Şikayetten vazgeçme dilekçesi örneği

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği

Şikayetten vazgeçme dilekçesi örneği ile şikayetten vazgeçme talebinde bulunulabilir. Şikayetten vazgeçme dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “şikayet hakkı ve şikayetten vazgeçme” yazımızı okuyabilirsiniz.

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki şikayetten vazgeçme dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Şikayetten vazgeçme talebi içermektedir

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

SUÇ: ………………………. Suçu (TCK. m. ……..)

SUÇ TARİHİ: ………/………./………

AÇIKLAMALAR: 

  1. Merhum …’nın taksirle ölümü olayında, şüpheli … ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma çerçevesinde maddi ve manevi haklarımızı haricen alarak, ceza hukuku bakımından herhangi bir şikayetimiz bulunmamaktadır. Bu sebeplerden dolayı, şikayetimizden feragat ediyoruz.
  1. Sanığın tutuklu olarak kalması, mağduriyetine yol açacağından dolayı bir an önce tahliye edilmesini talep etmekteyiz. Tutuklu kalmak, herhangi bir kimseye fayda sağlamayacağını düşünmekteyiz.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullara göre doldurmalı ve düzenlemelidir.)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen gerekçeler ışığında, şüpheli aleyhindeki şikayetimizden feragat ettiğimizi beyan eder ve konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederiz. İlgili hususun değerlendirilerek gereken adımların atılmasını saygıyla rica ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Şikayetten vazgeçme talebi içermektedir

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

SUÇ: ………………………. Suçu (TCK. m. ……..)

SUÇ TARİHİ: ………/………./………

AÇIKLAMALAR: …………… dosya numaralı davada, ben, şikayetçi vekili olarak temsil görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Müvekkilimin ……../………./…….. tarihimde şikayetçi olduğu konuyla ilgili olarak taraflar görüşmüş ve tarafların anlaşması sebebiyle şikayetimizden vazgeçme kararı almış bulunmaktayız.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullara göre doldurmalı ve düzenlemelidir.)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen konulara dair olarak gerekli işlemlerin yapılarak yerine getirilmesini ve ilgili şikayet dosyası hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi talebimizi sunarız. Müşteki vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-3

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Şikayetten vazgeçme talebi içermektedir

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

SUÇ: ………………………. Suçu (TCK. m. ……..)

SUÇ TARİHİ: ………/………./………

AÇIKLAMALAR: Başsavcılığınızın ……………. soruşturma numaralı dosyasındaki şüpheli………………… hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Şikâyetten feragat etmenin hukuki ve cezai sonuçları konusunda avukatım tarafından tarafıma detaylı olarak bilgi verilmiştir.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullara göre doldurmalı ve düzenlemelidir.)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda ifade edilen hususta, tarafımca talep edilenin yerine getirilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Şikayetten vazgeçme dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • Şikayetten vazgeçme dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, şikayetten vazgeçme dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.