aldatmada-cocugun-velayeti-kime-verilir

Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Aldatmada çocuğun velayeti kime verilir sorusu sıklıkla merak edilir ve genellikle eşler aldatan kişiye velayetin verilmeyeceğini düşünür. Ancak, aldatan kişiye velayet verilebilir. Dolayısıyla aldatmada çocuğun velayeti, çocuk ve ebeveynlerin durumları değerlendirilerek aldatan eşe veya diğer eşe verilebilir. Bu noktada hakim, en temelde çocuğun üstün yararını gözeterek ve eşlerin yaşam durumlarını değerlendirerek karar verecektir.

Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Aldatmada çocuğun velayeti çocuğun üstün yararı gözetilerek eşlerden her birine verilebilir. Çünkü kişilerin eş vasfı ayrı ebeveyn vasfı ayrı değerlendirilir. Dolayısıyla bilinenin aksine, aldatan tarafa da velayet şartlarının karşılanması halinde çocuğun velayet verilebilir.

Boşanmada kusurlu olan hele ki aldatma nedeniyle boşanmaya sebebiyet veren tarafa göre diğer tarafın çocuğu daha iyi yetiştireceği düşünülebilir. Ancak, boşanmada kusurlu olan eşin kötü bir anne veya kötü bir baba olacağı sonucu çıkartılamaz. Dolayısıyla aldatmada çocuğun velayeti kime verilir sorusunun cevap verebilmek için her bir somut durum kendi özelinde değerlendirilmelidir.

Örneğin Yargıtay bir kararında, annenin evli olduğu halde eşine karşı sadakate aykırı davranışlar sergilediği, müstehcen fotoğraflarını 3. bir kişiye telefon yoluyla gönderdiği olayda, çocukların anne ile yaşamak istemesi ve diğer kriterlerin karşılanması sebebiyle velayetin anneye verilmesinde sakınca görmemiştir:

“Ana ve babanın yararları; boşanmadaki kusurları, ahlaki değer yargıları, sosyal konumları gibi durumları çocuğun üstün yararını etkilemediği ölçüde göz önünde tutulur. Velayet düzenlemesinde çocukla anne ve babanın yararının çatışması halinde çocuğun yararına üstünlük tanınması gerekir (…) Annenin çocuklara yönelik olumsuz bir tutum veya davranışının bulunmadığı velayet görevini yerine getirebileceği, görüşlerini açıklama olgunluğuna erişen çocukların da anneleri ile yaşamak istediği anlaşılmaktadır.”

(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2016/18282 E. 2018/6427 K. 21.05.2018 T.)

Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere aldatmada çocuğun velayeti kime verilir sorusuna yanıt verebilmek için sadece aldatmanın değerlendirilmemesi gerekir. Bu noktada çocuk hangi ebeveynde daha iyi bir yaşam sürecekse velayet ona verilir. Ancak uygulamada görüldüğü üzere eğer aldatan eş aynı zamanda haysiyetsiz, serkeş veya bakımsız bir yaşam sürüyorsa bu durumda kendisine velayet verilmeyecektir.

Ayrıca, çocuğun üstün yararının belirlenmesi için mahkemece uzman raporu da alınır. Velayetin belirlenmesi için mahkemeler uzmanlardan yararlanmakta, bu konuda uzmanlardan sosyal inceleme raporu hazırlamalarını istemektedir.  Söz konusu hazırlanacak rapor için yapılması gereken incelemeler tek uzman tarafından değil, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı tarafından yapılmalıdır. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/2201 E. 2020/3373 K. 29/06/2020 T.)

Aldatmada çocuğun velayeti kime verilir sorusunun yanıtlanabilmesi için boşanmada her iki ebeveyn için de şu kriterler değerlendirilir:

  • Anne ve babanın kusuru ve ahlaki değer yargıları,
  • Anne ve babanın bakım olanakları,
  • Anne veya baba ile çocuk arasındaki ilişki ve anne veya babanın ihmali,
  • Anne ve babanın sosyal ve ekonomik durumu,
  • Anne ve babanın yaşam tarzı ve meslekleri,
  • Çocuğun kaçırılması ihtimali,
  • Çocuğun baskı altında olması ve çocuğa yönelik şiddet ihtimali ve istismar, 
  • Anne ve babanın sağlık durumu.

Yukarıda belirtilenlerden anlaşılacağı üzere boşanma davalarında özellikle aldatmada çocuğun velayeti kime verilir sorusuna cevap verilebilmesi için kapsamlı bir hukuki değerlendirme yapmak gerekir. Aksi halde sadece aldatma eylemi velayetin kime verileceğini belirlemez. Çocuğun üstün yararı araştırılmalı ve velayetin alınması için hukuki gerekçeler sunulmalıdır. Bu noktada alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Boşanma davalarında velayetin hangi usulde ve hangi şartlarda kime verileceğinin tüm ayrıntılarıyla incelendiği “boşanmada çocuğun velayeti kime verilir?” isimli yazımızı inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Aldatan Anneye Velayet Verilir Mi?

Aldatan anneye velayet verilebilir. Çünkü kişiler boşanmada kusurlu olsalar da eş sıfatları ve ebeveyn sıfatları ayrı değerlendirilir. Örneğin 2 yaşında bir çocuğun bulunması halinde annenin bakım olanaklarının yeterli olması, yaşam tarzının uygun olması veya ebeveynlik görevlerini yerine getiriyor olması gibi hallerde velayet genellikle anneye verilir. 

Aldatan Babaya Velayet Verilir Mi?

Aldatan babaya velayet verilebilir. Çünkü kişiler boşanmada kusurlu olsalar da eş sıfatları ve ebeveyn sıfatları ayrı değerlendirilir. Örneğin 10 yaşında bir çocuğun bulunması halinde babanın sosyal ve ekonomik olarak bakım olanaklarının daha iyi olması ve çocuğun babanın yanında daha iyi bir yaşam sürecek olması durumunda velayet genellikle babaya verilir. 

Sonuç

Aldatmada çocuğun velayeti kime verilir hususu uygulamada sıklıkla merak edilir. Aldatmada çocuğun velayeti, esasen eşlerden her birine verilebilir. Elbette bu durumda aldatan eşe velayetin verilebilmesi için değerlendirme yapılırken çocuğun bunda menfaatinin olması gerekir. Dolayısıyla boşanmada velayet için kapsamlı bir hukuki değerlendirme yapılması gerekir. Bu anlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması önerilir.