Kategori: Nüfus Davaları

nufus davalarıNüfus davaları ile ilgili tüm yazılarımıza hemen aşağıda bu kategoriden ulaşabilirsiniz. Ancak onun öncesinde  nüfus davaları hakkında kısa bir bilgi isterseniz bu yazıyı okuyunuz.

Nüfus kaydında kişiler hakkında birçok bilgi yer almaktadır. Bazen bunların hatalı olması, bazen de kişinin haklı bir sebebi bulunması sebebiyle bu bilgiler değiştirilebilmektedir. Bunun yolu da nüfus davalarıdır.

Nüfus davaları arasında en sık karşılaşılanlardan birisi isim değiştirme davasıdır. Kişiler haklı bir sebebe dayanarak isim değiştirebilir. Uygulamada en çok karşılaşılan isim değiştirme sebepleri kişinin iş ve sosyal hayatını olumsuz etkileyecek bir isme sahip olması, isminin gülünç olması ya da uzun bir süredir çevresinde farklı bir isimle tanınıyor olmasıdır. İsim değiştirme için dava açılmalı ve davada haklı bir sebep ileri sunulmalıdır. Mahkemenin olumlu kararının ardından da yapılması gereken bir takım hukuki işlemler vardır. İsim değiştirme davasının avukat aracılığıyla açılması müvekkilin zaman kaybetmemesini ve olası hataların engellenmesini sağlamaktadır.

Dava yoluyla soyadını da değiştirmek mümkündür. Soyadı değişikliği de isim değiştirme gibidir. Haklı bir sebep bulunması ve bunun mahkemede kanıtlanması halinde soyadı değiştirilebilmektedir. Soyadı değiştirme davasının boşanma sonrası çocuğun soyadını değiştirmek için açılması da mümkündür. Ayrıca kadınların kızlık soyadını kullanmak istedikleri takdirde bu davayı açması gerekmektedir.

Ülkemizde kişinin doğum tarihinin nüfus kayıtlarına yanlış kaydedilmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu durumdaki kişiler yaş değiştirmek için yaş büyütme ve küçültme davası açmalıdır. Ancak bu dava keyfi olarak açılamaz, yalnızca kişinin doğum tarihinin yanlış kaydedilmesi nedeniyle açılabilir. Yaş tespiti amaçlı kemik testi uygulaması da bu davalarda karşılaşılan bir husustur.

Nüfus kaydında yer alan doğum yerinin yanlış kaydedilmesi halinde bunun düzeltilmesi de dava ile mümkün olmaktadır. Kişinin evde doğması ya da hastane kayıtlarının yanlış olması gibi hallerde doğum yerinin değiştirilmesi davası gündeme gelebilmektedir. Doğum belgesindeki tarihi ile nüfus kayıtlarındaki tarih uyuşuyorsa bu dava açılamaz.

Nüfus kayıtlarındaki din, medeni hal, cinsiyet gibi birçok unsur da nüfus kaydı düzeltme davalarının konusunu oluşturabilmektedir. Nüfus davalarında avukatlardan danışma hizmeti almak ve davayı avukat aracılığı ile takip etmek hem davanın süresini kısaltmakta hem de olumlu sonuç alma olasılığını artırmaktadır.

Nüfus Davaları Yazılarımız

Genel olarak nüfus davaları konuları bunlardır ancak ayrıntıya girmek gerektiği için bu konuda yazdığımız makaleleri bu sayfada topladık.

	Soyadı Değiştirme Dilekçe Örneği 
	Vasi Tayini Dilekçesi Örneği 
	Soybağının Reddi Davası Dilekçe Örneği 
	Babalık Davası Dilekçesi Örneği 
	Gaiplik Kararı 
	Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması 
	Kısıtlılık Kararı ve Kaldırılması 
	Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti 
	Vakıfların Sona Ermesi 
	Derneklerin Sona Ermesi 
	Vasi Tayini (Vesayet Davası) 
	Soybağının Reddi Davası 
	Babalık Davası 
	İsim Değiştirme Dilekçe Örneği 
	Doğum Yeri Değiştirme Davası 
	Yaş Büyütme ve Yaş Küçültme Davası 
	Soyadı Değiştirme Davası 
	İsim Değiştirme Davası