Güngören Avukat ve Hukuk Büroları

Güngören Avukat ve Hukuk Büroları

Güngören avukat ve hukuk büroları, söz konusu bölgedeki hukuki sorunların çözülmesinde rol oynar. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Güngören avukatı sıfatı ile bu ilçede görülen her çeşit hukuki mesele ile ilgilenir.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulmuştur. Alanında uzman avukat kadrosu ile hukukun tüm dallarında görülen uyuşmazlıkların giderilmesi hususunda faaliyet gösterir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, özellikle şu işleri yapar:

 • Ceza hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda sanık veya mağdur avukatı olarak etkin savunma yapılması, 
 • İşçi-işveren uyuşmazlıklarına dayanan davaları açmak ve sürdürmek,
 • Arabuluculuk sürecinde müvekkile hukuki destek vermek,
 • Uzlaştırma gereken hallerde söz konusu süreci başlatmak ve takip etmek,
 • İdare hukukundan kaynaklanan tam yargı ve iptal davaları açmak, itiraz prosedürünü yürütmek, gereken işlemleri yapmak,
 • Aile hukukunun dallarından biri olan boşanma davalarını açmak,
 • Bilişim hukuku uyuşmazlıklarını mahkemeye taşımak, dava harici işlemleri yapmak,
 • Uzaktan satış sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurmak,
 • Miras hukukundan kaynaklanan davaları yargı merciine taşımak,
 • Yabancılar hukuku uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak,
 • Fikri haklardan kaynaklanan davaları açmak,
 • Taşınmaza ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için gerekli süreci başlatmak ve sonuçlanıncaya dek devam ettirmek,
 • İcra ve iflas davalarını açmak, icra takiplerini yapmak,
 • Nüfusa ilişkin davaları açmak, takibini yapmak ve devam ettirmek,
 • Ticaret hukukundan doğan davaları açmak; sözleşmeleri hazırlamak; şirketlere danışmanlık hizmeti sunmak; devir, birleşme, bölünme, tür değiştirme gibi hallerde hukuki prosedürleri işletmek,
 • Tüketici uyuşmazlıklarını hakim önüne taşımak,
 • Ticaret hukukuna ilişkin tüm iş ve işlemleri yapmak.

Sayılanlar dışında kalan ve somut olaylarda karşılaşılan hukuki meselelerin çözümünde de Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları etkin rol alır.

Güngören Avukatı İletişim Bilgileri

Güngören Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosu ekibine dahil avukatlar, müvekkilin kendilerine başvurmasından süreç tamamlanıncaya kadar geçen zaman diliminin tüm aşamalarında şu prensipleri gözetir:

 • Üstün hak menfaat sahibi müvekkil ifadesine inanarak tüm işlerini bu bilinçle yerine getirir,
 • Müvekkili sürecin gidişatı hakkında doğru ve eksiksiz olarak aydınlatır,
 • Müvekkilce verilen bilgi ve belgeleri gizliliğine inanarak kimse ile paylaşmaz,
 • Avukatlık işlerini özenle ve dikkatle sürdürür.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, işlerini çalışma sistematiğine göre yerine getirir. Bu sistematik, müvekkilin imkan ve koşullarına göre değişmekle birlikte genel olarak şöyle sıralanabilir:

 • Müvekkil adaylarının telefon yahut mail yolu ile ofise ulaşmasının ardından kendileri için randevu oluşturulur. Ofise gelemeyecek durumda olan müvekkillerin süreçleri telefon veya diğer iletişim yolları vasıtası ile gerçekleştirilir.
 • Randevuya gelen müvekkil adaylarının ellerinde mevcut olan bilgi ve belgeleri beraberinde getirmeleri istenir. 
 • Görüşmeye gelen müvekkillerin anlattıkları dikkat ve özenle dinlenerek gerekli notlar alınır.
 • Müvekkil ile anlaşılmasının ardından kendisinin vekalet çıkarması gerekir.
 • Vekaletin çıkarılmasını takiben Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları süreci derhal başlatır. 
 • Sürecin her aşamasında müvekkil aydınlatılır. 
 • Söz konusu hukuki sürecin sonuçlanmasının ardından başka bir sürece girilecekse, bu süreçte de müvekkillere hizmet verilir.

Güngören Avukat Ücreti

Güngören avukat ücreti, müvekkil ile avukat arasında kararlaştırılır. Ancak bir tutar belirlenirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle her yıl İstanbul Barosu tarafından asgari ücret tarifeleri yayınlanır. 

İstanbul Barosu tarifesinde her dava ve iş için fiyat belirlemesi yapılmıştır. Ancak avukat ve müvekkil, tarifede yer alan ücretin altında veya üstünde bir fiyat kararlaştırılabilir. 

Bununla birlikte fiyat belirlemesi yapılırken davanın değeri, işin niteliği, davanın tahminen ne zaman sonuçlanacağı gibi hususlar da dikkate alınır.

İstanbul Güngören Avukat Hizmetleri

Güngören avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Güngören’de ortaya çıkan, hukukun tüm dallarında görülen meselelerin çözümüne hizmet eder. Başlıca hukuki alanlar şunlardır:

Güngören İş Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu iş avukatları; Güngören ve çevresinde işçi, işveren ve sendika uyuşmazlıklarının çözülmesi için faaliyet yürütür. İş hukukuna dahil başlıca konular tabloda ifade edilmiştir. Avukatlar bu alanlarda hizmet vermekle birlikte, bu alanlar dışında karşılaşılan tüm sorunların çözümünü de sağlar.

