darp raporu nedir nasıl alınır

Darp Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Darp kasten yaralamaya yönelik bir fiil olup maalesef ki ülkemizde çok sık görülmektedir.  Darp edilen kişi içinde bulunduğu ruh hali sebebiyle ne yapacağını bilememekte hangi kurum ve kuruluşlara başvurması gerektiğini öngörememektedir. Hal böyle olunca darp edilen kişinin yapacağı ilk işlerden biri darp edildiğini belgelendirmesi için bir darp raporu çıkarmaktır.

Yazımızda; darp raporunun ne olduğu, ne işe yaradığı, alındıktan sonra yapılması gereken işlemlerin ne olduğu, darp raporunun geçerlilik süresinin olup olmadığı gibi darp raporuna ilişkin sıkça sorulan soruların cevabını açıkladık.

Ülkemizde darp edilen kişi sayısı düşünüldüğünde dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Darp Raporu Nedir?

Öncelikle darp fiilinin ne olduğunu bilmek gerekecektir. Uygulamada darp olarak adlandırılan bu fiil aslında bir kasten yaralamadır. Ancak bu fiil işlenirken kesici veya delici herhangi bir alet kullanılmaz.

Darp raporu ise bir kişi tarafından herhangi bir şekilde darp edildiğini iddia eden kişide darp izlerinin bulunup bulunmadığını belirten rapordur. Darp izleri varsa bu yaralanmanın niteliği ve darp fiilinin kişide bıraktığı etkisi de raporda ayrıntılı olarak düzenlenir. Düzenlendikleri ilk aşamada adli rapor ya da adli geçici rapor şeklinde düzenlenirler.

Darp Raporu Nedir infografik

Darp Raporu Ne İşe Yarar?

Darp raporu bir darp fiilinden kaynaklanan yaralamanın var olduğunu, yaranın yerini, şeklini, çapını, darp edilen kişi üzerinde yarattığı etkiyi dair bilgiler verir.

Darp raporu darp fiilinin oluş şekline dair bir bilgi içermemekte bu durum darp edilen mağdurun varsa tanıklarının beyanlarıyla yahut başka delillerle aydınlatılmaktadır.

Kısaca darp raporu darp fiilin gerçekleştiğinin ispatı için büyük bir önem arz etmektedir.

Darp Raporu Nerelerden Alınır?

Kamu hastaneleri veya özel hastaneler darp raporu düzenlemeye yetkili kurumlardır. Darp edildiğini iddia eden kişi bu hastanelere başvurarak ücretsiz olarak darp raporu alabilir.

Ancak unutulmamalıdır ki sağlık ocakları ya da aile hekimleri darp raporu düzenlemeye yetkili değildirler. Darp raporu almak için bu kurumlara başvurmak vakit kaybı olacaktır. En kısa yol ise en yakın hastanenin acil servisine başvurmaktır.

Darp Raporu Nasıl Alınır?

Öncelikle darp edildiğini iddia eden kişi en yakın kolluk kuvvetine başvurarak darp edildiğini açıkça belirtip polis, jandarma vs. eşliğinde en yakın hastaneye sevki gerçekleşecektir. Darp raporunun düzenlenmesi için kişi bu hastanede muayene tabi tutulacaktır.

Polis ya da jandarma karakoluna başvurmadan direkt herhangi bir özel hastane yahut devlet hastanesine başvurarak da darp raporu almak mümkündür. Mağdur olduğunu iddia eden kişi, darp edildiğini muayeneyi yapacak olan hekime bildirdikten sonra hekim bu durumu ivedilikle hastanede görevli polislere bildirecektir.

Darp Raporu Kaç Gün İçinde Alınmalıdır?

Darp raporu almak için belirli bir süre söz konusu değildir. Yani “Darp fiilinin üzerinden şu kadar süre geçtikten sonra bu rapor alınamaz.” şeklinde bir ifade söz konusu değildir. Darp edildiğini iddia eden kişi dilediği zaman darp raporunu alabilir.

Ancak yara ve darp izleri yahut darp fiilinin kişi üzerinde bıraktığı etkiler zamanla varlığını kaybedeceğinden darp fiilinin gerçekleşmesinden itibaren vakit kaybetmeksizin darp raporu almak için işlemlere başlamakta fayda vardır. Aksi halde darp fiilinin ispatı zorlaşacaktır.

Darp Raporunun Geçerlilik Süresi Var Mıdır?

