Uyuşturucuyla araba kullanma cezası

Uyuşturucuyla Araba Kullanma Cezası

Uyuşturucuyla araba kullanma cezası, uygulamada yapılan denetimler sonucu sıklıkla uygulanan bir cezadır. Yazımızda miktarı ve sonuçları bakımından önemli bir konu olan uyuşturucu ile araç kullanma meselesini detayları ile ele alacağız.

Uyuşturucuyla Araba Kullanma Cezası Nedir?

Uyuşturucu ile araç kullanma cezası 2023 yılı için 9.411,00 TL’dir. Eğer bu ceza kişiye tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimli şekilde 7.058,25 TL olarak ödenir. Bunun yanında sürücüye uygulanacak olan ceza puanı yaptırımı da 20’dir.

Uyuşturucuyla araba kullanma cezası uygulanmak istenen kişi, ilgili kolluk görevlilerinin uyuşturucu kullanımını tespit eden cihazı kalibre etmesini isteyebilir. Kalibre edilmemesi durumunda tespit işlemini yaptırmayabilir.

Bunun haricinde ilgili memura ölçüm için izin verilmek zorundadır. Eğer sürücü buna izin vermezse hakkında 9.869,00 TL TL idari para cezası uygulanır. Bu da kişiye tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimli olarak 7401,75 TL şeklinde ödenir. Burada da sürücüye uygulanacak olan ceza puanı yaptırımı 20’dir.

Burada akla şu gelebilir: sürücü uyuşturucu etkisinde ise ilgili teknik cihazı reddederek daha az ceza ödeyebilir mi? Bu sorunun cevabı hayır olacaktır. Çünkü uyuşturucu yahut uyarıcı madde kullandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler adli tıp kurumuna sevk edilir ve uyuşturucu tespiti burada yapılır. Dolayısıyla kişi hakkında iki kere idari para cezası uygulanmış olur.

Kişiye uygulanan teknik ölçümün hatalı olduğu düşünülüyorsa kişi gecikmeksizin en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak vücudundaki uyuşturucu miktarını ölçtürmelidir. Aksi halde daha sonradan bunun ispatı oldukça güç olacaktır.

ÖNEMLİ: Kişi aynı zamanda alkol etkisi altındaysa, ehliyetsiz araç kullanıyorsa bu durumda diğer kabahatler için de ceza uygulanacaktır. Bu konu ile ilgili detaylar için ‘ehliyetsiz araç kullanma cezası‘ ve ‘alkollü araç kullanma cezası‘ başlıklı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Uyuşturucu ile Araba Kullanma Cezası infografik

Sürücü Belgesine El Konur mu?

Uyuşturucuyla araç kullanan kişinin ehliyetine yani sürücü belgesine 5 yıl boyunca el konulur. Uyuşturucunun tespiti için kolluk görevlilerinin teknik cihaz kullanmasına izin verilmemesi halinde 2 yıl için kişinin sürücü belgesine el konulur.

Sürücü belgesinin geri alınabilmesi için kişinin araç kullanmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi ve yukarıda saydığımız idari para cezalarının ödenmiş olması gerekir.

Ceza Puanı Nedir? Aşılırsa Ne Olur?

Sürücü hakkında tutulan listede, eğer işlediği bir trafik kabahati mevcutsa burada yer alan trafik puanı artı olarak eklenir. Ceza puanının artması kişinin aleyhinedir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere uyuşturucuyla araba kullanma halinde sürücüye 20 ceza puanı eklenecektir.

Söz konusu trafik ihlalinin yapılmasından itibaren geriye doğru 1 yıllık süre içerisinde kişinin listesindeki artıya doğru giden ceza puanı 100’e ulaşırsa 2 ay ehliyete el konulur. Tabi burada kişi hakkında bir takım zorunlu trafik eğitimleri de söz konusu olacaktır.

Aynı yıl içinde ikinci kez 100 puana ulaşılırsa bu defa 4 aylık süre için ehliyete el konulur. Bu sefer kişiye psikoteknik test uygulanır. Bu denetim yapıldıktan sonra kişinin sürücülüğüne devam etmesinde sakınca görülmezse ancak kişiye ehliyeti geri verilir. Aynı yıl içinde üçüncü kez 100 puanı ulaşan kişinin ehliyeti süresiz olarak elinden alınacaktır.

Uyuşturucuyla Araba Kullanma Cezası Nereye Ödenir?

Uyuşturucuyla araba kullanma cezası e-devlet sistemi üzerinden ödenebilir, vergi dairelerine ödenebilir veya PTT şubelerine yahut bazı Devlet bankalarına ödenebilir. Online olarak Gelir İdaresi online ödeme sisteminden kredi – banka kartı ile ödeme yapılabilir.

