Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikayet dilekçesi örneği

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikayet dilekçesi örneği ile kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikayet talebinde bulunulabilir. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ve cezası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikayet dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu nedeniyle kamu davası açılması talebi içermektedir

SUÇ: Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu (TCK. m. 123)

AÇIKLAMALAR: 

 1. …/…/… tarihinde sabah saatlerinde, yakın arkadaşım …………… beyefendi ile bir konu hakkında görüşme gerçekleştirirken, ……… numaralı telefonuma bir mesaj ulaştı. Telefonumu çıkardım ve mesajı okuduğumda, gönderenin … … … … numaralı telefondan olduğunu tespit ettim. Mesajın içeriği, “………………………” şeklindeydi.
 1. Mesajı gönderen kişinin kimliği tarafımdan bilinmemektedir. Mesajın gönderilme sebebini ve gönderenin kimliğini öğrenmek amacıyla … … … … numaralı telefonu aradım; ancak telefon cevap vermedi. Bu durumda, şüphelinin tespiti ve hukuki süreç başlatılması için girişimde bulunmanızı talep ediyorum.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullara göre doldurmalı ve düzenlemelidir.)

HUKUKİ DELİLLER:  Mesaj kayıtları ve sair her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ceza Kanunu madde 123 ve ilgili sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İfade edilen nedenlerle, gönderici tarafından kimliği ve niyeti belirsiz olan kişinin cezalandırılması için talepte bulunuyorum. Bu hususta girişimde bulunan şüpheli hakkında yasal işlemlerin başlatılması ve adaletin sağlanması için gereken adımların atılmasını, saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU:Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu nedeniyle kamu davası açılması talebi içermektedir

SUÇ: Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu (TCK. m. 123)

AÇIKLAMALAR: 

 1. Eşim, öğretmenlik mesleğini icra etmektedir ve en son olarak ………. adresine tayin olmuştur. Bu süreçte, kullanmakta olduğum “…………..” telefon numarası, …….. yılının ……… ayından itibaren, “…………..” numaralı telefondan gerçekleşen aramalar ile hedef alınmıştır. Başlangıçta, bu numarayı tanımadığım için telefonu cevaplamamış olsam da, bu numaradan gelen cevapsız aramaların sıklığı artmıştır. Belirtmek isterim ki, eşim … Köyü’nde öğretmenlik görevini sürdürmektedir.
 1. Şahsımı rahatsız eden aramaların özellikle ………….. numarasından geldiği saatler, eşimin okula gittiği anlara denk gelmektedir. Bu rahatsız edici durumlar, eşimin evde olmadığı, okula gitmek üzere evden ayrıldığı anlarda daha belirgin hale gelmiştir. Bir defasında, eşimin okulda olduğu sırada yine söz konusu numara tarafından arandım. Bu aramayı cevaplayarak, karşı tarafın aynı köyde ikamet eden ………… olduğunu anladım. ……….. yılının ………….. ayından itibaren devam eden bu rahatsız edici aramalarda, eşimin evden ayrıldığı sürelerde sıklıkla artış gözlemlenmiştir. Bu aramalarda, “………………………………………………” gibi ifadeler kullanılmaktadır. Bir defasında ise aynı köyde ikamet eden komşularımızın yanında beni arayan aynı numara, rahatsız edici ifadelerde bulunarak beni rahatsız etmiştir. Bu durumu komşularım da tanık olmuşlardır.
 1. Eşime, bu numaradan gelen aramalardan ve rahatsız edilmelerimden bahsettim. Ancak, kamu görevlisi olması sebebiyle herhangi bir olumsuz duruma düşmek istemeyen eşim, ailemizin ve çocuğumuzun güvenliği için başka bir çözüm bulma ihtiyacı hissetmiştir. Söz konusu numaradan gelen aramaları ve rahatsız edilmeleri engelleyemeyen eşim, son çare olarak tayin talebinde bulunmuştur. Bu durum, yaşadığımız köydeki olumlu ilişkilerimizin ve sosyal hayatımızın sona ermesine neden olmuş ve yeni tayinimiz olan …’a taşınmamıza yol açmıştır. … numaralı telefondan aranarak hayatımızı değiştiren … isimli şahsın cezalandırılması için kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını saygıyla talep ediyorum.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullara göre doldurmalı ve düzenlemelidir.)

HUKUKİ DELİLLER: Arama geçmişi dökümü, Arama ses kayıtları, Tanık ifadeleri ve sair her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ceza Kanunu madde 123 ve ilgili sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim nedenlerden dolayı, … numaralı telefondan beni rahatsız eden şahıs hakkında belirtilen suç tarihinden itibaren ilgili mercilerden gerekli bilgilerin talep edilmesini, HTS raporları ve Türk Telekom santral düzenek tespiti sonuçlarına dayanarak kamu davası açılmasını ve şahsın cezalandırılmasını talep ederim. (…../…../.…)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken şüphelinin hukuka aykırı davranışının amacının sizin huzur ve sükununuzu bozmaya yönelik olduğu özellikle belirtilmeli ve bun ilişkin olaylar detaylıca açıklanmalıdır.
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuna ilişkin şüpheli hakkında fiil gerçekleştiği veya öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde savcılığa veya polis merkezine başvuruda bulunulmalıdır.
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikayet dilekçesi ile savcılığa veya polis merkezlerine başvurulmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ispatında mevcut ise fotoğraf, video gibi görsel deliller eklenmelidir. Eğer bunlar mevcut değil ise hukuka aykırı olay esnasında olaya tanık olan kişilerin listesi teslim edilmedir.
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda uzlaşma yapılabilir. Bundan dolayı öncelikle uzlaştırma bürosuna başvuruda bulunulabilir.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda şüphelinin hukuka aykırı eylemi başka bir suçun oluşmasına sebebiyet verdiyse kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan değil oluşan yeni suçtan dolayı şikayetçi olunmalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikayet dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.