Güveni kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi örneği

Güveni Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi Örneği

Güveni kötüye kullanma şikayet dilekçesi örneği ile güveni kötüye kullanma şikayetinde bulunulabilir. Güveni kötüye kullanma şikayet dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “güveni kötüye kullanma (emniyeti suistimal)” yazımızı okuyabilirsiniz.

Güveni Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki güveni kötüye kullanma şikayet dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu şikayet talebi içermektedir

SUÇ: Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCK. m. 155)

SUÇ TARİHİ: ………/…………/……….

ŞÜPHELİ:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

AÇIKLAMALAR:  Şüpheli ……….., müvekkilimin işletmesinde şoför olarak görev yapmaktadır ve bu pozisyonunda, kendisine teslim edilen gıda ürünlerini çeşitli market ve kuruyemişçilere satma sorumluluğunu üstlenmektedir. Ancak, …/…/….. tarihinde gerçekleştirilen satışların detaylı bir incelenmesi sonucunda, satış kayıtlarına rağmen araçta eksikliği tespit edilen … -TL değerindeki mal ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, satılan mal bedellerinin tamamını teslim etmeyerek, … -TL’yi şahsi kullanımına yönlendirdiği belirlenmiştir. Bu olumsuz durum, şirket belgeleri ve kayıtları üzerinde de açıkça görülebilmektedir.

(Yukarıda yer alan paragraftaki kısımları, kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: …………… ile müvekkilim arasındaki iş sözleşmesi, araç teslim tutanakları ve sair her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ceza Kanunu madde 155 ve ilgili sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve re’sen dikkate alınması gereken sebeplerle, şüpheli hakkında yapılacak gerekli kovuşturmanın başlatılarak kamu davası açılmasını, bu hususta şikâyetçi vekili olarak talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Meslek nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu şikayeti içermektedir

SUÇ: Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCK. m. 155)

SUÇ TARİHİ: ………/…………/……….

ŞÜPHELİ:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

AÇIKLAMALAR: Müvekkilim ……………. tarafından tasarlanan ve dikilen elbise tamir amacıyla şüpheli terzi ve modacı …………….. tarafından özel bir davette ……………… tarafından giyilmek üzere verilmiştir. Aynı şekilde şüpheli …………… tarafından başka bir günde ………………….’a galada giymesi için vermiştir. Elbisenin teslim zamanı elbisenin tamiratının hâlâ bitmediğini belirtmiş ve müvekkilimi oyalamıştır. ………………. ve  ………………… tarafından sosyal medya kanalları üzerinden elbise ile olan fotoğraflar paylaşılmıştır. Bu müvekkilimin izni dahilinde değildir. Ekte ilgili görseller ve elbiseyi giyen kişiler ile yapılan yazışmalar sunulmuştur. 

(Yukarıda yer alan paragraftaki kısımları, kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Müvekkil ………… ile şüpheli …………… arasında terzi hizmet fişi, Sosyal medya fotoğrafları, …………….. ve ……………. ile yapılmış yazışmalar ve sair her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ceza Kanunu madde 155 ve ilgili sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında, şüpheli …………… hakkında başta güveni kötüye kullanma suçu olmak üzere re’sen araştıracağız ilgili tüm suçlar ile ilgili soruşturma başlatmanızı ve gerekli cezai yaptırımları uygulamanızı saygılarımızla arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Güveni Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Güveni kötüye kullanma şikayet dilekçesi örneği doldurulurken, kişi, söz konusu malın kendi malı olduğunu, belirli bir süreliğine ve belirli bir amaç için karşıdakine verdiğini belirtmelidir.
  • Güveni kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesi, suçun işlendiği yerdeki adliyede bulunan müracaat savcılığına veya polise verilir.
  • Güveni kötüye kullanma suçunda, şikayet, suçun öğrenildiği tarihten itibaren veya suç tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.
  • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir. Güveni kötüye kullanma suçu şikayet dilekçesinde, kişi, şikayet konusu malın kendisine ait olduğuna dair fatura, dekont gibi belgelere ve mevcutsa tanık listesine yer verilmelidir.
  • Güveni kötüye kullanma şikayet dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Güveni kötüye kullanma suçunun basit hâlinde uzlaşma imkanı var iken nitelikli hâlde uzlaşma imkanı yoktur.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.
  • Güveni kötüye kullanma şikayet dilekçesinde, gösterilecek deliller mutlaka kanuna uygun olarak elde edilmelidir. Aksi takdirde deliller hukuka aykırı olduğundan geçersiz olacaktır. Örneğin, kişiyi haksız çıkartan bir delil elde etmek için, video görüntüsünü alarak delil oluşturmak.

Sonuç

Görüldüğü üzere, güveni kötüye kullanma şikayet dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.