evlilik izni düğün izni

Evlilik İzni Kaç Gündür?

Düğün izni olarak da bilinen evlilik izni, hem işçiler hem de memurlar için önemli bir haktır. Evlilik zamanı doğal olarak çalışanların izin yapması gerekir. Burada hem çalışma hayatının sürekliliğini sağlamak hem de çalışanların bu izne sahip olabilmesi adına kanunda mevzuatta düzenlemeler bulunuyor.

Yazımızda evlilik izni ile ilgili merak edilen tüm önemli ayrıntıları hukuki zeminde cevaplandıracağız.

Yalnızca evlilik izni kaç gündür sorusunun cevabı merak ediliyorsa evlilik izni burada memurlar için 7 gün, özel sektör çalışanları için 5 gündür.

Ancak mesele bununla kalmıyor. Bu konunun bilinmesi gereken başka noktaları da vardır. Evlilik izni ne zaman başlar, ne zaman biter, izin verilmez ise ne olur, izin nasıl talep edilmelidir? Bunlara ve diğer detaylara yazımızda bahsettik. Bu nedenle yazımızın tamamını okumanızı öneririz.

Aşağıda konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir infografikle konuyu açalım.

evlilik izni kaç gündür infografik

Evlilik İzni Nedir?

Evlilik izni, nikah kıyacak olan işçi veya memura verilen ücretli izin türüdür. Memurların düğün izni 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104 düzenlemesinde mazeret izni olarak yer almaktadır. Benzer şekilde işçilerin düğün izni ise 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 düzenlemesinde mazeret izni olarak yer almaktadır.

İşverenden veya kurum amirinden düğün izni talep edebilmek için nikah günü almış olmak gerekli ve yeterlidir. Düğün izni süresince kişi sanki çalışıyormuş gibi ücret almaya devam eder.

Evlilik İzni Kaç Gün?

Evlilik izni ne kadar, düğün izni kaç gün gibi sorular çokça soruluyor. Bununla ilgili olarak kişinin memur veya işçi olmasına göre izin günü değişir. Şöyle ki:

İşçilerin Düğün İzni →  4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 düzenlemesine göre işçinin evlenmesi halinde 5 günlük mazeret izni (evlilik izni) vardır. Ancak bu izin yalnızca işçinin kendisi içindir. Çocuğu, kardeşi vs. kendisinden başka birisinin evlenmesi halinde izin verilmez.

Memurların Düğün İzni → 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104/B hükmü uyarınca memura kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 7 günlük izin veriliyor. Görüldüğü üzere memurun yalnızca kendisinin evlenmesi yahut çocuğunun evlenmesi hallerinde bu izin söz konusu olur. Torunu, yeğeni kardeşi vs. evlenirse burada bahsettiğimiz mazeret izni söz konusu olmaz.

Evlilik İzni Ne Zaman Başlar?

Mazeret izni olarak belirlenen evlilik izni, nikahtan önce kullanılamaz. Yani nikah ile birlikte bu izin başlar. Ayrıca bu izinler için iş günü değil normal gün hesabı yapılır. Yani haftasonu veya resmi tatile denk gelen günler izne eklenmez, izin süresinden sayılır.

Evlilik İzni İstenildiği Zaman Kullanılabilir mi? → Bu konuda İş Kanunu herhangi bir düzenleme getirmemektedir. Esasen bu konuda işyeri düzeni bozulmadığı sürece evlilik izninin uzun bir vadeye sarkmayacak şekilde daha sonra da kullanılabileceği kabul edilmektedir.

Evlilik İzni Dilekçesi

Evlilik izni nasıl kullanılır sorusu da önemli bir konudur. Burada özenle hazırlanmış bir evlilik izni dilekçesi söz konusu olmalıdır. Nikah için tarih alındıktan sonra ancak nikahtan önce bu dilekçe sunulmalı ve düğün iznine ilişkin önemli ayrıntılar, talep içeren konular vs. burada belirtilmelidir.

