Ankara Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatı

Ankara ceza avukatı ve Ankara ağır ceza avukatı faaliyetleri, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisi bünyesinde aktif bir şekilde sürmektedir.

Aşağıda Ankara ağır ceza avukatı çalışmalarından, Ankara ceza avukatı ücretlerinden ve iletişim bilgilerinden bahsettik. Sık sorulan soruları yanıtladık. Önemli bir konu olması nedeniyle dikkatli incelemenizi öneririz.

ÖNEMLİ: Ankara ceza avukatı ile Ankara ağır ceza avukatı, birbirinden farklı şeyler değildir. Ankara’da ceza davalarına bakan avukatlar ağır ceza ve asliye ceza şeklinde ayrılmazlar. Ankara ceza avukatı, Ankara’daki hem asliye ceza davalarına hem de ağır ceza davalarına bakar. Aşağıda da Ankara ceza avukatı ile Ankara ağır ceza avukatı aynı anlamda kullanılmıştır.

Ankara Ceza Avukatı Faaliyetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu ceza avukatları; Ankara Söğütözü bölgesinde bulunan ofisinden; Ankara Sulh Ceza Hakimlikleri, Ankara Asliye Ceza Mahkemeleri, Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri ve Ankara cezaevlerinde müvekkillerine ceza avukatı hizmeti sunar.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ceza avukatı ve Ankara ağır ceza avukatı çalışmaları genel olarak şu şekildedir;

 • Soruşturma aşamasında Ankara ceza avukatı; karakol veya savcılık ifadesinde müvekkilin yanında bulunma, öncesinde dosyanın incelenmesi ve etkin ifade oluşturulması, savcılığa savunma dilekçesi sunma, tutuklama duruşmasında yer alma, rutin tutuk inceleme duruşmalarına katılma, müvekkiller için cezaevi ziyareti ve buradaki mahpus haklarının savunulması, koruma tedbirlerine itiraz vb. faaliyerleri sürdürür.
 • Asliye Ceza Mahkemesi kovuşturma aşamasında Ankara ceza avukatı; savcı iddianamesinde yer alan fiiller ve atılı suçlar açısından etkin yazılı savunma yapma, duruşmalarda sözlü savunma yapma ve delilleri tartışma, yeni delil sunma, mevcut delillere itiraz etme, soruşturmanın genişletilmesini sağlama, tutukluluk hali varsa buna itiraz, diğer koruma tedbirlerine itiraz, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz, ceza hükmü verilirse bunun istinafı ve temyizi vb. faaliyetleri sürdürür.
 • Ağır Ceza Mahkemesi kovuşturma aşamasında Ankara ağır ceza avukatı; tutukluluk haline itiraz etme, yeni delil araştırması yapma ve mahkemeye sunulması, atılı suçlardan ötürü yüksek mahkeme kararları ve sürekli güncellenen mevzuata göre savunma yapma, cezaevinde müvekkil ziyareti ve azami tutukluluk halinin takibi, ceza hükmü verilmesi halinde bu hükmün istinaf edilmesi ve temyizi vb. faaliyetleri sürdürür.
 • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi davalarında, yani fikir hakları telif, patent vb davalarda; şikayet ve sürecin takibini yapar. Yargılanan sanık açısından etkin savunma yapar ve müdahil/katılan için gerekli talepleri ileri sürer.
 • İcra Ceza Mahkemesi davalarında; sanık açısından müdafiilik, şikayetçi açısından vekillik yapar. Güncel kararlar çerçevesinde savunma yapar.
 • İstinaf ve temyiz aşamasında Ankara ceza ve ağır ceza avukatı; gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamasında duruşma talep etme, BAM ve Yargıtay duruşmalarına katılma, sürecin takibi ve gerektiğinde hızlandırılması, cezaevi ve karakol işlemlerinin talibi vb. faaliyetleri sürdürür.
 • Gerek savcılık gerekse mahkeme tarafından verilen kesin kararların usule ve kanuna aykırı olması halinde Adalet Bakanlığına kanun yararına bozma başvurusu yapar.
 • Sanık veya ceza yargılamasına dahil olmuş diğer kişilerin süreç içerisinde temel haklarının ihlal edilmesi halinde Anayasa Mahkemesine ve gerekli olursa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurur.
 • Haksız tutuklama tazminatı davalarını takip eder.

