İfadeye Çağrılmak ve Dikkat Edilmesi Gerekenler 
	Kırmızı Bülten ve İnterpol Araması Kaldırma 
	Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezası (TCK 202) 
	Dilekçe Hakkının Engellenmesi Suçu (TCK 121) 
	Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu (TCK 136) 
	Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu TCK 135 
	Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu (TCK 289) 
	İnsan Ticareti Suçu (TCK 80) 
	Ceza Davası Nedir? 
	Uyuşturucuyla Araba Kullanma Cezası 
	Müsadere Nedir? (TCK 54-55) 
	Ceza Hukukunda Mahsup (TCK  63) 
	Suçta Tekerrür (TCK 58) 
	Yardım ve Yataklık (Suça Yardım Etme) 
	Gerekçeli Karar Nedir? Gerekçeli Karar Yazıldı Ne Demek? 
	Kamu Davası Nedir? 
	Yalan Tanıklık Suçu (TCK 272) 
	Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması (TCK 209) 
	Suç Uydurma Suçu (TCK 271) 
	Meşru Müdafaa Nedir? (TCK 25) 
	Sulh Ceza Hakimliği 
	Ağır Ceza Mahkemesi 
	Yasak Cihaz veya Program Suçu (TCK 245/A) 
	Suç Üstlenme Suçu (TCK 270) 
	Memnu Hakların İadesi 
	Hayasızca Hareketler (Teşhircilik) Suçu 
	Asliye Ceza Mahkemesi 
	İddianame Nedir? 
	Darp Raporu Nedir? Nasıl Alınır? 
	6136 Sayılı Kanuna Muhalefet  
	Adli Kontrol 
	Suça Azmettirme 
	Özel Belgede Sahtecilik Suçu 
	Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu 
	Katalog Suçlar 
	Fuhuş Suçu (TCK 227) 
	Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama 
	Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK 204) 
	Etkin Pişmanlık 
	Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 
	İyi Hal İndirimi (TCK 62) 
	Takipsizlik Kararı (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar) 
	Soruşturma Nedir? 
	Zimmet Suçu 
	Hapis Cezasının Ertelenmesi TCK 51 
	Yeni Af Yasası ve Denetimli Serbestlik 
	Haksız Tutuklama Tazminatı 
	Haberleşmenin Gizliliğini İhlal TCK 132 
	Konut Dokunulmazlığının İhlali (TCK 116) 
	Mala Zarar Verme Suçu (TCK 151) 
	Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK 134) 
	Taksirle Yaralama Suçu (TCK 89) 
	Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu (TCK 103) 
	Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK 104) 
	Cinsel Saldırı Suçu (TCK 102) 
	Cinsel Taciz Suçu (TCK 105) 
	Kasten Yaralama Suçu TCK 86 
	Taksirle Adam Öldürme Suçu (TCK 85) 
	Ceza Hukukunda Uzlaşma ve Uzlaştırma 
	Ehliyete El Konulmasına İtiraz 
	Avrupa İnsan Hakları Hakları Mahkemesi’ne (AİHM Başvuru) 
	Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu 
	Sosyal Medyadan Hakaret Suçu 
	İftira Suçu 
	Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu 
	Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) 
	Kasten Öldürme Suçu 
	Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası 
	Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Cezası 
	Tutuklama ve Tutukluluğa İtiraz 
	Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru 
	Müstehcenlik Suçu (TCK 226) 
	TCK 53 Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
	Tefecilik Suçu 
	Hakaret Suçu ve Cezası 
	Tehdit Suçu ve Cezası 
	Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçu 
	Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 
	Hırsızlık Suçu ve Cezası TCK 141-142 
	Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçu 
	Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu (TCK 179) 
	Güveni Kötüye Kullanma Suçu (Emniyeti Suistimal) 
	Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu 
	Rüşvet Suçu ve Cezası 
	Yasadışı Bahis Suçu ve Cezası 
	Arşiv Kaydının Silinmesi 
	Adli Sicil Kaydı Sildirme (Sabıka ve Arşiv Kaydı) 
	Yurt Dışına Çıkış Yasağı Nasıl Kaldırılır? 
	Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu 
	Skype Şantaj ve İnternetten Şantaj Suçu 
	Yağma (Gasp) Suçu TCK 148-149 
	Şantaj Suçu ve Cezası TCK 107 
	Alkollü Araç Kullanma Cezası 
	İstanbul Ceza Avukatı