Kategori: İcra Hukuku

icra hukuku yazıları
İcra hukuku ile ilgili uygulamada sıklıkla takip ettiğimiz işler ve konuların yazıları aşağıda yer almaktadır. Öncesinde icra hukukuna dair genel bir izah yapmakta yarar görüyoruz.İcra hukuku, bir para alacağının veya bir yapma borcunun, icra dairesi kanalı ile cebren-zorla yaptırılması veya tahsil edilmesini konu edinir. Kişilerin bir alacağı olduğunda bunu alamıyorlarsa icra dairesinde icra takibi başlatarak bu alacaklarını icra zoru ile alabilirler.İcra takipleri çok çeşitlidir. Alacağın türüne bağlı olarak farklı icra takip türleri vardır. Örneğin; kişinin elinde alacağa dair bir belge yoksa veya alelade bir belge varsa bu durumda ilamsız icra takibi başlatılır. Eğer bir mahkeme kararı veya ilam hükmünde başka bir belge varsa bu durumda ilamlı icra takibi başlatılır. Kişinin elinde çek-bono gibi senetler mevcutsa bu durumda kambiyo senedine özgü takip başlatılır.Gene kiracının evden çıkarılması için tahliye talepli takip başlatılır. Bunun gibi çeşitli icra takip türleri vardır. Bunların her birinin takip başlatma usulü, itiraz süreleri, itiraz sonucunda nasıl hareket edilmesi gerektiği vb. konularda farklı sonuçları mevcuttur. Bu detaylara icra hukuku kategorisi altında yazdığımız içeriklerden ulaşabilirsiniz.

Bunun haricinde icra hukukunun önemli konularından biri de icra davalarıdır. İtirazın iptali, kaldırılması, ihalenin feshi, sıra cetveline itiraz, nafaka ödememeden veya karşılıksız çekten kaynaklı tazyik hapsi davası vb. bir çok icra hukuku davası mevcuttur. Bunlar da aşağıda yazılarımız arasında yer almaktadır.

İcra hukuku, diğer hukuk dallarının tamamını içine alan çok önemli bir alandır. Çünkü hangi hukuk alanı olursa olsun, kararın icrası için icra takibi yapılır. Bu nedenle icra hukukunun sadece dava kazanma değil bir de kazanılan hakkın tahsili veya elde edilmesi boyutu vardır. Bunun sağlanabilmesi için diğer hukuk dava türlerinden daha fazla hassas olunmalı ve sürecin üzerine daha fazla düşülmelidir.

İcra takipleri etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmezse, zaten iş yoğunluğu çok fazla olan icra daireleri, dosyaları sürüncemede bırakabilir. Alacağın tahsili için muhakkak icra avukatı yardımı alınmalıdır.

Aşağıda icra hukuku yazılarımızı bulacaksınız. Uygulamada bu dava ve takip türleri sıklıkla görülen icra hukuku işleri arasındadır. Ancak aşağıdakilerin haricinde diğer dava, takip veya danışmanlık konusu edilen icra hukuku işleri de mevcuttur.

İcra Hukuku Yazılarımız

Genel olarak idare hukuku ve vergi hukuku konuları bunlardır ancak ayrıntıya girmek gerektiği için bu konuda yazdığımız makaleleri bu sayfada topladık.

	İcra Masrafı Hesaplama 
	Satış Sözleşmesi Örneği 
	Araç Kiralama Sözleşmesi Örneği 
	Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği 
	Belirsiz Alacak Davası Dilekçe Örneği 
	Tazminat Davası Dilekçe Örneği 
	Maaş Haczi Cevap Dilekçesi Örneği 
	İstirdat Davası Dilekçe Örneği 
	Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği 
	İstihkak Davası Dilekçe Örneği 
	İtirazın Kaldırılması Dilekçesi Örneği 
	İcra Takibinde Borca ve İmzaya İtiraz Dilekçesi Örneği 
	İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği 
	Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği 
	İhalenin Feshi Davası 
	Senette Bulunması Gereken Unsurlar 
	Ankara İcra Avukatı 
	Nafaka İcra Takibi Nasıl Yapılır? 
	Karşılıksız Çek Suçu ve Cezası 
	Forex Dolandırıcılığı Davaları (Forex Mağdurları Ne Yapmalı?) 
	Tazyik Hapsi Nedir? 
	İcra Hukukunda İmzaya İtiraz 
	İhtiyati Tedbir Nedir? Nasıl Alınır? 
	Tehiri İcra Nedir? Nasıl Yapılır? 
	İtirazın Kaldırılması Davası ve Şartları 
	İtirazın İptali Davası 
	Aciz Vesikası Nedir? Nasıl Alınır? 
	İstirdat Davası (Geri İsteme Davası) 
	Çek İbraz Süresi 
	Yurtdışı İcra Takibi ve Uluslararası Alacak Tahsili 
	İcra Mahkemesi 
	İstihkak Davası 
	İhtiyati Haciz 
	Çek İptali Davası 
	Karşılıksız Çek Nasıl Tahsil Edilir? 
	Tasarrufun İptali Davası 
	İstanbul İcra Avukatı 
	Bahis Para Kayıplarını Hukuken Geri Alma 
	Yasadışı Bahis Banka Hesabı Blokesi Kaldırma