anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı Boşanma Davası

Kanunumuz iki tür boşanmayı tanımıştır. Bunlar çekişmeli ve anlaşmalı boşanmadır. Boşanmanın konularında taraflar arasında uyuşmazlık, anlaşmazlık bulunuyorsa çekişmeli boşanma söz konusudur. Tarafların uzlaşarak, boşanmanın tüm unsurları hakkında ortak karar aldığı boşanma çeşidi ise anlaşmalı boşanmadır. 

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Kanun anlaşmalı boşanma için bazı şartlar öngörmüştür. Bu şartlar gerçekleşmediyse bu yol ile mümkün değildir. Anlaşmalı boşanmanın şartları şöyledir;

 • Taraflar 1 yıldır evli olmalıdır.
 • Taraflar boşanma davasını birlikte açmalı ya da bir tarafın açtığı davayı diğer taraf kabul etmelidir.
 • Velayet, nafaka ve mal varlığının bölüşümü vb. tüm boşanmayla ilgili konularda protokol hazırlanarak anlaşma sağlanmalıdır.
 • Tarafların boşanmaya yönelik iradeleri özgür olmalıdır.
 • Tarafların bizzat duruşmaya katılması gerekmektedir.

Zaten aşağıdaki istatistikten de görüleceği üzere evliliklerin ortalam yüzde 3,5’u ilk bir yıl içinde sonlanmakta, diğer büyük çoğunluk 1 yıldan sonra sonlanmaktadır.

anlaşmalı boşanma davaları

Anlaşmalı Boşanma Davasının Tarafları

En az 1 yıldır evli olan eşler anlaşmalı boşanma davası açabilir. Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen tarafların her ikisi de boşanmak istemelidir. Taraflardan birisinin boşanmak istememesi halinde dava çekişmeli davaya döner. Taraflar dava açmadan önce boşanmanın sonuçları üzerine bir protokol hazırlamalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası boşanmak istenilen eşe karşı açılır. Eşin davayı kabul etmesi gerekir, aksi takdirde anlaşmalı değil çekişmeli boşanma söz konusu olacaktır. Taraflar bu davayı birlikte de açabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeliye göre çok daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Tek celsede sonuçlanması mümkün olan bir davadır. Davanın süresi mahkemelerin yoğunluğuna ve dava sürecindeki işlemlere göre değişebilmektedir. Tarafların dava süresinin kısaltmasının yolu tüm işlemleri eksiksiz ve hatasız yerine getirmektir. Bu nedenle hukuk bürosu aracılığıyla davanın açılması daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayabilir.

Anlaşmalı Boşanmanın Süreci ve İspat

Anlaşmalı boşanmada öncelikle taraflar boşanmak istediklerini belirttikleri ve boşanmanın sonuçlarını düzenledikleri bir anlaşma imzalar. Buna boşanma protokolü denmektedir. Protokol hazırlanıp imzalandıktan sonra anlaşmalı boşanma davası açılır. Hakim protokolün hukuku uygun olup olmadığını inceledikten sonra taraflara protokolü kabul edip etmediklerini sorar. Tarafların protokolü kabul ettiklerini bildirmeleriyle boşanma gerçekleşir.

Boşanma davalarında ispat konusu çekişmeli boşanma davasında gündeme gelmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar tüm hususlarda anlaştıkları için ispat edilebilecek bir konu söz konusu değildir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanmanın sonuçlarını düzenlediği bu davadaki en önemli belgedir. Protokol hazırlanarak mahkemeye sunulur. Hakim hukuka aykırı gördüğü noktaları değiştirme yetkisine sahiptir. Tarafların protokolde anlaşamadıkları noktalar varsa anlaşmalı boşanma söz konusu olmaz. Bu davadaki haklarınızın korunmasını istiyorsanız protokol çok iyi bir şekilde düşünülerek hazırlanmalıdır.

