tck 228 kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu ve cezası

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu TCK 228

TCK 228. maddesinde halk arasında kumar oynatma suçu da diyebileceğimiz kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suç olarak düzenlenmiştir. Kumar oynanması amacıyla mekan açmak, dernek lokalini kullanmak, kahvehaneyi kullanmak gibi fiiller kumar oynanması için yer sağlama sayılmaktadır. Kumar oynanması için imkan sağlama ise sokakta tezgah açarak, yasadışı bahis sitesi açmak, bir yere kumar araç gereçleri koymak şeklinde karşımıza çıkabilir.

TCK 228 kanun maddesini okumak isteyenler direk olarak aşağıya konu hakkındaki ayrıntılı açıklamalarımıza geçebilir.

Bu suçun oluşabilmesi için ortada şansa dayalı bir kar zarar oyunu olmalıdır. Yalnızca eğlence amaçlı, herhangi bir kâr getirme ihtimali olmayan oyunlar kumar sayılmaz.

TCK 228

TCK 228 Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçunun Unsurları

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun maddi unsuru kumar oynanması için ayarlanmış olan yer ve kumar oynanmasını sağlayan imkan araçlarıdır. Örneğin; kumar oynanması amacıyla bir dernek lokalinin kullanılması halinde suçun maddi unsuru bu lokal olacaktır. Bir başka örnek vermek gerekirse yasadışı bahis oynanması için internet sitesi açılması durumunda suçun maddi unsuru bu internet sitesi olacaktır.

Suçun manevi unsuru kasttır, yani bu suç ancak kasten işlenebilir. Taksirle bu suçu işlemek mümkün değildir. Failin kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaya yönelik bir kastı bulunmalıdır.

Nitelikli Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu

TCK 228’de söz konusu suçun belirli şekillerde işlenmesi halinde daha fazla ceza uygulanacağı düzenlenmiştir. Buna suçun nitelikli hali denmektedir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun nitelikli halleri şöyledir;

  • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun çocuklara yönelik olarak işlenmesi halinde ceza 1 kat arttırılır.
  • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun bilişim sistemleriyle, yani bilgisayar, telefon gibi araçlarla işlenmesi halinde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1.000 gün ile 10.000 gün aralığında adlî para cezası uygulanır.
  • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun örgüt faaliyeti olarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılır.

İnternet Üzerinden Kumar Oynatma Suçu

İnternet üzerinden kumar oynatma gün geçtikçe yaygınlık kazanmaktadır. Özellikle bahis siteleri ve canlı kumar sitelerinin kullanımı artmaktadır. İnternet üzerinden kumar oynatmak kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu ortaya çıkarır. TCK 228/3 hükmünde internet üzerinden kumara yer sağlamanın cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 1.000 günden 10.000 güne kadar adlî para cezası olarak belirtilmiştir.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçunun Örgütlü Olarak İşlenmesi

Örgüt faaliyeti olarak kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun kanunda nitelikli bir hal olarak gösterilmiştir. Bu şekilde özellikle mafya başta olmak üzere çeşitli suç örgütlerinin kumar oynatarak kazanç elde etmelerinin önüne geçmek istenmiştir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu örgüt faaliyeti içerisinde işlendiyse verilecek olan ceza yarı oranında arttırılmaktadır.

Yasadışı Bahis Oynatmadığı Halde Bu Suçtan Yargılananlar Ne Yapmalı?

ÖNEMLİ!: Bize gelen işlerden de bildiğimiz gibi 2018’de başlayan ve 2019’da da devam eden yasadışı bahis soruşturması ile birçok kişi süpheli olarak yargılanmaktadır. İstanbul Başsavcılığı aracılığı ile yürütülen büyük yasadışı bahis soruşturması örgütlü suç kapsamına alınmış ve bu nedenle dosyada gizlilik kararı da vardır. Bu kapsamda yasadışı bahis oynayan ancak oynatmayan bir çok kişi de yargılanmaktadır.

Bu soruşturma nedeni ile bir çok kişinin de banka hesabına blokesi ve yurtdışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır.

