Savunma dilekçesi örneği

Savunma Dilekçesi Örneği

Savunma dilekçesi örneği ile savunma talebinde bulunulabilir. Savunma dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Savunma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki savunma dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Dosya No: ……..

……………. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

SANIK: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ………… esas numaralı dava savunma dilekçesidir

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim, …/…/… tarihinde, genç yaşına, ailesinden uzak olmasına ve maddi zorluklarla baş etme çabasının etkisi altında, arkadaşlarıyla bir araya gelerek alkol aldıkları sırada ………… eylemini gerçekleştirmek suretiyle ………. suçuna karışmışlardır.
 1. Olayın ardından kısa bir süre içinde, müvekkil dahil tüm sanıklar pişmanlık duymaya başlamış, müşteki ………………… ile iletişim geçerek maddi zararı karşılamaya istekli olduklarını belirtmişlerdir.
 1. Kararsızlık içinde olan müvekkil ve arkadaşları, ………… giderek tekrar pişmanlık yaşamış ve …/…/… tarihinde saat ………. civarında 155 haber merkezini arayarak teslim olmak üzere …………….. önünde beklediklerini ifade etmişlerdir.
 1. Yukarıda anlatıldığı gibi müvekkil, olayın hemen ardından derin pişmanlık duyarak polise teslim olmuş, suç konusuyla ilgili bilgileri polis ekiplerine ileterek iş birliği yapmıştır.
 1. Suç tarihinde henüz on sekiz yaşını tamamlamamış olan müvekkil, alkol alması ve genç yaşının etkisiyle davranışlarının sonuçlarını kısmen de olsa algılayamayacak bir ruh haline gelmiştir.
 1. Yaklaşık bir aylık süredir tutuklu olarak cezaevinde bulunan müvekkilin ruh sağlığı bozulmuş, günümüz itibariyle bunalıma girmiş durumdadır. Bu durum göz önüne alındığında, müvekkilin suçunun cezaevinde sirayet etme tehlikesi bulunmakta, samimi pişmanlığı ve delillerin karartılma ihtimalinin olmaması gözetildiğinde, topluma katılarak yargılama sürecinde yaşadığı utançtan kısmen de olsa kurtulabilmesi için müvekkilin kefaletle veya bihakkın tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verilmesini talep etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki kısımları kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır.)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler doğrultusunda, müvekkilin özellikle genç yaşı nedeniyle tahliye edilmesi ve sanığın yargılama sonucunda beraat etmesine karar verilmesini, hukuki sürecin adil bir şekilde yönetilmesi ve müvekkilin haklarının korunması açısından talep etmekteyim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

Dosya No: ……..

………………………CEZA MAHKEMESİ’NE

SANIK: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ………… esas numaralı dava savunma dilekçesidir