Ankara Ceza Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Ceza Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Ceza Avukatı Ücretleri

Ankara ceza avukatı ve Ankara ağır ceza avukatı ücreti, müvekkil ile Ankara avukatı arasında serbestçe belirlenir. Bu ücrete etki eden en önemli unsur Ankara Barosu tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesidir.

Bu tarife Ankara ceza avukatları için tavsiye niteliğindedir. Yani kesin surette bağlayıcı değildir. Ancak genel olarak Ankara ağır ceza avukatı ücreti bu tarife etrafında belirlenir. Elbette ki Ankara ceza avukatı ücretine etki eden başka usnurlar da vardır. Bunları; 

 • Atılı suçların fazlalığı, 
 • Müvekkilin tutukluluk durumu,
 • Dosyadaki gizlilik kararı,
 • Sürecin geldiği aşama,
 • Tanık, sanık ve müşteki sayısı, 
 • Delillerin çeşitliliği vb. şekilde sıralayabiliriz.

ÖNEMLİ: Aşağıdaki tablo Ankara Barosu Ankara Ağır Ceza Avukatı için 2023 yılı tavsiye niteliğindeki tarifedir. Yukarıda yer verdiğimiz hususlara göre Ankara ceza avukatı ücreti, tabloda yer alan rakamın altında veya üstünde olabilir.

2023 Ankara ağır ceza avukatı ücreti Ankara Barosu tarifesinde şu şekilde yer alır:

ANKARA CEZA DAVALARI,ANKARA CEZA VE AĞIR CEZA AVUKATI ÜCRETİ 2023,
Ağır Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,22.625,00 TL,
Ağır Ceza Davacı Mağdur/Katılan Vekilliği,14.315,00 TL,
Çocuk Ağır Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,22.625,00 TL,
Çocuk Ağır Ceza Davası Mağdur/Katılan Müdafiiliği,14.315,00 TL,
Asliye Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,19.000,00 TL,
Asliye Ceza Davası Mağdur/Katılan Vekilliği,11.315,00 TL,
Çocuk Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,19.000,00 TL,
Çocuk Ceza Davası Mağdur/Katılan Vekilliği,11.315,00 TL,
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Davalarında Şikayet ve Takibi,11.500,00 TL,
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Davaları Sanık Müdafiiliği,20.815,00 TL,
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Davaları Müdahil Vekilliği,11.500,00 TL,
İcra Ceza Mahkemeleri Sanık Müdafiiliği,7.815,00 TL,
İcra Ceza Mahkemeleri Şikayetçi Vekilliği,7.815,00 TL,
Aile Mahkemesinde Görülen Tedbir Kararının İhlali Tazyik Hapsi Davası,6.000,00 TL
Sulh Cezada Görülen İşler ve Davalar,9.790,00 TL,
İnfaz Hakimliklerinde Görülen İşler ve Davalar,9.790,00 TL,
Disiplin Mahkemelerinde Görülen İşler ve Davaları,9.815,00 TL,
Ceza Soruşturmalarında (Savcılık Aşamasında) Müdafiilik veya Vekillik,6.690,00 TL,
Cumhuriyet Başsavcılığı Şikayet Dilekçeleri,6.690,00 TL,
İdari Soruşturmalarda Müdafiilik veya Vekillik,9.815,00 TL,
Kanun Yararına Bozma ve İdari Merciilerde Vekillik,9.815,00 TL,
Anayasa Mahkemesi Başvurusu (Duruşmalı),25.625,00 TL,
Anayasa Mahkemesi Başvurusu (Duruşmasız),15.315,00 TL,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru,33.315,00 TL,

Sık Sorulan Sorular

Yukarıda Ankara ceza avukatı ve Ankara ağır ceza avukatı ile ilgili; ücret, iletişim bilgileri ve çalışma alanlarından bahsettik. Bunun yanında sık sorulan bazı soruları da yanıtlamakta yarar görüyoruz.

Ankara’da Ceza Davası Ne Kadar Sürer?

