Kırmızı Bülten ve İnterpol Araması Kaldırma

Kırmızı Bülten ve İnterpol Araması Kaldırma

İnterpol araması kaldırma veya kırmızı bülten nasıl kaldırılır sorusu uygulamada sıklıkla merak edilmektedir. Bir kişi İnterpol bülteni ile aranıyorsa buna karşı hızlı bir şekilde hukuki süreç başlatmalıdır.

Yazımızda İnterpol araması nasıl kaldırılır sorusu etrafında konunun bilinmesi gereken önemli noktalarına değineceğiz. Önemli bir konu olması nedeniyle dikkatli okumanızı öneririz.

İnterpol ve Kırmızı Bültenle Aranma Nedir?

İnterpol yani International Police (Uluslararası Polis), bir ülkenin iç hukukunda aranan kişilerin uluslararası alanda aranarak yakalanması amacıyla kurulmuş bir teşkilattır.

Yani İnterpol aslında suç isnat eden, ceza uygulayan bir teşkilat değildir. Bir ülkede belirli bir suçtan ötürü aranan kişiler eğer yurtdışında bulunuyor ise o ülkece İnterpol’e yapılan bir başvuru ile artık uluslararası alanda İnterpol’ce aranıp bulunur.

Aslında burada İnterpol bir köprü görevi görür. Çünkü İnterpol aranan kişiyi kendi polisleri aracılığı ile arayıp bulmaz. Uluslararası çözüm ortaklığı sayesinde o kişinin yerini tespit eder veya kişinin yeri zaten biliniyorsa, o ülke polis teşkilatı eliyle arananın yakalanmasını sağlar. Her üye ülkede bulunan İnterpol büroları bu kapsamda faaliyet yürütür. İnterpol merkezi ise Fransa’da bulunmaktadır.

Yani kişiyi arayan ülke ile kişinin bulunduğu ülke arasında bir bağlantı sağlar. Tabi burada ilgili ülkelerin İnterpol’e üye olması gerekir. Aksi halde İnterpol araması bu ülkeler için geçerli olmaz.

ÖNEMLİ: Elbette ki her ülke haklı gerekçelerle arama yapmayabilir. Eğer kişinin temel bazı haklarının ihlali söz konusu ile İnterpol’e yapılacak hukuki bir başvuru ile bu aramanın kaldırılması sağlanabilir.

İnterpol aramasını kaldırma sürecinden bahsetmeden önce, kırmızı bültenle arama nedir bundan bahsetmekte yarar görüyoruz. Aslında kırmızı bülten, İnterpol arama çeşitlerinden yalnızca biridir. Temelde 7 çeşit İnterpol araması olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki:

Kırmızı Bülten: Bir suçlunun veya suç şüphesi altındaki kişinin uluslararası olanda aranması, yakalanması ve sonrasında iade edilmesi için İnterpol üyesi ülkelerin talebi doğrultusunda, İnterpol Genel Sekreterliği tarafından çıkarılıp, İnterpol’e üye 190 ülkeye dağıtılan en temel bülten türüdür. Bu bültende suçluya veya suç şüphesi altında olan kişiye ilişkin temel kimlik bilgileri, fotoğraf, parmak izi gibi bazı biyolojik veriler, suça ilişkin bilgiler vs. yer alır.

Mavi Bülten: Mavi bülten ile kişilerin kimlik tespitinin yapılabilmesi amaçlanır, suça ilişkin faaliyetler araştırılır.

Yeşil Bülten: Yeşil bültende geçmişinde suç işlemiş kişiler veya suç işlemeye meyilli kişiler yer alır. Bu şekilde uyarı mahiyetinde bir bültendir.

Sarı Bülten: Kayıp kişilerin ve özellikle kayıp çocukların bulunabilmesi, kayıp olarak bulunan çocuk ve diğer kişilerin de kimliklerinin tespit edilebilmesi amacıyla hazırlanan bülten sarı bültendir.

