Hayata kast pek kötü muamele onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma dilekçesi örneği

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma dilekçesi örneği ile hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma talebinde bulunulabilir. Hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma” yazımızı okuyabilirsiniz.

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma talebi içermektedir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil, davalı eşiyle …/…/… tarihinde görücü usulüyle gerçekleşen evlilikleri sonucunda …….. ve ……. adlarında iki kız çocuğuna sahip olmuştur. Çocuklar şu anda … ve … yaşlarında olup, her ikisi de henüz küçüktür.
 1. Müvekkil ve davalı eşi arasındaki anlaşmazlıklar, evliliklerinin başlangıcından itibaren gün geçtikçe artarak devam etmiştir. Anlaşmazlıkların temelinde, davalı eşin …, hayasız hayat tarzı sürmesi, çeşitli suçlar işlemesi, tutuklanarak cezaevine girmesi gibi sebepler bulunmaktadır. Davalı, cezaevine girmeden önce ……..’da fuhuş amacıyla kadın pazarlıyor ve müvekkilini dahi zorlamıştır. Cezaevine girmeden önce ve sonrasında uyuşturucu bağımlılığı da geliştirmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Türk Medeni Kanunu’nun 162, 163, 166. maddelerine göre, davalı eş müvekkiline kötü muamelede bulunmuş, onu dövmüş, suçlar işlemiş ve aile birliğini temelden sarsacak davranışlarda bulunmuştur. Beş yıldır fiilen biten bu evliliğin resmi olarak sonlandırılması amacıyla sayın mahkemenizde dava açma zorunluluğu doğmuştur.
 1. Davalı eşin cezaevine girmesinden sonra müvekkil, … yıl süresince çocuklarına bakmış; ancak davalı, çocukları … yaş çocuk yuvasına teslim etmiştir. Bu durum, çocukların babaannelerine verilmesiyle devam etmiş; ancak çocuklar, babaanneleri … tarafından defalarca taciz edilmiştir. Çocuklar tekrar yuvaya kaçmış, ancak çocukların durumu yuvadaki görevlilere anlatılarak babaannelerine teslim edilmemişlerdir.
 1. Çocukların babaanneleri ile kalmaya devam etmeleri, ilerleyen zamanlarda telafi edilemeyecek zararlara neden olabilir. Müvekkil, düzenli bir işte çalışmakta ve çocuklarına bakabilecek durumdadır. Müvekkilin babası da devlet memurudur. Bu nedenle çocukların velayetinin müvekkile verilmesi, her bir çocuk için aylık … TL iştirak nafakasına hükmedilmesi talep edilmektedir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Tanık İfadeleri ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 162 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlemeye çalıştığımız sebepler doğrultusunda, tarafların boşanmasına, müşterek çocukların dava süresince müvekkilimin yanında kalmasına, boşanma kararı verilmesi durumunda velayetin müvekkilime verilmesine, müşterek çocuklar için her biri için aylık …TL olmak üzere toplam … TL miktarında tedbir nafakasına, boşanmadan sonra da bu nafakanın iştirak nafakası olarak devam etmesine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma talebi içermektedir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Tarafların evliliği, toplamda 14 yıl boyunca devam etmiştir ve bu süre zarfında … (12), … (10), … (8) ve … (3) isimli çocukları dünyaya gelmiştir. Davalı eş avukatlık mesleğini icra etmekte, davacı eş ise ev hanımıdır.
 1. Müvekkilim, evlilik birliği içerisinde tüm sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen, davalının olumsuz karakteri evlilik hayatlarının sonraki dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Davalı, eşine kötü muamelede bulunmuş, eziyet etmiş, hayvan bakımını eşine yüklemiş, dışarı çıkmasını kısıtlamış, hakaret etmiş, zaman zaman şiddet uygulamış ve ailesine zarar vermekle tehdit etmiştir. 
