iddet-suresi

İddet Süresi Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İddet süresi, eşi ölen veya eşiyle boşanan kadınların, başka bir evlilik yapabilmesi için beklemesi gereken 300 günlük süredir. Bu süre uygulamada, kadınların boşandıktan sonra evlenme süresi olarak da bilinir. Kadın iddet müddeti içinde evlenmek istiyorsa, sürenin bitmesini beklemelidir. Eğer ki bu süre beklenmeden evlenilmek istenirse, bu durumda iddet müddetinin kaldırılması davası açılmalı veya kadın bu süre içinde doğum yapmalıdır.

İddet Süresi Nedir

İddet süresi, kadının yeniden evlenebilmesi için evliliğin sona ermesinden itibaren geçmesi gereken 300 günlük süredir. Bu süre tamamlanmadan, kadın dava yoluyla iddet süresini kaldırmadığı veya doğum yapmadığı sürece yeniden evlenemez.

İddet Süresi Ne Kadar Sürer?

İddet süresi, 300 gün sürer. Bir diğer deyişle, boşandıktan sonra evlenme süresi 300 gündür. Bu süre, kadının iddet müddetinin kaldırılması davası açarak süreyi kaldırmadığı ya da kadının doğum yapmadığı sürece devam eder. 

Boşanan Kadının İddet Süresi

Boşanan kadının iddet süresi 300 gündür. Bu süre, evliliğin boşanma ile sona ermesi halinde boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren başlar ve kadının dava yoluyla iddet müddetinin kaldırmadığı veya doğum yapmadığı sürece devam eder. 

Kocası Ölen Kadının İddet Süresi

Kocası ölen kadının iddet süresi 300 gündür. Bu durumda iddet müddeti ölüm tarihinden itibaren başlar. Yani, eşi ölen kadınlar iddet süresi içinde yeniden evlenemezler. Eşi ölen kadınların iddet süresi içinde yeniden evlenebilmesinin tek yolu, iddet süresinin dava yoluyla kaldırılması veya kadının doğum yapmasıdır.

Eşi ölen kadınlar dava açmadan evlenmek istiyorlarsa, erkeğin ölümü ile evliliğin sona ermesinin kesinleşmesinin üzerinden 300 gün geçmiş olması gerekir. Bu şekilde, kanunun amaçlamış olduğu soybağının korunması mümkün hale gelecek ve iddet müddeti kendiliğinden son bulmuş olacaktır.

Neticede iddet müddeti, kadınlara özgü olarak düzenlenen bir evlenme engelidir. Dolayısıyla evliliğin boşanma ve butlan davası ile sona ermesinde olduğu gibi erkeğin ölümü veya gaipliği gibi sebeplerde de dava açılması gerekir.

Kadın Boşandıktan Sonra Ne Zaman Evlenebilir?

Kadın boşandıktan sonra, 300 günlük iddet süresinin tamamlanması, bu süre içinde doğum yapılması veya iddet müddetinin kaldırılması davası açarak evlenebilir.

Kadın Boşandıktan Sonra Ne Zaman Evlenebilir?

Eski Eş İle Tekrar Evlenme Durumunda İddet Müddeti

Eski eş ile tekrar evlenme durumunda 300 günlük iddet müddeti süresinin tamamlanması  gerekir. Eğer bu süre beklenmek istenmiyorsa, Aile Mahkemesinde iddet müddetinin kaldırılması davası açılmalıdır.

Kadının Gebe Olmadığının Anlaşılması

Kadının gebe olmadığının anlaşılması durumunda, iddet süresinin bitmesi beklenmeden kadın tekrar evlenebilir. Ancak, kadının gebe olmadığının anlaşılması iddet müddetinin kaldırılması davası yoluyla mahkemece tespit edilmelidir. 

