İstanbul ceza avukatı

İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul ceza avukatı ve İstanbul ağır ceza avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosu tarafından etkin bir şekilde sürmektedir.

Aşağıda İstanbul ağır ceza avukatı faaliyetlerinden, İstanbul ceza avukatı ücretlerinden ve İstanbul ağır ceza avukatı ücretlerinden bahsettik. İletişim bilgilerini verdik ve sık sorulan soruları yanıtladık. Önemli bir konu olması nedeniyle dikkatli incelemenizi öneririz.

ÖNEMLİ: İstanbul ceza avukatı ve İstanbul ağır ceza avukatı, aslında aynı şeyi ifade eder. İstanbul’da ceza davalarına bakan avukatlar, ağır ceza ve asliye ceza avukatı olarak ayrılmaz. İstanbul ceza avukatı, İstanbul’daki hem asliye ceza davalarına hem ağır ceza davalarına hem de ceza soruşturmalarına bakar. Aşağıda da İstanbul ceza avukatı ile İstanbul ağır ceza avukatı aynı anlamda kullanılmıştır.

İstanbul Ceza Avukatı Faaliyetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları; İstanbul Mecidiyeköy’de yer alan ofisinden; İstanbul Sulh Ceza Hakimlikleri, İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri ve İstanbul cezaevlerinde müvekkillerine ceza avukatı hizmeti sunar.

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul ceza ve İstanbul ağır ceza avukatı çalışmaları genel olarak şu şekildedir;

 • Soruşturma aşamasında; karakol veya savcılık ifadesinde bulunma, savunma dilekçesi sunma, tutuklama ve tutuk inceleme duruşmasında yer alma, cezaevi ziyareti ve buradaki hakların savunulması, diğer koruma tedbirlerine itiraz vb. işleri yapar.
 • Asliye Ceza Mahkemesi kovuşturma aşamasında İstanbul ceza avukatı; iddianamede yer alan fiiller ve isnad edilen suçlar bağlamında savunma yapma, duruşmalara katılma, delil sunma, delillere itiraz etme, tahkikatın genişletilmesini sağlama, tutukluluk haline itiraz, koruma tedbirlerine itiraz, HAGB kararına itiraz, hükmün istinafı ve temyizi vb. işleri yapar.
 • Ağır Ceza Mahkemesi kovuşturma aşamasında İstanbul ağır ceza avukatı; tutukluluk haline itiraz, delil araştırması ve mahkemeye sunulması, isnad edilen suçlardan ötürü Yargıtay kararları ve güncel mevzuat çerçevesinde savunma yapma, cezaevi ziyareti ve azami tutukluluk halinin takibi, hükmün istinafı ve temyizi vb. işleri yapar.
 • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi davalarında; şikayet ve takibini yapar. Sanık açısından savunma yapar ve müdahil katılan açısından taleplerini ileri sürer, süreci yakından takip eder.
 • İcra Ceza Mahkemesi davalarında; sanık açısından etkin müdafiilik, şikayetçi açısından vekillik ve sürecin etkin takibini yapar. Güncel yüksek mahkeme kararları çerçevesinde savunma yapar.
 • İstinaf ve temyiz aşamasında İstanbul ceza ve ağır ceza avukatı; gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamasında duruşma talep etme, duruşmalara katılma, sürecin takibi, rutin cezaevi ve karakol işlemlerinin talibi vb. işleri yapar.
 • Savcılık veya mahkeme tarafından verilen kesin kararlar açısından Yargıtay’da görülmek üzere Adalet Bakanlığına kanun yararına bozma başvurusu yapar.
 • Müvekkilin ceza muhakemesi veya mahpusluk sürecinde temel haklarının ihlal edilmesi halinde Anayasa Mahkemesine ve gerekli olursa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurur.
 • Müvekkilin haksız yere tutuklanması halinde haksız tutuklama tazminatı davası açar.

İstanbul Ceza Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Ceza Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: info@mihci.av.tr

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Ceza Avukatı Ücretleri

İstanbul ceza avukatı ücreti ve özellikle İstanbul ağır ceza avukatı ücreti, müvekkil ile İstanbul avukatı arasında serbest şekilde belirlenir. Bu ücrete etki eden çeşitli unsurlar vardır İlk olarak İstanbul Barosu tavsiye edilen avukatlık ücret tarifesi söz konusudur. 

Bu tarife İstanbul avukatları için tavsiye niteliğinde olup bağlayıcı değildir. Ancak genel olarak ücretler bu tarife etrafında belirlenir. Bu ücretin belirlenmesine etki eden diğer unsurlar; isnad edilen suçların fazlalığı, müvekkilin tutuklu olup olmadığı, sürecin hangi aşamasında olunduğu, tanık, sanık ve müşteki sayısı, delillerin çeşitliliği vb. unsurlar olarak sayılabilir.

ÖNEMLİ: Aşağıdaki tablo İstanbul Barosu 2023 İstanbul Avukatı için tavsiye niteliğindeki tarifedir. Yukarıda belirttiğimiz unsurlara göre İstanbul ağır ceza avukatı ücreti, tabloda yer alanın altında veya üstünde olabilir.

2023 İstanbul ceza avukatı ücreti İstanbul Barosu tarifesinde şu şekilde yer alır:

İSTANBUL CEZA DAVALARI,İSTANBUL CEZA VE AĞIR CEZA AVUKATI ÜCRETİ 2023,
Ağır Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,69.000,00 TL,
Ağır Ceza Davacı Mağdur/Katılan Vekilliği,44.000,00 TL,
Çocuk Ağır Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,69.000,00 TL,
Çocuk Ağır Ceza Davası Mağdur/Katılan Müdafiiliği,44.000,00 TL,
Asliye Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,44.000,00 TL,
Asliye Ceza Davası Mağdur/Katılan Vekilliği,27.000,00 TL,
Çocuk Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,44.000,00 TL,
Çocuk Ceza Davası Mağdur/Katılan Vekilliği,27.000,00 TL,
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Davalarında Şikayet ve Takibi,23.500,00 TL,
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Davaları Sanık Müdafiiliği,35.000,00 TL,
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Davaları Müdahil Vekilliği,35.000,00 TL,
İcra Ceza Mahkemeleri Sanık Müdafiiliği,15.000,00 TL,
İcra Ceza Mahkemeleri Şikayetçi Vekilliği,15.000,00 TL,
Aile Mahkemesinde Görülen Tedbir Kararının İhlali Tazyik Hapsi Davası,13.000,00 TL
Sulh Cezada Görülen İşler ve Davalar,18.000,00 TL,
İnfaz Hakimliklerinde Görülen İşler ve Davalar,18.000,00 TL,
Disiplin Mahkemelerinde Görülen İşler ve Davaları,20.000,00 TL,
Ceza Soruşturmalarında (Savcılık Aşamasında) Müdafiilik veya Vekillik,15.000,00 TL,
Cumhuriyet Başsavcılığı Şikayet Dilekçeleri,8.000,00 TL,
İdari Soruşturmalarda Müdafiilik veya Vekillik,15.000,00 TL,
Kanun Yararına Bozma ve İdari Merciilerde Vekillik,8.000,00 TL,
Anayasa Mahkemesi Başvurusu (Duruşmalı),35.000,00 TL,
Anayasa Mahkemesi Başvurusu (Duruşmasız),30.000,00 TL,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru (Duruşmalı),113.000,00 TL,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru (Duruşmasız),83.000,00 TL.

Sık Sorulan Sorular

İstanbul ceza avukatı ve İstanbul ağır ceza avukatı ile ilgili; ücret, iletişim bilgileri ve çalışma alanlarına yer verdikten sonra sık sorulan bazı soruları yanıtlamakta da yarar görüyoruz.

İstanbul’da Ceza Davası Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da savcılık soruşturmaları genellikle 3 ay ile 2 yıl arasında sürmektedir. Ortalama süre ise 4-5 aydır. Ancak adli vakaların birbirinden farklı olmalarından ötürü 1 haftalık soruşturma olabildiği gibi 2-3 yıl süren soruşturmalar da nadiren görülebilir.

İstanbul asliye ceza davaları genellikle 2-3 celsede sonuçlanmaktadır. Bu da aşağı yukarı 3 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir.

İstanbul’da ağır ceza davaları ortalama 4-6 celse arasında sonuçlanmaktadır. Bu da aşağı yukarı 8 ay ile 3 yıl arasında bir zaman dilimine tekabül eder.