Ankara’da savcılık soruşturmaları genellikle 2 ay ile 2 yıl arasında sürmektedir. Ortalama süre ise 3-4 aydır. Ancak adli vakaların birbirinden farklı olmalarından ötürü 2-3 haftalık soruşturma olabildiği gibi 2-3 yıl süren soruşturmalar da nadiren görülebilir.

Ankara’da asliye ceza davaları genellikle 3-4 celsede sonuçlanmaktadır. Bu da aşağı yukarı 4 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir.
Ankara’da ağır ceza davaları ortalama 5-8 celse arasında sonuçlanmaktadır. Bu da aşağı yukarı 10 ay ile 2.5 yıl arasında bir zaman dilimine tekabül eder.

Ankara’da Ceza Davası Masrafı Ne Kadardır?

Ankara ceza davaları kamu adına Cumhuriyet savcısı tarafından açılır. Bu nedenle sanık ya da şikayetçi tarafın ödemesi gereken bir masraf söz konusu değildir.

Tabi yargılamanın niteliği gereği, savunmanın haklılığını ortaya koymak için harici bilirkişi raporları, uzman mütalaası vb. yollara başvurmak mümkündür. Bu yapılacak olursa, başvurulacak olan uzmana yahut bilirkişiye göre değişen masrafı olacaktır.

Ankara Ceza Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara ceza avukatı ücreti; müvekkil ile Ankara ceza avukatı arasında serbest şekilde belirlenir. Buna getirilen kesin sınırlamalar yoktur. Ankara barosunun tavsiye edilen avukatlık asgari ücret tarifesi bu konuda yol gösterici olmakla birlikte yalnızca tavsiye niteliğindedir. 

Bu tarifede yer alan rakamlarla yukarıda sayılan unsurlar birlikte değerlendirilir ve Ankara ceza avukatı ücreti kararlaştırılır.

Ankara Ceza Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara ceza avukatı ücreti çoğu zaman sürecin en başında ödenir. Kimi hallerde ceza davasının ve sürecin niteliği gereği taksitler halinde ödenmesi yahut başlangıçta peşinat aldıktan sonra kalan kısmın taksitler halinde ödenmesi gündeme gelebilir. Ancak genel olarak Ankara ceza ve Ankara ağır ceza avukatı ücreti peşin ödenir.

Ankara En İyi Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

Ankara en iyi ceza avukatı veya Ankara en iyi ağır ceza avukatı gibi yakıştırmalar, T.B.B. avukatlık meslek etiği kurallarına aykırı olduğu için avukatlar tarafından kullanılamaz. Bu kullanımlar, daha çok halk arasında yaygındır.

Uygulamada ceza davalarına yoğunlaşmış ve bu alanda deneyim sahibi avukatlar için “Ankara en iyi ceza avukatı”, “en iyi ağır ceza avukatı Ankara”, “Ankara ceza avukatı tavsiye” vb. isimler takılmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu, kurulmasından bu yana Ankara’da asliye ceza ve ağır ceza davalarına yoğun bir şekilde bakmaktadır.

Ankara’da Hangi Cezaevleri Vardır?

Ankara’da; Sincan Cezaevi, Ankara Cezaevi, Ankara Çocuk Eğitimevi, Elmadağ, Kalecik ve Kızılcahamam cezaevleri bulunmaktadır. 

Ankara’da Ceza Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankarada ceza hukuku uyuşmazlıkları ile ilgilenen merciiler suçun tipine ve kanuni ceza sınırına göre değişir. Bunu bir tablo ile göstermemiz gerekirse;

