Anlaşmalı boşanmadan vazgeçme

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçme, eşlerden birinin üzerinde anlaşılan hükümleriyle boşanmadan vazgeçme iradesini belirtmesidir. Bu çerçevede eşlerden herhangi biri, boşanma hükmü kesinleşinceye kadar anlaşmalı boşanmadan vazgeçebilir. Bu şekilde anlaşmalı boşanmadan vazgeçildiğinde, davaya çekişmeli olarak devam edilebilir veya davaya devam edilmeyebilir.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme Mümkün Müdür?

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçme mümkündür. Bu bağlamda eşlerden herhangi biri mahkeme kararı kesinleşinceye kadar anlaşmalı boşanmadan vazgeçme hakkına sahiptir. 

Anlaşmalı boşanma davaları, eşlerin boşanmaya ve boşanmanın sonuçlarına dair iradelerinin  uyuşması ile açılabilir. Dolayısıyla bu davalar, eşlerin iradelerine bağlı davalardır. Buradan hareketle, yine eşlerin özgür iradeleri ile anlaşmalı boşanmadan vazgeçme hakları da bulunmaktadır. Ancak bu durumda yargılama giderlerinin ödenmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma sürecinin başından itibaren nasıl ilerlediği ve tüm aşamaların ayrıntılarıyla incelendiği “anlaşmalı boşanma davası” yazımızı inceleyerek konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Dava Öncesi Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme

Dava öncesinde anlaşmalı boşanmadan vazgeçme mümkündür. Bu durumda, her ne kadar anlaşma protokolü imzalanmış olsa da, mahkemeye başvurmayarak boşanmadan vazgeçilebilir. Söz konusu protokole imza atılması, geri dönüşü olmayan şekilde boşanma şartlarının kabulü anlamına gelmez. Ayrıca eğer bir avukat ile birlikte süreç yürütülüyorsa, bu durumdan avukat haberdar edilerek boşanmadan vazgeçmek mümkündür.

Dava Sırasında Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme

Dava sırasında anlaşmalı boşanmadan vazgeçme mümkündür. Bu durumda duruşma sırasında hakime anlaşmalı boşanma protokolünde belirtilen şartların kabul edilmediği ifade edilir. Hakim tarafından, davaya çekişmeli boşanma davası şeklinde devam etmek isteyip istenilmediği sorulur. Ayrıca, boşanma davasının çekişmeli olarak sürdürülmesi isteği de doğrudan hakimden talep edilebilir.

Her ne kadar mahkemede duruşma başlayana kadar tarafların boşanma noktasında herhangi bir uyuşmazlığı bulunmasa da duruşma sırasında birtakım sorunlar çıkabilir. Örneğin, hakimin boşanma protokolünde değiştirmek istediği, eşlere sormak istediği veya belirsiz bulduğu kısımlar olabilir. Ayrıca, sonradan ortaya çıkan bir takım hususlar da gündeme gelerek eşleri rahatsız edebilir. 

Yukarıda açıklanan her bir durum uygulamada sıkça rastlanan hallerdir. Dolayısıyla bu tür durumlara hazırlıklı olunmalıdır. Ancak, bu tür durumlarda, her ne kadar önceden kabul edilmiş ve imzalanmış şartlar bulunsa da hakim önünde boşanmadan vazgeçmek mümkündür. Bu noktada hukuken hakların korunması için alanında uzman bir boşanma avukatına danışılmasında fayda vardır.

Dava Sırasında Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme

Dava Kesinleştikten Sonra Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme

Dava kesinleştikten sonra anlaşmalı boşanmadan vazgeçme mümkün değildir. Çünkü anlaşmalı boşanmadan vazgeçebilmek için boşanma hükmünün kesinleşmesinden önceki bir evrede bulunmak gerekir. 

Anlaşmalı boşanma kararı kesinleşmeden, boşanmadan vazgeçilebilecek durumlar şunlardır:

  • Anlaşmalı boşanma davasından önce veya dava sırasında vazgeçme dilekçesi sunmak, 
  • Anlaşmalı boşanma davasından önce veya dava sırasında vazgeçme iradesini beyan etmek,
  • Aile mahkemesinden çıkan boşanma kararına karşı süresinde istinaf mahkemesinde itiraz hakkını kullanmak, hallerinde dava kesinleşmemiş sayılacağından davadan vazgeçilebilir.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme Süresi

Anlaşmalı boşanmadan, boşanma kararının kesinleşmesine kadar vazgeçilmesi mümkündür. Dolayısıyla boşanma kararı kesinleştikten sonra, anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek veya protokol hükümlerini yerine getirmemek mümkün değildir. 

Anlaşmalı boşanma davası, boşanma kararına karşı istinaf süresinin geçirilmesi ile kesinleşir. Bu noktada taraflardan birinin karara karşı istinaf mahkemesine itiraz etmemiş olması gerekir. Aksi halde istinaf mahkemesinde görülen bir dava olacağından hüküm kesinleşmiş sayılmayacaktır. 

Anlaşmalı Boşanmada Taraflardan Biri Vazgeçerse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanmada taraflardan birisi, mahkemenin verdiği hüküm kesinleşmeden önce vazgeçerse, eşler çekişmeli boşanma ile sürece devam ederler. 

Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmaya göre çok daha uzun sürede sonuçlanır. Ayrıca, eşler açısından da yıpratıcı bir süreçtir. Bu anlamda, eşlerden her birinin mali ve insani durumları gözetilerek usulüne uygun bir anlaşma protokolü hazırlanması önemlidir. 

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçtikten Sonra Yeniden Dava Açılabilir mi?

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçtikten sonra yeniden dava açılabilir. Zira, anlaşmalı boşanmadan vazgeçilmesi yalnızca sunulan şartların sonradan kabul edilmediği anlamına gelmektedir. Bu bağlamda kişinin yeniden boşanma davası açmasının önünde hukuki bir engel bulunmamaktadır. Yani, anlaşmalı boşanmadan vazgeçtikten sonra, aynı hukuki sebeplerle çekişmeli boşanma davası açılabilir. (Yargıtay, 2. H.D. 2020/176 E., 2022/722 K.)

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçtikten sonra, yeniden dava açmak adına boşanma davalarına dair sürecin bütün ayrıntılarıyla incelendiği “boşanma davası nasıl açılır?” başlıklı makalemizi inceleyerek konu hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sonuç

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek, hüküm kesinleşinceye kadar her an mümkündür. Bu anlamda, taraflardan bir tanesinin bu hakkını kullanması tamamen kişisel tercihidir. Ancak, hangi durumlar ve hallerde anlaşmalı boşanmadan vazgeçileceğine, kişinin ileriki yaşamı için hukuki hakları da düşünülerek karar verilmesi gerekir. Bu çerçevede sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılmasında fayda vardır.