kiskanclik-nedeniyle-bosanma

Kıskançlık Nedeniyle Boşanma

Kıskançlık nedeniyle boşanma davası, bir eşin diğer eşe karşı aşırı kıskanç davranışlarda bulunarak onun yaşamını olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle evlilik birliğinin temelden sarsılması sonucu açılan davadır. Bu davada hakim, kıskanç davranışlarda bulunan eşin, bu davranışının ne ölçüde olduğunu ve evlilik birliğinin sürdürülmesine olan etkisini değerlendirir. Eğer hakim kıskançlığın evlilik birliğinin devamına engel olacak düzeyde olduğuna kanaat getirirse boşanma kararı verecektir.

Kıskançlık Boşanma Sebebi Midir?

Kıskançlık, evlilik birliğini temelden sarsacak kadar ileri bir boyuttaysa boşanma sebebidir. Çünkü, kıskançlık duygusu eşler arasında belirli bir seviyede olduğunda genellikle sorun çıkartmadığı ancak diğer eşin hayatını kısıtlayıcı bir seviyeye ulaştığında birlikteliğin devamını çekilmez hale getirebildiği görülür. 

Evlilik birliğinin temelden sarsılması hususu TMK m.166‘da şu şekilde açıklanmıştır:

“Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.”

Kıskançlık, Türk Dil Kurumu’na göre şu şekilde açıklanmıştır:

“Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum.” 

Bu bağlamda, kıskançlığın boşanma sebebi olması için kıskançlık duyulan eşe karşı yapılan davranışların seviyesi tespit edilmelidir. Örneğin, yalnızca eşini kıskandığı için ona bir takım öğütler veya telkinler veren kişi eşinin yaşamını kısıtlamış olmayacak, evlilik birliği içerisinde mutlu bir evlilik için eşine tavsiyeler vermiş olacaktır.

Eşin başkalarıyla görüşmesine izin vermeyen, sosyal yaşamını sekteğe uğratacak kadar engellemede bulunan veya diğer insanlarla iletişime geçildiğinde sürekli sorun çıkartan eşin kıskançlığı ise evlilik birliğini temelden sarsmış olacaktır ve boşanmaya yol açacaktır. 

Örneğin, eşin arkadaşları ile buluşmasına izin vermemek, karşı cins ile olan en ufak iletişime engel olmak, eşi akrabaları ile görüştürmemek, eşin sürekli olarak telefonunu karıştırarak karşı cins ile olan iletişimi engellemek, eşin gündelik kıyafetleri dahil olmak üzere giyimini kıskanmayacağı şekilde düzenlemeye çalışmak, kıskançlık nedeniyle boşanmaya sebep olabilir. 

Yargıtay’a Göre Kıskançlık Nedeniyle Boşanma Sebebi Örnekleri

Yargıtay’a göre kıskançlık nedeniyle boşanma sebebi örnekleri şunlardır:

  • Eşlerden birinin diğerini komşuları ile görüşmesini yasaklaması, engellemesi veya bu hallerde sürekli sorun çıkartması, (Yargıtay 2. H.D., 7.6.2002 T., E. 6787, K. 7694),
  • Eşlerden birinin diğerini yakınları ile görüşmesini yasaklaması, engellemesi veya bu hallerde sürekli sorun çıkartması, (Yargıtay  2. H.D., 29.12.2011 T., E. 2011/1790, K. 2011/24079),
  • Eşlerden birinin diğerini arkadaşları dahil hiç kimseyle görüşmesini yasaklaması, engellemesi veya bu hallerde sürekli sorun çıkartması, (Yargıtay 2. H.D., 17.09.2012 T., E. 2012/14251, K. 2012/21371),
  • Eşlerden birinin aşırı kıskançlık sebebiyle başkalarının yanında rendice edici şekilde davranması, (Yargıtay 2. H.D., 2016/11033 E. , 2018/2355 K.)
  • Bir eşin diğerine karşı güvensizlik duyarak, aşırı kıskançlık göstermesi  (Yargıtay, 2. H.D., 18.09.2008 T., 12425/12145)
  • Eşin kıskançlık sebebiyle, diğerine karşı baskıcı davranışlar sergilemesi, (Yargıtay 2. HD. 03.07.2019 T., E. 2019/2770 K. 2019/8078).

Yargıtay örneklerinden gördüğümüz üzere, kıskançlığın boşanma sebebi sayılması için evlilik birliğinin devamınn diğer eş için büyük ölçüde çekilmez hale gelmesi gerekmektedir. Zira kıskançlık insan doğasında bulunan bir duygudur ancak bu duygunun evliliğe zarar verici bir boyuta ulaşması eşlerin hayatını olumsuz etkileyeceğinden boşanma sebebi olacaktır. 

Açılacak olan boşanma davası için kıskançlık eylemlerinin hangilerinin boşanmaya sebebiyet vereceği incelenmeli, kıskançlık olgularının nasıl ispatlanabileceği ispat araçlarıyla tespit edilmeli ve usuli işlemler hukuki şekilde yapılmalıdır. Zira, boşanma davası süreci ve sonucunda hakimin vereceği kararda eşlerin boşanmadaki kusur oranı belirleyici olacaktır. Bu bağlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır. 

Kıskançlık Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

Kıskançlık nedeniyle boşanma davasında talepler şunlardır:

  • Nafaka, (ilgili yazı: ”nafaka hesaplama”)
  • Velayet, (ilgili yazı: “boşanmada çocuğun velayeti kime verilir? (yaşlar burada)”
  • Maddi ve Manevi Tazminat, (ilgili yazı: “boşanmada maddi ve manevi tazminat”)
  • Mal Paylaşımı, (ilgili yazı: “boşanmada mal paylaşımı”)
Kıskançlık Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

Boşanma Davası Masrafları ve Avukat Ücreti

Kıskançlık nedeniyle boşanma davası masrafları 2024 yılı itibariyle ortalama 3500-4000 TL arasındadır. Kıskançlık nedeniyle boşanma davası avukatlık ücreti ise 2024 yılı itibariyle en az 17.900 TL’dir. 

DİKKAT: Bu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2024 yılı için belirlenen asgari miktardır. Dolayısıyla müvekkil ve avukatın arasındaki anlaşma bu meblağın üzerinde olabilir.

Kıskançlık Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Kıskançlık nedeniyle boşanma davası  yaklaşık olarak 1-1,5 yıl sürer. Bu süre içerisinde kıskançlık nedeniyle boşanma davaları ortalama 6 celse sürmektedir.

Sonuç

Kıskançlık nedeniyle boşanma davası, eşler arasında evlilik birliği içerisinde birbirlerinin sosyal yaşantısını etkileyecek düzeyde kıskançlık davranışı gösterilmesi sonucu açılır. Bu davada, kıskançlık davranışına maruz kalan eşin, diğer eşin davranışlarının evlilik birliğini temelden sarstığını ispat etmelidir. Dolayısıyla kusur oranının belirlenmesi ve evliliğin devamının mümkün olmadığı hususu ortaya konulmalıdır. Bu anlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması tavsiye edilir.