Ümraniye Avukat ve Hukuk Büroları

Ümraniye Avukat ve Hukuk Büroları

Ümraniye avukat ve hukuk bürosu olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Ümraniye ve çevresinde görülen hukuki uyuşmazlıklara bakar ve müvekkillerine danışmanlık hizmeti verir.

Yazımızda, Ümraniye hukuk büromuz ve çalışma alanımızdan bahsettik. Ümraniye avukat ücretini belirttik. Yazımızı dikkat ve özen içerisinde okumanızı tavsiye ederiz.

Mıhcı Hukuk Bürosu ve Çalışma Alanları

Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulan Mıhcı Hukuk Bürosu, Ümraniye ve çevresinde görülen, kişiler arasında yahut devletle kişi arasında ortaya çıkan veya şirketlerde ve ticari işletmelerde oluşan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığa ilişkin süreci yönetip, gerektiği hallerde dava yolunu kullanarak uyuşmazlığı ortadan kaldırmaya yönelik işleri gerçekleştirilmektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosunun faaliyet alanlarından bazıları şunlardır:

 • Ceza Hukukundan doğan davalar,
 • İşçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar,
 • İdari işlemin iptali ve tam yargı davaları,
 • Boşanma davaları,
 • Bilişim Hukuku uyuşmazlıkları,
 • E-Ticaret Hukuku,
 • Mirastan doğan davalar,
 • Yabancılar Hukuku,
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku,
 • Gayrimenkul Davaları,
 • İcra ve İflas Hukukundan doğan davalar ve icra işleri,
 • Nüfus Davaları,
 • Şirketler Hukuku uyuşmazlıkları,
 • Ticaret Hukuku davaları,
 • Tüketici Hukuku.

Esasen avukatlar, Türkiye’nin heryerindeki dava ve işlere bakabilirler. Herhangi bir yer sınırlamaları yoktur. Bu nedenle Ümraniye’de ortaya çıkan bir uyuşmazlığa, Mecidiyeköy’de bulunan bir avukat da bakabilir.

Ümraniye Avukat Ücreti

Ümraniye avukat ücreti, müvekkil ve avukat arasında kararlaştırılır. Söz konusu ücret belirlemesi yapılırken, görülecek işin sayısı, iş yoğunluğu, davanın ne kadar süreceği gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Ayrıca İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesi ücret belirlenmesinde dikkate alınır. Bu tarifede iş kalemlerine göre ücret karşılığı gösterilmiştir. Bunun altında veya üstünde ücret belirlenmesi mümkündür. 

Ümraniye Avukatı İletişim Bilgileri

Ümraniye Avukat Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Mıhcı Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Mıhcı Hukuk Bürosunun, Ümraniye avukat bürosu olarak çalışma prensipleri vazgeçilmez derecede önemlidir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları;

 • Müvekkilin hak menfaatini üstün tutar.
 • Müvekkil ile görüşmelerini titizlikle yürütür.
 • Müvekkile gerekli bilgilendirmeyi gecikmeksizin yapar.
 • Müvekkile bilgi verirken şeffaf davranır.
 • Müvekkil istemediği takdirde müvekkil dışındaki kimseye bilgi vermez. Gizlilik esastır.
 • İşler dikkat ve özenle yürütülür.

Mıhcı Hukuk Bürosu çalışma faaliyetlerini şu yöntemlerle sürdürür:

 • Müvekkil adaylarının iletişim kanalları ile büroya ulaşmasının ardından ön görüşme yapılarak kendileri için randevu oluşturulmaktadır.
 • Müvekkil adaylarından, uyuşmazlığın çözümü için kullanılabilecek ve somut olaya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi yanlarında getirmeleri istenir.
 • Dava sürecine geç başlanılması ya da gereken hukuki sürecin geç başlatılması halinde, müvekkil adayının zarara uğrayacağı bir durum varsa, randevuya gelmeden önce, kendisinden de gerekli onaylar alınarak süreç başlatılır.
 • Müvekkil adayları randevuya geldikten sonra, kendilerine hukuki süreç hakkında bilgi verilir.
 • Müvekkil adayları ile, sürecin Mıhcı Hukuk Bürosu tarafından yürütüleceği hususunda anlaşılması halinde, adayların notere gidip vekaletname çıkartmaları gerekir..
 • Vekaletin çıkarılmasından sonra Ümraniye avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, gerekli işlemleri yaparak süreci gecikmeksizin başlatır. Dava açılması gerekiyorsa, dilekçeyi tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak davayı açar. İcra işlemlerine başlanması gerekiyorsa olması gereken zamanda icra işlemlerini başlatır.
 • Dava süreci ile ilgili olan gelişmeler hakkında müvekkile gereken bilgi verilir.
 • Hukuki sürecin sonlanmasının ardından icrai işlemlerin yapılması gerekiyorsa Ümraniye avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları süreci takip eder.