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi,
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması,
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması,
Fesih bildirimi yapılması, davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Güngören Ceza Avukatı

Ceza hukuku kapsamında mağdur veya sanık yahut şüpheli avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, söz konusu alandan doğan tüm hukuki uyuşmazlıklarla ilgilenir. Özellikle tabloda yer alan işlemleri yapar. Belirtmek gerekir ki tabloda yazanlar örnek olarak gösterilmiştir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bunlar dışındaki tüm dava ve işlerle de ilgilenir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması,
Tutuklama ve adli kontrole itiraz,
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi,
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi,
Denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci,
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Güngören Boşanma Avukatı

Aile hukukunun en önemli dallarından biri olan boşanma hukuku, uygulamada sıklıkla görülen dava türüdür. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, boşanma davasının yanında aile hukukundan doğan velayet, nafaka vb. gibi tüm dava ve işlerin görülmesi ile de ilgilenir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, ön hazırlık, delillerin toplanması, gerekli mallara tedbir konulması.
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı,
Velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, duruşmaların takibi, nafaka icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması,
Mal paylaşımının sağlanması.

Güngören Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku,bünyesinde pek çok farklı hukuki konuyu barındırır. Basit bir yapıda görünmekle birlikte uzmanlık gerektiren dallardan biridir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları bu konuda da müvekkillere hizmet vermektedir.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi,
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Güngören Yabancılar Avukatı

Güngören’de, yabancılar hukuku avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları aktif rol alır. Avukatlar, yabancılar hukuku alanında özellikle şu işleri yapar:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci,
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Güngören Gayrimenkul Avukatı

Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması vb. gibi tüm hukuki işlemlerden doğan uyuşmazlıklarla gayrimenkul avukatı ilgilenir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları da, gayrimenkul avukatı olarak Güngören’de söz konusu alandan doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde etkin rol alır.

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi,
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
Miras paylaşımı, kadastro işlemleri, kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları.
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, iptotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler.
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Güngören İcra Avukatı

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, hukukun tüm dallarında faaliyet yürütür. İcra hukuku da bu dallardan biridir. Avukatlar, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu işleri yapar:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması,
Senetle icra takibi süreci, tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli  alacağın tahsili işlemleri.
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali,
İtirazın kaldırılması,
Sıra cetveline itiraz,
Haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Güngören Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Ticaret hukuku; kıyemtli evrak, ticari işletme ve şirketler hukuku dallarını bünyesinde barındırır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Güngören avukatı sıfatı ile söz konusu alandan doğan tüm dava ve işler ile ilgilenir. Özellikle:

DANIŞMANLIK,Şiketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti.
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Güngören İdare Hukuku Avukatı

Güngören’de idare hukukundan doğan uyuşmazlık ve anlaşmazlıklara rastlanır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Güngören avukatı sıfatı ile söz konusu bölgede ortaya çıkan bu meselelerle ilgilenir. Tabloda yer alanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu işleri yapar: 

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi ve sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Güngören Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri ve sınai haklar hukuku; marka, patent, fikri mülkiyet gibi önemli hakları içerisinde barındırır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları bu haklarla ilgili uyuşmazlıkların giderilmesi, sözleşmelerin yapılması veya işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda faaliyet gösterir. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu işleri yaparlar:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar,
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar,
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları  .
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri,
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Güngören Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosuna ait çalışma prensiplerine ve sistematiğine yukarıda yer verdik. Bu bölümde sıkça sorulan soruları yanıtladık.

Güngören Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Güngören avukat ücreti, her yıl İstanbul Barosu tarafından yayınlanan asgari ücret tarifesine göre ve işin niteliğine göre müvekkil ile avukat arasında serbestçe kararlaştırılır.

Güngören Hangi Adliyeye Bağlı?

İstanbul’un Güngören ilçesi; Bakırköy’ün Osmaniye Mahallesinde bulunan Bakırköy Adliyesine bağlıdır. Adliye, İncirli durağına yakındır. Bakırköy Adliyesinin Bahçelievler’de ek binası bulunur. Bu ek bina Yenibosna’dadır. 

Güngören’deki Uyuşmazlıklara Yalnızca Güngören Avukatı Mı Bakar?

Güngören’deki uyuşmazlıklara İstanbul’da baroya kayıtlı tüm avukatlar bakabilir. Güngören’deki uyuşmazlıklarla ilgilenen avukatlara Güngören avukatı denir. 

Güngören’de Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Güngören Tapu Müdürlüğü ile Güngören Nüfus Müdürlüğü; İstanbul Güngören’in, Merkez Mahallesinde bulunur. Güngören Emniyet Müdürlüğü ise, M. Nesih Özmen Mahallesinde bulunur.

Güngören Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Güngören avukatından yardım almaksızın dava açılması, hukuki işlemlerin yapılması, sürecin yürütülmeye çalışılması geri dönüşü olmayan hak kayıplarına neden olabilir. Avukattan, danışmanlık yahut vekillik hizmeti almak ise sürecin en kısa zamanda sonuçlanmasına hizmet edecektir. Bu nedenle Güngören’de ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.