İstanbul’da Ceza Davası Masrafı Ne Kadardır?

İstanbul’da ceza davaları kamu adına Cumhuriyet savcılıkları tarafından açıldığı için bir masraf gerektirmez. Daha doğru bir ifade ile ne şikayetçi tarafın ne de sanık tarafının ödemesi gereken bir masraf bulunmaz. 

Ancak savunmanın haklılığını ortaya koymak adına harici bir takım bilirkişi raporları, uzman görüşleri vs. almak gerekebilir. O zaman bunun başvurulan bilirkişi yahut uzmana göre değişen masrafı olur.

İstanbul Ceza Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul ceza avukatı ücreti belirlenirken, İstanbul Barosunun tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesi esas alınır ancak burada yer alan rakamlar bağlayıcı değildir.

Yani genelde bu rakamlar etrafında ama çeşitli unsurlar da gözetilerek bu tarifede yer alan rakamın altında veya üstüne belirleme yapılır. İstanbul ağır ceza avukatı ücreti bu şekilde belirlenir.

İstanbul Ceza Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Uygulamada İstanbul ceza avukatı ücreti çoğu zaman peşin ödenir. Kimi hallerde bu ücretin taksitler halinde ödenmesi gündeme gelebilir. Yahut başlangıçta bir miktar peşinat ve kalan kısmın taksitlendirilmesi söz konusu olabilir. Ancak çoğu zaman İstanbul ceza ve İstanbul ağır ceza avukatı ücreti peşin olarak sürecin başında ödenir.

İstanbul En İyi Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

İstanbul en iyi ceza avukatı yahut İstanbul en iyi ağır ceza avukatı şeklindeki ifadeler avukatlık meslek etiği kurallarına aykırı olduğu için avukatlar tarafından kullanılmaz. Bu daha çok halk arasındaki bir kullanımdır. 

Uygulamada ceza davalarına yoğun olarak bakan ve ceza davalarında tecrübe edinmiş avukatlar için “İstanbul en iyi ceza avukatı”, “en iyi ağır ceza avukatı İstanbul”, “İstanbul ceza avukatı tavsiye” gibi yakıştırmalar yapılır. Mıhcı Hukuk Bürosu, kurulmasından bu yana İstanbul’da asliye ceza ve ağır ceza davalarına yoğun bir şekilde bakmaktadır.

İstanbul’da Hangi Cezaevleri Vardır?

İstanbulda; Maltepe, Kartal, Ümraniye, Paşakapısı, Metris, Silivri, Bakırköy, 3. Kolordu Özel Tip Askeri Cezaevi adları ile cezaevleri bulunmaktadır.

Ceza Avukatı Tutuklu ile Cezaevinde Görüşebilir mi?

Evet. Avukat tutuklu ile cezaevinde görüşebilir. Olayın oluş biçmi hakkında bilgi alabilir. Savunma konusunda gerekli yol haritası ve muhtemel sonuçları hakkında bilgi verebilir.

İstanbul’da Ceza Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İSTANBUL CEZA MUHAKEMESİ MERCİLERİ,BAKTIKLARI CEZA DAVALARI, 
İstanbul Cumuriyet Başsavcılıkları,Her türlü ceza soruşturmalarının yapılması ve iddianamenin hazırlanması,
İstanbul Sulh Ceza Hakimlikleri,Soruşturma aşamasında tutuklama ve adli kontrol vb. koruma tedbirlerine hükmedilmesi, 
İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri,Kanunda yazılı istisnalar haricinde, yasal ceza üst sınırı 10 yılın altında olan suçlar,
İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri,Yasal ceza üst sınırı 10 yılın üzerinde olan davaların yanında ceza sınırı önemli olmaksızın; yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, devletin güvenliğine, sırlarına, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı suçlar 318, 319, 324, 325 ve 332. maddeler hariç) suçlar, 
İstanbul Çocuk Mahkemeleri,Çocukların işledikleri asliye cezalık suçlar (asliye ceza suçları tablonun 4. satırında gösterilmiştir)
İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri,Çocukların işledikleri ağır cezalık suçlar (ağır ceza suçları tablonun 5. satırında gösterilmiştir
İstanbul İcra Ceza Mahkemeleri,İcra ve İflas Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan tazyik hapsi davaları (6284 evden uzaklaştırmanın ihlali vb. istisnalar hariç)
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri,Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan fikri mülkiyet suçları (sanat eserlerine ve marka patent vb. haklara karşı işlenen suçlar),
İstanbul Disiplin Mahkemeleri,Askeri disiplin suçları,
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri,İlk derece mahkemesinin verdiği hapis ve adli para cezası hükümlerinin yeninden incelenmesi yani İstinaf edilmesi (adli para cezası açısından sınırlar mevcuttur),
Yargıtay Ceza Daireleri,İstinaf’ın verdiği bozma dışındaki kararların yeniden incelenmesi yani temyiz edilmesi (ceza miktarları açısından bazı istisnalar mevcuttur),
İstanbul İnfaz Hakimlikleri,Hükümlü ve tutukluların; cezaevi idaresi ile yahut cezanın veya tutukluluğun infazı ile ilgili yaşadıkları uyuşmazlıklar,
Anayasa Mahkemesi,Ceza yargılaması sürecinde yaşanan hak ihlallerinin değerlendirilmesi,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan temel hak ve hürriyetlerin ihlal edildiğine ilişkin başvurunun değerlendirilmesi.

