İşçi uyarı yazısı örneği

İşçi Uyarı Yazısı Örneği

İşçi uyarı yazısı örneği ile işçi uyarısı yapılabilir. İşçi uyarı yazısı örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem uyarı yazısı içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “işçi uyarı yazısı” yazımızı okuyabilirsiniz.

İşçi Uyarı Yazısı Örneği

Aşağıdaki işçi uyarı yazısı örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir uyarı yazısı hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile uyarı yazınız hükümsüz nitelikte olacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

İşçi Uyarı Yazısı Örneği-1

UYARI

UYARAN:

İŞVEREN UNVANI/ADI-SOYADI: Unvan ve ad-soyad yazılır
ADRES:

UYARI TARİHİ: …/…/…

UYARILAN:

İŞÇİ ADI SOYADI: Ad-soyad yazılır

T.C. KİMLİK NUMARASI:

ADRES:

AÇIKLAMALAR: 

 1. …/…/… tarihinde sunmuş olduğunuz savunma, şirket yönetimimiz tarafından değerlendirilmiş ve incelenmiştir. Savunmanızın dikkate alınmasıyla birlikte, söz konusu eyleminiz nedeniyle size yazılı bir uyarıda bulunma kararı alınmıştır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu yazının size tebliği ile birlikte, benzer durumların devam etmesi veya tekrarı durumunda, İş Kanunu’nun bize verdiği yetkilere dayanarak ilgili işlemleri yapma, daha ciddi disiplin cezaları uygulama veya iş ilişkinizin sonlandırılması gibi adımlara başvurabileceğimizi bildirmekteyiz.
 1. Tarafınızdan, kurum içindeki hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin konularda daha dikkatli ve özenli bir tutum sergilenmesini talep etmekteyiz. Ayrıca, belirtilen konularda daha fazla bilgi edinmenizi önemle rica ederiz.(…../……../……)

TEBLİĞ ALAN   TEBLİĞ EDEN

AD-SOYAD         AD-SOYAD

İMZA       İMZA

İşçi Uyarı Yazısı Örneği-2

UYARI

UYARAN:

İŞVEREN UNVANI/ADI-SOYADI: Unvan ve ad-soyad yazılır
ADRES:

UYARI TARİHİ: …/…/…

UYARILAN:

İŞÇİ ADI SOYADI: Ad-soyad yazılır

T.C. KİMLİK NUMARASI:

ADRES:

AÇIKLAMALAR: 

 1. …/…/… gerçekleştirdiğiniz fiil neticesinde ……………. ve ………… tarafından işveren olarak tarafımıza şikayetçi olunmuştur. Yapılan gerekli incelemeler neticesinde …/…/… tarihinde savunmanız alınmıştır.
 1. İlgili savunmanız uyarınca Yönetim Kurulumuz bahsi geçen konulara ilişkin yeniden incelemeler yapmış ve önceki yapılan incelemeleri derinleştirerek tekrar araştırmıştır.  
 1. İddia ettiğiniz hususların gerçek olduğuna dair kesin nitelikle delillere ulaşılamamıştır. Tarafınızdan verilebilecek herhangi bir delil olmadığından dolayı tekrardan bilginize başvurulması gerek görülmemiştir.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. İşbu gerekçeler üzerine, size uyarı cezası verilmesine karar verilmiştir. Verilen uyarı cezası sonrası sizlerden şikayete konu olan hâl ve hareketleri tekrarlamamanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. 
 2. Aynı veya benzeri disiplin dışı bir eyleminiz olduğu takdirde İş Kanunu uyarınca haklı gerekçelerle iş akdinin sona erdileceğini ve herhangi bir tazminat verilmeyeceğini hatırlatır; Bahsi geçen konularda daha titiz davranmanızı talep ederiz.(…../……../……)

TEBLİĞ ALAN   TEBLİĞ EDEN

AD-SOYAD         AD-SOYAD

İMZA       İMZA

İşçi Uyarı Yazısı Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İşçi uyarı yazısı örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır. Uyarıya konu olan olay detaylı bir şekilde açıklanmalı ve işveren olarak beklentilerin ne olduğu belirtilmelidir. 
 • İşçi uyarı yazısı örneğinde kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır. İşçi uyarı yazısı örneğinde kişinin uyarı almasını gerektirecek kararın yapılan adil ve şeffaf inceleme ve yargılama ile alındığı beyan edilmelidir. 
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir. Uyarıya konuya ilişkin deliller mevcut ise ekte eklenmelidir. 
 • İşçi uyarı yazısı örneği doldurulmadan önce ilgili olayla ilgili mutlaka işçinin savunması alınmalıdır.
 • İşçi savunması alındıktan sonra zamanı içinde işveren uyarı kararını vermelidir.

Sonuç

Görüldüğü üzere, işçi uyarı yazısı örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek uyarı yazısı hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.