 1. Müvekkilim, evlilik hayatında yılda sadece bir kere, en fazla 3 haftalığına ailesinin yanına gitme özgürlüğüne sahiptir, ancak bu ayrıcalık son 7-8 yıl içinde meydana gelmiştir. Davalının amacı, eşini ailesiyle buluşturmak değil, sorumluluklarını müvekkilimizin ailesine yüklemektir.
 1. Davalı, çocuklarına da şefkat göstermemekte, ilgisiz davranmakta ve ciddi şiddet uygulamaktadır. Bu durum, büyük çocukların yaşları ve zekâ seviyeleri göz önüne alındığında mahkemeye sunulabilecek şahitlikle doğrulanabilir.
 1. Müvekkilim, evlilik hayatında davalının mal varlığına sahip olmamış, sürekli manevi zararlar görmüş ve parasını ailesiyle paylaşmıştır. Davalı ve ailesi, müvekkilime sürekli olarak “Hiçbir zaman bir şeyin olmayacak, kocanın kazancında hiçbir payın yok” şeklinde hakaretlerde bulunmuşlardır.
 2. Davalı, kötü muamelesini sadece müvekkiline değil, aynı zamanda anne-babası ve kardeşleriyle de paylaşmaktadır. 
 1. Müvekkilim, ailesiyle sadece telefon aracılığıyla iletişim kurabilmektedir, ancak onlara her şeyi paylaşamamaktadır. Davalı ve ailesi, müvekkilini tehdit etmektedir. Davalının psikolojik etkisi nedeniyle müvekkilim, ailesine karşı konuşmaktan çekinmektedir.
 1. Müvekkilim, davalının ailesiyle yaşadığı sorunları paylaştıktan sonra, ailesinin yanına geri dönmek istemediğini ve boşanmak istediğini söylemiştir.
 1. Ancak, davalının ailesi, müvekkilin ailesini yanıltmak ve ikna etmek amacıyla yapılan görüşmelerde, söz verdiği taahhütleri yerine getirmemiş ve müvekkilin ailesini bir araya getirmiştir.
 1. Davalı, vaatlerini yerine getirmemiş ve kötü muamelesine devam etmiştir. Bir olayın ardından davalının ailesi, müvekkili tehdit etmiş ve hapsetmiştir. Müvekkil, bu durumu ailesine haber vermiş ve sağlık ocağına ve jandarmaya sığınmıştır. Adli işlemler başlatılmış ve müvekkile adli rapor alınmıştır.
 1. Davalı tarafın çocuklarına karşı ilgisizliği ve çocukların annelerine olan bağlılığı göz önüne alındığında, çocukların annelerine verilmesi gerekmektedir. Bu durumda her bir çocuk için aylık … TL iştirak nafakası talep edilmektedir. Müvekkilimiz için ise aylık … TL tedbir nafakası talep edilmektedir.
 1. Müvekkilim, yaşadığı kötü muamele nedeniyle manevi olarak zarar görmüş ve psikolojik olarak etkilenmiştir. Ayrıca maddi geleceği de tehlikededir. Bu nedenle tarafların boşanmasına, çocukların annelerine verilmesine ve müvekkilin lehine … TL manevi ve … TL maddi tazminata hükmedilmesi talep edilmektedir.
 1. İlerleyen süreçte iddia edilen hakaretlerin ve şiddetin tarih ve telefon kayıtlarıyla destekleneceği belirtilmiştir.

(Yukarıda yer alan bütün bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Jandarma İfade Tutanağı, …….. Sağlık Ocağı Raporu, Tanık İfadeleri ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 162 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler ışığında,

 • Tarafların pek kötü ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanmalarına,
 • Müşterek çocukların velayetinin Müvekkilimize verilmesine; Müvekkilin yanında olan müşterek çocukların her biri için her ay … TL Tedbir Nafakası, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay İştirak Nafakası olarak davalıdan tahsiline,
 • Müvekkil için her ay … TL Tedbir Nafakası, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay Yoksulluk Nafakası olarak davalıdan tahsiline,
 • Müvekkil için, davalı aleyhine … TL manevi, … TL maddi tazminata hükmedilmesine,
 • Yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini,

saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.