İstanbul Ümraniye Avukatlık Hizmetleri

Ümraniye avukat bürosu olarak Mıhcı Hukuk Bürosu, hukukun çeşitli alanlarında hizmet vermektedir. Tüm hukuki alanlarda bilgi ve deneyim sahibi olan Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları; Ümraniye ve çevresinde en çok aile, ceza, icra, iş, kira ve miras davalarına bakmaktadır.

Ümraniye Boşanma Avukatı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde ortaya çıkan aile hukuku alanındaki uyuşmazlıklar Kartal Adliyesinde görülür. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, aile ve boşanma hukukundan kaynaklanan her türlü dava ve işlere bakar. Özellikle şu konularda faaliyetleri yürütürler:

DAVA ÖNCESİ,Dava için gerekli hukuki zeminin oluşturulması,
Ön hazırlık,
Delillerin toplanması, gerekli mallara tedbir konulması.
DAVA SÜRECİNDE,Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet gibi dava süresince geçerli tedbirlerin alınması, duruşmaların takibi, nafaka icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları. 
DAVA SONRASI,Nafaka, tazminat, velayet vb. hususlarda icra işlemlerinin yapılması, mal paylaşımının sağlanması.

Ancak belirtmek gerekir ki, Mıhcı Hukuk Bürosunun boşanma hukuku alanında yaptığı işler bu sayılanlarla sınırlı değildir.

Ümraniye Ceza Avukatı

Ümraniyeye ait ceza yargılamaları; asliye ceza, sulh ceza ve ağır ceza da dahil olmak üzere tümü, Kartal Adalet Sarayında görülmektedir. Ümraniye ceza avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu ve ekibi, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere şu işleri yaparlar:

SORUŞTURMA AŞAMASINDA,Şikayette bulunulması,
Tutuklama ve adli kontrole itiraz,
Cezaevi işleri, savunma vb. 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA,Dosyaya delil eklenmesi,
Sanık açısından etkin savunma yapılması,
Tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz vb.
İLK DERECE YARGILAMASINDAN SONRASI,İstinaf ve temyiz başvuruları ve sürecin takibi,
Denetimli serbestlik takibi,
Haksız tutuklama tazminatı süreci,
Hak ihlali halinde AYM başvurusu, vb.

Ümraniye İcra Avukatı

Ümraniye icra davaları, İstanbulun Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesinde bulunan Anadolu Adalet Sarayında görülür. Ümraniye avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları icra hukukundan kaynaklanan her türlü dava ve işlerde görev yapar. Başlıca şu faaliyetleri yürütür:

İCRA TAKİBİ,İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması,
Senetle icra takibi süreci, tebligatların takibi,
Takibin kesinleştirilmesi ve çeşitli alacağın tahsili işlemleri.
HACİZ İŞLEMLERİ,Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi vb. haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İCRA DAVALARI,İtirazın iptali,
İtirazın kaldırılması,
Sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
Memur muamelesini şikayet vb. davaların açılması ve takibi.

Ümraniye İş Avukatı

Ümraniye iş avukatı, iş hukuku alanında karşılaşılan her türlü hukuki uyuşmazlık konusunda bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukat ekibi, iş hukukundan kaynaklanan her çeşit dava ve işlere bakar. Tabloda yer alanlarla sınırlandırılmaksızın şu alanlarda faaliyet gösterirler;

DAVA ÖNCESİ,İstifanın hukuki zemine uygunluğu,
Arabuluculuk sürecinin takibi,
Dava öncesi hukuki zemin oluşturma.
DAVANIN AÇILMASI,Dava dilekçelerinin hazırlanması,
Dosyaya delil eklenmesi vb.
İŞÇİNİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,Kıdem, ihbar, kötüniyet, Fazla mesai işe başlatmama tazminatı vb. işçi alacakları ve işe iade davaları.
İŞVERENİN HAKLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR,İş sözleşmesinin hazırlanması ve uyarlanması,
Fesih bildirimi yapılması,
Davaların takibi vb.
SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR,Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar.

Ümraniye Gayrimenkul Avukatı

Ümraniye gayrimenkul avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Ümraniye’de oldukça fazla olan gayrimenkul uyuşmazlıklarının çözülmesi konusunda müvekkillerine hizmet verir. 

Sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu alanlarda faaliyet gösterir:

GAYRİMENKUL DAVALARI,Ortaklığın giderilmesi,
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
Miras paylaşımı, kadastro işlemleri, kira ve ecrimisil davaları  vb. tapu davaları
TAPU İŞLEMLERİ,İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, iptotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler.
GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ,İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Ümraniye Bilişim Avukatı

Ümraniye bilişim hukuku avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, Ümraniye ve çevresinde çıkan  bilişim hukuku uyuşmazlıklarını çözmek için müvekkillere hizmette bulunur. Bilişim hukukunun her çeşit dava ve işlerinde Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları görev yapar. Özellikle:

KVKK,Şirketlere KVKK eğitimi,
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı.
BİLİŞİM SUÇLARI,Bilişim alanındaki suçlarla ilgili adli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ,İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi,
Google ve Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma,
Şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ,Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Ümraniye Yabancılar Avukatı

Ümraniye yabancılar avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, yabancılar hukuku alanından kaynaklanan tüm hukuki uyuşmazlıklara bakar. Tabloda yer alanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu alanlarda faaliyet gösterir:

ÇEŞİTLİ İZİNLER,Oturma, çalışma izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
Vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi
DEPORT VE İDARİ GÖZETİM KARARLARI,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, idari gözetim kararının kaldırılması,
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
ŞİRKET, GAYRİMENKUL, BANKA vb. HUKUKİ HİZMETLER,Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Ümraniye Marka Patent ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Ümraniye marka patent ve fikri mülkiyet avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, fikri ve sınai haklar hukuku alanından kaynaklanan tüm hukuki uyuşmazlıklara bakar. Tabloda yer alanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu alanlarda faaliyet gösterir:

MARKA PATENT İŞLEMLERİ,Marka ve patent ve diğer fikri mülkiyet haklarında tescil başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması,
Başvuruların yapılması, sürecin takibi, vb. işlemler.
FİKRİ MÜLKİYET DAVALARI,Haksız rekabete dayalı davalar,
Patent ve marka hakkının ihlalinden doğan davalar, marka patent iptali ve hükümsüzlüğü davaları.
MARKA PATENT SÖZLEŞMELERİ,Lisans sözleşmeleri,
Eser kullanım hakkına ilişkin sözleşmeler vb. fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, uyarlanması ve icrası.

Ümraniye İdare Hukuku Avukatı

Ümraniye idare hukuku avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, idare hukuku alanından kaynaklanan tüm hukuki uyuşmazlıklara bakar. Tabloda yer alanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu alanlarda faaliyet gösterir:

İTİRAZ VE İPTAL DAVALARI,İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması yahut direkt olarak iptal davası açarak bunun takibi, 
İTİRAZ VE TAZMİNAT DAVALARI,İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi ve sonrasında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Ümraniye Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Ümraniye ticaret ve şirketler avukatı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, ticari işletmesi olan kişilerin veya bunların bünyesinde çalışan tacir yardımcılarının haklarının korunması, şirketlere danışmanlık ve avukatlık hizmetli verilmesi gibi hususlarda çalışır. Tabloda yer alanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu alanlarda faaliyet gösterirler:

DANIŞMANLIK,Şiketlere ve ticari işletmelere sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti.
DAVA TAKİBİ,Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Ümraniye Avukat Büroları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Mıhcı Hukuk Bürosu çalışma prensiplerinden ve çalışma alanlarından bahsettik Bu bölümde sıkça sorulan soruları yanıtlayacağız.

Ümraniye Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ümraniye avukat ücreti ; müvekkil ile avukat arasında, uyuşmazlığın türüne, konusuna, iş yüküne, davanın uzunluğuna göre değişen bir miktarda, İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesi de göz önünde bulundurularak belirlenir.

Ümraniye’de Yer Alan Davalara Yalnızca Ümraniye Avukatı Mı Bakar?

Ümraniye’de çıkan uyuşmazlıklara yalnızca Ümraniye avukatı değil, İstanbul’un tüm avukatları bakabilir. Bu konuda bir sınırlama yoktur. Ümraniye’deki işlere bakan avukatlara Ümraniye avukatı denir.

Ümraniye Hangi Adliyeye Bağlıdır?

Ümraniye, Kartal Adliyesi olarak da bilinen, İstanbul’un Kartal ilçesinde, Esentepe Mahallesinde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayına bağlıdır.

Ümraniye’de Hukuki İşlem Yapan Birimler Nerededir?

Nüfus hizmetlerinin görüldüğü İstanbul Ümraniye İlçe Nüfus Müdürlüğü, Ümraniye’nin Altınşehir Mahallesinde bulunur. Tapu işlerinin görüldüğü Tapu Müdürlüğü, Ümraniye’nin Yukarı Dudullu Şerifali Mahallesinde bulunur.

Ümraniye Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Ümraniye ve çevresinde doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve açılacak davalar, Ümraniye avukatı tarafından sağlam hukuki zemine dayandırılır. Ümraniye avukatları, hukuki sürecin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Sürecin avukata sorulmadan yürütülmesi halinde, haklı olan taraf etkin bir şekilde savunma yapmadığından dolayı veya dava açmada eksik dilekçe hazırlanması gibi hukuki hatalar yapılması nedeni ile davayı kaybedebilmektedir.

Bu nedenle Ümraniye’de ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili İstanbul avukat ve hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.