Maltepe Avukat ve Hukuk Büroları

Maltepe Avukat ve Hukuk Büroları

Maltepe hukuk bürosu sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Maltepe’de görülen dava ve işlere bakar. 

Yazımızda Mıhcı Hukuk Bürosu faaliyet alanları hakkında bilgi verdik. Maltepe avukat ücretleri ne kadar sorusunu cevapladık. Yazımızı dikkat ve özen içerisinde okumanızı tavsiye ederiz.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulan Mıhcı Hukuk Bürosu, hukukun pek çok alanında yerli ve yabancı müvekkilleri adına faaliyetleri yürütmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanları sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere şu şekilde ifade edilebilir:

 • Ceza davalarında mağdur avukatı ve müdafii görevlerini üstlenme,
 • İş hukuku alanında doğan uyuşmazlıklar,
 • Sendikalarla işçi veya işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar,
 • Kamulaştırmadan kaynaklanan davalar,
 • Vergi hukukundan kaynaklanan davalar,
 • Memurlarla alakalı davalar,
 • Boşanma davaları,
 • Kişisel verilerin korunmasından doğan davalar,
 • Mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Mirastan kaynaklı davalar,
 • Yabancılar hukukundan kaynaklanan davalar,
 • Taşınmaz davaları ve tapu işlemleri,
 • İcra ve iflas alanından kaynaklanan davalar,
 • Şirket danışmanlığı,
 • Şirket davaları,
 • Satış sözleşmesi, vekalet, kefalet, hizmet sözleşmeleri gibi sözlşemmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

Maltepe Avukat İletişim Bilgileri

Maltepe Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları için, çalışma disiplini ve çalışma prensipleri çok önemlidir. Mıhcı Hukuk Bürosu Avukatları:

 • Müvekkilin üstün menfaatine inanarak hukuki faaliyetleri buna göre yürütür.
 • Müvekkilin gizliliğini esas alır. Kendileri ile paylaşılan bilgileri üçüncü kişilere yansıtmaz.
 • İşlerini dikkat ve özen içerisinde yürütürler.
 • Müvekkile karşı şeffaftır.

Mıhcı Hukuk Bürosunun dava ve işlerini yürüttüğü çalışma sistematiği ve yöntemleri mevcuttur. Müvekkilin durumuna göre değişmekle birlikte genel olarak şöyledir:

 • Müvekkil adaylarının ofise gelmesi veya iletişim yolları ile büroya ulaşması halinde kendilerine, uygun bir zaman için randevu oluşturulur.
 • Eğer davanın zamanaşımına uğraması gibi gecikmesinde sakınca bulunan bir hal var ise, yüz yüze görüşmeden önce müvekkil adayının da onayı alınarak süreç başlatılır.
 • Ofise gelemeyecek durumda olan müvekkil adaylarının hukuki süreçleri iletişim kanalları ile yürütülür. Bilgi ve belgeler posta veya mail yolu ile alınır.
 • Müvekkil adayından görüşmeye gelirken, delil niteliğinde ellerinde bulunan tüm bilgi ve belgeleri getirmeleri istenir.
 • Bu görüşmeden sonra müvekkil adaylarından noterden vekaletname çıkarılması istenir.
 • Tüm bu işlemlerin ardından hukuki süreç derhal başlatılır. 
 • Hukuki sürecin her aşamasına müvekkillere güncel gelişmeler hakkında bilgi verilir.
 • Davanın en hızlı şekilde sonuçlanması için aktif çaba gösterilir.
 • Davanın sonuçlanmasının ardından; icra, tahliye ve benzeri işlemler, avukatlar tarafından yürütülür. 

Maltepe Avukat Ücretleri

Maltepe avukat ücretleri, her dava veya görülecek iş için sabit bir tutarda değildir. Maltepe avukat ücretleri çok çeşitlilik gösterir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki her yıl, İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesi yayınlanır. Bu tarifede her dava ve türüne göre fiyat belirlemesi yapılmıştır. 

Bunun yanında avukatlara ödenecek ücret; dava konusu uyuşmazlığa,  işin niteliğine, yapılacak işin sayısına göre farklılık göstermektedir. Avukat ve müvekkil, bunlar ve benzeri kriterleri göz önünde bulundurarak aralarında bir ücret kararlaştırır. İstanbul Barosu tarifesinin altında veya üstünde fiyat belirlenmesi mümkündür.

Maltepe Avukatlık Hizmetleri

Maltepe’de avukatlık hizmeti veren Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, hukukun her alanında karşılaştığı uyuşmazlığı, hukuki platformda çözer. Maltepe’de en çok şu konularda dava ve işler görülür:

Maltepe Bilişim Avukatı

Maltepe’de, bilişim hukukundan doğan davalar, İstanbul Anadolu Adalet Sarayında görülür. Maltepe avukatı olarak Mıhcı hukuk bürosu avukatları özellikle şu dava ve işleri yürütür:

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, 
VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, 
Erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının Maltepe’de, bilişim hukuku alanında sürdürdüğü dava ve işler bunlarla sınırlı değildir. Avukatlar her çeşit hukuki işi gerçekleştirir. 

Maltepe Gayrimenkul Avukatı

Maltepe’de,taşınmazlardan doğan davalar, İstanbul Anadolu Adalet Sarayında görülür. Maltepe gayrimenkul avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu ve alanında uzman ekibi her çeşit hukuki iş ve işlemleri yerine getirmekle birlikte özellikle şu faaliyetleri yürütürler:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları.
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması,Kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması,
Tapuda işlenmesi.

