İftira suçu şikayet dilekçesi örneği

İftira Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

İftira suçu şikayet dilekçesi örneği ile iftira suçu şikayetinde bulunulabilir. İftira suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “iftira suçu” yazımızı okuyabilirsiniz.

İftira Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki İftira suçu şikayet dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: İftira suçu nedeniyle kamu davası açılması talebi içermektedir

SUÇ: İftira Suçu (TCK. m. 267)

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim …………………….. , Belediye Başkanlığı’na bağlı olarak zabıta memuru olarak görev yapmaktadır.
 1. Sunulan belgelerden anlaşılacağı üzere, ismi belirtilmemiş bir şahıs, CİMER’e …/…/… tarih … sayılı dilekçe ile başvurarak müvekkilim hakkında Cumhurbaşkanına ve hükümete yönelik alenen hakaret ettiğini ve rüşvet aldığını iddia etmiştir.
 1. Cumhurbaşkanlığı , …/…/… tarih … sayılı oluru ile disiplin soruşturmasının yapılmasına izin vermiştir. Gerekli yasal süreç tamamlandıktan sonra müvekkil hakkında yapılan incelemelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Bu nedenle işlem tayinine gerek olmadığı yönünde karar verilmiştir.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullara göre doldurmalı ve düzenlemelidir.)

 1. Belediye yetkilileri, şahsın ismini öğrenme talebimize karşılık, isminin savcılık makamınca talep edilmesi halinde verileceğini belirtmişlerdir. Kanaatimize göre, şikayette bulunan şahıs, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesinin 1. fıkrasının amir hükmünü ihlal etmiştir.
 1. Şu an itibariyle, gerekli soruşturmanın yapılması ve şikayette bulunan şahsın kimliğinin tespit edilerek hakkında işlem yapılması için sayın makamınıza başvurma ihtiyacı doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER:  CİMER şikayet dilekçesi, Disiplin soruşturma raporu ve sair her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ceza Kanunu madde 267/1 ve ilgili sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Üstte detaylandırdığımız durumlar ve olaylar, aynı zamanda sayın makamınızın re’sen değerlendirebileceği unsurlar göz önüne alındığında, şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın başlatılması ve cezai işlem başlatılması için vekâleten saygıyla talepte bulunuyoruz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: İftira suçu nedeniyle kamu davası açılması talebi içermektedir

SUÇ: İftira Suçu (TCK. m. 267)

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim, “… Lounge” adlı kafenin işletme müdürüdür. Kafe, tüm hukuki yükümlülüklere uygun bir şekilde kurulmuş olup gerekli izinleri alarak faaliyet göstermektedir. Ancak, … kurumunun denetim birimi olan … tarafından her gün aranılarak yapılan asılsız ihbarlar ve bu ihbarlar sonucu gerçekleştirilen denetimler, işletmemizin itibarı üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.
 1. İhbarda bulunan veya bulunan kişilerin kimliği belirsizdir, ancak sürekli tekrarlanan asılsız ihbarlar sebebiyle denetim ekipleri sürekli olarak kafemize gelmekte ve her defasında ihbar konusu suçun gerçek olmadığını tespit etmektedir. Denetimler sonucunda herhangi bir usulsüzlük veya aykırılık bulunmamış, işletmemiz adına herhangi bir ceza uygulanmamıştır.
 1. Ancak, sürekli olarak tekrarlanan bu asılsız ihbarlar, işletme içindeki müşterilerin rahatsız olmasına neden olmaktadır. İtibarımız açısından olumsuz bir etki yaratmakta ve maddi-manevi olarak ciddi bir mağduriyet doğurmaktadır. Bu sebeplerle, işbu şikayet dilekçesi sunma zorunluluğu doğmuştur.
 1. Söz konusu durumun düzeltilmesi ve bu asılsız ihbarların önlenmesi adına yetkililerden gerekli tedbirlerin alınmasını talep etmekteyim. İşletmenin itibarını korumak ve müşteri memnuniyetini sağlamak adına gereken adımların atılmasını rica ederiz.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullara göre doldurmalı ve düzenlemelidir.)

HUKUKİ DELİLLER: İlgili kurum tarafından yapılan denetim raporları, Tanık ifadeleri ve sair her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ceza Kanunu madde 267 ve ilgili sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda ifade edilen hususlar göz önüne alındığında, ilgili şahıs veya şahısların belirlenerek yasal süreç başlatılması amacıyla kamu davası açılması talebinde bulunuyorum. Bu kapsamda, yaşanan idari ve hukuki aykırılıkların tespit edilip sorumluların cezalandırılması için adli yolların kullanılmasını, hukuki sürecin başlatılmasını ve gereken adımların atılmasını talep ederim. Bu konuda adli makamların girişimde bulunması, hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde soruşturmanın sürdürülmesi hususunda saygıyla karar verilmesini arz eder, gereğinin yapılmasını talep ederim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

İftira Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İftira suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İftira suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, iftira suçu şikayet dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.