bosanma-surecinde-sonrasinda-evde-kim-kalir

Boşanma Sürecinde ve Sonrasında Evde Kim Kalır?

Boşanma sürecinde ve sonrasında evde kim kalır sorusu uygulamada boşanma aşamasında olan kişilerin en çok merak ettiği hususların başında gelmektedir. Bu kapsamda, boşanma sürecinde evde kimin kalacağına hakim karar verir. Boşanma sonrasında ise eve hangi eş malikse o kişi evde kalır. Ancak boşanma sonrasında mal paylaşım davası açılmışsa bu durumda mal paylaşım davasının sonucuna göre evde kalacak kişi değişebilir.

Boşanma Sürecinde Evde Kim Kalır?

Boşanma sürecinde eşlerin anlaşmasıyla evde kimin kalacağı kararlaştırılmışsa hak sahibi kişi evde kalır. Ancak boşanma davalarında çoğunlukla anlaşma sağlanamaz ve hakim somut durumun şartlarına göre boşanma sürecinde evde kimin kalacağını belirler. 

Eğer, 01.01.2002 tarihinden önce edinilen bir ev varsa bu durumda bazı istisnai durumlar haricinde evde kalma hakkı, tapu sahibi eşe aittir. Ancak 01.01.2002 tarihinden sonra edinilen evde eşlerin edinilmiş mallara katılma rejiminden dolayı ev üzerinde hakkı bulunur. Bu sebeple bu tarihten sonra edinilen evde kimin kalacağına hakim somut durumu inceleyerek karar verecektir.

DİKKAT: Boşanma sürecinde ve sonrasında evde kim kalır sorusuna net bir cevap verilebilmesi için somut durumun incelenmesi gerekir. Bu kapsamda, evlilik tarihi, evin edinilme tarihi, evin tahsis talebi gibi ayrıntılar birlikte değerlendirilmelidir.

Müşterek Konutun Tahsisi Nasıl Talep Edilir?

Müşterek konutun tahsisi, eşlerin boşanma davası sürecinde evin kendisine tahsis edilmesini isteyen eş tarafından somut durumu ve tahsisi haklı kılacak hususların hakime açıklanmasıyla talep edilir. Bu anlamda müşterek konutun tahsisi her iki eş tarafından talep edilebilir. 

Boşanma sürecinde ve sonrasında evde kim kalır sorusuna hukuki dayanaklarla olasılıkların tespit edilerek cevap verilmesi son derece önemlidir. Zira, boşanma sürecinde eşlerin halen aynı evde yaşaması ve yaşamlarını sürdürmesi beklenmez. Bu durum her iki tarafı daha zor bir duruma sokacağı gibi anlaşmak mümkün olmayan durumlarda hakimin müdahalesi gerekir. 

Müşterek Konutun Tahsisi Nasıl Talep Edilir?

Hakim Evde Kimin Kalacağına Nasıl Karar Verir?

Hakim evde kimin kalacağına, eşlerin ekonomik durumları, sağlık durumları, maddi durumları, çocuk ile olan iletişimleri, evin ne zaman satın alındığı gibi hususlar incelenerek karar verir. Özellikle bir taraf ekonomik olarak güçsüzlüğe düşecekse, sağlık durumu başka bir yerde yaşamaya veya taşınmaya el vermiyorsa, ev bu kişiye tahsis edilebilir. 

Hakimin boşanma sürecinde ve sonrasında evde kim kalır hususunda karar verirken çocukla olan kişisel ilişkiler de değerlendirilmesi gereken bir husustur. Bu kapsamda uygulamada genellikle kadının çocuk ile olan ilişkisi daha sıkı olabilir ve bu müşterek konutun tahsisinde bir kriter olabilir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için “boşanmada kadının hakları” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Boşanma Sonrasında Evde Kim Kalır?

Boşanma sonrasında tapuda ev üzerine kayıtlı olan eş evde kalır. Bu kapsamda eve malik olan eşin evi tahliye etme imkanı ve şartları oluşmuşsa ecrimisil talep etme hakkı bulunur. 

Eğer eşler arasında boşanma davasından ayrı olarak mal paylaşım davası açılmışsa ve bu dava kesinleşmişse bu durumda mal paylaşım davası sonucunda evin durumu incelenmelidir. Zira mal paylaşım davası ile özellikle evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan evin üzerinde diğer eşin de hakkı olacağından mahkemece paylaşım yapılır. Mal paylaşım davası ile ilgili ayrıntılı bilgilere “mal paylaşım davası” başlıklı yazımızı inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Boşanma sürecinde ve sonrasında evde kim kalır sorusuna cevap verebilmek için ihtimal dahilinde olan mal paylaşım davası hususları da dahil olarak pek çok usuli iş ve işlem hukuki çerçevede incelenmelidir. Bu kapsamda, tüm usuli işlemlerin doğru yapılması bu tür davalarda olumlu sonuç alınabilmesi için çok önemlidir. Dolayısıyla sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Müşterek Konutun Tahsisi Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Müşterek konutun tahsisi kararına itiraz edilebilir. Bu durumda, hakimin müşterek konutun tahsisini hangi maddeye göre yaptığı incelenir. Eğer müşterek konutun tahsisi TMK m.169 ile bir tedbir olarak verilmişse 1 hafta içinde itiraz edilmelidir. Buna karşın hakim, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında müşterek konutun tahsisine karar vermişse bu durumda itiraz süresi 2 haftadır.

Sonuç

Boşanma sürecinde ve sonrasında evde kim kalır sorusu uygulamada boşanma aşamasında olan kişilerin en çok merak ettiği hususların başında gelmektedir. Uygulamada somut olaya göre boşanma sürecinde ve sonrasında evde kim kalır sorusuna verilecek yanıtlar değişkenlik gösterecektir. Bu anlamda her bir somut olayın kendine özgü şekilde incelenmesi ve özellikle usuli işlemlerin hukuka uygun yapılması gerekir. Bu kapsamda alanında uzman bir boşanma avukatına danışmakta fayda vardır.