Ankara Askeri Ceza Avukatı

Ankara Askeri Ceza Avukatı

Ankara askeri ceza avukatı, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu kapsamında gündeme gelen çeşitli suçlara ilişkin cezai yargılamalarda etkin biçimde rol oynamakta ve müvekkillerinin hak ve menfaatlerini korumaktadır.

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara askeri ceza avukatının temel hukuki faaliyetlerine, iletişim ve ücret bilgilerine, söz konusu alanda gündeme gelen ve merak konusu olan çeşitli hususlara değinilmiştir. Bu bakımdan yazının dikkatle okunmasında fayda vardır.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara Askeri Ceza Avukatı Faaliyetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, Askeri Ceza Kanunu çerçevesinde gündem olan cezai yargılamalarda müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması yönünde çeşitli hukuki faaliyetlerde bulunmaktadır.

Aşağıda bu faaliyetlerden bazıları sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki Ankara askeri ceza avukatı, aşağıda sayılan haller dışındaki hususlarda da müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

 • Emre itaatsizlik suçları kapsamında gündeme gelen yargılamalarda avukatlık hizmeti sağlanması,
 • Askeri isyan ve düşman karşısında isyan suçlarına ilişkin yürütülen yargılamalarda faaliyet gösterilmesi,
 • Amir veya üstü tehdide karşı yürütülen cezai yargılama süreçlerinde faaliyet gösterilmesi,
 • Askerlikten kurtulmak için hile yapan kişiler hakkında yürütülen cezai yargılama sürecinde müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması,
 • Kendini askerliğe yaramayacak hale getirme suçu kapsamında işletilen yargılama sürecinde hukuki faaliyet yürütülmesi,
 • Askerden firar suçuna ilişkin yürütülen yargılamalarda hak kayıplarının önüne geçmek suretiyle avukatlık hizmeti sağlanması,
 • Cezai yargılama süreçlerinin her aşamasında gerekli dikkat ve özen gösterilerek doğru hukuki zeminde ve etkin biçimde savunma hakkının kullanılması,
 • Cezaevi ziyaretlerinin sağlanması,
 • İfade ve sorguda müvekkilin hak ihlaline uğramaması adına sürece dahil olunması,
 • Yargılama neticesinde verilen hükme karşı gerekirse istinaf ve temyiz süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Hak ihlallerinin gerçekleşmesi durumunda, şartların varlığı halinde Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru süreçlerinin yürütülmesinde müvekkile hukuki destek sağlanması.

Ankara Askeri Ceza Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Askeri Ceza Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Askeri Ceza Avukatı Ücretleri 2023

Ankara askeri ceza avukatının ücretinin belirlenmesinde rol oynayan birden fazla unsur söz konusudur. Bunların başında Ankara Barosunca yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesi gelmektedir. Bunun yanında, ilgili uyuşmazlığın şartları ve müvekkille yapılacak görüşmeler de belirleyici olacaktır.

DİKKAT: Baro tarifesinde yer alan tutarlar, bağlayıcı nitelik taşımamaktadır. Dolayısıyla, somut durumun şartlarına göre tarifede yer alan tutarların üzerinde veya altında bir miktar belirlenebilecektir. Aşağıda, örnek teşkil etmesi bakımından tarifedeki bazı tutarlara yer verilmiştir.

ASKERİ CEZA  HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 ANKARA ASKERİ CEZA AVUKATI ÜCRETİ,
Cezai Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler,6.690,00 TL,
Sulh Ceza Hakimliği,9.790,00 TL,
Asliye Ceza Mahkemesi Sanık Müdafiliği,19.000,00 TL,
Ağır Ceza Mahkemesi Sanık Müdafiliği,22.625,00 TL,
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Duruşmalı),25.625,00 TL,
Anayasa Mahkemesinde Bireysel Başvuru (Duruşmasız),15.315,00 TL,
Yargıtay’da Duruşmaya Katılma,22.625,00 TL,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru,33.315,00 TL,
Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar,9.815,00 TL.

DİKKAT: Yukarıda da değinildiği gibi, tabloda yer alan ücretler bağlayıcı nitelikte değildir. Baronun tavsiye niteliğinde yayınlamış olduğu tutarlardır. Dolayısıyla, müvekkille yapılan görüşmeler neticesinde olayın şartlarına göre söz konusu miktarlardan daha az ya da çok tutarlar kararlaştırılabilir.

Ankara Askeri Ceza Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara askeri ceza avukatı, askeri ceza hukuku ile ilgili uygulamada merak edilip sıklıkla sorulan çeşitli hususları aşağıda yanıtlandırmıştır. 

Ankara’da Askeri Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ankara’da askeri ceza davalarının ne kadar süreceğini net olarak tespit etmek mümkün değildir. Dava süresi; mahkemelerin yoğunluğuna, dosyanın ne denli dolu olduğuna ve yargılama sürecinde söz konusu olan gelişmelere göre şekillenmektedir. 

Ankara’da Askeri Ceza Davaları Masrafları Ne Kadardır?

