Nafaka Hesaplama Motoru

Nafaka Hesaplama Motoru

Nafaka hesaplaması motoru ile eşe veya çocuklara verilecek olası nafaka miktarını hesaplayın. Çocuğa verilecek nafakayı iştirak nafakası, eşe verilecek nafakayı yoksulluk nafakası olarak seçin.

Nafaka Hesaplama Aracı

   
TL
 
TL
   
TL
 
TL
 
TL
 
TL
 
TL
  

Bu Eklenti Mıhcı Hukuk Bürosu Tarafından Geliştirilmiştir.

Nafaka Hesaplama Nasıl Yapılır?

Nafaka hesaplama; nafaka türü, tarafların maddi durumu, kusur oranı, çocuk sayısı ve masrafları ile diğer ekonomik ve sosyal etkenler göz önünde bulundurularak yapılır. Bu hesaplamayı yapacak olan hakim, belirtilen kriterler bakımından tarafların durumunu inceler ve ülkedeki ekonomik koşulları da dikkate alarak nafaka bedeline hükmeder.

Belirtildiği üzere, nafaka hesaplamasında ilk incelenecek olan husus, nafakanın türüdür. Yoksulluk nafakası ve iştirak nafakasının hesabında farklı kriterler bulunur. Aşağıda iki ayrı başlık halinde, bu nafaka türlerine ve hesaplamada kullanılacak kriterlere değinilmiştir.

Yoksulluk (Eş) Nafakası Neye Göre Hesaplanır?

Yoksulluk (eş) nafakası, şu kıstaslara göre hesaplanır:

  • Eski eşin boşanmadaki kusur oranı,
  • Eski eşin aylık geliri,
  • Nafaka talep eden eşin aylık gelirine göre hesaplanır.

Eski eşin boşanmadaki kusur oranı, nafaka hesaplama bakımından belirleyici rol oynar. Çünkü nafaka talep eden kişinin boşanmadaki kusur oranı, nafaka talep ettiği eşinden daha fazla olmamalıdır. Dolayısıyla, eski eşin kusur oranı en az %50 olmalıdır. Aksi takdirde, nafakaya hükmedilemez.

Nafaka hesaplamasında dikkate alınacak bir diğer husus da tarafların gelir durumudur. Nafaka talep eden eş çalışmıyorsa, nafaka miktarı olarak genellikle nafaka yükümlüsü eşin aylık kazancının %25’i civarında bir tutara hükmedilir.

Örneğin, nafaka talep eden eş çalışmıyor olsun ve nafaka yükümlüsü eşin de aylık 60.000 TL civarında geliri olsun. Bu durumda, genellikle 15.000 TL civarında bir nafaka bedeline hükmolunur. Fakat somut olayın koşullarına ve tarafların durumlarına göre hakim daha farklı bir tutara da hükmedebilir.

Diğer bir ihtimal ise nafaka talep eden eşin de çalışıyor olma ihtimalidir. Bu konuya ilişkin detaylar, yazının devamında ayrı bir başlıkta belirtilmiştir.

Burada bir nokta unutulmamalıdır. Eşlerin geliri olarak değerlendirilen husus, yalnızca aylık ücret veya maaş değildir. Taraflardan birinin düzenli kira geliri vs. varsa bunlar da gelir olarak değerlendirilir ve hesaba dahil edilir.

DİKKAT: Nafaka yükümlüsü çalışmıyorsa dahi, mahkeme sanki bu kişi asgari ücretle çalışıyormuşçasına bir nafaka hesabı yapar ve bu hesap uyarınca ortaya çıkan rakamdan kişiyi nafaka ödemekle yükümlü kılar.

İştirak (Çocuk) Nafakası Neye Göre Hesaplanır?

İştirak (çocuk) nafakası, şu kıstaslara göre hesaplanır:

  • Nafaka yükümlüsü eşin aylık geliri,
  • Velayet sahibi olan eşin aylık geliri,
  • Çocuk sayısı,
  • Çocukların eğitim, giyim, gıda, ulaşım ve diğer masraflarına göre hesaplanır.

Burada nafaka yükümlüsünün ve velayet sahibinin geliri, belirleyici rol oynar. İlk etapta, nafaka talep eden eşin çalışmıyor olduğunu düşünelim. Bu durumda, nafaka yükümlüsü eşin aylık geliri belirlenir ve çocuğun masrafları ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak bu gelirin yaklaşık %25’lik kısmı kadar bir miktar için nafakaya hükmedilir.

Örneğin velayet sahibi eş çalışmıyorsa ve nafaka yükümlüsü eş aylık 40.000 TL kazanıyorsa, bunun yaklaşık 10.000 TL‘si için nafakaya hükmedilebilir. Fakat hakim, somut olayın tüm şartlarını ve çocukların sayısı ile ihtiyaç durumunu da gözeterek farklı bir miktara da hükmedebilir.

Mahkemenin nafakaya hükmederken dikkate alacağı diğer bir husus da çocuk sayısı ve masrafıdır. Çocuk sayısı arttıkça nafaka oranı ve miktarı da doğal olarak daha fazla olur. Çocuğun yaşına ve sosyal durumuna göre hesaplanacak masraflar da somut olaya bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu kıstaslar, özel olarak değerlendirilir.

Velayet sahibi eşin çalışmadığı ve nafaka yükümlüsünün asgari ücretle çalıştığı ihtimali ele alalım. Bu durumda çiftin bir çocuğu varsa 2.500-3.000 civarında bir nafakaya hükmedilecekken iki çocuk varsa bu miktar 4.000 bandına gelebilir. Üçüncü çocuk varsa daha da artabilir. Fakat bu artış, nafaka yükümlüsünün hayatını sürdürmesine engel olacak düzeye çıkamaz.

