evlilik sözleşmesi

Evlilik Sözleşmesi

Eşlerin boşanma ihtimalini gözeterek bu paylaşıma ilişkin evlilik sözleşmesi yapmaları birbirlerine güvenmedikleri anlamına gelmez. Çünkü istisnasız her evlilik boşanma ihtimalini içerisinde barındırır.

Eşler arasında boşanma ihtimalinde mal paylaşımının ne şekilde yapılacağına ilişkin bahsettiğimiz bu sözleşme uygulamada sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Bu sözleşmenin ne şekilde yapılacağı, şartları, özellikleri, sonuçları, iptali vs. konunun diğer önemli noktalarını yazımızda ihtimallere göre aktaracağız.

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik sözleşmesi, eşlerin veya evlenecek kişilerin ileride boşanma ihtimali durumunda malvarlıklarının nasıl paylaştırılacağına ilişkin sözleşme yapmalarına denir. Esasen Türk hukukunda bunun adı mal rejimi sözleşmesidir. Ancak uygulamada evlilik sözleşmesi olarak yaygın kullanımı vardır.

Peki eşler mal rejimi sözleşmesi ile (yani evlilik sözleşmesi ile) ne tür bir paylaşım usulü belirleyebilir? Serbestçe istedikleri paylaşım prosedürünü belirleyebilirler mi? Bu soruya verilecek cevap hayır olacaktır.  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu boşanmada mal paylaşımına ilişkin farklı farklı paylaşım usulü belirlemiştir.

Eşler veya evlenecek kişiler bu paylaşım şekillerinden birini seçmek zorundadır. Bu paylaşım şekillerinin ayrıntıları başka yazılarımızın konusudur. Burada evlilik sözleşmesine ilişkin ayrıntılara değineceğiz.

Ancak bu paylaşım prosedürlerine kısaca değinecek olursak:

Mal Ayrılığı Rejimi: Evlilik sözleşmesi ile en çok seçilen paylaşma türü mal ayrılığı rejimidir. Çünkü bu paylaşa usulünün seçilmesi ile boşanma sonrasında eşler arasındaki mal paylaşımı çok kolay olmaktadır ve kim neye sahipse o mala malik olmaya devam etmektedir. Yani esasen bir paylaşma yapılmayacaktır. Burada mal ayrılığının ayrıntılarına girmiyoruz. Bununla ilgili olarak  “mal ayrılığı rejimi” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi: Mal ayrılığı rejiminin özel bir türü olan paylaşmalı mal ayrılığında eşler gene kendi mallarına sahip olmaya devam eder. Ancak burada kısmi bir tasfiye süreci söz konusu olur. Eşler birbirinde olan malını geri alır, paylı malik olunan mallar üzerinde yarar dengesi ölçülerek bir denkleştirme yapılır, ortak kullanıma tabi olan eşya ve yatırımlar paylaştırılır, bazı katı payları denkleştirilir.

Mal Ortaklığı Rejimi: Mal ortaklığı rejimi ise mal ayrılığına göre tam ters istikamette bir tercihtir. Bu paylaşım usulünü seçen eşler ister ortak mal ister kişisel mal fark etmeksizin bütün mallara ortak olurlar. Mal rejimi sözleşmesi yapılarak bu usulün tercih edilmesi de mümkündür.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Son olarak da edinilmiş mallara katılma rejimi söz konusudur. Belirtmemiz gerekir ki edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik sözleşmesi ile seçilebilecek bir paylaşma usulü değildir. Yasal mal rejimi budur. Taraflar evlilik sözleşmesi yaparak yukarıda bahsettiğimiz 3 paylaşma usulünden birini seçer veya sözleşme yapmayarak edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olur. Bu rejime göre evlilik birliği içerisinde edinilen mallar eşler arasında ortak paylaştırılır. Aşağıda bu konuya kısaca değineceğiz.

ÖNEMLİ: Bunlar Türk Medeni Kanununda yer alan paylaşma usulleridir. Boşanmada mal paylaşımı muhakkak bu 4 yoldan birine göre yapılır. Sözleşme ile ilk üçünden biri seçilebilir. Tabi her iki tarafın da mutabık kalarak boşanma sonrasında kendi aralarında bunlardan farklı bir paylaşım yapması mümkün, ancak bu resmi anlamda bir paylaşım değil, rızai mal devri olur.

Evlilik sözleşmesi ile seçilebilecek mal rejimi türlerini şu şekilde tablo olarak gösterebiliriz:

Özellikleri
Mal Ayrılığı Rejimi -En çok tercih edilen  paylaşım türüdür.

-Tasfiye yapılmaz, eşler kendi mallarına sahip olmaya devam eder.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi -Mal ayrılığının özel bir türüdür.

-Eşler kendi mallarına sahip olmaya devam eder, bazı denkleştirmeler yapılır.

Mal Ortaklığı Rejimi -Mal ayrılığının tam tersidir.

-Kişisel mallar da dahil olmak üzere tüm malların ortak paylaşımıdır.

Evlilik Sözleşmesinin Genel Özellikleri

Esasen yazımızda tamamen bu konuyu inceleyeceğiz. Ancak öncesinde bir tablo ile konuyu kısaca özetlemek isteriz. Tablonun ayrıntıları ise yazının devamında yer alıyor.

Nedir?
Hangi rejimler seçilebilir? Mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimlerinden biri seçilebilir.
Yapmak zorunlu mudur? Zorunlu değildir.
Yapılmazsa ne olur? Yapılmazsa edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olunur.
Nasıl yapılır? Evlenirken nikah dairesine bildirimle veya sonradan evlilik sözleşmesi ile noterde yapılır.
Ne zaman yapılır? Zaman sınırlaması yoktur.
Nafaka belirlenebilir mi? Evlilik sözleşmesine nafaka ile ilgili hüküm konulamaz.
Şarta bağlı yapılabilir mi? Şarta bağlı yapılamaz.
Kimler evlilik sözleşmesi yapabilir? Ayırt etme gücüne sahip eşler bu sözleşmeyi yapabilir.
Ölüm halinde geçerli midir? Ölüm halinde geçerliliğini korur ve paylaşım sözleşmeye göre yapılır.
Mirası Etkiler mi? Miras paylaşımını dolaylı olarak etkiler.
Masrafları nelerdir? Noter ücreti ve kırtasiye giderleri vardır. Avukat yardımı alınırsa avukat ücreti ödenir.
Sonradan değiştirilebilir mi? Eşler tekrar aynı prosedürü izleyerek yeni bir sözleşme yapabilir ve seçtikleri mal rejimini değiştirebilir.
Eşlerden biri tek başına değiştirebilir mi? Haklı nedenlerin varlığı halinde hakimden bu değişimi eşlerden biri kendi başına talep edebilir.

Evlilik Sözleşmesi Yapmak Zorunlu mudur?

Evlilik sözleşmesi (mal rejimi sözleşmesi) yapmak kanuni olarak zorunlu değildir. Ancak bu sözleşmenin yapılıp yapılmaması gerektiği, yapılacaksa hangi şartlar yapılacağı ve hangi türün seçileceği muhakkak bir avukat yardımı alınarak belirlenmelidir.

Böyle önemli bir konuda yüzeysel unsurlara veya güvene dayalı bir karar alınmamalıdır. Uygulamada evlilik sözleşmesi örnekleri ne gibi sonuçlar doğurmuş ne gibi durumlarda mal rejimi sözleşmesine ihtiyaç duyulmuş bunların avukata sorularak değerlendirilmesi gerekir.

Evlilik Sözleşmesi Yapılmazsa Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere eşlerin veya evlenecek olan kişilerin 3 farklı mal paylaşımı türünden birini seçme hakkı vardır. Eğer seçmezlerse yani evlilik sözleşmesi yapılmazsa edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar.

Uygulamada evliliklerin büyük çoğunluğunda evlilik sözleşmesi yapıldığı görülmez ancak yapılan evlilik sözleşmesi sayısı da az değildir. Edinilmiş mallara katılma rejimi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için “boşanmada mal paylaşımı” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

01.01.2002’den Önce Yapılan  Evliliklerin Durumu

01.01.2002’den önce eşler arasında mal ayrılığı rejimi esastı. Yani şimdi evlilik sözleşmesi ile seçilen mal ayrılığı rejimi önceden yasal mal rejimiydi ve herhangi bir işlem yapmadan taraflar buna tabi oluyorlardı.