Maltepe Ceza Avukatı

Maltepe’de, ceza hukukundan doğan davalar, İstanbul Anadolu Adalet Sarayında görülür. Maltepe ceza avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, ceza hukukunun her alanındaki dava ve işlere bakarlar. Örnek olarak şunlar gösterilebilir:

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Maltepe İdare Hukuku Avukatı 

Maltepe’de, idare hukukundan doğan davalar, İstanbul Anadolu Adalet Sarayında, İdare Mahkemesinde görülür. Maltepe avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları idare hukukundan kaynaklanan her türlü dava ve işleri yerine getirir. Örnek olarak şunlar sayılabilir: 

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi. 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Maltepe İcra Avukatı

Maltepe’de, icradan doğan dava ve işler, İstanbul Anadolu Adalet Sarayında bulunan İcra Mahkemesinde ve icra dairelerinde görülür. Maltepe icra avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları şu iş ve işlemleri yapar:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, 
Takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli  alacağın tahsili işlemleri.
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, 
İtirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, 
Haczin kaldırılması, 
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarının, Maltepe icra avukatı olarak yürüttüğü faaliyetler bunlarla sınırlı değildir. Her çeşit hukuki iş ve işlemleri yerine getirirler.

Maltepe Boşanma Avukatı

Maltepe’de, aile hukukundan kaynaklanan davalar, İstanbul Anadolu Adalet Sarayında görülür. Maltepe boşanma avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları tüm hukuki işleri yerine getirmekle birlikte özellikle şu faaliyetleri yürütür:

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık, delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması.
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Maltepe İş Hukuku Avukatı

Maltepe’de, iş hukukundan doğan davalar, İstanbul Anadolu Adalet Sarayında görülür. Maltepe iş hukuku avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, iş hukukundan doğan her türlü dava ve işlere bakmakla birlikte özellikle şu faaliyetleri gerçekleştirir:

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Maltepe Yabancılar Avukatı

Maltepe’de yabancılar hukukundan kaynaklanan davalar, İstanbul Anadolu Adalet Sarayında görülür. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Maltepe’de ortaya çıkan yabancılar hukuku alanındaki meselelerle ilgilenir. Söz konusu alandaki tüm dava ve işler, Mıhcı avukatları tarafından gerçekleştirilmekle birlikte özellikle şu faaliyetler yürütülür:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, İdari gözetim kararının kaldırılması, Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri

Maltepe Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Marka, patent ve fikri mülkiyet hukuku, Maltepe’de uyuşmazlıkların görüldüğü alanlardan biridir. Bu alandaki davalar, İstanbul Anadolu Adalet Sarayında görülür. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları da, Maltepe avukatı olarak bu alandaki dava ve işlere bakar. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu faaliyetleri yürütürler:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları.  
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler,vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Maltepe Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Maltepe’de şirketler ve ticaret hukuku ile ilgili uyuşmazlıklara rastlanmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bahse konu alandaki uyuşmazlıklarla da ilgilenmektedir. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yaparlar:

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti.
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Maltepe Avukatı İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda, Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma prensiplerinden ve çalışma alanlarından bahsettik. Bu bölümde sıkça sorulan soruları yanıtladık.

Maltepe Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Maltepe avukat ücreti; İstanbul Barosu tarafından belirlenen asgari ücret tarifesi kapsamında, işin niteliğine göre avukat ve müvekkil arasında kararlaştırılacak bir tutardadır.

Maltepe Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Maltepe’de ortaya çıkan uyuşmazlıklar; İstanbul’un Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesinde bulunan ve E-5 Karayoluna yakın olan, Kartal Adliyesi veya Anadolu Adliyesi olarak da bilinen İstanbul  Anadolu Adalet Sarayında görülür.

Maltepe’de Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklara Yalnızca Maltepe Avukatları Mı Bakar?

Maltepe’de ortaya çıkan uyuşmazlıklara, İstanbul’da faaliyet gösteren tüm avukatlar bakmaya yetkilidir. Yalnızca Maltepe avukatları ile sınırlı değildir. Maltepe’de ortaya çıkan uyuşmazlıklara bakan avukatlara, Maltepe avukatı denir.

Maltepe’deki Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Maltepe’deki tapu işlerine ve nüfus işlerine, Maltepe’nin Altayçeşme Mahallesinde bulunan Maltepe Tapu Müdürlüğü ve Maltepe Nüfus İşleri Müdürlüğü bakar. Kadastro işleriyle ise Karlıtepe Mahallesinde bulunan Maltepe Kadastro Birimi ilgilenir. 

Maltepe Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Maltepe ve çevresinde karşılaşılan uyuşmazlıklar hakkında dava açılmadan veya herhangi bir hukuki süreç başlatılmadan önce avukata sorulması büyük önem arz eder. Böylece olası hak kayıplarının önüne geçilir.

Avukata sormadan hareket edilmesi halinde geri dönüşü olmayan zararlar doğabilir. Daha kısa sürede sonuçlanacak uyuşmazlıklar haddinden fazla uzayabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı sağlıklı olan avukata danışmaktır. Bu kapsamda Maltepe’de ikamet ediyorsanız İstanbul avukat veya İstanbul hukuk bürosu arayışında bulunmanız önemlidir.