Darp raporunun geçerliliği için belirli bir süre söz konusu değildir. Durumun mahiyetine göre alınan bu rapor her zaman kullanılabilir. Ancak kasten yaralama, kasten yaralamaya bağlı tazminat davası gibi bazı durumlarda alınan darp raporunun süresinin zamanaşımı bakımından oldukça önemi vardır. Örnek olarak basit kasten yaralamada şikayet süresi 6 aydır.

Dolayısıyla darp raporu aldıktan sonra dava açmak isteniyorsa bu durumda vakit kaybetmeden bir avukata danışmakta yarar vardır.

Darp Edildiğini İddia Eden Kişi Darp Sebebiyle Dava Açabilir mi?

Darp edildiğini iddia eden kişinin darp raporunu nereden ve nasıl alabileceğini açıkladık. Yukarıda açıkladığımız şekilde darp edildiğini iddia eden mağdur herhangi bir özel veya kamu hastanesinden darp raporunu aldı. Bundan sonra artık “mağdur olan kişi darp raporunu aldıktan sonra ne olacak?” sorusu gündeme gelecektir.

Mağdur olan kişi bu rapor ile birlikte kolluk kuvvetine veya cumhuriyet savcılığına şikayet veya suç duyurusunda bulunur veya bunu bir avukat aracılığı ile yapar. Cumhuriyet savcısı iddianame hazırlayarak ceza davası açılmış olur.

Dava neticesinde verilecek cezanın dayanağı TCK madde 86’dır. Buna göre darp fiilini gerçekleştiren kişiye verilecek ceza, işlediği suçunun niteliği ve mağdura verilen zarara göre değişkenlik gösterecektir.

Buna göre; darp fiili mağdurun vücuduna acı vermiş yahut sağlık ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olmuşsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Darp fiilin basit bir tıbbi müdahale giderilebilecek ölçüde olması halinde 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir.

Bu konuda “kasten yaralama suçu” yazımızı okuyabilirsiniz.

Mağdur olan kişinin darp sebebiyle tazminat davası açma imkanı da vardır. Buna göre darp fiili nedeniyle yaşadığı olumsuz olay ve uğradığı zarar dolayısıyla maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Hem darp davası açılması hem de darp sebebiyle tazminat davası açılması süreçlerini alanında uzman bir avukat aracılığı ile yürütülmesi mağdur olan kişinin tekrar yeni bir mağduriyete uğramasının önüne geçilecektir.

Darp Raporunun Delil Niteliği Nedir?

Yukarıda da bahsedildiği üzere darp raporları düzenlendikleri ilk aşamada adli rapor yahut geçici adli rapor olarak düzenlenmekte, darp fiilinden kaynaklanan yaralanmanın tıbbi boyutuna ilişkin hekim görüşü içermektedir. Olayın oluşuna yahut darp fiilinin kesin olarak işlendiğine ilişkin bir husus içermemekte yalnızca darp fiiline ait olabilecek izlerin varlığı ve niteliği yer almaktadır.

Dolayısıyla darp raporu ceza yargılamasında tek başına delil olarak kullanılması mümkün değildir. Zira darp fiiline ilişkin olayın kesin olarak gerçekleştiğini tek başına ispat etmek için yeterli olmayacaktır.

Mahkeme olayı değerlendirirken darp raporunun yanında mağdurun olayın oluşu ile ilgili verdiği ifadelerdeki tutarlılığını varsa tanık ifadelerini yahut başka delilleri dikkate alarak hüküm tesis edecektir.

Bu sebeple sadece darp raporu almak davanın kazanılması için yeterli değildir. Bunu aldıktan sonra bu sürecin bir avukat yardımıyla yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçeceğinden hukuki yardım alınmasında yarar vardır.

Sonuç

Darp fiilinin gerçekleşmesinden itibaren süre kaybetmeden darp raporu alınmalı o an hastaneye gidemeyecek durumda olanlar ise darp izlerinin ortadan kaybolacağını öngörerek bu izlerin fotoğrafını  (şahsını da gösterecek şekilde) çekmesinde yarar vardır.

Bazen de  rapor alınmasından sonra darp fiilinin etkileri ortaya çıkmaktadır. Bu durumda da vakit kaybetmeden hastaneye başvurulmalıdır.

Rapor alındıktan sonra vakit kaybedilmeden adli yargı süreci başlatılmalıdır. Bu sürecinde de usulüne uygun yürütülmesi çok önemlidir.

Gerek darp raporunun alınma süreci gerekse sonraki dava süreci oldukça yıpratıcı bir süreçtir. Dolayısıyla darp fiili sebebiyle zaten mağdur konumda olan darp edilenin tekrar mağduriyet yaşamaması için sürecin bir ceza avukatı aracılığı ile yürütülmesini tavsiye ediyoruz.