Esenyurt Avukat ve Hukuk Büroları

Esenyurt Avukat ve Hukuk Büroları

Esenyurt avukat ve hukuk bürosu arayışı, İstanbul Esenyurt bölgesinde söz konusu olan dava çeşitliliği ve yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda ciddi önem arz eder. Bu çerçevede, İstanbul’da çeşitli bölgelerde hukuki faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu, Esenyurt bölgesinde de yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Faaliyet Alanları

Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Esenyurt bölgesinde farklı alanlarda hukuki faaliyet göstermektedir. Müvekkiller için dava ve icra takibi süreçlerini yönetmenin yanında sözleşme süreçlerinde ve diğer işlemlerde de müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. 

Mıhcı Hukuk Bürosu temel faaliyet alanlarından bazıları aşağıda sıralanmıştır. Fakat ayrıca ifade edilmelidir ki Mıhcı Hukuk Bürosu, belirtilenler dışında farklı pek çok alanda daha hukuki faaliyet göstermekte ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.. 

 • Ceza Hukuku alanında soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde müvekkillerin üstün hukuki menfaatlerin korunması yönünde yürütülen hukuki faaliyetler,
 • Ticaret Hukuku ile şirketler hukuku alanlarında ve ticari her türlü faaliyete ilişkin gündem olabilecek uyuşmazlıklar karşısında yürütülecek hukuki faaliyetler,
 • Aile Hukuku alanında boşanma, nafaka, velayet, vesayet ve aile hukukuna ilişkin olan diğer hukuki hususlarda müvekkile sağlanacak avukatlık hizmeti,
 • Miras Hukuku kapsamında mirasçıların pay ve hakları, vasiyetname ve miras sözleşmesi ilişkileri gibi hukuki işlemler ve bu çerçevede görülen davalar,
 • Gayrimenkul ve Kira Hukuku kapsamında kiracılık, paylı mülkiyet, tahliye, ecrimisil gibi uyuşmazlık alanlarında müvekkile sağlanan avukatlık hizmetleri,
 • İcra Hukuku çerçevesinde takip başlatmaya yönelik ödeme ve icra emri gönderimi, bunlara itiraz ve söz konusu itirazın iptali gibi hususlarda yürütülen hukuki faaliyetler,
 • İş Hukuku alanında ihbar ve kıdem tazminat talepleri, fesih süreçleri, işe iade ve diğer çeşitli tazminat davaları noktasında müvekkillere sağlanan avukatlık hizmetleri,
 • Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku alanında Türk vatandaşlığını kazanma yahut Türkiye’de çalışma veya oturum izni alma başvurularının yapılması, idarece reddedilmiş olan başvurulara karşı itiraz ve dava prosedürlerinin yürütülmesi noktasında sağlanan hukuki hizmetler.

Esenyurt Avukat İletişim Bilgileri

Esenyurt Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Esenyurt bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda faaliyet göstermekte ve bunları mesleki çalışma prensipleri çerçevesinde yürütmektedir Bahse konu ilke ve prensiplere değinmekte fayda vardır.

 • Yargılama süreci boyunca dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde işlemler yürütülür.
 • Müvekkilin hak ve menfaatleri, sürecin her aşamasında hukuken korunur.
 • Süreç, müvekkile karşı son derece şeffaf biçimde yürütülür ve müvekkil gelişmelerden mutlaka haberdar edilir.
 • Süreç içerisinde edinilmiş olan bilgiler gizli kalır.
 • Meslek etik ilkeleri göz önünde bulundurularak süreç yürütülür.

Mıhcı Hukuk Bürosu temel prensiplerini ifade ettikten sonra çalışma usul ve yöntemlerine de değinmekte fayda vardır. Aşağıda, sürecin çeşitli aşamalarında tatbik edilecek çalışma esas ve yöntemlerine ilişkin bilgiler sıralanmıştır. 

 • İstanbul Esenyurt bölgesinde gerçekleşen hukuki problem ve uyuşmazlıklardan ötürü Mıhcı Hukuk Bürosu ile iletişim kurmuş olan müvekkil adayı ile konuşulur ve kendisinin uygun olduğu bir zaman dilimi için randevu oluşturulur.
 • Müvekkil adayı ile yapılan görüşme kapsamında kendisi büyük bir dikkatle dinlenir, hukuki sorun tespit edilerek gerekli analizde bulunulur. Müvekkil adayı ile anlaşmaya varılması halinde, noter aracılığıyla vekalet vermesi kendisinden talep edilir.
 • Eğer aciliyet arz eden bir hukuki durum söz konusu ise süreç ivedilikle başlatılır ve gerekli hukuki tedbirlerin alınmasını sağlanır.
 • Müvekkilin anlatımı çerçevesinde hakim olunan somut olaya ilişkin hukuki strateji planlanır ve genel çerçeve çizilerek müvekkil ile paylaşılır.
 • Yargılama sürecinin her aşamasında gündem olabilecek gelişmeler müvekkil ile paylaşılır ve kendisi, hukuki işleyişin her aşamasından haberdar kılınır.
 • Hukuki sürecin müvekkil lehine sonuçlanabilmesi adına gerekli adımlar atılır, bu çerçevede gerekli dikkat ve özen gösterilir.

Esenyurt Hukuk Bürosu ve Avukat Ücreti

Esenyurt avukat ücreti, müvekkil ile Esenyurt avukatlarımız arasında İstanbul Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir.

İstanbul Barosu, her sene güncellediği tarife ile dava ve hukuki iş kalemleri için avukatlık ücret listesi yayınlar. Ancak belirtmek gerekir ki bunlar her dava için geçerli rakamlar değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır.

Esenyurt avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu-kolaylığı, ne kadar süreceği vb. hususlar gözetilir ve duruma göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşılabilir.

İstanbul Esenyurt Avukatlık Hizmetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu Esenyurt avukatları, çeşitli hukuki alanlarda birçok avukatlık hizmetini yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Bu çerçevede söz konusu olan hukuki faaliyet alanlarından bazıları ve bu kapsamda yürütülen hizmetler, aşağıda listelenen başlıklarda belirtilmiştir.

Esenyurt Aile ve Boşanma Avukatı

Aile ve boşanma hukuku çerçevesinde Esenyurt bölgesinde birçok uyuşmazlık gündeme gelebilmektedir. İstanbul Esenyurt bölgesinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosu Esenyurt avukatları, bu alanda müvekkillerine çeşitli hukuki hizmetler sağlamaktadır. Aşağıda bu hizmetlerin temel örnekleri sıralanmıştır. Fakat ifade etmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanları, belirtilenlerden ibaret değildir.

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, 
Ön hazırlık ve delillerin toplanması, 
Gerekli mallara tedbir konulması,
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması, 
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava, süresince geçerli tedbirlerin alınması, 
Duruşmaların takibi, 
Nafaka icrası, 
Gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları, 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, 
Mal paylaşımının sağlanması.

Esenyurt İş Hukuku Avukatı

İş hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu Esenyurt avukatları, etkin biçimde çeşitli hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunların temel bazı örnekleri aşağıda ifade edilmiş olmakla birlikte farklı birçok noktada daha hukuki faaliyet gerçekleştirildiğini belirtmekte fayda vardır. 

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi, 
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma,
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması, 
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları,
İşe iade vb. davalar,
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması, 
Fesih bildirimi yapılması, 
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Esenyurt Ceza Avukatı

Ceza hukuku alanında İstanbul Esenyurt bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu, müvekkillerine farklı avukatlık hizmetleri sağlamaktadır. Bunların temel örnekleri, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda belirtilmiştir.

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması, 
Tutuklama ve adli kontrole itiraz, 
Cezaevi işleri, 
İfadeye katılma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi, 
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
Tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN, SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi, 
Denetimli serbestlik takibi, 
Haksız tutuklama tazminatı süreci, 
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Esenyurt Bilişim Avukatı

Son dönemlerde hızla ilerleme kaydeden bilişim hukuku alanında Esenyurt bölgesinde Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, güncel gelişmeleri takip etmekte ve bu alanda çeşitli hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Söz konusu faaliyetlerden bazıları, aşağıda tablo yöntemi ile belirtilerek gösterilmiştir.

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi, 
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, 
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı,
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, 
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, 
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Esenyurt Gayrimenkul Avukatı

İstanbul Esenyurt bölgesi, gayrimenkul hukuku bakımından faaliyet yoğunluğunun söz konusu olduğu yerlerden biridir. Burada gerçekleştirilen hukuki hizmetlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. 

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi, 
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, 
Miras paylaşımı, 
Kadastro işlemleri, 
Kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, 
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Esenyurt Yabancılar Avukatı

Yabancılar hukuku, İstanbul Esenyurt bölgesinde faaliyet göstermekte olan Mıhcı Hukuk Bürosunun çalışma alanlarından biridir. Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla yabancılar hukuku alanındaki temel faaliyetler, aşağıda sıralanmıştır. 

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması, 
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, 
İdari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA VB. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Esenyurt İcra Avukatı

İstanbul Esenyurt bölgesinde icra hukuku alanında çalışan Mıhcı Hukuk Bürosu, takip süreçlerinin her aşamasına ilişkin hukuki faaliyette bulunmaktadır. Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda bazı temel icra işlemleri ve hizmetleri belirtilmiştir.

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, 
Senetle icra takibi süreci, 
Tebligatların takibi, takibin kesinleştirilmesi, 
Çeşitli  alacağın tahsili işlemleri,
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, 
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Esenyurt Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Esenyurt ticaret ve şirketler hukuku alanında Mıhcı Hukuk Bürosu Esenyurt avukatları, yoğun biçimde hukuki faaliyet göstermektedir. Bu hizmet alanları içerisindeki en temel işlemler aşağıda zikredilmiştir. Fakat ifade edilmelidir ki büronun hukuki faaliyetleri sayılanlardan ibaret değildir.

DANIŞMANLIK,Şirketlere ve ticari işletmelere,
Sözlü veya yazılı, 
Sürekli veya tek seferlik, 
Çeşitli usulde danışmanlık hizmeti,
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Esenyurt İdare Hukuku Avukatı

İstanbul Esenyurt bölgesinde idari uyuşmazlıkların gündeme gelme durumu da söz konusu olabilmektedir. Bu uyuşmazlıkların çözümlenmesi bakımından Mıhcı Hukuk Bürosu Esenyurt avukatı, bölgede çeşitli hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır. Aşağıda bunların bir kısmı sıralanmıştır. 

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, 
Yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi,
Sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Esenyurt Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Esenyurt, marka patent ve fikri mülkiyet hukuku alanında hukuki uyuşmazlık yoğunluğu bakımından önem arz eden ilçelerden biridir. Mıhcı Hukuk Bürosu Esenyurt avukatları, bu çerçevede aşağıda belirtilen temel faaliyetleri ve zikredilmeyen daha pek çok hukuki hizmeti yerli ve yabancı müvekkillerine sağlamaktadır.

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, 
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler,
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar, 
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, 
Marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları,
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri, 
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, 
Denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Esenyurt Avukatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Esenyurt avukatları, uygulamada görülen ve sıklıkla merak edilen kimi hususları yanıtlandırdılar. Aşağıda ilgili sorular ve cevapları yer almaktadır.

Esenyurt Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ücretin belirlenmesinde İstanbul Barosunun yayınladığı ve tavsiye niteliğinde olan asgari tarife, bunların yanında müvekkil adayı ile yapılacak görüşme, işin mahiyeti ve boyutu belirleyici unsurlar olarak ifade edilebilir.

Esenyurt İlçesi Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Esenyurt ilçesinde adliye bulunmamaktır. Bu ilçe, Bakırköy Adliyesinin yargı çevresinde yer almaktadır. Dolayısıyla Esenyurt’ta gündem olacak hukuki uyuşmazlıklar, Osmaniye Mahallesi İncirli’de  bulunan Bakırköy Adliyesinde görülecektir. 

Esenyurt’daki Davalara Mutlaka Esenyurt Avukatı mı Bakar?

Esenyurt bölgesinde görülen uyuşmazlıklara Esenyurt avukatı bakacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu, İstanbul Esenyurt bölgesinde de hukuki faaliyet göstermekte ve Esenyurt avukatları bu çerçevede söz konusu olabilecek davalara bakmaktadır.

Esenyurt’da Hukuki İşlem Yapılan Birimler Nerededir?

İstanbul Esenyurt’da, Tüketici Hakem Heyeti, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, gibi hukuki işlemlere konu temel idari hizmet birimleri, Zafer Mahallesi Deniz Gezmiş Caddesinde bulunan Esenyurt Kaymakamlığı’nda yer almaktadır.

Esenyurt Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık 

Günlük hayatta söz konusu olabilecek hukuki uyuşmazlıklardan ötürü dava ve icra takibi gibi süreçlerle yahut sözleşme hazırlanması gibi işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Bu noktada söz konusu olabilecek hukuki hata ve ihmaller, kişilerin mağduriyetlerine neden olabilmektedir.

Bu kapsamda Esenyurt’ta ikamet ediyorsanız İstanbul avukat veya İstanbul hukuk bürosu arayışında bulunmanız önemlidir.

İstanbul Esenyurt çevresinde de faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosu, farklı hukuki alanlarda faaliyet göstermekte ve müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Yukarıda da zikredilen temel prensipler ve genel ilkeler çerçevesinde gereken hukuki adımlar atılarak müvekkillerin üstün hak ve menfaatleri korunmaktadır.