Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı hesaplama aracı ile tahsil edebileceğiniz miktarı hesaplayın.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Aracı

TL
KM
Yıl
TL
            

Bu Eklenti Mıhcı Hukuk Bürosu Tarafından Geliştirilmiştir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Araç değer kaybı hesaplama, şu kriterler baz alınarak yapılır:

  • Aracın rayiç değeri,
  • Aracın kilometresi,
  • Aracın yaşı,
  • Aracın hasar tutarı (KDV dahil),
  • Araçta hasar alıp onarılan parçalar,
  • Araçta hasar alıp değişen parçalar dikkate alınarak yapılır.

Belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak araç değer kaybı hesaplama yapılır. Her bir kriterin değer hesabına nasıl etki edeceğine, aşağıda farklı başlıklar halinde değinilmiştir.

Aracın Rayiç Değeri

Aracın rayiç değeri, ne kadar değer kaybedildiğini ölçmek bakımından belirleyici rol oynar. Aracın kaza öncesindeki ve sonrasındaki süreçlerdeki rayiç değeri arasında yaşanan değişim, ne kadar değer kaybedildiğini gösteren kriterlerdendir.

Örneğin bir aracın piyasadaki rayiç değeri 3.000.000 TL ise fakat kaza sonrasında bu değer 2.600.000 olmuşsa burada bir değer kaybı mevcuttur. Araç değer kaybı hesaplamada, bu düşüş dikkate alınır.

Aracın Kilometresi

Aracın kilometresi, araç değer kaybı hesaplama bakımından önem arz eder. Aracın kilometresi kazadan önce ne kadar düşükse değer kaybı da o kadar yüksek olur. Kilometresi yüksek olan aracın doğal bir değer kaybı payı olacağı için buna ek olarak kaza nedeniyle düşen değeri dikkate alınır.

Aracın Yaşı

Aracın yaşı, araç değer hesaplaması için belirleyici olan kriterlerdendir. Özellikle aracın yaşlı olması, değer kaybı oranını düşürür. Yeni bir aracın kaza yapmış olma ihtimalinde ise araç değer kaybının yüksek çıkması muhtemeldir. Dolayısıyla, aracın yaşı arttıkça değer kaybı azalır denebilir.

Fakat aracın yeni olması sayesinde hasar daha az olabilir veya aracın eski olması nedeniyle yüksek hasar meydana gelebilir. Bu ihtimalde, aracın yaşı arttıkça değer kaybı artabilir. Bu husus, aracın yaşından ziyade oluşan hasara ilişkin bir ihtimaldir.

Aracın Hasar Tutarı

Aracın hasar tutarı, araç değer kaybı hesaplamalarında kullanılan bir diğer kıstastır. Kaza neticesinde araçtan oluşan hasarın giderilmesi için yapılan harcamalar, katma değer vergisini de içerek şekilde hesaplanır. Hesap neticesinde ortaya çıkacak olan miktar, aracın hasar tutarıdır.

Araç değer hesaplama yapılırken aracın hasar tutarı da mutlaka dikkate alınır. Bu tutarın yüksek olması, değer kaybının da yüksek olduğunun göstergesidir.

Araçta Hasar Alıp Onarılan Parçalar

Araçta hasar alıp onarılan parçalar varsa bunlar, araç değer hesaplamada dikkate alınır. Burada iki kıstas vardır: Aracın hangi parçasının hasar aldığı ve ne oranda hasar aldığı. Söz konusu iki kıstasa göre araç değer kaybının boyutu değişebilir.

Aracın kapıları, motor kaputu, ön ve arka çamurlukları, bagaj kapağı, marşbiyeli, orta direği, arka paneli, havuz sacı, tavanı, şasesi ve diğer parçaları ayrı ayrı değerlendirilir. Her parçadaki hasar, değer kaybı bakımından aynı şekilde hesaba katılmaz.

Örneğin aracın arka çamurluğunun hasar görmesi, ön çamurluğa nazaran değer kaybında daha yüksek rakamların çıkmasına neden olur.

Burada hasar alıp onarılan parçanın hangi parça olduğu kadar hasarın ne boyutta olduğu da önem arz eder. İlgili uzmanlarca, hasarın boyutuna göre çeşitli derecelendirme kriterleri öngörülmüştür. Araçta söz konusu olan hasarın boyutuna göre burada bir puanlama yapılır ve puanın yüksek çıkması, araç değer kaybının da yüksek olması sonucunu doğurur.

Araç Değer Kaybı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Araçta Hasar Alıp Değişen Parçalar

Araçta hasar alıp değişen parçalar varsa bunlar göz önünde bulundurularak araç değer kaybı hesaplama yapılır. Fakat tıpkı araçta hasar alıp onarılan parçalarda olduğu gibi değişen parçalarda da hangi parçanın değiştiği önem arz eder.

Örneğin, arka çamurluk veya tavan değişikliğinin değer kaybına etkisi fazla olurken kapı yahut bagaj kapağı değişikliğinin değer kaybına etkisi nispeten daha azdır.

Şimdiye kadar sayılan tüm kriterler, araç değer kaybı hesaplamada göz önünde bulundurulur. Aracın kaza yaşanmadan önceki durumu ile kaza yaşandıktan sonraki durumu kıyaslanır ve değer kaybı tespit edilir.

Araç değer kaybı hesaplama dışında, değer kaybı başvurusunun nereye ve nasıl yapılması gerektiği konularında da dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Konuyla ilgili ayrıntılar, “araç değer kaybı başvurusu” yazımızda ele alınmıştır.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Formülü

Araç değer kaybı hesaplama formülü, aslında aracın kaza öncesi piyasa değeri ile kaza sonrası piyasa değerinin farkıdır. Fakat yukarıda da belirtilen birçok farklı etmen, bu formüle etki eder ve değer kaybı bunlara bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Belirtilen tüm etkenler göz önünde bulundurulduğunda, araç değer kaybı formülü olarak belli bir matematiksel formül bulunmadığı söylenebilir.

Sonuç

Görüldüğü üzere, araç değer kaybı hesaplamasında dikkate alınması gereken birçok kriter mevcuttur. Bunların tümü dikkate alınmalı ve somut durumdaki araç değer kaybı bu doğrultuda hesaplanmalıdır.