HAGB itiraz dilekçesi örneği

HAGB İtiraz Dilekçesi Örneği

HAGB itiraz dilekçesi örneği ile HAGB itiraz talebinde bulunulabilir. HAGB itiraz dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “hükmün açıklanmasının geri bırakılması itiraz (HAGB)” yazımızı okuyabilirsiniz.

HAGB İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki HAGB itiraz dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Dosya No: …../……

………………. NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

………..……… CEZA MAHKEMESİ’NE

İTİRAZ EDEN SANIK: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ………….. Ceza Mahkemesi’nin …….. dosya numaralı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz ile beraat kararı verilmesi talebi 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil sanık, ……………… suçundan dolayı mahkemeniz tarafından beraat ettirilmesi gereken bir durumda iken, hükümdeki aksi yöndeki karar, usul ve yasaya aykırıdır. Bu hususu şu şekilde izah etmek mümkündür:

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilin, ………….. suçunu işlediğine dair  kesin ve inandırıcı delillere dayanmamaktadır. Dosya içeriği ve katılanların ifadeleri, müvekkilin suçlamaya konu edilen olayda …………… suçunu gerçekleştirmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Müvekkilin, …………. Ceza Mahkemesi’nde yaptığı savunmalar, olayın gerçekleşme şeklini doğrulamaktadır. 
 1. Müştekilerin talimatla alınan ifadelerinde ortaya çıkan tutarsızlıklar, maddi kaygılarla hareket ettiklerini göstermektedir. Müştekilerin, müvekkilin zorla aldığı iddia edilen takılar konusundaki beyanlarına dayanarak güvenilir bir karar verilemez. Bu nedenle, müvekkilin ………….. suçlamasından beraat etmesi gerekmektedir.
 1. ……………. suçunun kanuni unsurları dosya içerisinde belirginleşmemiş ve müvekkilin cezalandırılması için yeterli ve kesin delil bulunmamaktadır. Bu sebeplerle, müvekkilin üzerine atılan suçlamadan beraat etmesi talep edilmektedir.

(Yukarıda yer alan üç paragrafta da kişi kendi durumuna ilişkin somut olayları ve kararın neden yanlış olduğunu kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER: Ceza Muhakemesi Kanunu madde 231 ve sair hukuki sebepler

HUKUKİ DELİLLER: ………. Dosya Esas Numaralı Mahkeme Kararı ve sair yasal deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen durumların tamamını içeren deliller ve mahkemeniz tarafından dikkate alınması gereken diğer meşru sebepler, müvekkilin HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararının müvekkil lehine bozulmasını talep etmekteyiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

Dosya No: …../……

………………. NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

………..……… CEZA MAHKEMESİ’NE

İTİRAZ EDEN KATILAN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİL: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

SANIK: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

(Suçu işleyen kişinin bilgileri doldurulur)

KONU: ………….. Ceza Mahkemesi’nin …….. dosya numaralı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz ile cezanın infaz edilmesi talebi 

AÇIKLAMALAR: 

 1. HAGB kararı, usul ve yasaya aykırı bir şekilde verilmiştir ve HAGB koşulları oluşmamıştır. Mahkeme kararı, eksik inceleme ve araştırmaya dayanarak verilmiş hatalı bir karardır. Kaldırılması, hukuki normlara uygun bir şekilde olacaktır. Aşağıda bu hususları detaylandırmak mümkündür:
 1. Sanığın adli sicil kaydında sabıka kaydının bulunması göz önüne alındığında, bu sabıkalı geçmişin dikkate alınmaması ve HAGB kararı verilmesi, usul ve yasaya aykırı bir durumu ortaya çıkarmıştır.
 1. Sanık, müvekkilin zararını gidermemiş olup, kendisine süre verilmesine rağmen bu zararı gidermek için herhangi bir girişimi olmamıştır. Müvekkilin zararının giderilmemesi durumu, HAGB kararı verilirken dikkate alınmadığı için bu karar da usul ve yasaya aykırılık arz etmektedir.
 1. Sonuç olarak, sanık hakkında verilecek hükmün infazına karar verilmesi gerektiği halde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, usul ve yasaya aykırı bir durumu teşkil etmiş ve toplum vicdanını zedelemiştir.

(Yukarıda yer alan dört paragrafta da kişi kendi durumuna ilişkin somut olayları ve kararın neden yanlış olduğunu kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER: Ceza Muhakemesi Kanunu madde 231, madde 232 ve sair hukuki sebepler

HUKUKİ DELİLLER: ………. Dosya Esas Numaralı Mahkeme Kararı ve sair yasal deliller

NETİCE-İ TALEP: Özetle, belirtilen ve re’sen göz önüne alınacak sebepler çerçevesinde, itirazımızın yerine getirilmesini talep ederek, usul ve yasaya aykırı olan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı’nın kaldırılmasını ve cezanın infaz edilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

HAGB İtiraz Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • HAGB itiraz dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • HAGB itiraz dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, HAGB itiraz dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.