Tehdit suçu şikayet dilekçesi örneği

Tehdit Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Tehdit suçu şikayet dilekçesi örneği ile tehdit suçu şikayetinde bulunulabilir. Tehdit suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “tehdit suçu ve cezası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Tehdit Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki tehdit suçu şikayet dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Şüphelinin ../../.. tarihli eylem/eylemleri sonucu işlediği suç/suçlar için kamu davası açılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilime karşı yöneltilen eylemler neticesinde, şüpheli, müvekkilimizin adını taşıyan sosyal paylaşım sitesinde sistematik olarak korkutma ve hakaret amacı güderek, müvekkilin ailesini hedef gösteren mesajlar göndermiştir. Son olayda, müvekkilimiz …/…/… tarihinde kendisinin ve ailesinin güvenliğinden endişe duyarak, potansiyel bir zarar riski nedeniyle şikayette bulunma kararı almıştır.
 1. Şüphelinin tehditleri sonucunda, müvekkilimiz günlük yaşamında ciddi kısıtlamalar yaşamıştır. Dışarıda dolaşırken sürekli bir tehdit altında hissetmiş, işyeri veya diğer mekanlardan ayrılırken her zaman güvenlik kaygısı taşımıştır. Ailesinin zarar görebileceği endişesiyle yaşamıştır. Ayrıca, müvekkilimize onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte somut eylemler isnat edilmiş ve müvekkilin itibarı, şerefi ve saygınlığı sözlü saldırılarla hedef alınmıştır.
 1. Şüpheli tarafından iletilen son mesajlar, içerikleri itibariyle “… ” ifadelerini içermektedir.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. TCK Madde 106 uyarınca, bir kişiyi hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik saldırı tehditleriyle korkutmak suçunun işlendiği iddiasıyla şikayette bulunma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, TCK Madde 125’e göre, müvekkilime yönelik onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut eylemlerin isnat edilmesi ve sözlü hakaret içeren iletilerle saldırılması sebebiyle, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: İlgili Mesajlar, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: TCK, CMK ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle, şüphelinin müvekkilimize karşı gerçekleştirdiği eylemlerden dolayı cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmasının talep edilmesi hususunda saygılarımızla talepte bulunuyoruz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Şüphelinin ../../.. tarihli eylem/eylemleri sonucu işlediği suç/suçlar için kamu davası açılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. …………’da ailemin yanına sığındım, zira son iki ay önce şüpheli eşim tarafından şiddet gördüm ve evden uzaklaştırıldım. İş gereği …/…/… tarihinde erkek kardeşimle …’a taşındım. Misafir olarak kaldığımız bir arkadaşımızın evinde, şüpheli eşim bizi zorla evine götürmeye çalıştı, boşanma konusunu görüşmek üzere.
 1. Evde defalarca boşanma konusu ele alındı, ancak çocuğun velayetini bana vermeye yanaşmadığı için şüpheli eşim hakaretlerde bulundu, fiziksel şiddet uyguladı, bıçakla saldırdı ve ayrılırken çocuğu alırsam, “Eğer çocuğu benden alırsan, seni mezara dahi sokarım” şeklinde tehditlerde bulundu.
 1. Mesleki nedenlerle …’da bulunmaktayım. Ancak şüphelinin muhtemel saldırıları nedeniyle can güvenliğimden endişe duyuyorum. Şüpheli, çocuğumu son iki aydır ailesinin yanında gizliyor, bu sebeple çocuğu göremiyorum. Şüpheli hakkında … Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açmayı planlıyorum.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Tanık İfadeleri, Nüfus Kaydı ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: TCK, CMK ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Üstte özetlenen hususlar ve re’sen dikkate alınacak nedenler doğrultusunda, kardeşim …’den tehdit ve darp olayına ilişkin elde edilen bilgiler ışığında, şüpheli hakkında kamu davası açılmasına dair talepte bulunuyorum.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Şüphelinin ../../.. tarihli eylem/eylemleri sonucu işlediği suç/suçlar için kamu davası açılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Şüpheli şahıs, son üç gündür kendi sosyal medya hesabından sürekli olarak tarafıma yönelik ağır küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunarak, benim onur, şeref ve saygınlığımı açık bir şekilde rencide etmektedir. Bu paylaşımlar herkes tarafından görülebilmekte ve benim ile ailemin itibarı zedelenmektedir. Söz konusu ifadeler arasında, “…..  piç”, “o….. çocuğu ……. “, “mal” gibi ifadeler bulunmaktadır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. İlgili belgeleri incelediğinizde açıkça görüleceği üzere, şüpheli suç eylemlerini yazılı ve alenen gerçekleştirmiştir. Şüpheli, suç teşkil eden eylemlerini farklı zamanlarda defalarca gerçekleştirmiş olup, her bir eylemin ayrı ayrı suç oluşturacağını vurgularım. Bu çerçevede, şüphelinin yakalanarak cezalandırılması için Sayın Başsavcılığınıza başvurma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: İlgili Sosyal Medya Paylaşımları, İlgili Mesajlar, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: TCK, CMK ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen hususlar ve inceleme sürecinde ortaya çıkabilecek sebepler doğrultusunda, ilk olarak şüpheli ………. hakkında soruşturma başlatılmasını talep ederim. Şahsın gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin suç unsurlarını belirlemek amacıyla gerekli işlemlerin yapılmasını ve sonucunda kamu davası açılmasını saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Tehdit Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Tehdit suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken olayın gelişme şekli, tehdidin ne şekilde gerçekleştirildiği (silahla, birden fazla kişiyle, mektupla vb.), tehdit sırasında hangi ifadelerin kullanıldığı ve bu durum nedeniyle meydana gelen endişe ve tedirginlikler açıkça belirtilmelidir.
 • Tehdit suçunda, tehdidin ve tehdidi gerçekleştiren kişinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikayet gerçekleştirilmelidir. Aksi halde, şikayet hakkı kaybedilir.
 • Tehdit suçu şikayet dilekçesi, Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir. Tehdit suçu şikayet dilekçesi örneğinde, suçun işlendiğini gösteren sesli, yazılı, görsel kayıtlar veya belgeler, varsa bu suça tanık olan kişilerin listesi eklenmeli ve bu deliller ayrıca savcılığa teslim edilmelidir.
 • Tehdit suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Tehdit suçunda uzlaşma şartı vardır. Bu nedenle, dava açılmadan önce sunulan uzlaşma teklifine olumlu veya olumsuz bir cevap verilmesi gerekir.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.
 • Tehdit suçunda, gizli bir şekilde kaydedilen ses veya görüntü kayıtları, suçun başka şekilde kanıtlanmasına imkan yoksa delil olarak kullanılabilir. Aksi halde hukuka aykırı delil niteliği taşır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, tehdit suçu şikayet dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.