Ankara’da askeri ceza davaları kamu adına Cumhuriyet savcılıkları tarafından açıldığı için herhangi bir masraf gerektirmeyecektir. Ancak savunmanın haklılığını ortaya koyabilme adına harici birtakım bilirkişi raporları, uzman görüşleri vs. almak gerekebilir. Bu durumda, ilgili işlemlerin masrafı söz konusu olabilmektedir.

Ankara’da Askeri Ceza Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara’da askeri ceza avukatı ücretinin belirlenmesinde birkaç husus göz önünde bulundurulur. Ankara Barosunca yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesi, somut olayın derinliği ve müvekkil ile yapılan görüşmeler, ücretin belirlenmesinde rol oynar. Saptanan ücret, tarifedeki tutarların üzerinde veya altında olabilir.

Ankara’da Askeri Ceza Avukat Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara askeri ceza avukatı ücreti, genelde işin başında ödenir. Fakat bazı işler, niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdir. Ceza avukatı ücretleri genellikle sürecin başında ödenmektedir.

Ankara’da En İyi Askeri Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi askeri ceza avukatı olarak tanıtmaları, TBB Meslek Etik İlkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Dolayısıyla böyle bir nitelendirmede bulunulmamalıdır. Bununla birlikte, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara askeri ceza avukatı, cezai yargılama süreçlerinde müvekkilin hak ve menfaatlerini koruma noktasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ankara’da Askeri Ceza Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da gündeme gelecek askeri ceza davalarında ve ilerleyen süreçlerde hangi yargı mercilerinin görevli oldukları, aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

ANKARA ASKERİ CEZA DAVALARI,MAHKEME,
Askeri Ceza Kanunu Kapsamındaki Bazı Suçlar,Asliye Ceza Mahkemesi,
Askeri Ceza Kanunu Kapsamındaki Bazı Suçlar,Ağır Ceza Mahkemesi,
İstinaf Mercii,Bölge Adliye Mahkemesi,
Temyiz Mercii,Yargıtay,
Hak İhlali Halinde Bireysel Başvuru,Anayasa Mahkemesi,
Hak İhlali Halinde Bireysel Başvuru,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.

Ankara’da Askeri Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara askeri ceza avukatı, askeri ceza hukuku alanında çeşitli pek çok faaliyette bulunmaktadır. Aşağıda bu faaliyetlerden bazıları ve bu çerçevede avukatın yürüttüğü işlemler sıralanmıştır.

 • Askeri Ceza Kanunu kapsamında birtakım özel nitelik arz eden suç tipleri düzenlenmiştir. İlgili suçlardan birine ilişkin yargılama sürecinin varlığı halinde kişinin soruşturma aşamasında ve yargılama süreci boyunca herhangi bir hak ihlaline uğramaması ciddi önem arz etmektedir. Bu noktada, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara askeri ceza avukatı, gerekli işlemleri yerine getirmektedir.
 • Cezai yargılamalar neticesinde verilebilecek hükümlere karşı kişinin itiraz talebinin söz konusu olması durumunda, sürelere ve usule uygun biçimde hareket edilmesi ciddi önem arz etmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara askeri ceza avukatı, ilgili durumlarda istinaf ve temyiz kanun yollarını kullanarak müvekkilin hak ve menfaatini müdafaa etmektedir.
 • Cezai yargılama süreçleri içerisinde tutuklama tedbirine hükmedilmiş olması halinde müvekkil ile cezaevi görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, sürecin doğru yürütülebilmesi adına ciddi önem arz etmektedir. Ankara askeri ceza avukatı, müvekkil ile bu alanda çeşitli görüşmeler gerçekleştirmekte ve sürecin her aşamasında müvekkili haberdar etmektedir.
 • Çeşitli hak ihlallerinin gerçekleşmesi durumunda kanun yollarının tüketilmesine rağmen mağduriyetler giderilmemişse Anayasa Mahkemesine başvuru süreci, müvekkil adına yürütülmektedir. İlgili sürecin neticelenmesine rağmen hak ihlali devam etmekte ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru noktasında Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara askeri ceza avukatı, müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

Askeri Ceza Avukatının Önemi

Yazıda, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu kapsamında düzenlenen askeri suçların işlenmesine ilişkin yargılama süreçlerinde avukatın önemine, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara askeri ceza avukatının bu kapsamda müvekkillerine sağladığı avukatlık hizmetlerine, iletişim bilgileri ile ücretlere ve sık sorulan çeşitli sorulara değinilmiştir.

Askeri ceza hukuku, genel anlamda bilinen ceza hukukuna nazaran daha özellikli birtakım durumları ve hükümleri ihtiva etmektedir. Dolayısıyla, bu kapsamda bir yargılama süreci içerisinde olan kimsenin, alanında uzman Ankara Hukuk Bürosundan hukuki yardım almasında fayda vardır.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara askeri ceza avukatı, müvekkillerine bu alanda gündem olabilecek çeşitli hukuki problemlere ilişkin avukatlık hizmeti sağlamakta ve bu çerçevede hukuki faaliyetlerini yürütmektedir.

Eğer İstanbul ve çevresinde askeri ceza avukatı aramaktaysanız “İstanbul Askeri Ceza Avukatı” yazımızı incelemenizde fayda vardır.