Basit yaralama savunma dilekçesi örneği

Basit Yaralama Savunma Dilekçesi Örneği

Basit yaralama savunma dilekçesi örneği ile basit yaralama savunması yapılabilir. Basit yaralama savunma dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “kasten yaralama suçu TCK 86” yazımızı okuyabilirsiniz.

Basit Yaralama Savunma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki basit yaralama savunma dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

Dosya No: ……..

……………. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

SANIK: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: ………… esas numaralı dava basit yaralama savunma dilekçesi ve beraat kararı talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müşteki, …/…/… tarihindeki olayda müvekkil …’ın aracıyla seyir halindeyken, … plakalı bir aracın aniden önlerine kırarak müvekkilin kornaya basmasına neden olmuştur. Ardından, araçları durduğunda müşteki, müvekkilin eşi olan …’a karşı küfürlü sözler sarf etmiştir. Bu sözlü tartışma sırasında müvekkil …’ın boğazını sıkarak iteklemesi sonucunda müvekkil …’ın kendisine karşılık verdiği, bu esnada müştekinin arabadan sopa alarak müvekkilin üzerine yürüdüğü ifade edilmektedir.
 2. Müvekkil, müştekinin hakaretlerine maruz kalmasının ardından arabasına sığınmış, ancak müşteki saldırılarına devam etmiştir. Ardından müvekkil, neden eşine hakaret ettiğini anlamak için müştekiyi takip etmiştir. Ancak müşteki bu süreçte müvekkile ve diğer müvekkil … ile …’e saldırmıştır. Bu arbede sırasında müvekkil …’ın ağabeyi … yaralanmıştır. Olay yerinde bulunan kalabalık bir grup müşteki ve diğer sanıklara saldırmış, müvekkilin arabalarına zarar vermiştir. Müvekkil …’ın ağzında 6 dikiş olduğu ve olayın polis merkezinde şikayet edildiği belirtilmektedir.
 3. Tüm bu hususlar, yapılan savunmalar ve diğer sanıkların ifadeleri göz önüne alındığında, müvekkil …, … ve …’ın olayla ilgisi olmadığı, diğer sanık ……………. ise sadece kendisi ve ailesini müdafaa etmek için meşru müdafaa hakkını kullandığı aşikardır. Bu sebeplerle, müvekkillerin suçsuz olduğu yüce mahkeme tarafından takdir edilecektir.
 4. Ek olarak, bahsi geçen güzergahtaki MOBESE kayıtları incelendiğinde müvekkillerimin ifadelerinin doğruluğu anlaşılacaktır. Aynı şekilde ……………………… ve …………………… yoldan motorla geçen iki arkadaştır. Kendi kask kameralarından tüm olayı çekmiştir ve tanık olarak ifade vermeye hazırdırlar.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki kısımları kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır.)

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ceza Kanunu Madde 86/1, Türk Ceza Kanunu Madde 29 ve ilgili her türlü hukuki sebepler.

HUKUKİ DELİLLER: Müvekkile ait ………….. plakalı araç kamera kayıtları, Müvekkil …………………. ait hastane raporu, MOBESE kayıtları, ………………….. ve ………………’nın Tanık ifadeleri ve ilgili her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP:  Yukarıda özetlediğimiz sebepler doğrultusunda; önceki savunmalarımızı tekrar ederek, bu olayda suçsuz olan müvekillerin beraatini talep etmekteyiz. Ayrıca, ilgili MOBESE kayıtlarının dosya içerisine eklenerek delil olarak kabul edilmesini talep etmekteyiz. Mahkemenizin beraat kararına aksi bir kanaatte olması durumunda, yine de sanık lehine olan kanun hükümlerinin uygulanmasını yüce mahkemenizden talep ve arz etmekteyiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Basit Yaralama Savunma Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Basit yaralama savunma dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Basit yaralama savunma dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, basit yaralama savunma dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.