Adli yardım dilekçe örneği

Adli Yardım Dilekçe Örneği

Adli yardım dilekçe örneği ile adli yardım talebinde bulunulabilir. Adli yardım dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “adli yardım” yazımızı okuyabilirsiniz.

Adli Yardım Dilekçe Örneği

Aşağıdaki adli yardım dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

TALEPTE BULUNAN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: Adli yardım talebinden ibarettir

AÇIKLAMALAR:

 1. … adlı kişi, …/…/…. tarihinde kontrol ettiği özel aracı ile beni çarpıp, ayağımın kırılmasına ve üç ay boyunca çalışamam durumuna yol açtı. Trafik kaza raporuna göre, bahsi geçen şahıs …/… oranında kusurludur.
 1. ……… hakkında maddi ve manevi tazminat davası açma niyetindeyim. Ancak, dava açmak için gerekli masrafları karşılayacak maddi gücüm bulunmamaktadır. Ek olarak sunduğum belgeler, bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Sayın Mahkemeniz, ilgili mercilere yazarak durumumu ayrıntılı bir şekilde soruşturabilirsiniz. Bu konuda gerekli işlemlerin hızla tamamlanmasını talep etmekteyim.

HUKUKİ DELİLLER: Fakirlik İlmühaberi, Trafik Kaza Raporu, Hastane Raporu ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanun madde 334-340 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebeplerden dolayı adli yardımdan istifade talep etme kararını saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

TALEPTE BULUNAN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: Adli yardım talebinden ibarettir

AÇIKLAMALAR: 

 1. İlgili talepte bulunan müvekkilim, maddi durumu oldukça kısıtlı olduğundan dolayı, … Barosu Adli Yardım Bürosu’na başvuruda bulunmuş ve adli yardım bürosunun yaptığı incelemeler sonucunda, adli yardımdan faydalandırılmasına karar verilmiştir. … Barosu Adli Yardım Bürosu tarafından, davacı asil vekili olarak atanmış bulunmaktayım.
 1. Müvekkilim, ev hanımı statüsünde olup, yalnızca tek çocuğu ile birlikte yaşamaktadır. Sunulan belgelerde de görülebileceği üzere, müvekkilin sigortası veya herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Bu nedenle, müvekkilin eski eşine karşı yoksulluk ve iştirak nafakalarının artırılması için dava açabilmesi için, dava masrafları, yargılama giderleri, tanık masrafları, bilirkişi ücreti vb. mali yükümlülükleri karşılayacak maddi imkanlara sahip değildir. Bu sebeple adli yardım talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Fakirlik İlmühaberi, …… Barosu Adli Yardım Dosyası ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanun madde 334-340 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetle belirtilen nedenlerden dolayı, müvekkilimin dava masrafları avansı, bilirkişi ücretleri, tanık masrafları ve diğer yargılama giderleri için adli yardımdan faydalandırılması talebinde bulunuyorum. Bu çerçevede, tarafıma ait vekâletle bu hususu saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Adli Yardım Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Adli yardım dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Adli yardım dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, adli yardım dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.