Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer sorusunun cevabı yaklaşık olarak 30 gün sürerdir. Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesi ve diğer tüm işlemlerin tamamlanması ise yaklaşık olarak 1-3 ay sürmektedir. Tüm bu işlemlerin hızlı ve etkin şekilde sonuçlanması için usuli işlemlerin kanunlarımıza uygun şekilde yapılması gerekir.

Anlaşmalı Boşanmada Tek Celsede Boşanmak Mümkün Müdür?

Anlaşmalı boşanmada tek celsede boşanmak mümkündür. Bu kapsamda, anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya göre çok daha hızlı şekilde sonuçlanır.

Anlaşmalı boşanmada tek celsede boşanmak için dava dilekçesinin ve boşanma protokolünün hukuken geçerli bir şekilde hazırlanması gerekir. Bununla birlikte, eşlerin iradelerinin dava sırasında da protokole uygun olması ve tarafların uyuşmazlık yaşamaması gerekir. Aksi halde dava çekişmeli boşanma davasına dönecektir.

Anlaşmalı boşanma sürecinin başından itibaren nasıl ilerlediği ve tüm aşamaların ayrıntılarıyla incelendiği “anlaşmalı boşanma davası” yazımızı inceleyerek konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Verdikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi verdikten yaklaşık 1 ay sonra mahkeme olur. Yani taraflar anlaşmalı boşanma dilekçesi ve protokolünü mahkemeye sundukları takdirde 1 ay içinde duruşma günü verilir. 

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl Hızlandırılır?

Anlaşmalı boşanma süreci dava dilekçesinin, anlaşma protokolünün ve istinaftan feragat dilekçesinin usulüne uygun şekilde düzenlenmesi ile hızlandırılır. Bununla birlikte, duruşma gününün öne alınması için talepte bulunulması da süreci hızlandıracak bir başka etmendir.

Anlaşmalı boşanma sürecinde en önemli husus anlaşma protokolünün hazırlanması aşamasıdır. Zira bu protokol ile eşler, boşanmanın sonuçlarını ortak iradeleri ile belirlerler. Ancak bu belirlemenin kanunlara uygun şekilde yapılması ve usuli işlemlerin de doğru yapılması gerekir. 

Kanunlara ve usulune uygun şekilde hazırlanmayan protokoller, mahkemede hakim karşısına çıkıldığında sorun çıkarabilir. Ayrıca, taraflar arasında hukuki bilgi eksikliğinden kaynaklanan muğlak veya unutulan hususlara hakim değindiğinde bu durum duruşmada anlaşmazlığa yol açabilir. Bu tür durumlarda, anlaşmalı boşanma davasının, çekişmeli boşanma davasına dönüşebileceği ve süreci çok uzatarak eşleri hak kaybına uğratacağı bilinmelidir. 

Eğer anlaşmalı boşanma için usuli işlemler sağlıklı yapılmışsa ve taraf iradeleri uyuşmuşsa dava tek celsede sonuçlanacaktır. Akabinde, hükmün kesinleşmesi için taraflara tebliği ile başlayacak 2 haftalık istinaf süreci beklenecektir. Ancak bu süreyi de kısaltmak isteyen taraflar istinaftan feragat dilekçesi hazırlamalıdır. Bu şekilde mahkemenin verdiği kararı bir üst mahkemeye itiraz etmeyeceklerini taahhüt etmiş ve kararın kesinleşme sürecini kısaltmış olurlar. 

Tüm bu anlatılan hususlardan anlaşılacağı üzere, anlaşmalı boşanma süreci, dava öncesi, dava sırasında ve dava sonucunda usuli işlemler yapılması gereken bir süreçtir. Aksi halde, küçük hukuki eksikliklerin veya süreç içerisinde yaşanacak anlaşmazlıkların davayı çekişmeli boşanmaya dönüştürme ihtimali bulunmaktadır. Bu anlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır. 

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl Hızlandırılır?

Duruşma Gününün Öne Alınması Mümkün Müdür?

Anlaşmalı boşanmada duruşma gününün öne alınması mümkündür. Bunun için ilgili mahkemeye öne alım dilekçesi verilmesi gerekir. Dilekçede, duruo0şmanın öne alınmasını gerektirecek durumlar açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma davası, mahkemenin verdiği boşanma kararının taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta sonra kesinleşir. Ancak, bu süre içinde taraflardan birinin mahkeme kararına karşı istinaf mahkemesine itirazda bulunmaması gerekir. 

Bununla birlikte, daha hızlı şekilde kararın kesinleşmesini isteyen tarafların istinaftan feragat dilekçesi vermesi de mümkündür. İstinaftan feragat dilekçesi, tarafların mahkemenin verdiği karara karşı bir üst mahkemeye itiraz etmeyeceğinin ilanıdır. Bu şekilde anlaşmalı boşanma davasının kesinleşme süresi kısaltılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Nüfusa Ne Zaman İşlenir?

Anlaşmalı boşanma kararı nüfusa yaklaşık 4-5 gün içinde işlenir. Ancak bu kararın nüfusa işlenmesi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir. 

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Kadının Soyadı Ne Zaman Değişir?

Anlaşmalı boşanmadan sonra kadının soyadı, mahkemece nüfus müdürlüğüne müzekkere yazılması yoluyla yaklaşık 1 hafta içinde değişir. 

Sonuç

Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer sorusunun cevabı usuli işlemlerin ne kadar hukuka uygun yapıldığı ile doğrudan orantılıdır. Bu kapsamda, usuli işlemlerin doğru şekilde yapılması ile tek celsede sonuç alınabileceği gibi aksi durumda, dava çekişmeli boşanmaya dönebilecektir. Tüm bunların önüne geçmek adına alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır.