anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği yazımızın aşağısında bulunmaktadır ancak öncesinde bu dava türü ile ilgili kısa bilgilendirme yapmak gerekecektir. Zira şartları olmadan veya hata yapılarak açılan dava reddolacağından buna dikkat etmek gerekecektir.

Anlaşmalı boşanma, bu dava türünün özel bir görünümüdür. Hakimin takdir yetkisini çekişmeli boşanma davasına göre sınırlar. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını düşünen (şiddetli geçimsizlik yaşayan) çiftler eğer evlenmelerinin üzerinden 1 sene geçmiş ise anlaşmalı boşanma yoluna gidebilirler. Bu türde kusur aranmaz.

Taraflar anlaşmış olduğu için evlilik birliği temelinden sarsılmış kabul edilir. Hakimin evlilik birliğinin devam edebileceğine olan kanısı bir önem taşımaz. Anlaşmalı boşanma yolunu tercih eden çiftleri hakim boşamak zorundadır. Bu kuralın tek istisnası ise protokolün hukuka aykırılığıdır.

Anlaşmalı boşanma davasının fer’ileri niteliğinde olan çocuğun velayeti, nafaka, mal rejimi tasfiyesi, velayet kendisine verilmeyen eş ile çocuk arasındaki kişisel ilişki vb. her türlü konuda taraflar anlaşmış olmalıdır.

Bu anlaşma bir protokol olarak hazırlanmalı ve hakimin onayına sunulmalıdır. Hakim bu protokolü eşler ve çocukların zararına yahut hukuka aykırı bulursa anlaşmalı boşanma talebini reddedebilir. Ancak bu protokolde hukuka aykırılık teşkil eden bir durum olmadığı takdirde hakim kusur araştırması yapmaksızın boşanmaya karar vermek durumundadır.

Anlaşmalı boşanma yoluna gidebilmek için davanın açıldığı tarih itibariyle evlilik bir sene sürmüş olmalıdır. İlk bir sene içerisinde yapılan talepler dikkate alınmaz. Onun haricinde dikkat edilmesi gereken herhangi bir hak düşürücü zamanaşımı süresi söz konusu değildir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nedir?

Anlaşmalı boşanma davasında dava açmadan önce hazırlanması gereken iki temel metin vardır. Bunlardan birisi olan protokole yukarıda bahsettik. Diğer metin ise anlaşmalı boşanma dava dilekçesidir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi aşağıda ayrıntılarına değineceğimiz üzere önemli bir unsurdur. Hatalı bir içerik taşıyor olması boşanma talebinin reddine neden olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorusunun cevabı her somut olaya göre değişir. Evlilik ile ilgili önemli ayrıntılar burada öne çıkacaktır. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin ve protokolünün deneyim sahibi bir aile mahkemesi avukatının hukuki yardımı ile hazırlanmasında her zaman yarar vardır.

Bununla beraber bu tarz hukuk tekniği bilgisi gerektiren metinlerin kesinlikle arzuhalcilere yazdırılmaması gerekir. Bu tarz dilekçelerde genel olarak gördüğümüz hatalar dolayısıyla kişinin aynı sebebe dayanarak boşanma davası açma hakkı da elinden gitmektedir.

Taraflar bizzat mahkemeye başvurmalı ve duruşmada hazır bulunmalıdır. 

Anlaşmalı boşanma konusunda daha detaylı bilgi için “anlaşmalı boşanma davası” ve “anlaşmalı boşanma protokolü” başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanma davası ve aile hukukuna ilişkin tüm uyuşmazlıklarda görevli mahkeme aile mahkemesidir.Aile mahkemeleri bu alanda özel ihtisasa sahip mahkemelerdir. Anlaşmalı boşanma davası da aile mahkemeleri tarafından görülür.

Aile mahkemesi bazı bölgelerde kurulmamış olabilir. Böyle durumlarda asliye hukuk mahkemesi bu tür davalarda görev yapar.

Ancak anlaşmalı boşanmada yetki kuralı genel kuraldan farklıdır. O yüzden eşler istedikleri herhangi bir yer aile mahkemesinde açabilirler.

Anlaşmalı Boşanmada Avukatın Önemi

Anlaşmalı boşanma teknik bir süreçtir. yalnızca dava dilekçesi değil ayrıca protokolün de hazırlanması gerekmektedir. Protokol mal varlığının nasıl dağılacağı, nafaka, velayet gibi durumları içereceğinden mutlaka üzerinde düşünülerek hazırlanması gerekmektedir.

Hatalı dilekçeler veya protokoller ile kişilerin telafisi güç zararlar ortaya çıkardığı genelde karşılaştığımız bir şeydir. Deneyimli bir boşanma avukatının hukuki yardımı her zaman kişinin yararına olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti ve Masrafları

Boşanma avukatı ile müvekkili arasında avukatlık ücreti serbestçe belirlenir. Ayrıca baro her sene avukatlar için asgari ücret tarifesi belirler. Bu tarifede avukatların gördükleri hizmet karşısında aldıkları ücretin alt tavanı gösterilir..Bununla beraber baro tavsiye niteliğinde bir ücret tarifesi de yayınlar. Bu tarife avukatlar için bağlayıcı değildir ancak genel olarak bu listelere bağlı kalınarak avukatlık ücretinin belirlendiğini söyleyebiliriz.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

(……..….) Aile Mahkemesine

Davacı : Ad, Soyad, TC kimlik numarası, yerleşim yeri bilgileri yazılır

Davacı Vekili : Eğer dava vekil ile takip edilecekse avukatın adı-soyadı ve adresi

Davalı : Ad, soyad, TC kimlik numarası, yerleşim yeri bilgileri yazılır

Davanın Konusu : Boşanma, velayet, nafaka (tedbir-yoksulluk-iştirak), maddi ve manevi tazminat konuları belirtilir.

Açıklamalar : Evliliğe ilişkin temel bilgiler verilir ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ifade edilir. Normal boşanma davası dilekçesinde mutlaka bulunması gereken kusur unsuru anlaşmalı boşanma dilekçesinde gerekmez. Örneğin şu şekilde açıklamada bulunulabilir:

Davalı ile XX.XX.XXXX tarihinde evlendik. Bu evlilikten X kız X erkek X tane çocuğumuz vardır. Çocuklar henüz reşit değildir / reşittir. Davalı ile aramızdaki evlilik birliği son zamanlarda vuku bulan geçimsizlik sebebi ile temelinden sarsılmıştır. Davalı taraf ta bunu kabul etmiş olup TMK 166/3 maddesi gereğince boşanmamıza karar verilmesini talep ediyoruz. Davalı ile yaptığımız protokol çerçevesinde (buradan sonra hazırlanan protokole göre mahkemeden talep edilecek olan hukuki sonuçların gerekliliğine değinilir) karar verilmesini talebimiz bu davanın konusunu oluşturur.

Hukuki Deliller : Nüfus Aile Kaydı, Protokol vb. deliller belirtilir. 

Hukuki Dayanak : TMK 166/3. maddesi ve ilgili mevzuat

Sonuç ve Talep : Açıklanan nedenlerle boşanmaya ve protokolde yer alan velayete, nafakaya (miktarlar belirtilerek), maddi tazminata (miktarlar belirtilerek), manevi tazminata (miktarı belirtilerek) hükmedilmesi arz edilir.

Davacı veya Davacı Vekili

Adı – Soyadı

İmza

Bu makale faydalı mıydı?