Mazeret dilekçesi örneği

Mazeret Dilekçesi Örneği

Mazeret dilekçesi örneği ile mazeret talebinde bulunulabilir. Mazeret dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “mazeret izni” yazımızı okuyabilirsiniz.

Mazeret Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki mazeret dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

………………….. MAHKEMESİ’NE

KONU: Mazeret sunumu ve kabulü talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

  1. Sağlık sorunlarım sebebiyle, ……………………. Hastanesi …………………….. bölümünde acil bir şekilde ………………. işlemi/ameliyatı geçirmem gerekmektedir. Bu nedenle, mahkemenizde görülmekte olan …………… numaralı davasının …/…/… tarihinde planlanan duruşmasına katılamayacağım.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

  1. Yukarıda ifade ettiğim sağlık sorunlarım dolayısıyla, mazeretimin kabulüne ve duruşmanın başka bir güne ertelenmesine ilişkin talepte bulunuyorum. Ayrıca, ertelenen duruşma gününün tarafıma bildirilmesini talep ediyorum.

HUKUKİ DELİLLER: Hastane randevu belgesi ve sair yasal deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim gibi, sağlık durumumun sebep olduğu mazeretin dikkate alınarak duruşmanın ertelenmesine ve yeni duruşma gününün tarafıma bildirilmesine karar verilmesini talep etmekteyim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

………………….. MAHKEMESİ’NE

KONU: Mazeret sunumu ve kabulü talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:  Esas: …/… Sayılı dosyasında görülmekte olan davaya ilişkin duruşmanın …./…/…. tarihinde saat: …’te planlanmış olmasıyla birlikte, aynı gün saat 10:30’da ………………………..… Mahkemesi’nde Esas: …/… sayılı dosyamın duruşması bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı, maalesef tarafınızca belirlenen duruşmaya katılamayacağımı üzülerek bildirmek isterim. Duruşma tutanağı fotokopisi, başvurumu teyit etmek amacıyla ekte sunulmuştur.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Duruşma tutanağı ve sair yasal deliller

NETİCE-İ TALEP: Mesleki mazeretimin dikkate alınarak kabul edilmesini ve belirlenecek olan duruşma gününün tarafıma tebliğ edilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-3

………………….. MAHKEMESİ’NE

KONU: Mazeret sunumu ve kabulü talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:  …/…/… tarihinde, öğlen saat …………. da ………….. Havalimanı’ndan kalkan ve ……………. Havalimanı’na iniş yapacak olan …………….. firmasına ait uçak, hava koşullarındaki olumsuzluklar sebebiyle ………….. iki kez denemesine rağmen başarılı bir iniş gerçekleştirememiş ve nihayetinde tekrar …………….. Havalimanı’na dönüş yapmıştır. Bu nedenle …………… esas numaralı ……………. tarihli duruşmaya katılamayacağım.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Uçak Bileti, Uçamayan Yolcu Formu ve sair yasal deliller

NETİCE-İ TALEP: Mesleki mazeretimin dikkate alınarak kabul edilmesini ve belirlenecek olan duruşma gününün tarafıma tebliğ edilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-4

………………….. MAHKEMESİ’NE

KONU: Mazeret sunumu ve kabulü talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:  Sayın Mahkeme, ………….. esas numaralı dosyanızın …/…/… tarihli duruşmasıyla çakışan bir şekilde, aynı saatte başka bir davam olan …/… Esas sayılı dosyamın duruşması bulunmaktadır. Bu nedenle, belirttiğim tarih ve saatte duruşmanıza katılamayacağımı tarafınıza bildirmek isterim.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Duruşma tutanağı ve sair yasal deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebeplerden dolayı, …/…/.. tarihinde gerçekleşecek duruşmanın saat ……… ’a kadar ertelenmesini, duruşmaya katılamadığımız takdirde mazeretimizin kabul edilerek tarafımızdan mazeretli sayılma kararı alınmasını, davacı vekili olarak talep ediyorum. Bu hususta saygılarımla bilgi ve taleplerinize sunarım. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Mazeret Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Mazeret dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • Mazeret dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, mazeret dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.