Velayet davası dilekçe örneği

Velayet Davası Dilekçe Örneği

Velayet davası dilekçe örneği ile velayet davası  talebinde bulunulabilir. Velayet davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “velayet davası ve velayetin değiştirilmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Velayet Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki velayet davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Velayetin değiştirilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Taraflar arasında gerçekleşen boşanma, … Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarihli ve …/… Esas, …/… Karar sayılı kararı ile sonuçlanmış olup, bu kararla birlikte …….. doğumlu ……… çocuğun velayeti davalıya verilmiştir.
 1. Davalı, velayeti kendisine bırakılan çocuğuna yeterli özeni göstermemekte, uzun çalışma saatleri nedeniyle çocuğun bakımı ve okul ihtiyaçlarına komşuları tarafından karşılanmaktadır. ……… sınıfa devam eden çocuğun normalden daha fazla anne ilgisine ihtiyaç duyduğu bir dönemde, davalı bu sorumluluğunu yerine getirmemektedir. Bu durum, davalının, yasal yükümlülüklerini ciddi şekilde ihmal ettiğini göstermektedir (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 348/1, 2).
 1. Ayrıca, davalı, çocuğuyla ilgili temel yükümlülüklerini yerine getirmemekle kalmayıp zaman zaman çocuğa şiddet uygulamaktadır. Bu husus, müvekkilim tarafından ……… Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulmuştur. Belirtilen sebeplerden anlaşılacağı üzere, çocuğun ahlaki terbiyesi ve sağlığı ciddi bir tehlike altındadır. Bu sebeplerle, bu davayı açma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, …… Aile Mahkemesi …/… Esas Sayılı Boşanma Kararı,  …….. Cumhuriyet Başsavcılığı …/… Numaralı Soruşturma Dosyası, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 336, madde 337, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Belirttiğim sebepler ile birlikte, re’sen incelenmesi gereken diğer hususlar da dikkate alınarak; davalı olan anne üzerinde bulunan velayetin kaldırılması ve velayetin müvekkilime verilmesi talep edilmektedir. Ayrıca, yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin karşı tarafça üstlenilmesini, saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Velayetin değiştirilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Küçük ……………., müvekkilimle davalı tarafın birlikteliği sonucu dünyaya gelmiştir. Küçük ile davalı arasındaki kan bağı, diğer tarafın küçük ………..’ı tanıması sonucunda kurulmuştur. Bu nedenle, …………. müvekkilimle diğer tarafın müşterek çocuğudur. Bu durum, ………….’un müvekkilin çocuğu olduğunu kendi nüfus kaydında da teyit etmektedir.
 1. Davalı ………………, …/…/… tarihinde vefat etmiştir. Bu durumda, Medeni Kanun’un 336 ve 337. maddelerine göre, …………’ın velayet hakkı tek başına müvekkile geçmiştir. Ancak, müvekkilimle diğer taraf arasında resmi bir evlilik bulunmaması ve küçük …………. ile annesinin soyadlarının farklı olması sebebiyle hukuki işlemlerde sorunlar ortaya çıkmaktadır.
 1. Nüfus kayıtlarında, küçük …’nun annesi olarak müvekkil ……….. görünse de, bu durum bazı resmi kurumlar tarafından velayet kararı talep edilmesi için yeterli bulunmamaktadır. Küçük ………………., doğduğu tarihten itibaren annesi ile birlikte yaşamaktadır.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, …… Aile Mahkemesi …/… Esas Sayılı Boşanma Kararı, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 336, madde 337, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Belirttiğimiz konular gözetilerek, küçük …………’ın velayetinin davacı anne lehine karara bağlanmasını, saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Velayetin değiştirilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. ……. Aile Mahkemesi’nin …/… Esas, …/… Karar sayılı ilamı ile resmi olarak boşandık. Bu boşanma sürecinde, müşterek çocuğumuz ……..’nın velayeti davalı babaya verildi. Bu kararı desteklemek amacıyla dilekçemize ilgili kararı ekliyoruz. Ancak sonrasında velayeti elinde bulunduran davalı baba, başka bir birey ile tekrar evlenmiştir. Ancak, bu yeni evlilik sebebiyle davalı baba, çocuğumuza bakmaktan imtina etmektedir. Aynı zamanda, davalının yeni eşi de çocuğun bakımına ilgi göstermemektedir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davalı babanın çocuğa yeterli bakım sağlamaması sebebiyle müşterek çocuğumuz fiilen zaten benim yanımda kalmaktadır. Çocuğun günlük yaşam masrafları, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları şu anda benim sorumluluğum altındadır. Davalı babanın kendi biyolojik çocuğuna dahi yeterli ilgiyi göstermemesi, velayet hakkını sürdürmesi durumunda hem benim hem de çocuğumun zarar görmesine neden olabilir. Örneğin, çocuğun eğitim ve sağlık hizmetleri alabilmesi için gerekli olan veli rızası, davalı babanın velayetinde olduğu için sorun oluşturabilir. Çocuk benim yanımda olmasına rağmen velayetin davalı babada olması, çocuğun yaşamında olumsuz etkilere yol açabilir. Bu sebeplerle, küçük ………’nın velayetinin değiştirilerek annesine verilmesi için dava açılması kaçınılmaz hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, …… Aile Mahkemesi …/… Esas Sayılı Boşanma Kararı, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 336, madde 337, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Özetle sunduğum sebepler temelinde, küçük ……… adlı çocuğun velayet hakkının mevcut davalı olan babadan alınıp tarafıma verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine ilişkin olarak, bir karar alınmasını içtenlikle talep ederim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Velayet Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Velayet davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Velayet davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, velayet davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.