Yeni Türk Medeni Kanunu ile 01.01.2002 tarihinde edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak kabul edildi ve tarafların mal rejimi sözleşmesi yapmaması halinde buna tabi olacakları belirlendi. Peki 01.01.2002’den önce evlenenler nasıl bir mal paylaşımı rejimine tabiler?

4772 Sayılı ‘Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulanma Şekli Hakkında Kanun’ ile 01.01.2002’den önce evlenmiş olanlara eski mal rejimini sürdürme hakkı tanındı. Buna göre bu kişiler TMK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde (01.01.2003 tarihine kadar) başka bir mal rejimini seçmezlerse yeni yasal mal rejimine otomatik olarak tabi oldular.

Mal Paylaşımı Rejimi Nasıl Olur?
1 Yıl İçinde Mal Rejimi Seçilmişse -Seçtikleri mal rejimi geçerli olur.

-Taraflar istedikleri zaman evlilik sözleşmesi prosedürü ile başka bir rejim seçebilir.

-Yeni seçtikleri rejim evlenme tarihinden itibaren geçerli olur.

1 Yıl İçinde Mal Rejimi Seçilmemişse -Edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar.

-Taraflar istedikleri zaman evlilik sözleşmesi yaparak başka bir rejim seçebilir.

-Taraflar bu bir yıllık süre içerisinde edinilmiş mallara katılma rejiminin evlilik tarihinden itibaren geçerli olmasına karar verebilir.

Sonuç olarak söylememiz gerekir ki; 01.01.2002’den önce evlenenlerin her zaman mal rejimi sözleşmesi yapma hakları vardır.

Ancak bahsettiğimiz 1 yıllık süre içerisinde seçim yapmamışlarsa o kişiler için 01.01.2002 tarihine kadarlık kısma mal ayrılığı, sonrasına edinilmiş mallara katılma rejimi kuralları uygulanır.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Bu konu ile ilgili cevaplanması gereken en önemli soru evlilik sözleşmesi nasıl yapılır sorusudur. Çünkü evlilik sözleşmesinin hatalı yapılması yahut ihmal edilen unsurlarının bulunması geçersizliğine neden olabilir.

Ancak; evlilik sözleşmesi nasıl yapılır sorusuna cevap vermeden önce evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır sorusunu cevaplandırmak gerekir. Çünkü bunun nasıl yapılacağı, ne zaman yapıldığına göre değişir. Şöyle ki;

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?: Evlilik sözleşmesi evlenirken ve evlendikten sonra olmak üzere iki farklı zamanda yapılabilir. Yani evlenen kişiler evlenirken mal rejimi sözleşmesi yapabilir. Yahut evlendikten sonra herhangi bir zamanda da  mal rejimi sözleşmesi yapabilir. Evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır sorusuna verilecek cevap içerisinde bir hak düşürücü süre söz konusu değildir.

Evlilik Sözleşmesi Sonradan Yapılır mı?: Yukarıda da bahsettiğimiz üzere evlilik sözleşmesinin yapıldığı iki temel zaman vardır. Bunlardan birincisi evlenmezden önce diğeri evlendikten sonradır. Yani sıkça sorulan evlilik sözleşmesi sonradan yapılır mı sorusuna evet yapılır şeklinde yanıt vermemiz gerekir.

Peki evlilik sözleşmesi nasıl yapılır? Bunu bir tablo ile göstermemiz mümkündür:

Evlenmeden Önce  Evlendikten Sonra
Ayrıntıları TMK madde 203 ile Evlendirme Yönetmeliği Ek Madde 1’de yer alır. Ayrıntıları TMK madde 205’de yer alır.
Yazılı olmak zorundadır. Yazılı olmak zorundadır.
Taraflarca imzalanması gerekir. Taraflarca imzalanması gerekir.
Gerektiğinde yasal temsilci de imzalamalıdır (olağanüstü durumlarda küçüğün evlenmesi gibi) Gerektiğinde yasal temsilci de imzalamalıdır (eşlerin küçük olması gibi)
Yazılı ve imzalı evlilik sözleşmesi evlendirme dairesine verilir. Yazılı ve imzalı evlilik sözleşmesi notere onaylatılır yahut direk noterin düzenlediği sözleşme taraflarca imzalanır.