Bu talep dilekçesi işverene yazılı olarak verilmeli ve verildiğine dair tebliğ evrakı/alındı belgesi de  mutlaka alınmalıdır.

İşveren Düğün İzni Kullandırmazsa Ne Olur?

İşverenin evlilik izni kullandırmaması veya gereği gibi kullandırmaması, işçiye kanunda sağlanan nisbi emredici bir hakkı ihlal etmesi anlamına gelir. Bu nedenle işçilerin bu ihlali İş Kanunu madde 24/2 ile ilişkilendirerek haklı nedenle feshi imkanı vardır. Haklı fesih, işçinin istifa ederek kıdem tazminatı dahil tüm haklarını alabileceği anlamına gelmektedir.

İstifa edip işten ayrılmak istemeyen işçi ise evlilik izni dilekçesi verdikten sonra bunu daha sonra iş sözleşmesi sona erdiğinde işçi alacağı davasında talep konusu edebilir. Görüldüğü üzere bu tarz mazeret izinlerinin dilekçeleri özenle hukuki zeminde hazırlanmalıdır ki işçi lehine sonuç versin.

Evlenen İşçinin İşten Çıkması

Evlenen kadın işçinin iş sözleşmesini sona erdirerek kıdem tazminatı alma hakkı vardır ancak erkek işçinin böyle bir hakkı yoktur. Daha doğrusu sadece evlenmiş olma nedenine dayanarak fesih imkanı yalnızca kadın işçidedir. Erkek işçiler fesih hakkını varsa başka nedenlere dayanarak kullanmak durumundadır.

Kadın işçinin sözleşmeyi fesih hakkı, evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kullanılmalıdır. Gerekçe olarak yalnızca evlenmeye ilişkin belgeler sunulabilir. Şu halde kadın işçi kıdem tazminatını alarak işten istifa edebilmiş olur. Erkek işçi için aynı durum söz konusu değil, bu şekilde istifa eden erkek işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Evlenen İşçinin İşten Çıkarılması

İşverenin özellikle evlenen kadın işçileri işten çıkarmaya meylettikleri görülebiliyor. Bu tüm işverenler için geçerli değil elbette ancak kadın işçilerin çocuk sahibi olma ihtimali bazı işverenler için büyük problem görülüyor ve kadın işçi işten çıkarılabiliyor.

Bu durum işverenler için ağır bir ihlaldir. Böyle bir durumda işçinin işe iade davası açıp ayrıca tüm haklarını ve bazı tazminat kalemlerini talep etme imkanı vardır. Bunlar somut olayın şartlarına göre değişir. Ek olarak ayrımcılık yapılmasından dolayı 4 aya kadar da tazminat talep etme hakkı vardır.

Burada işveren feshe ne gerekçe sunarsa sunsun kadın işçi gerçekteki fesih nedeninin evlenmiş olması gerektiğini hukuka uygun her türlü delille ispatlayabilir.

Bununla ilgili önemli ayrıntılar için “işe iade davası” ve “işverenin ayrımcılık yapması” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Diğer Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda düğün izni meselesi ile ilgili bilinmesi gereken önemli hususları açıkladık. Tüm diğer işçi izinlerinde olduğu gibi evlilik izni de işçinin önemli bir hakkını ihtiva ediyor. Bu nedenle hukuki zemini iyi oluşturulmuş dilekçe ve diğer işlemler gerçekleştirilmelidir.

İşçi – işveren uyuşmazlıklarında dikkat edilmesi gereken en önemli mesele, her somut olayın kendine has özellikler barındırdığıdır. Bu kapsamda münferit benzermiş gibi görünen olaylara bakarak hatalı ve ihmali süreçler işletilmemelidir. İşçilerin ve işverenlerin en çok düştüğü hata budur.

Bu tarz bir hata sonucunda telafi etmesi güç ciddi zararlara neden olunabiliyor. Sonradan durumu düzeltmek oldukça güç olabiliyor. Bu noktada yapılması gereken en önemli şey tecrübeli avukatların yardımına başvurmaktır. Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için “iş hukuku avukatı” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bu makale faydalı mıydı?