İddet müddetinin kaldırılması dava dilekçesi örneği

İddet Müddetinin Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

İddet müddetinin kaldırılması dava dilekçesi örneği ile iddet müddetinin kaldırılması davası talebinde bulunulabilir. İddet müddetinin kaldırılması dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “iddet müddetinin kaldırılması dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

İddet Müddetinin Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki iddet müddetinin kaldırılması dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: Bekleme süresinin kaldırılması talebi içermektedir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim bir süre önce gerçekleşen olaylar neticesinde, Aile Mahkemesi tarafından verilen ve …/…/… tarihinde kayda geçen, …/… Esas, …/… Karar sayılı mahkeme kararı ile resmi olarak boşanmıştır. Bu hukuki kararın kesinleşme tarihi ise …/…/… olarak belirlenmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilim, boşanma işleminin ardından geçen süre zarfında hamile değildir. Bu gerçeği belgelemek amacıyla, müvekkilim yetkili devlet hastanesine yönlendirilerek alınacak bir rapor ile ispat edecektir. Müvekkilim, yeni bir evlilik düşündüğünden dolayı, yasal bekleme süresinin kaldırılması talebinde bulunma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, …/… Esas, …/… Karar sayılı Mahkeme Kararı, Sağlık Raporu ve sair hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 132 ve sair hukuki sebepler.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle açtığımız davamızın olumlu bir şekilde sonuçlanması amacıyla, … İl, … İlçe, … Mahalle, … Cilt, … Aile Sıra, … Sıra numarasına kayıtlı, … ve … adlı müvekkilimiz, doğum tarihi …, TC Kimlik Numarası … olan şahsın bekleme süresinin sona erdirilmesini talep etmekteyiz. Bu kapsamda, davacı vekili olarak tarafım adına, saygılarımla arz ve talep ederim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: Bekleme süresinin kaldırılması talebi içermektedir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Sayın Müvekkilim, … ili, … İlçesi, … Köyü’nde, … cilt, … hane ve … sıra numarasıyla nüfusa kayıtlıdır. Eşi ….., …/…/… tarihinde vefat etmiş olup şu an itibariyle duldur. Müvekkilim, şu anda ….. ile evlenmek istemektedir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Ancak, Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesine göre belirlenen 300 günlük bekleme süresi henüz tamamlanmamıştır. Bu nedenle Belediye, evlenme işlemini yerine getirmemiştir. Müvekkilim, vefat eden eşinden hamile değildir. Dolayısıyla, bekleme süresinin kaldırılması için mahkemenize başvuruda bulunma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Evlenme Başvuru Belgesi, Sağlık Raporu ve sair hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 132 ve sair hukuki sebepler.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebeplerle birlikte, diğer muhtemel nedenlerle birlikte re’sen araştırılması talep edilen hususlar doğrultusunda, gerekli inceleme ve muayenelerin gerçekleştirilerek bekleme süresinin sonlandırılmasını içeren talebimi ifade etmekteyim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İddet Müddetinin Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İddet müddetinin kaldırılması dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İddet müddetinin kaldırılması dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, iddet müddetinin kaldırılması dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.