İstanbul Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

İstanbul ceza avukatının ceza muhakemesinin her aşamasında çok önemli yere ve görevi vardır.  Ceza davaları hapis tehlikesi yani kişilerin özgürlüklerini konu edinir. Bunun yanında hükmedilmesi muhtemel suç ve cezanın adli sicil kaydına işlemesi oldukça kritik bir konudur. Avukat yardımı bu aşamalarda kişinin haksız muameleye tabi tutulmasını engeller. Genel anlamda İstanbul ceza ve İstanbul ağır ceza avukatının önemi şu noktalarda daha iyi anlaşılır;

Şüpheli ve sanık açısından;

 • Dosya şüphelisinin kollukta ifadeye çağrıldığı zaman dosyanın detaylarını önceden biliyor olması gerekir. Dosyada ne tür iddiaların ve ne tür delillerin olduğunu bilmesi önemlidir. Bunları bilmeden ifade verdiği zaman kendini zor durumda bırakabilir. Dolayısıyla bu aşamada avukat yardımı önem taşır. İstanbul avukatı dosyayı inceler, müvekkilini bilgilendirir ve yol gösterir. Kolluk ifadesinde de yanında yer alır. Beyanda bulunur.
 • Kolluk yani polis ve jandarma tarafından yapılan soruşturma işlemleri ne yazık ki kimi zaman şüpheli haklarının ihlali niteliğindedir. İstanbul ağır ceza avukatı bu ihlallerin önüne geçer. Soruşturma dosyasına beyan sunar, delillere itiraz eder ve yeni delil sunar.
 • İstanbul ceza avukatı sulh cezada görülen tutuklama ve adli kontrol duruşmalarına kaıtılır. Soruşturma dosyasında yer alan delilleri ve somut olayı, tutuklama şartları bağlamında tartışır vec tutuksuz yargılama için uğraş verir. Tutuklama gerçekleşirse buna itiraz eder, düzenli tutuk inceleme duruşmalarına katılır.
 • Tutuklu veya hükümlü müvekkillerin ceza infaz kurumlarındaki haklarını savunma işlemi de gene İavukatın görevleri arasında yer alır.
 • İstanbul’da kolluk görevlileri soruşturma işlemlerini yaparken ve delil elde ederken kimi zaman Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan usuli işlemlere aykırı hareket eder. Bu tür durumların tespiti için İstanbul ağır ceza avukatı dosyayı tepeden tırnağa ele alır. Eğer deliller hukuka aykırı olarak elde edilmişse kişi hakkında bu delile dayanarak hüküm tesis edilemez. İstanbul ceza avukatı bu durumun sağlanması için çalışma yapar.
 • İstanbul asliye ceza ve İstanbul ağır ceza mahkemelerinde görülen duruşmaları etkin takip etmek ve bunlara katılmak da gene avukatın görevleri arasında yer alır. Bu duruşmalar çok önemlidir. Zira sözlü savunma yapılır ve talepler ileri sürülür. Eksik kalan işlemlerin tamamlanması istenir. Araştırmalar yapılır.
 • Dosyaya yazılı savunma sunar ki bu savunma dilekçesi sürecin en kritik aşamasıdır. Bu savunmada; güncel Yargıtay kararları ve yasal düzenlemeler üzerinden somut olay değerlendirilir ve müvekkilin hakları savunulur. Deliller tartışılır. Esasen ilk derece yargılama neticesinde aleyhe bir hüküm çıkarsa, İstinaf mahkemesi bu savunma üzerinden değerlendirme yapacaktır. Bu nedenle büyük önem taşır.
 • Tabi ilk derece mahkemesine sunulacak savunma dilekçesi kadar istinaf ve temyiz dilekçeleri de önemlidir. Bu dilekçelere yargılamada ileri sürülen beyanların kopyalay yapıştır tekrarı eklenirse dilekçenin de istinafın da bir anlamı olmaz. Burada karşı tarafın savunması ve mahkemenin kurduğu gerekçe tartışılmalı ve yasal düzenlemeler çerçevesinde savunma yapılmalıdır. Bunun için İstanbul en iyi ağır ceza avukatı yardımı önem taşır.
 • Süreç sonunda İstanbul ağır ceza avukatı görevleri arasında tabii ki haksız tutuklama tazminatı davası açmak da vardır. Bunun yanında müvekkilin hakları ihlal edildiği zaman Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları mahkemesinde dava açmak gerekir. Bunlar oldukça hassas ve teknik süreçlerdir. Burada özellikle; net, öz, ikna edici ve somut iddialara göre hareket etmek gerekir.