Uyuşturucuyla Araba Kullanma Cezası Ödenmezse Ne Olur?

İdari para cezaları bir kamu alacağı olduğu için kişiye Amme Alacaklarının Tahsil Usulü kurallarına göre cebri icra başlatılabilir ve bu borç zorla tahsil edilebilir. Burada daha önemli olan husus şudur ki kişi hakkında uygulanan idari para cezasını ödemediği taktirde ehliyete el koyma süreleri dolsa dahi ehliyetini alamayacaktır.

Uyuşturucu ile Araba Kullanma Cezasına İtiraz infografik

Uyuşturucu ile Araba Kullanma Cezasına İtiraz

Hakkında uyuşturucuyla araba kullanma cezası uygulanan kişi bu cezaya itiraz edecekse itirazını sulh ceza hakimliğine yapmalıdır.

Burada itiraz çeşitli nedenlere dayanabilir. Kişi aracı kullanmıyor olmasına rağmen hakkında ceza uygulanmış olabilir, teknik cihaz hatalı olabilir, yahut kolluk herhangi bir şekilde yetkisini aşmış olabilir.

Tüm bu hallerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve hukuki zeminde olumlu sonuçlanacak bir itiraz için deneyimli avukatlardan yardım almak gereklidir.

Uyuşturucu ile Araba Kullanmada Hapis Cezası

Uyuşturucu ile araba kullanma tek başına hapis cezası gerektiren bir fiil değildir. Zira bir suç değil kabahat fiilidir. Ancak somut olayda uyuşturucu olduğunda çoğu zaman TCK anlamında başka suçlar da söz konusu olabilmektedir. Bunları şu şekilde izah edebiliriz:

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Türk Ceza Kanunu madde 179 hükmü trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu düzenlemiş ve 179/3 düzenlemesinde “alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi” için 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası öngörülmüştür. Bu suçla ilgili önemli detaylar için ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Uyuşturucu Suçları

Türk Ceza Kanunu düzenlemeleri içerisinde çeşitli uyuşturucu suçları yer almıştır. Uyuşturucuyla araba kullanma cezası somut olayın kapsamına göre aşağıdaki suçları içeriyorsa bu cezaları da kapsamına alacaktır. Bu suçlar şunlardır:

  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK 188)
  •  Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (TCK 190)
  • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak (TCK 191)

Bu suçların cezası somut olayın kapsamına göre 2 yıl ile 30 yıl arası hapis olacak şekilde değişmektedir. Bununla birlikte somut olayda cezayı artırıcı veya azaltıcı unsurlar söz konusu olabilir.

Uyuşturucu Almış Halde Trafik Kazası Yapmak

Tek başına uyuşturucuyla araç kullanıyor olmak trafik kazalarında zarar veya ceza bakımından etki etmez. Ancak kişi o kadar uyuşturucu almıştır ki artık davranışlarını kontrol etmekte güçlük çekiyordur.

Bu durumda işlediği suç bakımından taksirle değil bilinçli taksir veya olası kast ile hareket ediyormuş gibi kabul edilir. Bu da elbette ki işlenen suçun cezasını artıracaktır.

Gene haksız fiil bakımından da kişinin kusur oranı bu şekilde artmış olacaktır. Bu konu ile ilgili ‘taksirle adam öldürme’ başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Zararı Sigorta Öder mi?: Yukarıda da değindiğimiz üzere kişinin uyuşturucu etkisinde araç kullanıyor olması onun kusurunu artıracaktır. Dolayısıyla karşı tarafa verilen zarar, kusur oranına göre kişinin zorunlu trafik sigortacısı tarafından karşı tarafa ödenecektir. Bu noktada kişi araç değer kaybı gibi davalarla karşı karşıya kalabilir.

Uyuşturucu ile Araba Kullanma Cezası Adli Sicile İşler mi?: Uyuşturucuyla araba kullanma cezası olarak yukarıda saydığımız adli para cezası kişinin adli sicil kaydına işlemez. Ancak yukarıda TCK anlamında saydığımız suçlar işlenmiş olursa bu ceza adli sicil kaydına işleyecektir. Cezanın infazı sonrasında adli sicil kaydının silinmesi için gerekli hukuki süreç başlatılabilir.

Uyuşturucuyla Araba Kullanma Cezası ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda uyuşturucuyla araba kullanma cezası ile ilgili temel meselelerden ve uygulamadaki işleyişten bahsettik. Bununla birlikte bu konudaki bazı sorular sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu sorulara cevapları ile birlikte burada yer vereceğiz.

Uyuşturucuyla Araba Kullanma Cezası Nedir?