Turuncu Bülten: Ciddi güvenlik tehdidi oluşturacak silahlar, bombalı paketler ve bunlara benzer tehlikeli maddelerle ilgili olarak ülkelerin emniyet teşkilatlarını uyarmaya yarayan bültendir.

Siyah Bülten: Ölü olarak bulunan kişilerin kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla hazırlanan bültendir.

Mor Bülten: Özel yöntemlerle işlenen spesifik bazı suçların işleyişi ve örgütlenmelerin yöntemleri vs. hakkında ülkelerin bilgilendirilerek nu tür suçlara karşı önceden önlem alabilmelerini sağlayan bültendir.

Bunun haricinde bir de İnterpol BM özel bülteni vardır ki o da, terörizmle bağlantısı olan özel bazı kişilerin yer aldığı bültendir.

Görüldüğü üzere burada İnterpol araması çeşitli görünümler alabilmektedir. Burada İnterpol araması kaldırma noktasında en öne çıkan husus kırmızı bültenden isim sildirme olacaktır. Şimdi bunun prosedürüne değineceğiz.

İnterpol Araması Nasıl Kaldırılır?

İnterpol araması kaldırma işlemi İnterpol’e yapılacak bir başvuru ile sağlanabilir. Bu başvuru avukat vekaleti ile veya kişinin bizzat başvurması ile sağlanabilir. Ancak işlemin hukuki zeminde eksiksiz olarak yapılabilmesi ve takibinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına ceza avukatı yardımı alınması her zaman önerilir.

Avukat vekaleti sunulduğu zaman İnterpol’den aramaya dayanak evraklar alınabilmektedir. Öncelikle bu evraklar incelenir. Ardından kırmızı bültende bulunma ve İnterpol aramasına takılmanın hukuki zemini ile ilgili olarak genel olarak temel hak ve hürriyetler üzerinden hukuki tartışma oluşturulur.

İnterpol araması kaldırma işlemi için 4 dilde (İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca) başvuru yapılmaktadır. Başvuruya, isnad edilen suçlar ve dayanak belgeler eklenir. Nihayetinde suçun oluşmadığına, oluşmuş olsa bile kişinin o ülkeye teslim edilmesi halinde ciddi anlamda temel haklarını ihlal edileceğine dair somut savunmalarda bulunulur.

İnterpol Araması Kaldırma Talebinin İncelenmesi

Vekaletname ile başvuru yapılır. Öncelikle kişinin neye istinaden arandığı araştırılır. Buna dayanak belgeler zaten başvuruda sunulmalıdır. Yani kişi hakkında kesinleşmiş hüküm mü var, iddianame var ve buna istinaden mi aranıyor yoksa henüz ceza muhakeme işlemleri yapılmadan sadece aranıyor mu buna bakılır.

Bunun ardından yapılan savunma incelenir. Savunmada öne sürülecek temel hususlar geri gönderme yasağı kapsamında ele alınmalıdır. Kişi o ülkeye teslim edildiği zaman savunma hakkının ihlal edileceği, temel insan hak ve hürriyetlerinin o ülkede sistematik olarak ihlal edileceği, hatta idam edileceği, o ülkede yargılama mekanizmasının sistematik şekilde adaletten uzak çalıştığı vs. gibi savunmalar yer alır. Buna ilişkin somut deliller öne sürülür.

Bu şekilde İnterpol’e dilekçe gönderildikten sonra kişinin kendisine yahut avukatına bir cevap gelir. Eğer eksik evrak varsa; “evraklarınız eksiktir bu nedenle belirli bir süre içerisinde bunları tamamlayın” yahut “evraklarınız eksiktir başvurunuz incelemeye alınmayacaktır” şeklinde. Eğer evraklar eksiksizse başvurunun alındığına ve incelemenin başlandığına dair cevap gelir.

İlk incelemeyi raportör yapar ve görüş hazırlar. Ardından sekreterlik kurumu temel incelemeyi yaparak konuya ilişkin nihai kararını verir. Eğer geri gönderme yasağı kapsamında bir durum söz konusu ise veya kişinin temel hak ve hürriyetleri o ülkede ihlal edilecekse kişinin İnterpol araması kaldırılacaktır.