Görüldüğü üzere iki temel şekil var. Bu sözleşme evlenirken nikah memuru ile evlendikten sonra ise noter ile gerçekleştirilebiliyor. Noterde düzenleme veya onaylama şeklinde olabilir. Düzenleme şeklinde olursa noter hazırlar ve taraflar imzalar, onaylama şeklinde olursa taraflar hazırlar ve noter onaylar.

ÖNEMLİ!: Bu sözleşmenin noterde düzenleme şeklinde yapılmasını çok fazla önermiyoruz. Noterlerde genellikle 1 – 2 sayfalık taslak bir metin bulunuyor ve tarafların temel bilgileri bu taslak metne eklenip imzalattırılıyor. Bunlara evlilik sözleşmesi örneği deniliyor ve bunlar tarafların özel somut olaylarından tamamen uzak oluyor. O kadar ki bu metinlerde hukuki hatalar bile görüyoruz. Bu nedenle avukat yardımı alarak tarafların özellikleri gözetilerek kanuni anlamda eksiksiz bir sözleşmenin hazırlanıp notere onaylatılmasını öneriyoruz.

Evlilik Sözleşmesinde Nafaka: Uygulamada sıklıkla karşılaştığımız sorulardan birisi olan evlilik sözleşmesinde nafaka olur mu sorusuna olumsuz cevap vermek durumundayız. Çünkü nafaka kamu düzenine ilişkindir. Bütün nafaka türleri (kusura bağlı olsun olmasın) tarafların ekonomik durumunda göre her zaman artabilir, azalabilir veya kaldırılabilir. Bu konuda yapılan anlaşmalar kesin olarak hükümsüzdür. Dolayısıyla evlilik sözleşmesinde nafaka olmaz.

Evlilik Sözleşmesi Şarta Bağlı Yapılabilir mi?: Evlilik sözleşmesinde herhangi bir şart söz konusu olmaz. Uygulamada aldatma, terk etme gibi konularda sözleşmeye şart koymak isteyen kişilerin olduğu görülür. Ancak aynı nafakada olduğu gibi buna ilişkin bir hüküm mal rejimi sözleşmesine konulamaz.

Evlilik Sözleşmesi Örneği

Yukarıda mal rejimi sözleşmesinin evlenirken nikah memuruna evlendikten sonra da notere gidilerek yapılabileceğinden bahsettik. Ne şekilde yapılırsa yapılsın, sözleşmenin bir baştan; tarafların özellikleri, malvarlığı durumu ve ileride ortaya çıkabilecek hukuki ihtilaflar gözetilerek hazırlanması gerekir.

Bu nedenle internette dolaşan evlilik sözleşmesi örneklerinden yararlanılması halinde sağlıklı bir sözleşme yapılmış olmaz. Sözleşmede hukuki problem doğuracak eksiklik veya fazlalıklar bulunmamalıdır.

Dolayısıyla internette dolaşan veya arzuhalcilerden alınan evlilik sözleşmesi örneği metinlerinden uzak durmak, bu konuda bir avukata başvurmak gerekir.

Evlilik Sözleşmesi Geçerlilik Şartları

Buraya kadar anlattıklarımızdan yola çıkarak evlilik sözleşmesinin geçerlilik şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Yukarıda yer alan 3 seçimlik mal rejiminden birini konu ediniyor olması gerekir.
  • Sözleşmeyi kesin hükümsüz hale getirecek hükümler yer almamalıdır.
  • Yazılı olmalıdır. Tarafların ve gerektiği durumlarda yasal temsilcilerinin imzası olmalıdır.
  • Bu yazılı metin ya evlenirken nikah dairesine verilmeli ya da  evlendikten sonra notere verilmelidir. Yahut evlendikten sonra noterde onaylama şeklinde yapılmalıdır.
  • Tarafların evlilik sözleşmesi yapma ehliyeti bulunmalıdır.

Kimler Evlilik Sözleşmesi Yapabilir?

Türk Medeni Kanunu madde 204 düzenlemesinde mal rejimi sözleşmesini ancak ayırt etme gücüne sahip olan kişilerin yapabileceği hükmü yer alır. Yani küçük ve kısıtlı olan kişiler evlilik sözleşmesi yaparken yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar.

