kumar-bagimliligi-nedeniyle-bosanma-davasi

Kumar Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Kumar bağımlılığı nedeniyle boşanma davası, eşlerden birinin kumar veya şans oyunlarına bağımlılığı sonucu evlilik birliğinin temelden sarsılması sonucu açılan davadır. Bu davada hakim eşlerden birinin kumar veya şans oyunu bağımlısı olması durumun ortak yaşamın çekilmez hale geldiğine kanaat getirirse boşanmaya karar verecektir. Boşanmanın eşler üzerindeki sonuçları ise kusur oranına göre belirlenir.

Kumar Bağımlılığı Boşanma Sebebi Midir?

Kumar bağımlılığı boşanma sebebidir. Çünkü bu davranış kişinin kumar oynamaya karşı maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olması sonucu ortak yaşamın çekilmez hale getirecektir. Ortak yaşamın çekilmez hale getirecek kumar bağımlılığı evlilik birliğini temelden sarsacağından boşanmaya sebebiyet verecektir.

Kumar bağımlılığını geniş çerçevede değerlendirirsek şans oyunu oynamanın bağımlılık derecesine vardığı hemen her durum ortak yaşamı çekilmez hale getirebilir. Dolayısıyla bir eşin evlilik birliği içerisinde şans oyunlarına bağımlılık duyması evlilik birliğinin temelden sarstığı takdirde boşanmaya sebep olacaktır. 

Uygulamada sıklıkla oynandığı görülen ve bağımlılık düzeyine ulaşarak boşanma davası konusu olabilen şans oyunları şunlardır:

 • Poker,
 • Bahis,
 • Rulet,
 • At Yarışı,
 • Kart Oyunları vb.

Yargıtay’a Göre Kumar Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Sebebi Örnekleri

Yargıtay’a göre kumar bağımlılığı nedeniyle boşanma sebebi örnekleri şunlardır:

 • Kişinin kumar sebebiyle aşırı borçlanması, bu sebeple faturaları ödemediği böylelikle birlik görevlerini ihmal ettiği ve aileyi ekonomik yönden zorluğa düşürdüğü, (Yargıtay 2. HD. 13.02.2018, E. 2016/11477 K. 2018/1868),
 • Kişinin kazancının çoğunu şans oyunlarına yatırmak suretiyle birliğin gereksinimlerini ihmal edici tutum içerisinde olması, (Yargıtay 2. HD., 7.12.2009, E. 16380, K. 21028),
 • Sürekli kumar oynaması ve neticesinde borçlanarak icra takiplerine sebep olunması, (Yargıtay 2. HD., E. 2006/16452, K. 2007/5216, T. 29.03.2007),
 • Şans oyunları oynayıp borçlarını ödemeyerek aileyi zor duruma düşürmesi, (Yargıtay 2. HD. 21.06.2021, E. 2021/3827 K. 2021/5101),
 • Kişinin sık sık alkol alıp gelirinin önemli bir bölümü ile şans oyunu oynadığı, eşi ve çocukları ile ilgilenmemesi, (Yargıtay 2. HD. 22.06.2015, E. 2014/24702 K. 2015/13239), 
 • Kişinin aşırı şans oyunlarına ve hobilerine düşkün olması sebebiyle birlik görevlerini yerine getirmemesi, (Yargıtay 2. HD. 14.11.2011, E. 2010/17676 K. 2011/18475),
 • Kişinin at yarışı oyunları oynamak suretiyle ailesini mağdur etmesi, (Yargıtay 2. HD. 13.10.2004, 10528/11777).

Yukarıda örneklerine yer verilen kararlardan anlaşılacağı üzere, kumar bağımlılığının boşanma sebebi sayılması için evlilik birliğinin devamının çekilmez hale gelmesi gerekir. Ancak çoğu bağımlılık türünde zaten evliliğin sürdürülmesi imkansız hale geldiğinden bu şart çoğu zaman sağlanmaktadır. Önemli olan dava sırasında bu türden iddiaların yeterli delille ispatlanmasıdır.

Açılacak olan boşanma davasında eşin kumar bağımlısı olduğu kanıtlanmalı, bu durumun evlilik birliğini temelden sarstığı ispat edilmeli ve usuli işlemler hukuki şekilde yapılmalıdır. Zira, boşanma davası süreci ve sonucunda hakimin vereceği kararda eşlerin boşanmadaki kusur oranı belirleyici olacaktır. Bu bağlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır. 

Kumar oynamak veya daha geniş anlamda şans oyunları bağımlısı olmak aynı zamanda haysiyetsiz yaşam sürme anlamına da gelecektir. Bu kapsamda açılacak olan davanın, TMK m.163’te düzenlenen suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme sebebine de dayanması mümkündür. Bu kapsamda daha fazla bilgi sahibi olmak için “suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kumar Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

Kumar bağımlılığı nedeniyle boşanma davasında talepler şunlardır:

 • Nafaka, (ilgili yazı:”nafaka hesaplama”)
 • Velayet, (ilgili yazı: “boşanmada çocuğun velayeti kime verilir? (yaşlar burada)”
 • Maddi ve Manevi Tazminat, (ilgili yazı: “boşanmada maddi ve manevi tazminat”)
 • Mal Paylaşımı, (ilgili yazı: “boşanmada mal paylaşımı”)
Kumar Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

Boşanma Davası Masrafları ve Avukatlık Ücreti

Kumar bağımlılığı nedeniyle boşanma davası masrafları 2024 yılı itibariyle ortalama 3500-4000 TL arasındadır. Kumar nedeniyle boşanma davası avukatlık ücreti ise 2024 yılı itibariyle en az 17.900 TL’dir. 

DİKKAT: Bu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2024 yılı için belirlenen asgari miktardır. Dolayısıyla müvekkil ve avukatın arasındaki anlaşma bu meblağın üzerinde olabilir.

Kumar Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Kumar bağımlılığı nedeniyle boşanma davası yaklaşık olarak 1-1,5 yıl sürer. Bu süre içerisinde kumar bağımlılığı nedeniyle boşanma davaları ortalama 6 celse sürmektedir.

Sonuç

Kumar bağımlılığı nedeniyle boşanma davası, eşlerden birinin kumar bağımlılığının evlilik birliğini temelden sarsması sonucu açılır. Bu davada, kumar oynamayan eş, diğer eşin kumar bağımlılığının evlilik birliğini temelden sarstığını ispat etmelidir. Dolayısıyla kusur oranının belirlenmesi ve evliliğin devamının mümkün olmadığı hususu ortaya konulmalıdır. Bu anlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması tavsiye edilir.