Terk sebebiyle boşanma dilekçesi örneği

Terk Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Terk sebebiyle boşanma dilekçesi örneği ile terk sebebiyle boşanma talebinde bulunulabilir. Terk sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “terk sebebiyle boşanma” yazımızı okuyabilirsiniz.

Terk Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki terk sebebiyle boşanma dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Terk sebebiyle boşanma talebi içermektedir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim ve davalı ..…/…/… tarihinden itibaren yasal olarak bir arada bulunmaktadır, evlilikleri sürecince çocukları doğmamıştır.
 1. Müvekkil, ………….’daki … Fabrikasında asgari ücretle işçi olarak istihdam edilmektedir. Davalı ise herhangi bir mesleki faaliyetle meşgul olmayıp ev hanımıdır. Yaklaşık 1-2 yıl önce, aile ziyareti gerekçesiyle … iline gitmiş ve o tarihten itibaren ortak konuta geri dönmemiştir. İsteksiz dönüşünün ardından, sebep olmaksızın müvekkile karşı boşanma davası açmıştır. Ancak, bu dava Aile Mahkemesi tarafından ispatlanamadığı için reddedilmiştir. Bu davaya rağmen müvekkilim eşi ile tekrar görüşüp sorunları çözmek için çalışmıştır. Ancak davalı eş hiç bir zaman bu girişimlere sağlıklı ve olumlu bir tepki vermeyerek müvekkilimi aşağılamıştır.
 1. Müvekkil, evlilik birliği içinde tüm evlilik görevlerini yerine getirmiştir ve eşine karşı sevgi ve saygıda kusur bulunmamaktadır. Ancak, davalı evlilik sorumluluklarını ihmal etmiş, her daim eşine karşı sinirli ve agresif bir kişilik içinde olmuştur. Müvekkilimin eşine karşı sakin ve sabırlı tavırları davalıya hiç bir zaman etki etmemiştir. Davalı, müvekkilimin iyi bir eş olma çabasını ve evlilik kurumunu önemsemeyerek ortak konutu terk etmiş ve tüm çağrılara rağmen geri dönmemiştir. 
 1. Müvekkil, davalının ortak konuta dönmesi için arkadaş ve tanıdıkları aracılığıyla ileti göndermiş, ancak davalı bu duruma duyarsız kalarak yaklaşık 1-2 yıldır sessiz kalmıştır. Bu sebepsiz tutum karşısında müvekkil, evliliğin devam edemeyeceğine inanarak … Aile Mahkemesi’nden alınan bir kararla ihtar çekmiş ve bu ihtar …/…/… tarihinde davalıya tebliğ edilmiştir. Ayrıca, davalının geri dönmesi için gerekli olan yol parası da PTT Müdürlüğü aracılığıyla gönderilmiştir. Ancak yasal süre içinde davalıdan olumlu bir yanıt alınamamış ve bu nedenle terke dayalı boşanma davası açılmıştır.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Eve Dön İhtarı, … Aile Mahkemesinin İhtara İlişkin Karar Dosyası,PTT Dekont, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 164 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İfade edilen sebeplerden dolayı tarafların boşanma talebinde bulunmalarına, boşanma kararının kesinleşmesi durumunda nüfus kayıtlarına işlenmesine, yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine dair kararın alınmasını, bu hususta tarafınıza arz ve talep etmekteyim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Terk Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Terk sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Terk sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, terk sebebiyle boşanma dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.