Buna göre; yaşının küçüklüğünden ötürü veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk yahut bunun gibi sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan kişiler ayırt etme gücüne sahip oldukları için evlilik sözleşmesi yapabilir.

Mal Ayrılığı Rejimi Geçmişe Etkili Olur mu?

Mal ayrılığı geçmişe etkili olur mu sorusu aslında evlendikten sonra yapılan evlilik sözleşmeleri için sorulur. Çünkü evlenirken yapılan sözleşmede henüz mal rejimi başlamış olmuyor.

Peki evlendikten sonra yapılan sözleşmede mal ayrılığı geçmişe etkili olur mu? Yani evliliğin başlangıcı itibariyle mi mal ayrılığına geçilmiş olunur? Evet mal ayrılığı rejimi kural olarak geçmişe etkili olur. Hükümlerini evlilik tarihi itibariyle doğurur.

Evlilik Sözleşmesi Ölüm Halinde Geçerli mi?

Evliliğin sona erdiği hallerde mal rejiminin tasfiyesi yapılır. Ölüm halinde de evlilik sona erer. Evlilik sözleşmesi olarak adlandırdığımız mal rejimi sözleşmesi, evliliğin sona ermesi halinde mal paylaşımının nasıl yapılacağına ilişkindir.

Dolayısıyla bu sözleşme ölüm halinde de geçerli olur ve mal paylaşımı buna göre yapılır. Bu durum özellikle miras paylaşımı konusunda önem taşıyor.

Mal Ayrılığı Sözleşmesinin Mirasa Etkisi

Evlilik sözleşmesi mirasa ilişkin hüküm içermez ancak eşlerden birinin ölümü halinde hem boşanmadan ötürü mal paylaşımı sonuçları doğar hem de miras paylaşımı yapılır. Yani dolaylı bir etkisi olacaktır.

Normal şartlarda mal rejimi sözleşmesi yapılmasaydı eşler arasında ölümle evliliğin sona ermesine bağlı olarak daha farklı bir mal paylaşımı yapılacaktı. Ancak mal rejimi sözleşmesi olduğu için daha farklı bir paylaşım olur. Bunun ardından miras paylaşımı yapılacaktır. Bununla ilgili olarak “miras paylaşımı” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Evlilik Sözleşmesi Masrafları (2020)

Evlilik sözleşmesinde çok fazla bir masraf kalemi yoktur. Noter ücreti haricinde ufak tefek kırtasiye giderleri söz konusudur.

Ayrıca evlilik sözleşmesinin avukat yardımı ile hazırlanması zorunlu değildir. Ancak yukarıda da değindiğimiz nedenlerden ötürü bu sürecin tecrübeli bir avukat yardımı alınarak takip edilmesini tavsiye ederiz.

Evlilik Sözleşmesi Noter Ücreti (2020): Evlilik sözleşmesi noter ücreti 2020 yılında genellikle 200 – 250 TL civarında tutmaktadır. Burada esas belirleyici unsur sözleşmenin sayfa sayısı olmaktadır. Yani evlilik sözleşmesinde dava harcı, teminat vs. gibi ciddi kalemler bulunmaz.

Evlilik Sözleşmesi Avukat Ücreti (2020): Mal rejimi sözleşmesinin avukat yardımı alınarak yapılması halinde evlilik sözleşmesi avukat ücreti söz konusu olacaktır. Bu ücret avukat ile müvekkil arasında somut olayın özelliklerine göre serbest bir şekilde kararlaştırılır. Uygulamada genellikle Baroların belirlediği ücret tarifelerine göre bir anlaşma sağlanır. Bu miktar sözleşmenin özelliklerine göre artabileceği gibi azalabilir de. Net bir belirleme için avukata başvurulmalıdır.

Evlilik Sözleşmesi Sonradan Değiştirilebilir mi?

Eşler tabi oldukları mal rejimini sonradan değiştirebilirler. Hiç mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa sonradan mal rejimi sözleşmesi yaparak değiştirebilirler. Yahut daha önce yapmış oldukları mal rejimi sözleşmesini gene aynı yolu izleyerek (noterden düzenleme veya onaylama suretiyle) değiştirebilirler.

Tabi bu değişiklik başka bir mal rejimi türünün seçilmesi şeklinde olur. Yani kanunda yazan mal paylaşım usullerinden birisi seçilmek zorundadır. Mal rejiminin bunlar haricinde başka şekilde değişmesi de mümkün olabilir. Şimdi bunlara değineceğiz.

Eşlerden Biri Tek Başına Mal Rejimini Değiştirebilir mi?

Kural olarak evlilik sözleşmesi tarafların ortak iradeleri ile kurulur. Ancak bazı hallerde eşlerden sadece biri mal rejiminin değişmesi için hukuki süreç başlatabilir. Bu ancak mahkeme kararı ile sağlanabilir (TMK 208/1)

Hakim, haklı bir neden varsa eşlerden birinin istemi üzerine halihazırdaki mal rejimini mal ayrılığı rejimine dönüştürebilir. Bu haklı nedenler sınırlı olarak sayılmamıştır. Her türlü hal haklı neden olarak kabul edilebilir.

Ancak kanun bazı halleri örnek olarak saymıştır (TMK 206). Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Diğer eşe ait malvarlığının borca batık olması yahut ortaklık payının haczedilmiş olması
  • Talep eden eş veya ortakların menfaatlerinın diğer eş tarafından tehlikeye düşürülmüş olması
  • Diğer eşin, ortaklık malları üzerinde yapılması gereken bir tasarruf işlemi için gerekli rızayı haksız olarak vermemesi
  • Diğer eşin, talepte bulunan eşe karşı; malvarlığı, geliri, borçları yahut ortaklık malları hakkında bilgi vermekten kaçınması
  • Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi (eşlerden biri ayırt etme gücünden yoksun ise, onun yasal temsilcisi de bu sebebe dayanarak mal ayrılığı kararı talep edebilir.)

Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir? (TMK 207) → Burada aile mahkemesi görevlidir. Aile mahkemesi olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesine başvurulmalıdır. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Mal Ayrılığına Geçişin İptali (TMK 208/2) → Bu şekilde hakim kararı ile mal ayrılığına geçildikten sonra haklı nedenin sona ermesi halinde eşlerden birisinin talebi üzerine hakim önceki mal rejimine geçilmesi kararı verebilir.

İcra – İflas ve Haciz Hallerinde Mal Rejiminin Değişmesi

TMK 209 ve devamında cebri icra hallerinde mal rejiminin değişmesi halleri yer alır. Bunları bir tablo ile izah edebiliriz:

Mal Ortaklığının Dönüşümü
İflas Halinde 

(TMK 209)

Eşler arasında mal ortaklığı varsa ve eşlerden biri iflas etmişse mal ortaklığı kendiliğinden mal ayrılığına dönüşür.
Hacizde 

(TMK 210)

Eşler arasında mal ortaklığı varsa ve eşlerden birine karşı haciz yapılmışsa ve alacaklı hacizden ötürü zarara uğramışsa alacaklının talebi üzerine hakim mal ayrılığına karar verir.
Alacaklının Tatmin Edilmesi Halinde

(TMK 211)

Alacaklının tatmin edilmesi durumunda eşlerden birinin talebi üzerine hakim yeniden mal ortaklığının kurulmasına karar verir.

Evlilik Sözleşmesi ile İlgili Avukat Desteği

Yukarıda evlilik sözleşmesi olarak bilinen mal rejimi sözleşmesinin önemli ayrıntılarına değindik ve merak edilen soruları cevaplandırdık.

Ancak önemle belirtmemiz gerekir ki mesele çoğu zaman bu bahsettiklerimizi aşar. Yani hukuki meseleler genellikle girift ve karmaşık özellik gösterir.

Çoğu somut olay mevzuatın farklı noktalarına temas eden ve çözülmesi gereken meseleler içerir. Ayrıca tüm sözleşmelerde olduğu gibi evlilik sözleşmesinde de hukuki zemin iyi oluşturulmalıdır. Bu kapsamda yapılacak en sağlıklı uzman bir boşanma avukatından yardım almak olacaktır.

Bu makale faydalı mıydı? (Geribildirimlerinizi dikkate alıyor ve yazımızı geliştiriyoruz)