Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği ile anlaşmalı boşanma talebinde bulunulabilir. Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “anlaşmalı boşanma” yazımızı okuyabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

Aşağıdaki anlaşmalı boşanma dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşma protokolü hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkiller arasında, …/…/… tarihinden itibaren devam eden bir evlilik birliği bulunmaktadır. Uzun bir süre boyunca devam eden bu evlilik, sosyal ve kültürel farklılıkların zaman içinde ortaya çıkması nedeniyle giderek artan bir anlaşmazlığa dönüşmüş ve sonunda ortak yaşam koşullarını sürdürülemez kılmıştır.
 1. Ancak, taraflar, bu farklılıklara rağmen birbirlerine olan sevgi ve saygılarını tamamen kaybetmeden, aileleri ve çevreleri bakımından mümkün olduğunca yumuşak bir geçiş sağlamak amacıyla, ekte sunulan …/…/… tarihli anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamış ve herhangi bir dış etki altında kalmadan, söz konusu protokolü imzalamışlardır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Protokolde, müvekkillerin evlilik birliği süresince elde ettikleri malvarlığının paylaşımı, nafaka, maddi ve manevi tazminat konuları ile işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına dair ortak çözümler bulunmaktadır. Taraflar arasında önceden kararlaştırılmış olan ve protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanma kararı verilmesi gerekmektedir. Bu dava, tarafların anlaşmalı olarak başvurdukları bir çözüm yolunu temsil etmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: ../../.. Tarihli Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Nüfus Aile Kaydı, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu Madde 166, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Üstte belirttiğimiz sebeplerden ötürü, taraflar arasında bulunan anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde, tarafların boşanmalarına karar verilmesini, boşanma hükmünün kesinleştiğinde ise nüfus kütüğüne tesciline hükmedilmesini talep etmekteyiz. Bu hususta, müvekkilimiz adına saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşma protokolü hakkındadır.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Taraflar, …/…/… tarihinde birbirleriyle evlenmişlerdir. Bu evlilikleri süresince herhangi bir çocukları olmamıştır. Taraflar arasındaki bu birliktelik, çekilmez bir duruma dönüşmüş ve anlaşmalı boşanma davası açma hakkını kullanabilmek için gerekli olan bir yıllık sürede tamamlanmıştır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Taraflar, dava konusu olan boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat, yargılama giderleri ve ev eşyaları gibi konularda karşılıklı olarak anlaşmışlardır. Bu konularda hazırlanan anlaşma protokolü taraflar tarafından imzalanmış ve dava dilekçesi ekinde mahkemeye sunulmuştur.
 1. Hazırlanan dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü çerçevesinde, tarafların boşanma kararı alması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, iş bu dava açılma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: ../../.. Tarihli Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Nüfus Aile Kaydı, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu Madde 166, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim ve mahkeme tarafından re’sen dikkate alınacak sebeplerle dilekçe ekinde sunulan boşanma protokolü de nazara alınarak, tarafların boşanmalarına ilişkin yargılama masraflarının davacı tarafça karşılanmasına, kararın kesinleşmesi durumunda nüfusa tescil edilmesine karar verilmesini talep ederim. Saygılarımla,(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği yazılırken protokol metnine uygun olmalıdır. 
 • Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği içeriğinde tarafların iddiaları yer almamalıdır. Yalnızca protokol metni ve tarafların anlaştıkları belirtilmelidir. 
 • Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği, anlaşmalı boşanma protokol metni ile birlikte Aile Mahkemesi’ne sunulmalıdır. 
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır. 
 • Taraflar burada bir iddia da bulunmadığından delil olarak yalnızca protokol metni ve nüfus kaydı eklenmelidir.
 • Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar protokol metni ile çelişmemelidir.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, anlaşmalı boşanma dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.