Protokolde tarafların anlaşması gereken başlıca hususlar şöyledir;

 • Tarafların boşanmaya yönelik ifadesi.
 • Nafaka miktarı.
 • Çocuğun velayetinin kimde kalacağı.
 • Velayeti almayan tarafın çocukla kuracağı kişisel ilişki.
 • Mal varlığının paylaşımı.
 • Tazminat.
 • Ziynet eşyalarının paylaşımı.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl ve Nerede Hazırlanır?

ÖNEMLİ!: Anlaşmalı boşanma protokolü sonuçları bakımından oldukça önemlidir. Bu nedenle tarafların bu protokolü boşanma avukatına hazırlatması ve maddeleri avukata detaylıca açıklatması önemlidir. Tarafların tek bir avukat ile protokolü hazırlayabilmesi mümkünken ayrı avukatlar tutarak da bu işlemi yapabilirler. Protokolde boşanma sonuçlarıyla ilgili mümkün olduğunca fazla meselenin yer alması önemlidir. Böylece taraflar belirsizlikle karşılaşmaz.

Protokol tarafların üzerinde anlaştıkları konuların yer aldığı belgedir. Ancak protokolü imzalayan taraf mahkemede protokolü kabul etmediğini bildirebilir. Böyle bir durumda protokolün geçerliliği kalmayacaktır.

Protokol esasen boşanmanın tüm şartlarını içermesi nedeni ile buraya ayrıca bir önemle dikkat edilmelidir. Zira düşünülmeden ve avukata danışılmadan hazırlanan bir protokol ile bir çok hakkınızdan olabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Çocukların Velayeti

Bu davada, boşanmanın diğer sonuçları gibi çocuğun velayetinin kime verileceği de protokol ile belirlenir. Taraflar çocuğun menfaatini gözeterek velayetin kime verileceğini kararlaştırmalıdır. Ayrıca velayeti almayan tarafın çocukla kişisel ilişkisi, yani ne aralıkla ve ne kadar süre görebileceği, protokolde düzenlenir.

Özellikle aldatma durumunda taraflardan birisi diğerinin üzerinde baskı kurarak çocuğun velayetini almaya çalışabilmektedir. Böyle bir durumda irade sakatlanacağı için protokol geçersiz olacaktır. Bu nedenle baskı, korkutma ya da hile gibi durumlarda avukata başvurularak gerekli hukuki işlemler yapılabilir. Bu konuda bir avukattan yardım almak en doğru yol olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka ve Tazminat

Anlaşmalı boşanmada nafaka ve tazminat konusu protokolde belirlenir. Protokolde yer alacak nafaka türleri yoksulluk nafakası ve iştirak nafakasıdır. Yoksulluk nafakası eşlerin maddi standartının düşmemesi için verilen nafaka türüdür. İştirak nafakası ise velayeti alan tarafa, çocuğun eğitim ve bakım giderlerine katkıda bulunmak için verilen nafaka türüdür. Hakim iştirak nafakasını yeterli görmediği takdirde artırabilir. Nafakalar üzerinde anlaşılamıyorsa çekişmeli boşanma gündeme gelir.

Protokolde düzenlenmesi gereken bir diğer konu da tazminattır. Tarafların maddi ve manevi tazminat talepleri varsa protokolde bunun miktarı belirlenmeli ve üzerinde anlaşılmalıdır. Protokolde tazminat hakkında bir madde yoksa tarafların tazminat almayacağı kabul edilir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Eşler malların nasıl paylaşılacağına boşanma protokolünde karar vermelidir. Taraflar mal paylaşımı konusunda anlaşamazlarsa dava sonuçlanmaz. Protokolde yer alması gereken başlıca mal paylaşımı konuları şunlardır;

 • Evlilik içinde alınmış olan mallar.
 • Evlilik içinde yapılan birikimler.
 • Eşlerin birbirlerine hediyeleri.
 • Eşlerin ailelerine hediyeleri ve bağışları.
 • Düğün takıları.
 • Ödenmemiş borçlar ve temin edilmemiş alacaklar.
 • Kişisel mallar.
 • Çeyizler.

Çekişmeli boşanmada mal paylaşımın nasıl olacağını öğrenmek için “boşanmada mal paylaşımı” yazımızı mutlaka okumalısınız.

Anlaşmalı Boşanmada Düğün Takıları

Boşanma protokolü ile mal paylaşımının nasıl olacağı belirlenirken düğün takılarının nasıl dağıtılacağı da belirlenir. Düğün takılarının tamamının bir tarafta kalmasına karar verilebileceği gibi eşlere bölüştürülmesi de kararlaştırılabilir. Düğün takılarının nasıl paylaştırılacağı protokole yazılmalı ve taraflar buna mahkemede de itiraz etmemelidir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesinde yer alması gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir.

 • Davacının kimlik bilgileri ve adresi yazılmalıdır.
 • Davalının kimlik bilgileri ve adresi yazılmalıdır.
 • Varsa avukatın kimlik bilgileri yazılmalıdır.
 • Dava konusunun anlaşmalı boşanma olduğu belirtilmelidir.
 • Evlilik tarihi, boşanma isteğinin sebebi, çocuk olup olmadığı ve protokol hazırlanıp hazırlanmadığı açıklamalar başlığı altında yazılmalıdır.
 • Nüfus kayıt örneği ve boşanma protokolünün mahkemeye sunulacağı belirtilmelidir.
 • Boşanma kararı verilmesi talep edilmelidir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesinin doğru şekilde hazırlanması davanın daha kısa sürede sonuçlanması ve olumsuz bir karar çıkmaması için önemlidir. Dava dilekçesi hazırlamak teknik bir iş olduğu için kesinlikle bir boşanma avukatına başvurarak bu işlemin gerçekleştirilmesi önerilir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti ve Masrafları

Anlaşmalı boşanma ücreti ve masraflarını, dava masrafları ve avukat ücreti olarak iki kalemde ele alınmalıdır. Bu dava için harç ücreti ve gider avansı yatırılmalıdır. Bu ücret yıldan yıla değişmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarının en önemli unsuru protokoldür. Protokolün eksik ya da yanlış hazırlanması boşanmanın gecikmesine ya da tarafların istemedikleri sonuçlarla karşı karşıya kalmasına sebep olabilir. Bu nedenle boşanma protokolünün avukat tarafından hazırlanması tavsiye edilir. Ayrıca avukata vekalet verilebilir. Sonuç olarak protokol hazırlanması, gerekli olduğunda danışmanlık hizmeti alınması ve vekalet verilmesi için de avukata belli bir ücret ödenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme

Dava açıldıktan sonra vazgeçme mümkündür. Tarafların ikisi de davadan vazgeçiyorsa dava artık görülmez ve boşanma gerçekleşmez. Ancak davayı açan taraf vazgeçmek istiyor fakat davalı taraf vazgeçmiyorsa artık anlaşmalı boşanma davasından değil, çekişmeli boşanma davasından söz etmek gerekecektir. Bu nedenle davadan vazgeçme konusunda sonuçlarıyla ilgili bilgi alabilmek için bir boşanma avukatına danışılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanmada Görevli ve Yetkili Mahkeme, Zamanaşımı

Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise, herhangi bir yer mahkemesidir. Yani tarafların üzerinde anlaştıkları herhangi bir yerdeki Aile Mahkemesi’nde açılabilir. 

Anlaşmalı boşanma için herhangi bir zamanaşımı süresi mevcut değildir. Taraflar diledikleri zaman dava açabilirler. Ancak 1 yıldan az süredir evli olan eşlerin anlaşmalı olarak boşanması mümkün değildir. Eğer 1 yıl şartı oluşmamışsa normal boşanma davası açma yoluna gidilmelidir.

Hukuki Sözlük

Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonucunda maddi gücü zayıflayacak olan tarafa diğer tarafın kendi maddi gücü oranında verdiği nafakadır.

İştirak Nafakası: Velayeti almayan tarafın velayeti alan tarafa çocuğun bakım ve eğitim giderlerine destek olmak amacıyla verdiği nafakadır.

Boşanma Protokolü: Eşlerin boşanma iradelerini belirttiği ve boşanma sonuçlarını düzenlediği belgedir.

Bu makale faydalı mıydı?