Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse

Kadın Boşanma Davası Açar Erkek Kabul Etmezse

Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse, bu durumda açılan boşanma davası çekişmeli bir boşanma davası olarak devam eder. Yani erkek boşanmayı kabul etmezse veya boşanmada kadının daha kusurlu olduğunu iddia ederse, dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Bu durumda, hakimin hüküm vermesinde hangi tarafın davayı açtığının da bir önemi bulunmamaktadır. 

Kadın Boşanma Davası Açar Erkek Kabul Etmezse Ne Olur?

Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse, boşanma davası çekişmeli boşanma olarak devam edecektir. Bu durumda, erkek boşanmayı kabul etmezse dava çekişmeli olarak devam edeceğinden kadının mahkemede erkeğin kusurunu kanıtlaması gerekir. Yani, kadın boşanmaya neden olacak tüm unsurları mahkemede ortaya koymalıdır. Bu sayede erkek istemese bile mahkeme boşanma kararı verebilir.

Boşanma davası sürecinin nasıl başladığı ve hangi işlemlerle devam ettiği konuları başta olmak üzere boşanma davasına ilişkin tüm hususların incelendiği “boşanma davası nasıl açılır?” yazımızı inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Boşanma Davasında Erkek Gelmezse Ne Olur?

Boşanma davasında erkek gelmezse, bu durumun hukuken bir yaptırım olmaz ve davaya erkeğin yokluğunda devam edilir. Ancak, bu durumda erkek eş tarafının aleyhine yapılacak işlemlere karşı itiraz edilemeyecek ve dolayısıyla olumsuz sonuçlar doğabilecektir.  Eğer, boşanma davasını açan taraf erkekse, kadın da davayı takip etmeyeceğini bildirirse bu durumda davanın düşmesi kararı verilir.

Erkek Boşanmak İstemezse Dava Uzar mı?

Erkek boşanmak istemezse, dava uzar. Çünkü erkek boşanmak istemediği durumda dava çekişmeli boşanma davasına dönecektir. Bu bağlamda taraflar arasında, hukuken çekişmeli yargılama usulü benimsenir. Her iki taraf karşılıklı olarak hukuki argümanlarını sunacak ve hakim her iki tarafın iddia ve savunmalarını dinleyecektir. 

Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse, davaya çekişmeli olarak devam edileceğinden dava mahkemenin iş yoğunluğuna göre ortalama 1,5 yıl sürecektir. Bu noktada tarafların, karşılıklı olarak hukuki argümanlarını sunması son derece önemlidir. Dolayısıyla, kişilerin geleceklerini doğrudan etkileyen ve yaşamlarını şekillendirecek önemli davalardan olan boşanma davası için sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılmasında fayda vardır.

Çekişmeli boşanma davasının ne kadar süreceğinin, süreci uzatan ve kısaltan hususların neler olduğunun açıklandığı “çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?” başlıklı yazımızı inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Erkek Boşanmak İstemezse Dava Uzar mı?

Boşanma Davasını Kimin Açtığı Önemli mi?

Boşanma davasını kimin açtığı önemli değildir. Çünkü boşanma davasında hakimin göz önüne alacağı husus evlilik birliğinin bozulmasında hangi tarafın daha kusurlu olduğudur. Bu noktada kusur, dava sonunda hükmedilecek olan nafakanın hangi taraf aleyhine verileceğinin kararlaştırılmasında önem taşır.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Erkek Nafaka Öder mi?

Kadın boşanma davası açarsa erkek nafaka ödemez. Çünkü nafakaya hükmedilmesi hangi tarafın dava açtığı ile ilgili değildir. Hangi taraf davayı açmış olursa olsun, hakim evlilik birliğinin bozulmasında etkili olan eşlerin kusurlarını gözeterek nafaka hükmünü belirler.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Çocuğun Velayeti Kimde Kalır?

Kadın boşanma davası açarsa çocuğun velayetinin kimde kalacağı dava sonucuna kadar anlaşılamaz. Zira, çocuğun velayeti açısından boşanma davasını kimin açtığının bir önemi bulunmamaktadır. Hakim, önüne gelen boşanma davasında tarafların iddiaları ve somut durumu bir bütün olarak değerlendirerek çocuğun velayeti hakkında kararını verecektir.

Hakim çocuğun velayeti hakkında karar verirken, eşlerin çocuk ile olan kişisel bağlarını dikkate alacaktır. Bununla birlikte, eşlerin her birinin fiziki ve ruhsal sağlık durumu gibi birçok husus da göz önüne alınacaktır. Bu noktada, hakim uzman pedagoglardan veya bilirkişilerden de yardım alabilecektir. 

Kadın Boşanma Davası Açar Erkek Kabul Etmezse Dava Masraflarını Kim Öder?

Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse dava masraflarını kadın öder. Ancak bu ödeme davayı açanın kadın olmasından dolayı ödeyeceği dava açma masraflarıdır. Davanın sonucunda hakim, dava masraflarını haksız bulduğu ölçüde davalı tarafa yükleyebilir.

Boşanma Davası Açma Masrafı 

Boşanma davası açma masrafı, yaklaşık olarak 1.135,70 TL’dir. Bu ücret dava açılış masrafları için harç ve diğer giderleri kapsamaktadır.

Sonuç

Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse, dava artık çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Çünkü taraflar boşanma aşamasında anlaşamamıştır. Bu noktada mahkeme önünde, kadın taraf ve varsa vekili boşanma taleplerini beyan edecektir. Erkek taraf ise boşanmak istemiyor veya kadının evlilikte daha kusurlu olduğunu düşünüyorsa savunma yapmak durumundadır. Her iki durumda da sürecin alanında uzman bir boşanma avukatına danışılarak yürütülmesinde fayda vardır.