ANKARA CEZA MUHAKEMESİ MERCİLERİ,BAKTIKLARI CEZA DAVALARI, 
Ankara Cumuriyet Başsavcılıkları,Her türlü ceza soruşturmalarının yapılması ve iddianamenin hazırlanması,
Ankara Sulh Ceza Hakimlikleri,Soruşturma aşamasında tutuklama ve adli kontrol vb. koruma tedbirlerine hükmedilmesi, 
Ankara Asliye Ceza Mahkemeleri,Kanunda yazılı istisnalar haricinde, yasal ceza üst sınırı 10 yılın altında olan suçlar,
Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri,Yasal ceza üst sınırı 10 yılın üzerinde olan davaların yanında ceza sınırı önemli olmaksızın; yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, devletin güvenliğine, sırlarına, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı suçlar 318, 319, 324, 325 ve 332. maddeler hariç) suçlar, 
Ankara Çocuk Mahkemeleri,Çocukların işledikleri asliye cezalık suçlar (asliye ceza suçları tablonun 4. satırında gösterilmiştir)
Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri,Çocukların işledikleri ağır cezalık suçlar (ağır ceza suçları tablonun 5. satırında gösterilmiştir
Ankara İcra Ceza Mahkemeleri,İcra ve İflas Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan tazyik hapsi davaları (6284 evden uzaklaştırmanın ihlali vb. istisnalar hariç)
Ankara Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri,Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan fikri mülkiyet suçları (sanat eserlerine ve marka patent vb. haklara karşı işlenen suçlar),
Ankara Disiplin Mahkemeleri,Askeri disiplin suçları,
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri,İlk derece mahkemesinin verdiği hapis ve adli para cezası hükümlerinin yeninden incelenmesi yani İstinaf edilmesi (adli para cezası açısından sınırlar mevcuttur),
Yargıtay Ceza Daireleri,İstinaf’ın verdiği bozma dışındaki kararların yeniden incelenmesi yani temyiz edilmesi (ceza miktarları açısından bazı istisnalar mevcuttur),
Ankara İnfaz Hakimlikleri,Hükümlü ve tutukluların; cezaevi idaresi ile yahut cezanın veya tutukluluğun infazı ile ilgili yaşadıkları uyuşmazlıklar,
Anayasa Mahkemesi,Ceza yargılaması sürecinde yaşanan hak ihlallerinin değerlendirilmesi,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan temel hak ve hürriyetlerin ihlal edildiğine ilişkin başvurunun değerlendirilmesi,

Ankara Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara ceza avukatı ceza yargılaması sürecinde çok hayati işleve sahiptir. Zira ceza davaları kişilerin özgürlüklerini konu edinir. Ankara ağır ceza avukatı yardımı bu süreçte kişilerin haksız muamele görmesinin önüne geçer. Genel olarak Ankara ceza ve Ankara ağır ceza avukatı önemi şu noktalarda öne çıkar;

Şüpheli ve sanık açısından;

 • Kolluk bir ifadeye çağırdığı zaman o soruşturmanın detaylarını önceden biliyor olmak gerek. Dosyaya ne yansımış ne yansımamış bunları bilmeden ifade verildiği zaman kişi kendini çok zor duruma sokabilir. Bu nedenle soruşturma aşamasında Ankara ceza avukatı kolluk veya savcılık ifadesinde dosyayı inceler, sanığı ifadesi ile ilgili yönlendirir ve ona hukuki yardım sağlar. 
 • Kollukta ne yazık ki uygulamada problem yaşanan şüpheli haklarının gereği gibi uygulanmasını gene Ankara ağır ceza avukatı sağlar. Bunun yanında dosyadaki aleyhe delillere itiraz eder, yeni delil sunar. 
 • Sulh ceza hakimliğine tutuklama veya adli kontrol istemi ile sevk gerçekleştiği zaman müvekkilin bu duruşmasına katılır. Burada tutuklama ve adli kontrol şartlarını somut olay özelinde tartışır. Tutuklama veya adli kontrol hükmü verilirse bunlara itiraz eder, düzenli tutuk inceleme duruşmalarına katılır. 
 • Tutuklu veya hükümlü müvekkilin cezaevindeki haklarını da gene Ankara ceza avukatı korur, yerine getirilmesi için çalışır.
 • Kolluk görevlilerinin soruşturma aşamasında delil elde ederken Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan usul kurallarına uygun hareket etmesi gerekir. Aksi halde hukuka aykırı delil elde edilmiş olur. Ankara ağır ceza avukatının en temel işlevlerinden biri de burada ortaya çıkar. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında dosya tepeden tırnağa detaylıca incelenir ve kolluğun usule aykırı işlem yapıp yapmadığına bakılır. Bu tür usulsüz işlemler hukuka aykırı delil niteliğinde olacağından kişi aleyhine bu deliller kullanılamaz.
 • Ankara asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinde duruşmalara katılır, duruşmada sözlü savunma yapar. Delilleri tartışır. Kanuni anlamda müvekkilin haklarını savunur. 
 • Yazılı savunma sunar ki bu en önemlisidir. Bu yazılı savunmada somut olaya ilişkin emsal yüksek mahkeme kararları ve sürekli güncellenen mevzuat çerçevesinde savunma yapar. Delilleri burada tartışır. Zira aleyhe hüküm verilecek olursa istinaf mahkemesi dosyada yer alan bu yazılı savunmalara göre işlem yapacaktır.
 • Yazılı savunma dilekçesi kadar istinaf ve temyiz dilekçeleri de önem taşır. İstinaf ve temyiz dilekçelerine yargılamadaki savunmaların basit bir tekrarı eklenirse sonuç hükümde değişen bir şey olmaz. İstinaf dilekçesinde mahkemenin kararı tartışılmalı, usul ve yasaya aykırılıklar ortaya konmalıdır.
 • Ankara ağır ceza avukatı görevleri arasında en önemli hususlardan biri de müvekkili için haksız tutuklama tazminatı davası açmaktır. Gene şüpheli veya sanığın bu süreçte temel hakları ihlal edildiği zaman bununla ilgili Anayasa Mahkemesi bireysel başvurusu ve Avrupa İnsan Hakları başvurusu yapmak da Ankara ceza avukat ıgörevleri arasındadır. Bunlar çok hassas ilerleyen süreçlerdir. Haklılığın ispatı açısından; net, ikna edici ve somut iddialar hukuki zeminde ortaya konmalıdır.