Uyuşturucuyla araba kullanma cezası güncel olarak 9.411 Türk Lirasıdır. Ancak bu cezanın 15 gün içinde ödenmesi halinde %25lik bir indirim uygulanır. Sürücüye yansıyacak olan ceza puanı yirmidir.

Sürücü Uyuşturucu Ölçümünü Reddedebilir Mi?

Sürücü, bu cihazı reddedip ölçüm yaptırmaması halinde para cezası ile karşılaşır. Ancak ölçüm yapan kişiden cihazın kalibre edilmesini talep edebilir. Talebi yerine getirilmezse ölçüm yaptırmaktan kaçınabilir. Kişi eğer cihazın doğru ölçüm yapmadığını, bozuk olduğunu düşünüyorsa hemen en yakın sağlık kuruluşunda ölçüm yaptırmalıdır.

Sürücü Belgesine El Konulur Mu?

Uyuşturucuyla araba kullanma cezasına ek olarak kişinin ehliyetine beş yıllık süre için el konulur.

Sürücü Belgesini Geri Almak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Uyuşturucuyla araba kullanma cezası aldıktan sora gerekli süreyi dolduran kişinin ehliyetini geri alabilmesi için araç kullanmasına engel bir sağlık probleminin bulunmadığını gösterir resmi sağlık kuruluşundan alınmış bir belge alması gerekir. Bunun yanında kendisinde verilen para cezasını da ödemiş olmalıdır.

Ceza Puanının Aşılması Halinde Ne Olur?

Şahsın trafikte kurallara aykırı hareket etmek sureti ile bir kabahatinin olması durumunda her kabahati için ceza puanı yüklenir. Bu ceza puanları toplamının 1 yıl içinde 100’e ulaşması halinde kişinin ehliyeti 2 ay süre ile elinden alınır. Bu halde kişinin zorunlu olarak trafik eğitimi alması gerekmektedir. Puan toplamı aynı yıl içinde 2. kez 100’e ulaşırsa 4 ay süre ile ehliyeti alınır.

Uyuşturucuyla Araç Kullanma Cezası Nereye Ödenmelidir?

Kişi kendisine yüklenen bu cezayı Vergi Dairelerinde ve PTT şubelerinde ödeyebilir. Bunun yanı sıra E-Devlet üzerinden de ödemek mümkündür. Gelir idaresine ait çevrimiçi ödeme sisteminden de cezasını ödeyebilir.

Uyuşturucuyla Araba Kullanma Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Şahsın ehliyetini geri alması için borcun ödenmiş olması gerektiğinden ödenmemesi halinde ehliyetini geri alamayacaktır. Aynı zamanda ödenmeyen para cezası cebri icra yolu ile tahsil edilebilir.

Uyuşturucuyla Araba Kullanma Cezasına İtiraz Mümkün Mü?

Cezaya çarptırılan sürücü, cezanın kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde kararda belirtilen Sulh Ceza Hakimliğine yazılı bir dilekçe ile itirazda bulunabilir.

Uyuşturucu İle Araba Kullanılması Durumunda Hapis Cezası Gündeme Gelir mi?

Uyuşturucu almış bir şekilde araç kullanan kişi için hapis cezası bu fiilin suç değil kabahat olması nedeniyle söz konusu değildir. Ancak uyuşturucu kullanma fiili ise suç teşkil eder. Türk Ceza Kanununda yer alan trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve ayrıca uyuşturucuya ilişkin hükümlerden ceza alması mümkündür.

Uyuşturucuyla Araba Kullanırken Kaza Yapılırsa Ne Olur?

Uyuşturucu etkisinde araç kullanırken kaza yapılması halinde kişinin kusuru uyuşturucu kullanmış olması nedeniyle artacaktır. Taksir olarak kabul edilen bir eylemi bilinçli taksir veya olası kasta dönüşebilecektir. Bu nedenle hem cezai sorumluluk doğabilir hem de maddi – manevi tazminat davası açılabilir.

Sonuç Olarak Nelere Dikkat Edilmeli?

Yazımızda uyuşturucuyla araba kullanma cezası nedir, ne gibi sonuçları olabilir ve nelere dikkat edilmelidir sorularını çeşitli ihtimallere göre yanıtladık. Görüldüğü üzere konunun çok geniş çerçevede ele alınması gerekir. Zira uyuşturucuyla araba kullanma durumunda gerek adli gerek idari para cezaları, somut olayın özelliğine göre işlenen suça bağlı olarak hapis cezaları ve dahası tazminat davaları gündeme gelebilir.

Önemli bir hukuki zemine sahip olan bu konuda avukat yardımı almak, sürecin istenilen şekilde sonuçlanması adına önem taşır.