Mağdur ve müşteki açısından;

 • Müşteki ve mağdurların İstanbul’da ceza soruşturmalarında yaptıkları en büyük hata; eksik ve ihmal ettikleri işlemler ve beyanlardır. İstanbul ceza avukatı yardımı almadan kollukta ifade verilir veya duruşmalarda beyanda bulunulursa, eksik ve ihmal edilen usul işlemlerinden kaynaklı mağdur olurlar.
 • Şüpheli veya sanığın ortaya attığı bir beyanı şüphe oluşturuyorsa bu beyanın yalanlanması gerekir. Aksi halde şüpheden sanık yararlanacaktır. Ki bu durumda müşteki açısından ikinci mağduriyet doğar. Dolayısıyla gerek şikayet dilekçesi hazırlanırken, gerek kollukta veya mahkemede ifade verirken, gerek se şüpheli/sanık savunmasına karşı beyanda bulunurken muhakkak İstanbul avukatı yardımı alınmış olunmalıdır.
 • İstanbul avukatı mağdur ve müşteki için de soruşturma ve kovuşturma süreçlerini takip eder. Duruşmalara katılarak savunmaya karşı beyanda bulunur.
 • Mağdur aleyhine hüküm verilecek olursa bunun istinafı de temyizi de oldukça dikkat gerektiren meselelerdir. Şikayet dilekçesindeki genel işlemlerin kopyala-yapıştır şekilde istinaf edilmesi hak kaybı doğurur. Burada yargıtay kararları ve kanun düzenlemeleri uyarunca hem mahkemenin kurduğu gerekçe hem  de sanık savunması tartışılmalıdır.

İstanbul ağır ceza avukatı faaliyetleri yukarıda saydıklarımızla sınırlı değildir. Bu süreçte her aşamada stratejik düşünülmeli ve güncel emsal kararlara göre hareket edilmelidir.

Ceza Avukatının Önemi

Yukarıda İstanbul ceza avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve çalışmalarından bahsettik. Sık sorulan soruları yanıtladık.

İstanbul ceza davaları, dışardan göründüğü gibi tekdüze değildir. Gelişi güzel hareket edilirse hak kaybı yaşanır. Dosyanın henüz başlangıcından itibaren uzun vadeli strateji oluşturmak gerekir. Gerekirse kısa vadede karşı taraf lehine gibi görünen ancak uzun vadede yani hükme lehe adımlar atmak gerekir. Nasıl hareket edilmesi gerektiği, İstanbul en iyi ceza avukatı yardımı alarak yapılabilir. Bu nedenle ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde İstanbul hukuk bürosu yardımı almak gerekir.

NOT: Ankara ve çevresinden ceza avukatı arıyorsanız “Ankara ceza avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.