Mağdur ve müşteki açısından;

 • Müşteki ve mağdurlar ceza soruşturma ve kovuşturma sürecinde genel olarak eksik işlemlerden ötürü ekstra mağdur olurlar. Ankara ceza avukatı yardımı almadan hareket edildiği zaman, kişi olaya ek olarak ihmal ettiği usul işlemlerinden ötürü mağdur olur.
 • Şüpheli veya sanık tarafından soruşturma aşamasında ortaya bir şüphe atıldığı zaman bunun yalanlanmaması halinde şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca ikinci bir mağduriyet ortaya çıkabilir. Bu nedenle gerek şikayet dilekçeleri gerek kolluk ifadelerinde mağdur ve müştekilerin muhakkak Ankara ağır ceza avukatı yardımı ile hareket etmesi gerekir.
 • Ankara ceza avukatı mağdur ve müşteki için de süreci takip eder. Duruşmalara katılarak beyanda bulunur. Cezalandırmanın üst sınırdan olması için çalışma yapar. 
 • Aleyhe genel hükmün istinafı de temyizi de oldukça önemlidir. Burada gene şikayet dilekçesinin ve yargılamadaki beyanların kopyala yapıştır basit bir şekilde sunulması hak kaybı yaşatır. İstinaf ve temyiz dilekçelerinde mahkemenin kurduğu gerekçenin ve sanık savunmasının Yargıtay kararlarına göre ve yasaya göre tartışılması gerekir.

Ankara ağır ceza avukatı çalışmaları yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Bu süreçte gerek mahkeme işlemlerinin gerek karşı tarafının beyanlarının oldukça stratejik düşünülerek değerlendirilmesi ve ona göre adım atılması gerekir.

Ceza Avukatının Önemi

Yukarıda Ankara ağır ceza avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve konu ile ilgili merak edilen hususları izah ettik.

Ceza davaları dışardan göründüğü gibi tekdüze değildir. Dosyanın incelenmesinden sonra uzun vadeli strateji oluşturmak gerekir. Gerekirse kısa vadede müvekkilin zararına gibi görünen ancak uzun vadede yani hükme esas edecek şekilde lehine adımlar atmak gerekir. Bu stratejinin sürecin en başından doğru bir şekilde oluşturulması için deneyimli, Ankara en iyi ceza avukatı yardımı almak önem taşır.

Bu nedenle ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde Ankara hukuk bürosuna başvurmadan kolluk ifadesine bile gidilmemesi gerekir.

NOT: İstanbul ve çevresinden ceza avukatı arıyorsanız “İstanbul ceza avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.