Bu suçtan dolayı şüpheli olarak yargılanan kişiler mutlaka bu alanda çalışmış bir ceza avukatı ile dosyayı yürütmelidir. Genel olarak 7258 sayılı kanun kapsamına giren bu suçun hapis ve para cezasına yasadışı bahis cezası yazımızda değindik. Ek olarak bu soruşturmanın örgütlü suç kapsamına girmesi de şüpheli için oldukça olumsuz bir durumdur.

TCK 228 Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu Şikayete Tabi Midir?

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu şikayete bağlı bir suç değildir. Yani bu suç şikayet edilebilir fakat edilmese dahi savcılık kendiliğinden harekete geçerek soruşturma başlatabilir.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçunun Cezası TCK 228

TCK 228/1’de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun cezası düzenlenmiştir. Bu suçu işleyen kişiye 1 yıl ile 3 yıl arası hapis cezası ve 200 güne kadar adli para cezası uygulanır. Nitelikli hallerden suçun çocuklara yönelik işlenmesi halinde 1 katı, örgütlü olarak işlenmesi halinde yarı oranda ceza arttırılır. Bunun yanında suçun bilişim sistemleriyle, örneğin bahis sitesi açarak, işlenmesi halinde ceza artmaktadır. Bu durumda suçun cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 1.000 ile 10.000 gün aralığında adli para cezası uygulanır.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu tüzel kişilik altında işlenirse, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri alınır. Bir şirketin bu suçu işlemesi bu duruma örnektir.

TCK 228 sebebiyle hakkında dava açılan kişilerin çabuk bir şekilde avukata başvurmaları önerilir. Ceza avukatları savunmayı en doğru şekilde hazırlayarak müvekkillerinin ceza almamalarını ya da daha az ceza almalarını sağlayabilirler.

Kanunda TCK 228 için hapis cezasına ek olarak adli para cezası da öngörmüştür. Adli para cezası hapis cezasıyla birlikte uygulanabileceği gibi tek başına da uygulanabilmektedir. Suçun hangi şekillerinde hangi sınırlar içerisinde para cezası verilebileceği kanunda belirtilmiştir. Ancak hapis cezasının para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Adli para cezası almamak ya da daha az adli para cezası almak için bir ceza avukatıyla çalışılmalıdır. Avukatsız olarak hazırlanan savunma ve deliller hatalı ve eksik olabildiği için para cezası alma ihtimali de artmaktadır.

Bu Suçta Zamanaşımı ve Görevli ve Yetkili Mahkeme

TCK’da dava zamanaşımı süreleri suçlar için öngörülen ceza sürelerine göre belirlenmiştir. Bu suç için 5 yıldan fazla ceza öngörülmediğinden 8 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. 8 yılın geçmesiyle dava zamanaşımı dolar ve bu suçtan dolayı dava açılamaz.

Asliye Ceza Mahkemesi, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunda görevli mahkemedir. Bu suçun yetkili mahkemesi ise kanun gereğince suçun işlendiği yer mahkemesidir. Söz konusu suçtan dolayı açılacak davalar suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılmalıdır.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama davasını bu eylemden dolayı zarar gören, mağdur olan kişiler açabilir. Ayrıca savcılar şikayet olmasa dahi kendiliğinden soruşturma başlatarak dava açabilirler. Bu suç sebebiyle dava açmak isteyen kişilerin bir ceza avukatı ile birlikte çalışması tavsiye edilir.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçunda Avukatın Önemi

TCK 228’e göre kumar oynanması için yer sağladığı ya da imkan sağladığı iddia edilen kişiler dava sonucunda haksız bulunurlarsa hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Ceza davaları teknik bilgi gerektiren, titizlikle takip edilmesi gereken ve zaman alan davalardır. Bu nedenlerden dolayı böyle bir suçu işlediği iddia edilen kişilerin davayı avukat aracılığı ile takip etmesi tavsiye edilir. Aksi durumda savunma hazırlama, ispat ve mahkemenin kararlarına karşı itiraz gibi hususlarda yapılacak ufak hatalar olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir.

Bu makale faydalı mıydı?