Savcılığa suç duyurusu şikayet dilekçesi örneği

Savcılığa Suç Duyurusu Şikayet Dilekçesi Örneği

Savcılığa suç duyurusu şikayet dilekçesi örneği ile Savcılığa suç duyurusu şikayeti talebinde bulunulabilir. Savcılığa suç duyurusu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “savcılığa suç duyurusu şikayet” yazımızı okuyabilirsiniz.

Savcılığa Suç Duyurusu Şikayet Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki savcılığa suç duyurusu şikayet dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Kamu davası açılması talebi içermektedir

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

SUÇ: ………………………. Suçu (TCK. m. ……..)

SUÇ TARİHİ: ………/………./………

AÇIKLAMALAR: 

 1. …/…/… tarihinde, … Asliye Ceza … Esas numaralı dava dosyasının duruşma salonunda hükmün okunduğu sırada, sanıklardan biri olan … adlı şahıs, tarafımdan yerine getirilen avukatlık görevim sırasında sözlü saldırıda bulunmuştur. Olayın gelişimi şu şekildedir: Hükmün okunması esnasında, sanık, duruşma salonunda bulunan avukatların ayaklarına basmış, ben de sanığa nazikçe ileri gitmesi için uyarıda bulunmuşum. Ancak, bu sırada tutuklu sanık …, bana yönelerek “………………………………………..” şeklinde sözlü saldırıda bulunmuştur.
 1. Bu olaya tanıklık eden avukat meslektaşlarım, o gün … Asliye Ceza Mahkemesi’nde görevli askerler ve sanığın avukatı, duruşma salonundaki kamera kayıtları ile birlikte bu durumu doğrulamaktadır. Ayrıca, Avukat …, bu konuda tanıklık yapabileceğini beyan etmiştir. Sanığın bu sözlü saldırısı sebebiyle yasal süreç başlatılarak cezalandırılması için işbu şikayet dilekçesini sayın Savcılığınıza sunma zorunluluğu doğmuştur.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullara göre doldurmalı ve düzenlemelidir.)

HUKUKİ DELİLLER: Tanık Beyanları ve sair yasal deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen gerekçeler temelinde, şüpheli hakkında ilgili makamlarca soruşturmanın derhal başlatılması ve kamu davası açılması hususundaki talebimi sunmaktayım. Bu konudaki başvurumu saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Kamu davası açılması talebi içermektedir

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

SUÇ: ………………………. Suçu (TCK. m. ……..)

SUÇ TARİHİ: ………/………./………

AÇIKLAMALAR:

 1. … Çiftçi Koruma Başkanlığı görevlisi olarak, …/…/… tarihinde kendi sorumluluk alanımda arazi üzerinde görev yaparken, ……………. adlı sürü sahibinin …….… yaşlarındaki oğlu tarafından saldırıya maruz kaldım. Olay esnasında, söz konusu şahıs, babasına ait sürüyü boş bir arazide otlatırken görev alanımızda fark edildi. Aniden üzerindeki ekmek bıçağını çıkararak, küfürlü ve hakaret içeren ifadelerle birlikte bana saldırarak, “seni yaşatmayacağım, sana ceza yazmanın bedelini öğreteceğim, senin yaptığını affetmeyeceğim” gibi tehditlerde bulundu. Bu tehlikeli durumda, yanında bulunan başka bir çobanın müdahalesiyle saldırı engellendi.
 1. Şüpheli tarafından gerçekleştirilen silahlı tehdit ve hakaret suçlarına karşı, görevim gereği Çiftçi Koruma Yasası ve meclis kararlarına muhalefet eden, zaman zaman suç tutanakları düzenlemek zorunda kaldığım ………..’nin oğlu ……….. hakkında şikayetçiyim. Olaya müdahale eden ahır çalışanının etkili müdahalesi sonucunda durum kontrol altına alınmıştır. Görevimizin icrası sırasında ……………… ve amcası ………………… hakkında önceden düzenlenen dosyalarımız bulunmaktadır. Bu nedenle, olayın babası ve amcasının etkisi altında olabileceğini düşünerek, şüpheliden şikayetçi olduğumuzu beyan etmekteyiz.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullara göre doldurmalı ve düzenlemelidir.)

HUKUKİ DELİLLER: Tanık Beyanları ve sair yasal deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-3

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Kamu davası açılması talebi içermektedir

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

SUÇ: ………………………. Suçu (TCK. m. ……..)

SUÇ TARİHİ: ………/………./………

AÇIKLAMALAR: …/…/… tarihinde yayınlanan … gazetesinin köşe yazarlarından … tarafından kaleme alınan “Demokratik(mi) Türkiye” adlı köşe yazısında, Türkiye’nin demokratik bir ülke olmadığı yönündeki iddiaya yönelik ifadelerin ardından terör örgütünü öven ve yücelten beyanlar bulunmaktadır. Bu durum, hukuki açıdan ciddi bir ihlal teşkil etmekte olup, köşe yazarı hakkında gerekli ceza kovuşturması için bu bildirimin yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Köşe yazısının gazete örneği, ekte tarafınıza sunulmuştur.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullara göre doldurmalı ve düzenlemelidir.)

HUKUKİ DELİLLER: ……./……./…… tarihli ……….. gazetesi ve sair yasal deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen hususlar dikkate alındığında, şüphelinin eylemlerinden dolayı soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması için gerekli adımların derhal atılmasını talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Savcılığa Suç Duyurusu Şikayet Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Savcılığa suç duyurusu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Savcılığa suç duyurusu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, savcılığa suç duyurusu şikayet dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.