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim …………………….., ……………Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/… Soruşturma Numaralı dosyası kapsamında, tutuklama talepli sevk edildiği ………….. Sulh Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/… Sorgu numaralı kararı ile tutuklanmış ve halen ………… Cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. Şu hususları belirtmek isteriz:
 1. Müvekkilim ………….., soruşturma aşamasının başından itibaren yakalanan malın kendisine ait olduğunu ve uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili itirafta bulunduğunu ifade etmiştir. Ancak müvekkilin üzerine atılı ağır suçlama, uyuşturucu madde satışı gibi bir ilişkilendirme içermemektedir. Kriminal raporda ifadesinde belirttiği gibi, müvekkil ve arkadaşı …………., uyuşturucu maddeyi kullanmak için …’dan … -TL’ye ortaklaşa satın almışlardır. HGS kayıtlarından da anlaşılacağı üzere, müvekkil ve …………, ………..i’ta günlük alımlar yerine toplu olarak uyuşturucu satın alarak hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlamışlardır.
 1. Dosyada toplanan delillerin hukuka aykırı yollarla elde edildiği açıktır. Müvekkilin işyerine giriş için herhangi bir arama kararı bulunmamaktadır. Suçüstü durumu, teknik takip, kaçan şüpheliyi yakalama gibi olağanüstü durumlarda yaşanmamıştır. Bu nedenle, müvekkilin işyerinin dokunulmazlığı ihlal edilmiş ve hukuka aykırı bir işlem gerçekleştirilmiştir.
 1. Müvekkilin eşi ……………. ve arkadaşı ………………. gibi tanıkların dinlenmesi gerekmektedir. Müvekkilin uyuşturucu kullanımıyla ilgili içsel sorunları, eşi ve arkadaşı tarafından doğrulanabilir.
 1. Kolluk kuvvetleri, müvekkilin işyerinde arama yaparken usulüne uygun arama kararı bulundurmamış ve hazır bulundurulmayan bir hazırda bulundurma tutanak düzenlemiştir. Dosyada savcı kararı olmadan gerçekleştirilen işlemler yer almaktadır. Sulh Ceza Mahkemesinin arama kararı, önleme amaçlı olup adli arama kararı içermemektedir. Ayrıca, aranacak işyerinin adı ve adresi belirtilmemiştir.
 1. Müvekkilin olay günü uyuşturucu kullanımı, eşi ve arkadaşı tarafından doğrulanmıştır. Bu durum, müvekkilin suç işleme amacı taşımadığını göstermektedir.
 1. Uyuşturucu madde miktarının ve şeklinin göz önüne alınması ile, müvekkilin ticaret yapma amacının olmadığı anlaşılmaktadır. Kullanım amaçlı bulundurulan madde, miktar ve ambalajlama şekli açısından dikkate alındığında ticaret faaliyeti içermemektedir.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki kısımları kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Bu dilekçe özellikle uyuşturucu imal ve ticaret suçuna ilişkin hazırlanmış bir savunma dilekçesidir.)

 1. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun içtihadına göre, uyuşturucu madde bulundurmanın kullanım amacına yönelik olup olmadığının belirlenmesinde, madde miktarının tek başına yeterli bir ölçüt olmadığı vurgulanmıştır. Kolluk tarafından düzenlenen tutanak, müvekkilin kullanım amacı taşıdığını göstermektedir.
 1. Müvekkilin şahsi ve ekonomik durumu, sabit ikametgâhı ve maddi durumu iyi bir iş adamı olduğunu göstermektedir. Kaçma, delilleri yok etme veya değiştirme gibi durumlar söz konusu değildir.
 1. Hukuka aykırı delillerle verilen tutukluluğun pandemi sebepleri de dikkate alınarak müvekkilin tutuksuz yargılanması talep edilmektedir.
 1. Sonuç olarak, dosya kapsamında toplanan delillerin hukuka aykırı olduğu ve müvekkilin aleyhine kullanılamayacağı açıktır. Anayasa’nın 20. ve 21. maddeleri, 5271 Sayılı CMK’nın 119/1, 206/2-a ve 217/2 maddeleri uyarınca hukuka aykırı delillerin hükme esas alınamayacağı öngörülmüştür. Müvekkilin tutuksuz yargılanması, hukuki ilkelerle bağdaşmayan hukuka aykırı delillerle verilen tutukluluğun sonlandırılmasını talep etme zorunluluğunu doğurmuştur.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğimiz ve re’sen dikkate alınması gereken unsurları göz önünde bulundurarak, müvekkilin atılı suçtan beraatine karar verilmesini, Sayın Mahkemenizce değerlendirilebilecek diğer sebeplerle birlikte CMK’da belirtilen tutuklama şartlarının hiçbirinin bulunmadığını ve bu tutuklamanın müvekkil üzerinde ekonomik olarak ağır mağduriyet yaratacağını, aynı zamanda tutuklu kaldığı süre boyunca müvekkilin ailesi üzerinde ciddi zararlara neden olacağını belirtiyoruz. Müvekkil, uyuşturucu madde kullanımını itiraf etmiş olup, üzerine atılı suçun niteliğinin değişme olasılığının yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, öncelikle hakkın tahliyesini veya sayın mahkemenin takdir edeceği uygun bir kefaletle veya uygun görülecek adli kontrol hükümleriyle tahliyesine karar verilmesini saygılarımızla talep ediyoruz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Savunma Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Savunma dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Savunma dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, savunma dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.