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

İddet müddetinin kaldırılması davası, boşanan veya eşi ölen kadının 300 günlük iddet süresi bitmeden evlenebilmesi için açılan davadır. İddet müddetinin kaldırılması davası açılabilecek durumlar şunlardır:

  • Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının tıbben anlaşılması,
  • Evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri, hâllerinde iddet müddetinin kaldırılması davası ile iddet müddeti kaldırılabilir.

İddet müddetinin kaldırılması davasında, davacı kadın gebe olmadığını kanıtlayacak delilleri ve bilgileri ilgili mahkemeye sunmalıdır. Bu şekilde, resmi sağlık kuruluşlarından onaylı şekilde alınmış olacak tıbbi raporlar, kadının evlenmesi önünde engel teşkil edecek olan gebeliğin bulunmadığını gösterir. 

İddet müddetinin kaldırılması davasının açılabilmesi için şu şartlar gerekir:

  • Evliliğin boşanma ya da erkeğin ölümü nedeniyle sona ermiş olması,
  • Davacı kadının gebe olmadığının kanıtlayacak bilgi ve belgelere sahip olunması,
  • Evliliği sona erdiren boşanma kararı veya erkeğin ölümü ile evliliğin sona ermesinin kesinleşmesinin üzerinden 300 gün geçmemiş olması, gerekir.

Aile mahkemesi, kadının başvurusunu değerlendirdikten sonra, iddet müddetinin kaldırılması kararı verirse, kadın tekrar evlenebilir. Eğer ret kararı verilirse bu durumda, iddet süresinin beklenmesi gerekir.

İddet müddetinin kaldırılması davasının açılması sürecinde, dava dilekçesinin hukuki şekilde hazırlanması ve mahkemenin süreyi kaldırmasına elverişli delillerin toplanması gerekir. Aksi halde başvuru reddedilebilir veya mahkeme süreci uzayabilir. Bu kapsamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır.

DİKKAT: İddet müddetinin kaldırılması davasına gerek olmadan, boşanma kararının kesinleşmesinin üzerinden 300 gün geçmesi veya kadının iddet müddeti içinde doğum yapması ile bu süre kendiliğinden kalkar.

İddet müddetinin kaldırılması için açılacak olan davada, dava dilekçesi örneğine ve dikkate edilmesi gerekenlere yer verilen “iddet müddetinin kaldırılması dava dilekçesi örneği” yazımızı inceleyerek konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Ne Kadar Sürer?

İddet müddetinin kaldırılması davası, 7-30 gün arasında sürer.

İddet Müddetinin Kaldırılması İçin Gerekli Evraklar

İddet müddetinin kaldırılması için gerekli evraklar şunlardır:

  • Kimlik belgesi,
  • Dava dilekçesi,
  • Kadının hamile olmadığına dair resmi sağlık kuruluşlarından alınan rapor,
  • Erkek eşin ölümü halinde, erkeğin nüfus kaydı veya ölüm belgesi,
  • Boşanma halinde boşanmaya ilişkin mahkeme kararı ve mahkeme kararının kesinleşme şerhi, gerekmektedir.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Masrafları 

İddet müddettinin kaldırılması davası masrafları yaklaşık olarak 4000 TL’dir.

İddet Müddetinin Kaldırılması Yetkili ve Görevli Mahkeme

İddet müddetinin kaldırılması davasında yetkili ve görevli mahkeme kadının oturduğu yerdeki Aile Mahkemesi’dir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olacaktır.

Sonuç

İddet süresi, kadının eşi öldükten veya eşiyle boşandıktan sonra tekrardan evlenebilmesi için kanunen beklemesi gereken süreyi ifade etmektedir. Bu kapsamda, süreyi beklemek istemeyen ve doğum yapmayan kişilerin iddet müddetinin kaldırılması davası açması gerekir. Dava sürecinde usuli işlemlerin doğru yapılması ve olumlu karar almak için yeterli delillerin sunulması gerekir. Dolayısıyla süreç içinde alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır.