Beşiktaş Avukat ve Hukuk Büroları

Beşiktaş Avukat ve Hukuk Büroları

Beşiktaş avukat ve hukuk büroları, Beşiktaş ve çevresinde ortaya çıkan hukuki sorunların çözülmesinde faaliyet gösterir. Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlar, Beşiktaş avukatı olarak bahse konu ilçedeki her çeşit hukuki problem ile ilgilenir.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulmuştur. Mustafa Mıhcı ve ekibi, hukuki her çeşit sorunla ilgilenerek yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosu, hukukun tüm dallarında aktif olmakla beraber örnek olarak şu faaliyetleri gerçekleştirir:

 • Ceza hukuku uyuşmazlıklarında mağdur veya sanık olan tarafın etkin bir biçimde savunulması,
 • İş hukuku temelli sorunlarda işçi veya işveren vekilliği yapmak,
 • Sendikalarla işçi veya işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda süreci yürütmek,
 • Zorunlu veya isteğe bağlı  arabuluculuk süreçlerini işletmek,
 • Uzlaştırma sürecini idame etmek,
 • İdare hukukundan kaynaklanan işlemleri yapmak,
 • Aile hukukundan kaynaklanan başta boşanma olmak üzere çeşitli davalarda davacı veya davalı vekilliği yapmak,
 • Kişisel verilerin korunması, siber suçlar vb. gibi bilişim hukukundan doğan meseleleri yargıya taşımak,
 • Uzaktan satıştan kaynaklı uyuşmazlıkları mahkemeye taşımak,
 • Miras hukuku davalarını açmak ve idame ettirmek,
 • Yabancılar hukuku temelli hukuki meseleleri çözüme kavuşturmak,
 • Fikri mülkiyet alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkları yargıya taşımak,
 • Gayrimenkul alanında; özellikle kira, alım, satım gibi işlemlerin neticesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar hakkında gerekli davayı açmak ve sürdürmek,
 • İcra ve iflas hukuku alanından kaynaklanan davaları açmak ve sürdürmek,
 • Nüfus davalarını açmak ve yürütmek,
 • Şirketlerlere danışmanlık hizmeti vermek ve şirket uyuşmazlıklarında gerekli davayı açarak uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak,
 • Tüketici uyuşmazlıklarını mahkemeye intikal ettirmek,
 • Ticaret hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklara karşı dava açmak ve sürdürmek.

Mıhcı Hukuk Bürosu ekibinde bulunan avukatlar, sayılanlar dışında, uygulamada rastlanan her çeşit hukuki uyuşmazlığın ortadan kaldırılmasında aktif rol oynar.

Beşiktaş Avukatı İletişim Bilgileri

Beşiktaş Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları; danışmanlık ve vekillik hizmetini yerine getirirken, sahip oldukları prensipleri gözetirler. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının dikkat ettiği prensiplerden başlıcaları şöyle sıralanabilir:

 • Müvekkilin hak ve menfaatlerini üstün tutmak, iş ve işlemleri buna göre yerine getirmek,
 • Müvekkile, sürecin her aşamasında müvekkilin isteği doğrultusunda bilgiyi gecikmeksizin vermek,
 • Müvekkil tarafından avukata verilen bilgi ve belgeleri gizli tutmak,
 • Avukatlık hizmetini titizlik ve özenle yerine getirmek.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, müvekkillerine hizmet verirken çalışma sistematiğine uygun olarak süreci yürütür. 

 • Müvekkil adayları ofise gelebileceği gibi telefon veya mail yolu ile de iletişim sağlayabilirler. İlk görüşmenin telefonda gerçekleştirilmesi halinde müvekkil adayının, ofise gelme imkanı bulunması durumunda ofise davet edilir. 
 • Ofise gelemeyecek durumda olan müvekkil adaylarının hukuki süreçleri iletişim yolları ile sürdürülür. 
 • Müvekkilin ofise gelmesinin beklenmesi halinde mağduriyet yaşanması söz konusu ise, yüz yüze görüşme gerçekleştirilmeden önce hukuki süreç, müvekkilin onayı ile derhal başlatılır.
 • Ofise gelen müvekkiller, yanlarında uyuşmazlığa ilişkin belge ve bilgileri getirmelidir. Bu belgeler avukatlar tarafından incelenerek dava dilekçesi hazırlanır.
 • Müvekkil ile ofiste gerçekleştirilen görüşme sonrası (ofise gelemeyen müvekkiller için telefonda anlaşma sağlanmışsa) süreç bir an önce başlatılır.
 • Dava süresince, müvekkilin isteği doğrultusunda her aşamada gereken bilgi verilir.
 • Davanın neticelendirilmesini takip eden tüm süreçlerde müvekkillere hizmet verilir.

Beşiktaş Avukat Ücreti

Beşiktaş avukat ücreti; müvekkil ile Mıhcı Hukuk Bürosu Beşiktaş avukatı arasında İstanbul Barosunun avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği bu tarifede, bir çok avukatlık iş kalemini belirterek bunlar için alınması gereken en az avukatlık ücretini yayımlar. Ancak belirtmek gerekir ki bu rakamlar fikir vermesi açısından önemlidir.

Beşiktaş avukat ücreti belirlenirken; yapılacak işlerin çeşitliliği, tahmini ne kadar süreceği, somut olayın zorluğu veya kolaylığı vs. hususlar göz önünde bulundurulur.

İstanbul Beşiktaş Avukat Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Beşiktaş’ta, tüm hukuk dallarında hizmet vermektedir. Beşiktaş bölgesinde özellikle; iş, ceza, yabancılar, gayrimenkul, ticaret ve şirketler, boşanma, idare, bilişim, fikri mülkiyet hukuku alanlarından kaynaklanan uyuşmazlıklara rastlanır.

Beşiktaş İş Hukuku Avukatı

Beşiktaş ve çevresinde işçi ve işveren yahut sendikal uyuşmazlıklar bağlamında görülen hukuki meseleler Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları tarafından çözüme kavuşturulur. Tabloda yer alanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu faaliyetler idame edilir:

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi,
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması,
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması,
Fesih bildirimi yapılması, davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Beşiktaş Ceza Avukatı

Beşiktaş ceza avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu ekibinde yer alan avukatlar, ceza hukuku temelli tüm müessesesinin işletilmesinde görevlidir. Örnek vermek gerekirse avukatlar, tabloda bulunan işleri yapar. Belirtilmelidir ki, tabloda sayılanlar Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının yaptığı faaliyetlerden sadece birkaçıdır.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması,
Tutuklama ve adli kontrole itiraz,
Cezaevi işleri,
İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi,
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi,
Denetimli serbestlik takibi,
Haksız tutuklama tazminatı süreci,
Hak ihlali halinde AYM başvurusu vb.

Beşiktaş Boşanma Avukatı

Beşiktaş’taki aile hukuku alanından doğan ve bu alanın bir alt dalı olan boşanma davaları, Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarınca Beşiktaş avukatı sıfatı ile açılır ve sürdürülür. Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlar, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu işleri yapar:

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması,
Ön hazırlık ve delillerin toplanması,
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması,
Duruşmaların takibi,
Nafaka icrası,
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması,
Mal paylaşımının sağlanması.

Beşiktaş Bilişim Avukatı

İnternetin yaygın kullanımı ile birlikte bilişim hukuku, hukukun en önem arz eden dallarından biri haline gelmiştir. Bilişim hukuku, karmaşık bir hukuk dalıdır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bahse konu alandan doğan uyuşmazlıkların çözümünde aktif rol alır. Tabloda bulunanlarla sınırlandırılmamak üzere özellikle şu faaliyetleri yürütürler:

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi,
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma,
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Beşiktaş Yabancılar Avukatı

Beşiktaş’ta, yabancılar hukuku temelli her çeşit uyuşmazlığın ortadan kaldırılmasında Beşiktaş yabancılar avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları da aktif rol alır. Avukatlar özellikle şu işleri yaparlar:

Çeşitli İzinler,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
Deport ve İdari Gözetim Kararları,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci,
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
Şirket, Gayrimenkul, Banka vb. Hukuki Hizmetler,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Beşiktaş Gayrimenkul Avukatı

Beşiktaş gayrimenkul avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu kadrosunda bulunan avukatlar sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu işleri yapar:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi,
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
Miras paylaşımı,
Kadastro işlemleri,
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları,
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, iptotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Beşiktaş İcra Avukatı

Beşiktaş icra avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, icra hukuku temelli pek çok konuda müvekkillere hizmet sunar. Özellikle şu işler gerçekleştirilir:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması,
Senetle icra takibi süreci,
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi,
Çeşitli alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması,
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının yaptıkları iş ve işlemler tablodakiler kadar değildir. Bunun haricinde hukukun çeşitli alanlarında müvekkillerine hukuki yardım sunar.

Beşiktaş Ticaret ve Şirketler Avukatı

Beşiktaş ticaret ve şirketler avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, şirketlere danışmanlık yapar ve avukatlık hizmeti sunar. Ticari işletmeleri ilgilendiren davalarda vekillik yapar. Hukuki prosedürleri işletir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının faaliyetleri tabloda yazılı olanlar  ile sınırlı değildir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere;
Sözlü veya yazılı,
Sürekli veya tek seferlik,
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Beşiktaş İdare Avukatı

İdare hukuku, idare ile kişiler arasındaki uyuşmazlıkları konu edinir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları da söz konusu sorunların  çözümünde aktif rol alır. Beşiktaş’ta, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu faaliyetleri yerine getirir:

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması ,
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden doğan zarardan ötürü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Beşiktaş Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku temelinde; marka, patent vb. haklardan kaynaklı uyuşmazlıklar, Beşiktaş marka patent ve fikri mülkiyet avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarınca çözüme kavuşturulur. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yaparlar:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil,
Başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması,
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar,
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar,
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları, 
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri,
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması,
Sözleşmelerin denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Beşiktaş Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Mıhcı Hukuk Bürosu çalışma prensipleri ve sistematiği ile çalışma alanları hakkında bilgi verdik. Bu bölümde ise sıkça sorulan sorular bazı soruları yanıtladık.

Beşiktaş Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Beşiktaş avukat ücreti, İstanbul Barosunca yayınlanan asgari ücret tarifesine ve işin niteliği ile sayısına, davanın konusuna vb etkenlere bağlı olarak avukat ve müvekkil arasında kararlaştırılır.

Beşiktaş Hangi Adliyeye Bağlı?

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi, Şişli’nin Merkez Mahallesinde bulunan ve Çağlayan Adliyesi olarak da bilinen İstanbul Adalet Sarayına bağlıdır. Adliye, Çağlayan Meydanına yakındır..

Beşiktaş’daki Uyuşmazlıklara Yalnızca Beşiktaş Avukatı Mı Bakar?

Beşiktaş’da ortaya çıkan uyuşmazlıklara bakan kişiye Beşiktaş avukatı denir. İstanbul’da bulunan ve baroya kayıtlı olan tüm avukatlar, Beşiktaş avukatı sıfatı ile söz konusu bölgedeki uyuşmazlıklarda vekil olarak bulunabilir. 

Beşiktaş’da Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Tapu işlemlerinin gerçekleştirildiği Beşiktaş Tapu Müdürlüğü Cihannüma Mahallesi, Yıldız Caddesinde bulunur. Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü Yıldız Mahallesi, Çırağan Caddesinde bulunur. 

Beşiktaş Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Beşiktaş avukat ve hukuk bürolarına danışılmadan dava açılması veya hukuki bir işlem yapılması  halinde olası hak kayıpları yaşanabilir. Bu nedenle en başından İstanbul avukatına danışılması ve hukuk bürolarından avukatlık hizmeti alınması faydalıdır.