İnterpol Araması ve Kırmızı Bülten Kaldırma Ne Kadar Sürer?

Uygulamada İnterpol aramasından silinme işlemi çoğunlukla asgari 6 ay sürmektedir. Başvurunun şekline, olayın kapsamına vs. bağlı olarak 8-12 aya kadar bu sürenin uzaması mümkündür.

Belirtmemiz gerekir ki sürecin avukat yardımı alınarak takip edilmesi zamansal olarak her zaman olumlu sonuç doğuracaktır. Zira hatalı yahut eksik başvurular süreci gereksiz yere uzatabilir ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

İnterpol Aramasının Kaldırılmasının Sonuçları

İnterpol araması kaldırıldığı zaman kişi iç hukukta suçlu veya aranan kişi olmaya devam eder. Yani İnterpol araması kaldırma işlemi kişiyi suçsuz kılmaz. Beraat hükmünde değildir. Ancak kişinin uluslararası aranması artık kalkmış olur. Bu kişi artık istediği şekilde (tabii ki temel seyahat şartlarını sağlayarak) polis aramasına takılmadan seyahat edilebilecektir.

İnterpol Araması Kaldırma Konusunda Sık Sorulan Sorular

Yukarıda Kırmızı Bülten ve İnterpol araması kaldırma ile ilgili uygulamadaki işleyişe yer verdik. Bunun haricinde bir de sıkça karşılaştığımız bazı sorular vardır. Burada bunları yanıtlayacağız.

İnterpol  Nedir?

İnterpol yani Uluslararası Polis; ülke içinde suç işlemiş olan kişilerin, ülke dışında da aranması ve yakalanması için kurulmuş bir örgüttür.

İnterpol Arama Çeşitleri Nelerdir?

İnterpolün çeşitli bültenleri mevcuttur. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı, turuncu, mor ve siyah bültenler vardır.

Kırmızı Bültenle Arama Nedir?

Kırmızı Bülten, ülke içinde suç işlemiş olan veya suç şüphesi altında bulunan kişilerin bilgilerinin, İnterpol üyesi olan ülkelere dağıtıldığı ve arandığı bültendir. Bunun için suçun işlendiği ülkenin başvurusu gerekir.

İnterpol Araması Nasıl Kaldırılır?

Aranan kişinin veya avukatının İnterpol’e yapacağı İngilizce, Fransızca, Arapça ve İspanyolca dillerinde başvuru üzerine kaldırılır. Suçu işlemediğine veya ülkeye iadesi halinde hak ihlali yaşayacağına dair somut deliller de eklenir.

İnterpol Araması Kaldırma Talebi Nasıl İncelenir?

Kişinin hangi nedenle arandığı ve dayanak belgeler incelenir. Aranan şahsın yapmış olduğu savunma değerlendirilir. Kaldırma talebine ilişkin evrakta tamamlanabilecek eksiklik varsa süre verilir. Eksiklik yoksa veya tamamlanmışsa Raportör ilk incelemesi doğrultusunda görüş hazırlar. Son olarak sekreterlik inceler ve gereken kararı verir.

İnterpol Aramasının Kaldırılmasının Sonuçları Nelerdir?

Kişinin Uluslararası alanda araması son bulup, iç hukukta aranması devam etmektedir. Kişi iç hukukta yani kendi ülkesinde direkt olarak suçsuz konumuna gelmez.

Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Avukat Yardımı

Yazımızda İnterpol araması kaldırma ve kırmızı bülten nasıl kaldırılır meselelerine ilişkin temel bilgilerden bahsettik. Süreç çoğu zaman bu bahsettiğimiz temel bilgilere dayalı olarak ancak daha geniş kapsamda ilerler.

Her somut olaya etki eden farklı hukuki meseleler olacaktır ve savunma ile başvuru bütüncül bir değerlendirme ile yapılmalıdır. Hatalı yahut ihmali işlemlerle istenmeyen sonuçlara sebebiyet vermemek adına bu sürecin avukata sorarak ve hukuki yardım alarak takip edilmesi önem taşır.