Yoksulluk nafaka hesaplamasında velayet sahibi eşin çalışmıyor olma ihtimaline ise aşağıda ayrı bir başlıkta değinilmiştir.

Nafaka Hesaplama Motoru Asgari Ücret Alan Ne Kadar Nafaka Öder?

Asgari Ücret Alan Ne Kadar Nafaka Öder?

Asgari ücret alan ve eşi çalışmayan nafaka yükümlüsü, 2.500-3.000 TL civarında nafaka öder.

Fakat kişinin ödeyeceği nafaka miktarı, nafaka türüne ve tarafların durumlarına göre değişkenlik gösterebilir. Duruma göre nafaka miktarının artma ihtimali olsa da bu tutar, asgari ücretle çalışan kişinin hayatını geçindirmesine engel olacak seviyeye ulaşamaz.

20.000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Öder?

20.000 TL maaş alan ve eşi çalışmayan kişi, maaşının yaklaşık %25’i kadar nafaka öder.

Örneğin, kendisi aylık 20.000 TL kazanan ve velayet sahibi eşi çalışmayan bir kimse, yaklaşık 5.000 TL tutarında nafaka ödemekle yükümlü kılınabilir. Fakat bu oran, mahkemelerin verdiği kararlardan çıkan ortalama bir orandır. Somut olayın şartlarına göre, nafaka hesaplamasında daha az veya çok miktara hükmedilebilir.

30.000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Öder?

30.000 TL maaş alan ve eşi çalışmayan nafaka yükümlüsü, maaşının yaklaşık %25’i kadar nafaka öder.

Örneğin, aylık 30.000 TL kazanan ve velayet sahibi eşi çalışmayan nafaka yükümlüsü, yaklaşık 7.500 TL tutarında nafaka ödemekle yükümlü tutulabilir. Fakat bu oran, mahkemelerin verdiği kararlardan ulaşılan ortalama bir orandır. Somut olayın koşullarına göre, nafaka hesaplamasında daha az veya çok miktara hükmedilmesi mümkündür.

40.000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Öder?

40.000 TL maaş alan ve eşi çalışmayan kişi, maaşının yaklaşık %25’i kadar nafaka öder.

Örnek verecek olursak, aylık 40.000 TL kazanan ve velayet sahibi eşi çalışmayan bir kimse, yaklaşık 10.000 TL tutarında nafaka ödemekle yükümlü olabilir. Fakat bu oran, mahkemelerin verdiği kararlardan çıkarılan ortalama bir orandır. Somut olayın şartlarına göre, nafaka hesaplamasında mahkeme daha az veya çok miktara hükmedebilir.

Eşi Çalışan Kişi Ne Kadar Nafaka Öder?

Eşi çalışan kişi, eşi çalışmayan kişilere nazaran daha az nafaka öder. Öncelikle vurgulanması gereken nokta, eşin çalışıyor olmasının nafaka almasına engel teşkil etmediğidir. Nafaka yükümlüsü, sırf eşinin çalıştığını ileri sürerek nafaka ödeme yükümlülüğünden kurtulamaz.

Bir örnekle konuyu somutlaştıralım. Aylık 20.000 TL kazanan ve eşi de çalışan bir nafaka yükümlüsü düşünelim. Nafaka alacaklısı eş de 20.000 TL kazanca sahip olsun. Bu durumda, eşin çalışmama ihtimalinde nafaka oranı yaklaşık %25 ve nafaka miktarı da 5.000 TL bandında olacaktı. Fakat eş de çalıştığı için bu durumda nafaka miktarı, 2.500-3.000 TL civarında olacaktır.

Burada önem arz eden tek husus eşin çalışıyor olması değildir. Bunun yanında, nafaka hesaplamada tarafların aldıkları gelirlerin birbirine oranı da önem arz eder.

Örneğin nafaka yükümlüsü 50.000 aylık kazanca sahip olsun. Nafaka alacaklısının aylık 20.000 TL kazandığı ihtimalde ve 30.000 TL kazandığı ihtimalde nafaka miktarı aynı olmayacaktır. Bu tür maaş dengelerinde, mahkeme tarafların durumunu değerlendirerek karar verir.

Nafaka Artış Oranı Hesaplama

Nafaka artış oranı hesaplamasının nasıl yapılacağı, genelde nafakaya ilişkin hükümde belirtilir. Mahkeme, nafakaya karar verirken bunun hangi aralıklarla ve neye göre arttırılacağına da hükmeder. Bu kapsamda, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) gibi kıstaslar konulmuş olabilir.

Örneğin mahkeme, nafaka artışının her yıl TÜİK tarafından yayınlanan TÜFE oranları baz alınarak hesaplanacağına hükmetmiş olsun. Son bir yıldır ödenen nafaka miktarı da 10.000 TL olsun. Bir yılın sonunda TÜİK tarafından yayınlanan yıllık TÜFE oranı da %45 olsun. Bu durumda, artış oranı %45 olur ve yeni nafaka bedeli 14.500 TL olur.

Sonuç

Nafaka hesaplamasında, birçok faktör göz önünde bulundurulur. Eşlerin maddi durumu, çocuk sayısı, nafaka türü gibi etkenler, nafaka bedelinin belirlenmesinde rol oynar. Bu nedenle, hesaplama yapılırken tüm bu unsurlar gözetilmelidir.